نامه درخواست همکاری

 • نحوه نوشتن متن نامه درخواست كار + دانلود نمونه نامه درخواست كار

  نحوه نگارش نامه درخواست کار و دانلود نمونه نامه درخواست شغل در خواست کار در حقیقت یک نوع آگهی فروش خدمت است و در این زمینه داوطلبان فراوانی رقابت می‌کنند. و از این نظر طرز نوشتن نامه درخواست تاثیر زیادی در موفقیت نویسنده آن دارد. این نوع نامه تا زمانی که تاریخ و شماره دفتر دبیرخانه اداری را نخورده است جزو نامه‌های عمومی‌به شمار می‌آید. در خواست شغل با اینکه یکی از نامه‌های بسیار رایج است اما چون نویسندگاه آن غالبا تجربه اداری ندارند در تنظیم نوشته خود دچار مشکل می‌شوند. متقاضی کار باید نامه خود رابا خواسته‌های کارفرما هماهنگ کند یعنی مسائلی را در نوشته خویش بیاورد که کار فرما به دانستن آنها نیاز دارد. آرایش ظاهری نامه نیز دلیل خوبی بر علاقه و نظم و سلیقه نویسنده آن می‌باشد. جهت دانلود نمونه‌های نامه درخواست شغل بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید دانلود نمونه نامه درخواست کار شماره 1 دانلود نمونه نامه درخواست کار شماره 2 برای تهیه یک درخواست مناسب شغل بهتر است به موارد زیر توجه کرد: 1- جالب بودن ظاهر نامه انتخاب کاغذ سفید و استاندارد در قطع مناسب با مقدار مطلب 2- تایپ شدن نامه یک امتیاز به شمار می‌آید 3- تمیز و مرتب بودن که خود گویای دقت و علاقه نویسنده نامه و اهمیت داشتن شغل برای وی می‌باشد. 4- پرهیز از نوشتن موارد غیر لازم اگر درخواست کننده تجربه یا تخصصی در رشته ای ندارد نباید مطلبی درباره آن بنویسد . همچنین اگر در آگهی از حقوق بحثی نشده است نباید در نامه درباره آن سخنی به میان آورد. مانند “حاضرم با حد اقل حقوق کار کنم” سوابق تحصیلی و کاری در این قسمت از نامه از تحصیل کار آموزی و میزان تجربه ای که در زمینه شغل در خواستی مورد نیاز است سخن گفت. باید بر اساس خواسته‌های کارفرما این قسمت را تکمیل کرد.بهتر است داوطلب هر نوع کار – حتی جزئی – مربوط به شغل درخواستی خود را شرح دهد. به طور مثال اگر در تابستان‌ها برای کسب مخارج تحصیل خود کار می‌کرده ذکر کند زیرا ممکن است در جای خود یک امتیاز باشد. معرف متقاضی کار از افراد مورد اعتماد و معتبر باید به عنوان معرف در درخواست خود نام ببرد زیرا چنین افرادی مانند ضامنی هستند که می‌توانند اعتماد کارفرما را جلب نمایند. مصاحبه در این قسمت تقاضای تعیین وقت برای مصاحبه می‌کنند. و شماره تلفن تماس خود و اقوام و آشنایان را در نامه قید می‌کنند تا تماس تلفنی دچار مشکل نشود. جملات این قسمت باید لطیف و غیر آمرانه باشد . مانند این جمله : ممکن است افتخار مصاحبه را به من بدهید ؟ در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن … تماس حاصل فرمایید. نکاتی که باید رعایت شود تا یک نامه استخدامی موفق ... • شیوه و نحوه نگارش نامه درخواست همکاری و درخواست شغل

  شیوه های نوشتن نامه درخواست شغلدربیشتراطلاعیه های استخدامی کارفرمایان به دنبال آن هستند که با دریافت مشخصات و سوابق افراد گزینه مناسبی را برای یک فرصت شغلی پیدا کنند .متقاضیان کارنیز خود را ملزم می بینند تا درپاسخ به آگهی ها و اطلاعیه های استخدامی ، مشخصات و سوابق (رزومه ) خود را همراه بانامه ای که درخواست شغل درآن نوشته شده ارسال دارند . این نامه را نامه درخواست شغل ، نامه پوششی یا نامه ضمیمه گویند .در چنین بازارکاری که رقابت بر آن حکم فرماست، نامه درخواست شغل و رزومه حرف اول را می‌زند. توجه داشته باشید که نامه درخواست شغل باید جامع و کامل باشد نه آنکه تکرار رزومه‌تان باشد و هدف تشریح و بیان اطلاعات و در واقع ایجاد شناختی از خودتان می‌باشد. نامه درخواست شغل به نوعی معرف شما به کارفرما است، در حالیکه رزومه درباره شما صحبت می‌کنند. همانند رزومه، نامه درخواست شغل نیز جزء ابزار بازاریابی مهم به شمار می‌آید.کارفرمایان با دریافت درخواست ها ورزومه ها تمام سعی خود را برای کاهش و مرتب‌سازی نامه‌های درخواست شغل و مشخصات و سوابق ارسالی می‌نمایند تا با انتخاب تقاضاهایی که به ویژگی های شغلی مورد نیاز آنها نزدیک باشد تعداد متقاضیان واجد شرایط را به میزان معقولی برسانند و بررسی را آسان نمایند. آگاهی از نحوه انجام این کار در واقع دید کلی از نحوه نوشتن نامه درخواست شغل به متقاضی کار می‌دهد تا به نحوی آن را بنویسید که جزو نامه‌های گلچین و مورد نظر باشد، زیرا چنانچه نامه درخواست شغل نتواند نظراستخدام کننده را جلب نماید مرحله اولیه باموفقیت طی نمی شود و رزومه به هیچ وجه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به بایگانی راکد سپرده خواهد شد.بسیاری ازکارفرمایان داوطلبی را که در نگاه اول به نظرشان واجدشرایط و مناسب نیاید، حتی بررسی نمی‌کنند. در واقع همان نگاه و نظر اول به نامه درخواست شغل تاحدود زیادی تکلیف استخدام را مشخص می کند .برای تهیه یک نامه درخواست شغل تأثیرگذار از یک سو چارچوب و قالب اصولی نامه‌های اداری معمولی باید رعایت شده و از سوی دیگر باید نامه دربردارنده سه مطلب و مفهوم اصلی به شرح ذیل باشد:1- پاراگراف اول: علت نوشتن نامه؛2- پاراگراف میانی: چیزهایی که متقاضی کارازخود ارائه می دهد؛3- پاراگراف نهایی: چگونگی پیگیری های بعدی .علت نوشتن نامه درخواست شغلنامه درخواست شغل باید با دقت بسیار برای هر موقعیت و هدف ذکر شده در بالا طراحی شود، این طور نباشد که یک نامه درخواست شغل تهیه کرده و برای تمام موارد ارسال گردد. یک متقاضی کاربه علل مختلف ممکن است بایک کارفرما مکاتبه کرده و درخواست شغل نماید . برای هرکدام ازاین ...

 • نامه درخواست کار

  نامه درخواست کاراین نوع نامه تا زمانی که تاریخ و شماره دفتر دبیرخانه اداری را نخورده است جزو نامه های عمومی به شمار  می آید. در خواست شغل با اینکه یکی از نامه های بسیار رایج است اما چون نویسندگاه آن غالبا تجربه اداری ندارند در تنظیم نوشته خود دچار مشکل می شوند.در خواست کار در حقیقت یک نوع آگهی فروش خدمت است و در این زمینه داوطلبان فراوانی رقابت می کنند. و از این نظر طرز نوشتن نامه درخواست تاثیر زیادی در موفقیت نویسنده آن دارد.متقاضی کار باید نامه خود رابا خواسته های کارفرما هماهنگ کند یعنی مسائلی را در نوشته خویش بیاورد که کار فرما به دانستن آنها نیاز دارد. آرایش ظاهری نامه نیز دلیل خوبی بر علاقه و نظم و سلیقه نویسنده آن می باشد.برای تهیه یک درخواست مناسب شغل بهتر است به موارد زیر توجه کرد1- جالب بودن ظاهر نامه انتخاب کاغذ سفید و استاندارد در قطع مناسب با مقدار مطلب2- تایپ شدن نامه یک امتیاز به شمار می آید3- تمیز و مرتب بودن که خود گویای دقت و علاقه نویسنده نامه و اهمیت داشتن شغل برای وی می باشد.4- پرهیز از نوشتن موارد غیر لازم اگر درخواست کننده تجربه یا تخصصی در رشته ای ندارد نباید مطلبی درباره آن بنویسد . همچنین اگر در آگهی از حقوق بحثی نشده است نباید در نامه درباره آن سخنی به میان آورد. مانند "حاضرم با حد اقل حقوق کار کنم"سوابق تحصیلی و کاریدر این قسمت از نامه از تحصیل کار آموزی و میزان تجربه ای که در زمینه شغل در خواستی مورد نیاز است سخن گفت. باید بر اساس خواسته های کارفرما این قسمت را تکمیل کرد.بهتر است داوطلب هر نوع کار - حتی جزئی - مربوط به شغل درخواستی خود را شرح دهد. به طور مثال اگر در تابستان ها برای کسب مخارج تحصیل خود کار می کرده ذکر کند زیرا ممکن است در جای خود یک امتیاز باشد.معرفمتقاضی کار از افراد مورد اعتماد و معتبر باید به عنوان معرف در درخواست خود نام ببرد زیرا چنین افرادی مانند ضامنی هستند که می توانند اعتماد کارفرما را جلب نمایند.مصاحبهدر این قسمت تقاضای تعیین وقت برای مصاحبه می کنند. و شماره تلفن تماس خود و اقوام و آشنایان را در نامه قید می کنند تا تماس تلفنی دچار مشکل نشود.جملات این قسمت باید لطیف و غیر آمرانه باشد . مانند این جمله : ممکن است افتخار مصاحبه را به من بدهید ؟ در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن ... تماس حاصل فرمایید.نمونه یک نامه درخواست کارآقای عزیز                                                                                                                      تاریخ ...فکر می کنم چهار سال کار به عنوان منشی مدیر فروش شرکت محصولات لوازم بهداشتی به من تجاربی داده که مرا برای شغلی ...

 • نمونه نامه های اداری

          اندازه و ابعاد نامه های اداری       نامه با قطع کوچک در لابه لای صفحات پرونده پوشیده می ماند و نامه با قطع بزرگ از پوشه استاندارد خارج می شود. گردش پیاپی  ، کاغذهای نازک را از بین می برد . استفاده از اندازه های استاندارد مانع از ضایعات هنگام برش کاغذ می شود و سبب می گردد کاغذها با نوع متداول سایر کشورها هماهنگی یابد.در بخشنامه نخست وزیری در سال 1349 ابعاد و اندازه های ذیل را به عنوان استاندارد ابلاغ کرده اند: قطع     ( A3      ( 297-420  برای جدول ها  /    نمودارها    /  صورت های مالی بزرگ قطع (210-297)   A4      مخصوص نامه های بیش از 5 سطر کوچک قطع (148-210) A5      مخصوص نامه های کمتر از 5 سطر کوچکتر    قطع (  105-148) A6      بدون سر لوحه برای مبادله یاد داشت اداری     برای حفظ شکل هماهنگ نامه ها و آسانی بایگانی آنها در پوشه - بدون آنکه کلمات حاشیه در زیر فنر پوشه پنهان بماند - باید در نوشتن نامه ، فاصله حواشی را - در اولین صفحه قطع بزرگ - به شرح زیر مراعات کرد: 4  سانتی متر از بالای صفحه تا عنوان   /    2 سانتی متر از عنوان تا اولین سطر متن   /  3/5 سانتی متر از سمت راست حاشیه تا سطر اول     /    2/5 سانتی متر از سمت راست حاشیه تا سطر دوم   / 1/5   سانتی متر از سمت راست حاشیه تا سطر دوم   /2/5   سانتی متر حاشیه پایین صفحه تا آخرین سطر نامه برای دستورها و یاد داشتهای درخواستی، در پایین صفحه فاصله معین منظور می شود. نامه های داخلی   نامه هایی که در داخل یک سازمان بین واحد های مختلف مبادله می شود.                       الف) واحد بالا به واحد پایین -------- ابلاغ پیام / دستور / خط مشی/ ایجاد هماهنگی ب) واحد پایین به واحد بالا--------- تقاضا / گزارش پ) هم عرض ----------- تقاضا ت) واحد به کارمند---------احکام ماموریت / ترفیع /تشویق / توبیخ ث) تقاضانامه های خارجی نامه های خارجی مخاطبان گوناگونی دارند، مانند یک واحد شناخته شده سازمان دیگر ، وزارتخانه یا سازمان دیگر و یا شخص حقیقی        نامه های واردی: به نامه ها یی گفته می شود که اشخاص حقیقی به وزارتخانه یا سازمان می نویسند.در این نوع نامه ها، ضوابط مربوط به عنوان نویسی نامه های اداری مراعات نمی شود.--------------------------------------------------------------------------------------------- نمونه نامه واردی1 مدیر محترم اداره کل کارگزینی آموزش و پرورش استان.........                                                                                                                                                                شماره.....موضوع :درخواست استخدام                                                                                ...

 • نحوه نوشتن نامه استخدامي

  نكاتي در مورد نوشتن رزومه و نامه استخدامي چگونه يك نامه استخدامي مناسب بنويسيم؟  در مورد نوشتن رزومه مؤثر نكاتي   سؤال كه كارفرمايان در رزومه شما دنبال پاسخ آنها مي گردند ده اشتباهاتي كه نبايد در نامه درخواست استخدام مرتكب شد  اشتباهاتي كه نبايد در نوشتن رزومه مرتكب شد بايدها و نبايدهاي رزومه روشهاي بهبود رزومه                                                   ×××××××××××××××××××  نكاتي در مورد نوشتن رزومهمؤثر در زير نكاتي ارائه مي شود كه به خلق رزومه اي مؤثر كمك مي كند.اگر تاكنون نتوانسته ايد رزومه مناسبي بنويسيد و اگر مي خواهيد بدانيد افراد موفق چگونه رزومه مي نويسند ، مطالب زير را بخوانيد. 1 – پاكيزه و تميز و خالي از اشتباه بنويسيد متن خود را با دقت بخوانيد و آن را از لحاظ گرامر و تايپ بررسي كنيد، . در صورت امكان از شخص ديگري بخواهيد كه رزومه شما را از نظر املائي و مفهومي بررسي نمايد. كوچكترين اشتباه ممكن است موجب بي ارزش شدن رزومه شود. 2 – هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهيد به طور كلي، مشخص بودن هدف و منظور ، كمك شاياني به مهم جلوه دادن صحبتهاي شما در رزومه مي كند . هدف شما به طور خلاصه تواناييهايتان را بيان مي كند و به قدرت و نيرويتان در كار اهميت مي بخشد. 3 – نقاط قوت خود را براي كارفرمايان معين نماييد. روي هنر و توانايي هاي خود بيشتر تاكييد نماييد زيرا به اين ترتيب كارفرما را در پاسخگويي به اين سؤال كه : “ اين كارجو چه كارهايي مي تواند براي پيشبرد اهداف مد نظر انجام دهد ؟ ” كمك مي نماييد. 4 – اطلاعات مهم تر را مشخص نماييد. به طور متوسط هر كارفرما به مدت 30 ثانيه روي هر رزومه وقت مي گذارد. كارفرمايان غالبا بيشتر به تجربه هاي موفق كاري شما در گذشته اهميت مي دهند تا تحصيلات متنوع و اطلاعات گوناگون ، به همين دليل مهمترين تجربيات خود را در ابتداي رزومه قرار دهيد مانند قابليتها، توانائيها و تجربيات و حتي تحصيلات كه همگي به نوعي با هم در ارتباطند. 5 – به تواناييهاي خود اهميت بدهيد رزومه خود را بر طبق قابليتها و تواناييها درجه بندي كنيد و استعدادهاي خود را به طور خلاصه و مفيد و با رعايت حق تقدم بيان كنيد. به تواناييها و استعدادهاي شخصي خود اهميت دهيد و خود را در بهترين وضعيت توصيف كنيد . اين گونه وانمود كنيد كه تواناييها ،واقعيتي در شما هستند. 6 – از كلمات كليدي بهره ببريد سعي كنيد از كلمات كليدي مشخصي براي بيان تواناييها و تجربياتتان استفاده كنيد، مانند مديريت حسابداري، عرضه محصولات ، ويژوال بيسيك، اكسل، پردازش داده ها، طراحي گرافيك و روشهاي تبليغات حرفه اي. 7 – از كلمات اختصاري مربوط ...

 • نامه درخواست تجهیزات و امکانات ورزشی

               مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان هرمزگان                                                                                                    سلام علیکم ؛ احتراما ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی شما  در امر آبادانی مناطق محروم  و اعتلای ورزش استان  به عرض عالی میرسانیم روستای نیمه کار با جمعیتی بالغ بر 2000 نفر که آکثر آن را قشر جوان تشکیل داده  فاقد کوچکترین امکانات ورزشی مناسب میباشد و همه ساله مسئولین استانی و شهرستان قول مساعد جهت همکاری با ورزشکاران این روستا را میدهند  و اما دریغ ازیک اتفاق خرسند . خود اطلاع دارید جامعه جوانی که از ورزش فاصله بگیرد جوانان آن اوقات فراغت خود را در کجا می بینند . طی سالهای اخیر درخواستهای متعددی از شما و دیگر نهادها داشتیم که هیچکدام محقق نشده است خواهشمند است تدبیری اتخاذ نمایید به این درخواستها ترتیب اثر داده شود . 1 . درخواست احداث سالن سرپوشیده برای خانمها و دانش آموز دختر 2 . درخواست دیوار کشی ، ساخت اتاق رختکن ، حمام و سرویس بهداشتی زمین فوتبال 3 . درخواست روشنایی زمین فوتبال 4 . درخواست چمن مصنوعی جهت زمین ورزشی فوتسال توفیق روز افزون شما و دیگر خدمتگزاران محترم کشور عزیزمان را از خداوند منان خواهانیم .                                                                                                                                          با تشکر               رونوشت                                                                                                                                                            شورای اسلامی روستای نیمه کار                          : استانداری استان هرمزگان                       : فرمانداری شهرستان بندرخمیر                  : اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرخمیر

 • یک نمونه نامه درخواست شغل توسط ایمیل

  یک نمونه نامه درخواست شغل توسط ایمیل - وبلاگ دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دزفول"> زبان و ادبیات انگلیسی - یک نمونه نامه درخواست شغل توسط ایمیلزبان و ادبیات انگلیسی وبلاگ دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دزفول یک نمونه نامه درخواست شغل توسط ایمیل یک نمونه نامه درخواست شغل توسط ایمیل: Name Family Address Email Home Phone Cell Phone Dear Hiring Manager, I read your job posting on ..... for an Assistant Director with interest. In my position as an Asssitant Communications Director for .... Company, I wrote articles for the company website, managed contributing articles, and wrote and sent a weekly email newsletter to subscribers. While Assistant Communications Director for Assembly person .... ....., I researched, drafted and amended legislation, wrote press releases, and was responsible for office communications and correspondence. My resume is attached. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know. I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration. Sincerely Name Family

 • ارسال نامه به سایت رهبری

    گاها خوانندگان وبلاگ محبت میکنند و پیشنهاد میدهند که جاهایی را که نامه نگاری به آنها مفید میباشد معرفی کنیم و همگی در اقدامی جمعی به ارسال نامه و ایمیل بپردازیم .. خوب اینبار میخواهیم این کار را امتحان کنیم من خودم چند باری برای سایت رهبری ایمیل فرستادم و دیشب هم ایمیل دیگری دادم اینجا هم لینک مربوط رو میزارم شاید صدها نامه در یک موضوع باعث شود که دفتر رهبری این خواست مردمی را به ایشان انعکاس داده و رهبری بار دیگر معافیت سنی اعمال کنند .. توجه داشته باشیم درخواست ما میبایست جدا از خط فکری سیاسی ما باشد و هرگاه ما درخواستی داریم باید حتی المقدور مودبانه مطرح کنیم چون طلبکارانه اگر تاثیر عکس نداشته باشد .. تاثیر مثبت هم نخواهد داشت .. از طرفی هم درخواست ما موجب ذلت ما نیست چرا که زندگی ما انسانها شکل گرفته از درخواستهای ما در زندگی اجتماعی است .. و تا زمانی که ما تن به ذلت ندهیم درخواست ما خالی از اشکال است هر چند خودم فی الواقع تلاش میکنم کوچکترین چیزی از کسی نخواهم ولی چون در این قضیه منفعت کشور و مردمم را میبینم آن را پسندیده میدانم .. سایت رهبری برای ارسال نامه : http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter فکر میکنم نامه برای امور نظامی بفرستید و با موضوع مشمولین غایب یا درخواست معافیت سنی مفیدتر باشد . متن نامه خودم هم در ذیل برای خوانندگان میزارم هر کس هم نامه ارسال کرد اطلاع دهد تا من براوردی از علاقه مندی خوانندگان برای همکاری های اینچنینی به دست آورم . متن نامه: با سلام .. چون مطلب من در خصوص مشمولین غایب است ارسال مطلب رو در موضوع امور نظامی میفرستم . امیدوارم مطلب رو که دغدغه بسیاری از مردم میباشد به سمع معظم له برسانید باشد که عنایتی که 8 سال پیش کردند بار دیگر تکرار شود. همانطور که مستحضر هستین مشمولین نظام وظیفه متولدین سال 55 تا 72 میباشند در حال حاضر در حال حاضر متولدین ذکور دهه 70 در حدود سالانه 600 تا 700 هزار نفر است و نیاز نیروهای مسلح در حدود 350 هزار نفر در سال تعدادی هم در سال معافیت میگیرند و تعدادی هم غیبت میکنند منتها تعداد مشمولین دهه 60 به مراتب بالاتر از دهه 70 بوده و به علت طولانی بودن دوره خدمت و فروش خدمت در سالهای 77 تا 79 و عفو رهبری در سال 82 عده زیادی غیبت کرده اند و مشمولین غایب متولد قبل از سال 65 بالغ بر 2 میلیون نفر میباشد گواه آن هم این است که با اعلام معافیت 3 برادری در طی یک سال 360 هزار معافیت 3 برادری صادر شد این در حالی است که در قانون احتمالات احتمال اینکه فردی در ایران 3 برادر داشته باشد یا بیشتر که حداقل 3 نفر از آنها خدمت نظام رفته باشند چیزی بین 5 تا حداکثر 10 درصد است به این معنا که اگر قرار به ...