متن نامه کمک به مدرسه

 • فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان

    ولی محترم دانش آموز سلام علیکم احتراماً در جهت رشد و شکوفایی و پویایی مدرسه فرزندتان با مشارکت خویش مدرسه را در اجرای برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی و فعالیت های فوق برنامه و رفع نیازهای مبرم، یاری نمائید. بی شک با عنایت خداوند متعال و دست های سبز سخاوتمند شما شاهد رشد و شکوفایی و پیشرفت تحصیلی و بالندگی بیش از پیش دانش آموزان این آموزشگاه خواهیم بود فلذا استدعا می شود در صورت تمایل یکی از این هدایای (20000          30000           40000           50000       ریال) را انتخاب و به مدرسه هدیه نمائید متعاقباً قبض هدیه به مدرسه شما به حضورتان ارسال خواهد شد. لطف و مشارکت خداپسندانه ی شما ولی محترم در کمک به مدرسه فرزندتان موجب امتنان و تلاش روز افزون مربیان مدرسه خواهد بود. رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه                       رئیس آموزشگاه                   عباسیان                                                بهشتی • متن برای درخواست کمک از اولیاء دانش آموزان& درخواست از اولیاءوکمک به مدرسه

  بسم الله الرحمن الرحیم «والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیرها املاً» كهف: ۴۴ 

 • متن آیین نامه ارزشیابی توصیفی

  آیین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی (89تا 91) بسم الله الرحمن الرحیم آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی ( مورد تایید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش) مقدمه        در اجرای مصوبه هفتصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387 آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی به شرح زیر می باشد: ماده 1 اهداف  ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در دوره ی ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/7/1383) از طریق جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش، پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس، مدرسه و خارج از آن ( نظام مکمل و فوق برنامه) با اهداف زیر انجام می گیرد: 1- اصلاح، بهبود و ارتقاء فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلاس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به ویژه از طریق افزایش تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز. 2-شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و علایق دانش آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان . 3-توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان . 4-آگاه ساختن دانش آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد دانش آموز. 5-ایجاد زمینه ی مناسب به منظور تقویت انگیزه ی یادگیری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله خلاقیت و نو آوری و ایجاد مهارت خودارزیابی در دانش آموزان. 6- تصمیم گیری در مورد ارتقاء دانش آموزان به پایه ی بالاتر با حصول اطمینان از میران تحقق اهداف آموزشی ـ تربیتی در چارچوب مقررات مربوط . 7-تولید اطلاعات برای ارزیابی، اصلاح و تقویت برنامه ها و روشهای آموزشی ـ تربیتی. ماده 2 شکل اجرا و ابزار ها ی ارزشیابی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی در دوره ی ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی براساس اهداف برنامه ی درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون های عملکردی، کار پوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه اطلاعات لازم را در زمینه فعالیتهای داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تابازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید.    ماده 3 چگونگی گزارش نتایج  گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود: الف) نوبت ...

 • متن آیین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی

  آیین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی (89تا 91) بسم الله الرحمن الرحیم آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی ( مورد تایید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش) مقدمه        در اجرای مصوبه هفتصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387 آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی به شرح زیر می باشد: ماده 1 اهداف  ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در دوره ی ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/7/1383) از طریق جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش، پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس، مدرسه و خارج از آن ( نظام مکمل و فوق برنامه) با اهداف زیر انجام می گیرد: 1- اصلاح، بهبود و ارتقاء فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلاس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به ویژه از طریق افزایش تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز. 2-شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و علایق دانش آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان . 3-توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان . 4-آگاه ساختن دانش آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد دانش آموز. 5-ایجاد زمینه ی مناسب به منظور تقویت انگیزه ی یادگیری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله خلاقیت و نو آوری و ایجاد مهارت خودارزیابی در دانش آموزان. 6- تصمیم گیری در مورد ارتقاء دانش آموزان به پایه ی بالاتر با حصول اطمینان از میران تحقق اهداف آموزشی ـ تربیتی در چارچوب مقررات مربوط . 7-تولید اطلاعات برای ارزیابی، اصلاح و تقویت برنامه ها و روشهای آموزشی ـ تربیتی. ماده 2 شکل اجرا و ابزار ها ی ارزشیابی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی در دوره ی ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی براساس اهداف برنامه ی درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون های عملکردی، کار پوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه اطلاعات لازم را در زمینه فعالیتهای داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تابازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید.    ماده 3 چگونگی گزارش نتایج  گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود: الف) نوبت ...

 • کمک‌های مردمی به مدارس از اختیار تا اجبار

  به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دریافت کمک‌های مردمی از خانواده‌‌ها آن هم توسط مدارس دولتی سال‌هاست که به یک رویه ثابت تبدیل شده است اما در برخی مواقع شاهد هستیم که این کمک‌های مردمی دیگر از حالت داوطلبانه خارج شده و مدیر مدرسه خانواده‌ها را برای پرداخت پول به مدرسه تحت فشار قرار می‌دهد. حتی نامه‌های متعددی برای درخواست پول از سوی مدیر مدرسه به دانش‌آموز داده می‌شود تا آن را به والدین خود ارائه دهد. همین چند وقت پیش بود که گزارشی را منتشر کردیم تحت عنوان دریافت پول اجباری در ماه‌های پایانی فعالیت مدارس و در آن به شکایت برخی والدین از مدیران مدارس برای دریافت پول اجباری آن هم در ماه‌ پایانی فعالیت مدارس اشاره کردیم. هنوز چند وقت از انتشار این گزارش و ابراز نارضایتی خانواده دانش‌آموزان نگذشته است که این بار خبر می‌رسد بخشنامه‌ای به مدارس ابلاغ شده تا یک درصد از کمک‌های مردمی را به حساب اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران واریز کنند. در این بخشنامه که به دست مدیران مدارس شهر تهران رسیده، آمده است: پیرو بخشنامه 160314.5-921121 مبنی بر واریز یک درصد از محل درآمدهای کمک‌های مردمی به حساب شماره بانک ملی شعبه .... نسبت به واریز این مبلغ به حساب اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اقدام کنید. این بخشنامه که به دست مدیران مدارس رسیده است موجب نارضایتی شده و برخی از آنها اعلام می‌کنند: کمک‌های مردمی خانواده‌ها به یک مدرسه برای حل مشکلات آن مدرسه است و نباید بخشی از آن را دریافت کرد. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم برای بررسی دلایل صدور این بخشنامه این نتیجه را به همراه داشت که این بخشنامه مصوبه 835 جلسه شورای آموزش و پرورش شهر تهران در تاریخ 27 مرداد سال 92 است و طبق این مصوبه یک درصد از محل درآمدهای مردمی مدارس دولتی و غیردولتی شهر تهران به کارشناسان انجمن اولیا و مربیان شهر تهران اختصاص می‌یابد تا جهت انجام اموری همچون جذب مدرسان و مشاوران خانواده، برگزاری جلسات آموزش خانواده در مناطق محروم، توسعه و تجهیز مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده، راه‌اندازی مراکز استاندارد و برگزاری دوره‌های پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی و پدافند غیرعامل هزینه شود. طبق این مصوبه مدارس یا واحدهای آموزشی موظف شدند در پایان بهمن 92 و تیر 93 طی دو نوبت یک درصد از درآمدهای مردمی را برای این کار اختصاص دهند. به گزارش تسنیم، شاید در ظاهر این مصوبه اقدام مناسب و قابل قبولی برای حمایت از فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان و برگزاری کلاس‌های مختلف ویژه خانواده دانش آموزان باشد اما این نگرانی وجود دارد که صدور چنین بخشنامه‌ای، ...

 • خانه و مدرسه در مسیر تعلیم و تربیت

   خانه و مدرسه در مسیر تعلیم و تربیت

  شب چادر سیاه خود را بر سر شهر پهن کرده است. اعضای خانواده بعد از یک روزکاری شلوغ و پر مشغله، فارغ از هر دلمشغولی گردهم جمع می شوند و سعی دارند برای دقایقی به صورت گذرا مروری بر کارهای روزانه داشته باشند. در این میان بچه ها پیش دستی می کنند و سریع پاکت های دعوت مدرسه را برای شرکت در اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان با شور و شوق فراوان از حضور پدر یا مادر در مدرسه، روی میز می گذارند. پدر خود را پشت روزنامه ای که مقابلش گرفته پنهان می کند و با سکوت معنی دار، با زبان بی زبانی می گوید فرصت حضور در این جلسات را ندارد و مادر هم بدون اینکه زحمت خواندن متن نامه را به خود دهد، چند برگ سبز داخل پاکت ها می گذارد و جلسه را تمام شده اعلام می کند و این نهایت همکاری بین خانه و مدرسه در برخی از خانواده ها قلمداد می شود!رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان پیش از هرچیز مستلزم برخورداری آنان از فضایی متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. امروزه انجمن های اولیاء و مربیان بهترین و مؤثرترین وسیله ارتباط میان خانه و مدرسه شمرده می شود. از آنجا که کودک بخش زیادی از زندگی خود را در خانه گذرانده، معلم و مسئولان مدرسه باید از محیط زندگی و فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن محیط آگاهی یابند تا بتوانند آموزش و پرورش مدرسه را با استفاده از جنبه های زندگی دانش آموز و با همکاری اولیای وی بارور سازند.رهبر معظم انقلاب نیز در بیان اهمیت همکاری اولیا و مربیان می فرمایند: «اگر ما بتوانیم خانه و مدرسه را از نظر تعلیم و تربیت به یکدیگر متصل کنیم، پیوندی مبارک انجام داده ایم.»دیروز روز پیوند اولیاء و مربیان نامگذاری شده بود و باتوجه به اینکه انجمن اولیاء و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان است، نهادینه ساختن فرهنگ رابطه متقابل بین خانه و مدرسه، جایگاه این انجمن در نظام تعلیم و تربیت و نقش والدین در ایجاد هماهنگی بین این دو نهاد از ضروریاتی است که باید مورد دقت نظر مسئولان و والدین قرار گیرد. خانه و مدرسه دو بازوی رسالت آموزشیکارشناسان مسائل آموزشی معتقدند مهمترین نقش در پرورش فکری و روانی کودک به عهده مدرسه است و از سوی دیگر تا زمانی که اهمیت ارتباط میان خانه و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزش و پرورش مشارکت داد. خانه و مدرسه زمانی رسالت آموزشی و پرورشی خود را به نحو مطلوب اجرا می کنند که از وظایف خود شناخت کافی داشته باشند و نقش تربیتی خود را با بصیرت انجام دهند.«محمد فلاحتی» پدر یکی از دانش آموزان دوره متوسطه در یکی از دبیرستان های منطقه ۵ آموزش و پرورش تهران درباره کارکرد انجمن اولیاء و مربیان ...

 • متن نامه سرگشاده به رییس سازمان آموزش و پرورش لرستان

    متن نامه سرگشاده علی گودرزیان به رییس    سازمان آموزش و پرورش لرستان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اشاره:    این نامه حدود 8 ماه پیش نوشته و تنظیم گردیده و به رییس سازمان تقدیم شده است اما به دلایلی که به ذکر آن نمی پردازم نسبت به انتشار آن صبر نمودم اگرچه دراین نامه روی سخن ما با رییس سازمان است اما در واقع مخاطب این نامه همه ی فرهنگیان ، دانش آموزان و به نوعی همه ی مردم لرستان است قضاوت درخصوص کیفیت محتوای نامه و میزان توجه رییس سازمان در عملکرد خویش به دغدغه های مطرح شده را به مخاطبین فرهیخته وا می گذارم و بس!   به نام خداوند دوست دار دانایی   جناب آقای ملکشاهی راد ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش لرستان با سلام و احترام 1-  ... واما برای موفقیت جنابعالی دعا می کنم و آرزو دارم با بهره گیری از همه ی ظرفیت ها ی موجود (مادی و معنوی )بتوانی سکان دار مطمئنی برای این کشتی بزرگ و حساس باشید . از آنجایی که توفیق همکاری با جنابعالی را نداشته ام اساس قضاوت اینجانب در ارتباط با توانایی و قدرت تصمیم گیری و توان علمی شما بر مبنای شنیده ها است مصداقی که از ملکشاهی راد ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش لرستان با توجه به آن شنیده ها در ذهن بنده متصور شده است در حوزه ی آموزش و پرورش شخصیتی آرام ، پرحوصله ، پرکار ،نخبه گرا و تحول خواه است حال از نظر داشتن تفکر سیاسی می خواهد شما را محافظه کار بنامند یا ملاحظه کار که بحثی جدا است و امید وارم این مصداق نزدیک به واقعیت باشد . آموزش و پرورشیک نهاد عمومی است که همه ی مردم به نوعی با آن در ارتباطندبه همین منظور ازآن جایی که به حساسیت کارکرد این نهاد و اصلاح وضعیت نابسامان آن اعتقاد دارم، نه به عنوان یک عنصر سیاسی و نه به طمع آن چه بعضی ها درسر دارند بلکه به عنوان یک شهروند و یکی از هزاران والدینی که حق خود می دانند در شیوه آموزش فرزندان خود دخالت و مشارکت داشته باشند خودرا به قلم سپردم تا دغدغه ها و بیم ها و امیدهایم را در ارتباط با آموزش و پرورش استان نامه کنم و در معرض افکار برنامه ریزان و مردم قرار دهم به امید آن که بتوانم به سهم خود در مسیرحرکت اصلاحگرایانه درآموزش و پرورش گامی هرچند ناچیز بردارم . می انگاشتم که جنابعالی از من و دوستانی که براین مقال سخن تیز رانده و قلم نقد فرساییده اند دعوت به عمل می آورید تا رودررو نکته نظرات خود را طرح کنیم اما از آن جایی که همه می دانیم سالیانی است در این مرزوبوم سایه سیاست صاحب مرده بر فرهنگ سنگینی می کند و فشارهای سهام خواهانه ی غیر کارشناسی برخی از گروه ها وشخصیت های ذی نفوذ محافل باندی ممکن است عنان از کف مدیران ...