مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته فرد.آر دیوید

   فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته فرد.آر دیوید استاد دکتر یوسف بیگ زاده لینک دریافت • خلاصه مدیریت استراتژیک دیوید

  به نام خداوند بخشنده مهربانخلاصه ي کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیویدفصل اولماهیت مدیریت استراتژیکتعریف مدیریت استراتژیک :هنروعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه اي چندگانه که سازمان راقادر می سازد بههدفهاي بلندمدت خود دست یابد.Strategies management process : فرآیند مدیریت استراتژیک-1 تدوین استراتژي ها-2 اجراي استراتژي ها-3 ارزیابی استراتژي هاStrategy formulation : تدوین استراتژي هامقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان راتهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلندمدت،در نظرگرفتن استراتژیهاي گوناگون وانتخاب استراتژي خاص جهت ادامه فعالیت.اجراي استراتژي ها:اجراي استراتژي ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجراي استراتژي ها این است که کارکنانومدیران بسیج شوند واستراتژي تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژي مرحله اجراي مشکل ترینمرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژي هابدین امر بستگیدارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad UniversityStrategy evaluation : ارزیابی استراتژي هاآخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهاي کنونی قرارگرفته اند.ب- محاسبه وسنجش عملکرد هاج- اقدامات اصلاحیاصطلاحات کلیدي در مدیریت استراتژي:ا-استراتژیست ها:افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:الف –ایجاد یک بستر براي تغییرب –ایجاد تعهد واحساس مالکیتج –ایجاد توازن بین ثبات ونوآوريMilton Friedman : -2 بیانیه هاي ماموریتسندي است که یک سازمان را از سایر سازمانهاي مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت ازنظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روي همه استراتزي ها وجود دارد این است که :(((ما به چه کاريمشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویتهاي یک سازمان است .نکته:رسالت یا ماموریت سازمان نموداري است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.External opportunities and threat : -3 فرصتها وتهدیدات خارجیرویدادها وروندهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوري ورقابتی است کهمی تواند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر ...

 • دانلود ترجمه كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد

  دانلود ترجمه فارسي كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد بطور خلاصه در ۵۲ صفحه کتاب "مدیریت استراتژیک"، اثر فرد آر. دیوید که توسط  آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی پارسائیان ترجمه شده؛ به عنوان یکی از بهترین کتاب های درسی در زمینه مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است.   دانلود 

 • خلاصه کتاب ::مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

  خلاصه کتاب  مدیریت استراتژیک ، اثر فرد آر. دیوید  ترجمه آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی پارسائیان http://s5.picofile.com/file/8149023300/strategy_management_Fred_R_David_mba91ahvaz_blogfa_com_.pdf.html

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

  برای دریافت متن فایل ، اینجا کلیک کنید . 

 • کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت

  کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینتفصلهای کتاب فرد آر دیوید که در این مجموعه قرار دارند به شرح زیر می باشند. فصل اول ( ماهیت مدیریت استراتژیک)فصل دوم (استراتژی ها در عمل)فصل سوم(مأموریت سازمان)فصل چهارم ( بررسی عوامل خارجی)فصل پنجم ( بررسی عوامل داخلی) فصل ششم ( بررسی و انتخاب استراتژی)فصل هفتم ( اجرای استراتژی- مسائل مدیریت)فصل هشتم: اجرای استراتژی (مسائلی در زمینه بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه)فصل نهم (بررسی ، كنترل و ارزیابی استراتژی) ...فرمت فایل: PPTX (پاورپوینت) قابل ویرایشبرای دانلود فایل اینجا کلیک کنید موضوعات مرتبط: مقاله ، پروژه ، تحقیق ، نرم افزار و برنامه نویسی ، برنامه های مدیریتی ، تجزیه و تحلیل مباحث روز

 • خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد .آر.دیوید

  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد .آر.دیوید ( ترجمه پارسیان و اعرابی ) خلاصه با علی فوز مسلمین چکیده : تعریف مدیریت استراتژیک : هنر وعلم تدوین,اجرا و ارزیابی تصمیمات و شیوه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد.مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در برابر كنش‌ها، واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد. .. فهرست مطالب : ماهیت مدیریت استراتژیک استراتژی ها در عمل ماموریت سازمان بررسی عوامل خارجی بررسی عوامل داخلی بررسی و انتخاب استراتژی اجرای استراتژی – مسائل مدیریت اجرای استراتژی – مسائلی در زمینه ی بازاریابی امورمالی-تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه بررسی ارزیابی و کنترل استراتژی مدیریت استراتژِیک بین المللیاین کتاب در 51 صفحه برای شما عزیزان قرار گرفت  حجم فایل: 0.78 مگابایتدانلود خلاصه کتاب با فایل PDF=  دانلوددانلود کامل کتاب با فایل PPT = دانلود کامل کتاب 

 • 7275 کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت

    فصلهای کتاب فرد آر دیوید که در این مجموعه قرار دارند به شرح زیر می باشند. فصل اول ( ماهیت مدیریت استراتژیک) فصل دوم (استراتژی ها در عمل) فصل سوم(مأموریت سازمان) فصل چهارم ( بررسی عوامل خارجی) فصل پنجم ( بررسی عوامل داخلی) فصل ششم ( بررسی و انتخاب استراتژی) فصل هفتم ( اجرای استراتژی- مسائل مدیریت) فصل هشتم: اجرای استراتژی (مسائلی در زمینه بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه) فصل نهم (بررسی ، كنترل و ارزیابی استراتژی) ... فرمت فایل: PPTX (پاورپوینت) قابل ویرایش برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 • مدیریت استراتژیک فرد آر .دیدید ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی

  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک  فرد آر .دیدید        ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی لینک ۱ http://www.parsmodir.com/db/bookdavid.php http://modir123.blogfa.com/post-335.aspx http://modernmanagement.persianblog.ir/post/14 لینک ۲  خلاصه ۵ صفحه http://usbmanagement.mihanblog.com/post/6   پورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک  فرد آر .دیدید        ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی   http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pogc.ir%2FPortals%2F0%2Fmaghalat%2F891208.31.ppS&ei=R-aKUIufGMLRhAfGnYGYCw&usg=AFQjCNG2g3LxsNbIZEKOa841erbLLRCtSw     دانلود کنفرانس های درس سیستم های اطلاعاتی  misسکشن 10-12  ۹۰-۹۱-۰۲   دکتر فواد مکوندی http://ahvazmanagement.blogfa.com/post-86.aspx