مدل دامن

 • دامن هشت ترك

  دامن هشت ترك

  ۱-ابتدا مستطيلي به اندازه هاي 8/1 دور باسن و قد دامن بكشيد. 2-     سپس 1/8 دور كمر را از 1/8 دور باسن كم كرده و بر دو تقسيم كنيد مقدار بدست آمده اندازه پنس ها را نشان مي دهد. سپس به اندازه 12 سانت پايين آمده و پنس بزنيد. ۳- حال خط abرا نصف كرده آن را ببريد و به اندازه 14 سانت اوزمان بدهيد و يك سانت به بالا برويد و پاي دامن را هلال بزنيد. ۴- سپس 1-1.5 سانت زاپاس اضافه كنيد. الگوي شما به پايان رسيد. • مدل های متنوع دامن بلند برای خانم ها و دختر خانم ها

 • یک مدل دامن فانتزی

  یک مدل دامن فانتزی

  این مدل دامن فانتزی هستش و فکر میکنم برای بچه ها هم مناسب باشه البته بستگی به جنس پارچه دارهاگر پارچه کمی آهار داشته باشه خیلی بهترهکلا چهار قسمت داره که بهم وصل میشن فقط قسمت پشت لای درز وسط پشت قرار گرفته و بقیه از کمر متصل شدنبا اینحال میشه از بالای کمر تا یه حدی پایین تر اومد و از روی همون قسمتی که نوار اریب رنگ مخالف دوخته شده چرخ کرد تا خیلی جدا نیافته از همهر قسمت هم تا وسط قسمت بعدا ادامه دارهبرای اینکه اندازه هر قسمت دستتون بیاد بهتر اینه که دور کمر تقسیم بر 2 بشه و کمر هر قسمت اندازه ی نصف کمر در نظر گرفته بشه پایین دامن هم از نظر پهنا چندان تفاوتی با قسمت پایینش ندارهقد دامن رو هم باید اندازه ی بلندترین قسمت هر بخش در نظر گرفت اگه سوالی بود در خدمتمبه خاطر درخواستهای دوستان یک الگوی اولیه از یک قسمتش براتون گذاشتمبرای کشیدن این الگو همون الگوی اولیه دامن راسته رو بکشیدبعد الگوی پشت و جلو رو از هم جدا میکنیماز روی الگوی پشت یکی کپی میکنیم و از وسط پشت به هم میچسبونیم به این صورت حالا یک الگوی کامل از پشت دامن داریمدر مرحله ی بعد باید ساسونها رو حذف کنیم چون همونطور که میبینین این دامن ساسون ندارهبرای این کار مقدار ساسونها رو از پهلوها کم میکنیم و هیچ ساسونی روی الگو نمیکشیمهمونطور که توی عکس میبینید قسمت کمر تا باسن تقریبا صاف پایین اومده دامن به همین دلیل وقتی از پهلوها کم کردین میتونید تا حدود یکی دوسانت همینطور پایین بیاید دامن و از پهلوها هم مقداری کم کنید فقط دقت کنید که خیلی کم نکنید تا دور باسن براتون تنگ نشهمن توی این عکس فقط از کمر ساسون هارو کم کردم و از بقیه دامن کم نکردمبعد هم از خط باسن به پایین شکل پایین و گردی دامن و طراحی کنیداین دامن 4قسمت داره که سه قسمتش بدون درز هست اما دقت کنید که برای وسط پشت به خاطر اینکه زیپ و دکمه میخوره باید قبل از کامل کردن الگوی پشت دوتا نصفه از روش برش بزنین که با دوخت بهم وصل بشن و کامل بشه

 • جلیقه دامن بافتنی با دو میل

  جلیقه دامن بافتنی با دو میل

  ««  آموزش  بافت دامن تمام فون »» بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.1- با نخ  کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛ دو دانه سر بیاندازید. 2 -  10 رج رکن ببافید.3  -   بعد شروع به ساده بافی کنید  و تا 3  رج ببافید .4  -  در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید)5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.6  -  با این دو رج گذشته  و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛ جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .7  -  حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ این ردیف در مابین دو  ژتۀ بالایی قرار بگیرد.8  -  هر 6 رج  این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیۀ  برگدار  پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسی ( رکن ) ببافید . 10  -  بعد یک رج ساده بافی می بافیم . 11  -  دو دانۀ اول میل را ببافید - یک ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا یکی کنید  - ژته - دو تا یکی - ژته و.....تا آخر  رج را ببافید .12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل این ژته ها  نوار نقره ای  نیم سانتی رد کنید .13  -  حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.آموزش بافت مدل  حاشیه برگی کشید توجّه :(  برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )1  - یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن . 2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )  - یک ژته  - یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) - یک ژته - و انتهای برگ دوتا یکی کنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ  )  توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشید باید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ  ( دومی را از روی اولی  بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.) 3 - ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهتر و اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّا دوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.  آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛  و اگر ب یک دانه در اخر  نداشتید؛  مثل سر انداختن اضافه کنید تا  برای جای دوخت دا من  هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.4 - این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.5 - در این رج اول یک دانه از رو را ببافید - یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) - دوتا یکی اول برگ - ژته - یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛- یک ژته - و دو تا یکی  آخر برگ . حالا یک ژته ( فاصله اندار ...