نمونه سوالات لوله کشی گاز

 • نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز

  دانلود از لینک مستقیم                             دانلود • سئوالات لوله کشی

    1.  وسایل اندازه گیری زاویه ها الف: ثابت مانندگونیا ، متغیر مانند زاویه سنج     ب : ثابت مانند متر متغییر مانند کولیس   ج: متر و گونیا های مختلف 2.  شیشه ماسک جوشکاری چند لایه است وشیشه سفید جلوی ماسک به چه منظور است؟ الف: 5 لایه و برای اینکه به شیشه مشکی  اسیب نرسد     ب : 3 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد    ج: 4 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد 3.  چگونگی ایجاد قوس الکتریکی الف : با فند زدن و کشیدن کبریت           ب: مثل نوک زدن پرنده و کشیدن کبریت           ج: مثل نوک زدن و با فندک جوشکاری 4.  انواع اتصالات از نظر نوع وکار برد لوله رانام ببرید ؟ الف: اتصالات پیچی – اتصالات جوشی-اتصالات فلنجی      ب:اتصالات چدنی –اتصالات سربی- اتصالات p.v.cج: هر دو مورد 5.  بوش و زانو جزع کدام نوع اتصالات میباشد ؟ الف : پیچی  وجوشی     ب: پیچی           ج: سربی 6.  مغزی چیست ؟ الف : قطعه کوچک دوسررزو را مغزی  ب : الف وج صحیح است    ج: قطعه ریختگری شده که از داخل رزوه شده باشد ؟ 7.  پمپ بر حسب نوع الف : بالاوپاین رو  -  دایرهایی - وپیشرو        ب: پیستونی - دورانی                                         ج: دورانی - گریز از مرکز- تناوبی      8.  طرز کار پمپهای پیستونی الف   : ورود و خروج آب فقط             ب: ورود – مکش- متراکم – خروج         ج : ورود آب- خروج-انتقال- تخلیه  9.  برای انشعاب گرفتن الف: توپیچ رو پیچ استفاده میشود             ب: از کلکتور استفاده میشود         ج:  از سه راهی استفاده میشود  10.       مفهوم E6013 روی الکترود یعنی چه؟ الف : قدرت کششی 600هزار +جوش دستی +فقط وضعیت بالا+قوس نرم     ب: 60هزار قدرت کششی+در یک وضعیت+DCیا ACقوس نرم+دستی                ج: جوش دستی + 60000قدرت کششی+تمام وضعیت+قوس نرمAC-DC 11.       چه اشعاتی از ایجاد قوس الکتریکی منتشر می شود؟ الف: گاما +ایکس+ماورای بنفش   ب: ایکس + ماورای بنفش       ج: ماورای بنفش + مادون قرمز                 12.       شیر اطمینان چه عواملی حساس است ؟ الف :دما و فشار  ب: درجه حرارآب و سبکی یا سختی اب    ج : فقط دمای آب را کنترل میکند ؟ 13.       چند نمونه شیر یک طرفه وجود دارد ؟ الف : کشویی وبشقابی                   ب:  سوپاپی و بشقابی                         ج : بادبزنی و سوپاپی 14.        شرح کار شیر اطمینان را کامل توضیح دهید ؟ 15.        شرح کار شیر یک طرفه یا شیر خود کار را کامل توضیح دهید ؟ 16.                   تقسیم بندی شیر ها را از نظر کار برد را نام ببرید؟ 17.       شیر پیسوار را تعریف کنید؟ 18.       کار فلاش تانک را توضیح دهید؟ 19.        کلکتور چیست ؟ توضیح ...

 • نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

         نام حرفه :   لوله کش گاز خانگی وتجاری                     کداستاندارد:     71/22/1/1-8                           مدت آزمون :40 دقیقه                                                  مدت آموزش:    500   ساعت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  روی مدادهای نقشه کشی نشانگر چیست؟H1- علامت   الف)سختی مداد          ب)نرمی مداد           ج) قطر مغزی مداد       د)معرف سری ساخت مداد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-در ساخت قطعات سری برای خط کشی یکنواخت وبرابر از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟ الف)از شابلون استفاده می شود                                           ب) از خط کش استفاده می شود ج)از نقاله استفاده می شود                                                  د) ازگونیا استفاده می شود -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • نمونه سوال پایپینگ(piping)

  نمونه سوالات پایپینگ(piping)  

 • نمونه سوالات لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (فنی وحرفه ای)

   50 (12درجه سانتیگراد معادل چند درجه کلوین است؟ الف ) 582                       ب) 122                         ج) 323                  د) 510 13) آچار مغزی همان ...... می باشد ؟ الف) رینگی                     ب) فرانسه                       ج) بکس                  د) آلن 14) علامت اختصاری روبرو چه مفهومی دلرد                                                       . . .                                                            الف) آب گرم مصرفی        ب) آب سرد مصرفی         ج) آب گرم شوفاژ       د) آببرگشت مصرفی 15) دریل مورد استفاده جهت سوراخکاری دیوار های بتنی چیست؟ الف) دریل رادیال             ب)دریل چکشی                 ج) دریلستونی          د) دریل دستی 16) از برقو چه استفاده میشود ؟ الف) پس از بریدن لوله توسط برش با سنگ فرز ب) پس از بریدن لوله توسط کمان اره ج) تمیز کردن دهانه لوله د) پس از بریدن لوله توسط برش با اکسی استیلن 17) معادل لوله های گاوانیزه 5/2 و 3و 6 کدام مورد است ؟ الف) 4/3 - 2 – 1 اینچ ب) 2/1 – 4/3 – 1 اینچ ج)4/3 – 1 -  2  اینچ د) 1 -  4/3 -  2  اینچ 18) کاربرد لوله های گالوانیزه چیست ؟ الف) تاسیسات بهداشتی                   ب) تاسیسات حرارتی                  ج( تاسیسات گاز رسانی            د) تاسیسات فاضلاب 19) برای تعمیر و تعویض قسمت فرسوده یک لوله ثابت از چه اتصالی استفاده می شود؟ الف) مهره ماسوره                        ب) بوشن ساده                          ج) بوشن تبدیل                       د) سه راه 20) در جوشکاری با قطب مستقیم مقدار حرارت ایجاد شده ........ تقسیم می شود ؟ الف)3/1 روی قطعه کار و 3/2 روی الکترود ب) 3/2 روی قطعه کار و 3/1 روی الکترود ج)2/1  روی قطعه کار و 2/1 روی الکترود د)4/1 روی قطعه کار و 4/3 روی الکترود 21) مقدار حرارت حاصله در جوشکاری قوس الکتریکی چقدر است ؟ الف) 5500 درجه سانتیگراد                              ب) 5500 درجه فارنهایت ج) 3200 درجه سانتیگراد                                      د) 3200 درجه فارنهایت 22) در صورتیکه قطر الکترد 5/2 باشد شدت جریان تنظیمی مورد نیاز باید ...... آمپر باشد؟ الف) 130                                 ب) 110                              ج)75                             د) 160 23) در کدام از سیم جوش ها نیازی به روان ساز نیست ؟ الف) آلومینیوم                           ب) برنج                            ج) نقره                               ...

 • نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

     1.  کدام ابزار کاربرد بشتر در لوله کشی دارد؟الف:اچار فرانسه     ب: مهره ماسوره     ج: اچار لوله گیر      د:همه موارد 2. کدام نوع اره برای بریدن لوله پولیکا استفاده میشود؟  الف :اره چوب بری میتوان استفاده کرد       ب:اره اهن بری میتوان استفاده کرد    ج :از چاقو استفاده کرد    د:از چسب استفاده کرد3. برای سوهان کاری داخل شکل مقابل از سوهان هایالف : مثلثی و دایره ای     ب: مثلثی و تخت     ج: دایره و تخت          د:همه موارد 4. کاربیده معمولاً ....................نصب میشودالف : دست و صورت را میشوید      ب:بعد از توالت فرنگی استفاده میشود     ج:برای گرمکردن اب استفاده میشود           د :هیچکدام5. در کشورایران بیشتر از کدام سنگ دستشویی استفاده میشود؟الف: سنگ توالت شرقی     ب: سنگ توالت فرنگی     ج : هردومورد     د:هیچکدام   6. کار ابگرمکن چیست ؟الف : اب راگرم میکند                      ب: اب سرد ورودی را گرم وبرای خروج اماده میکند؟                    ج:الف وب         هیچکدام7. شیرقطع و وصل معمولان------------- نام دارد؟ الف: پیسوار      ب: سای تک        ج :شیردروازه ای           د:هیچ کدام8.  در حال حاضر برای نصب دست شویی و برخی از سرویس های بهداشتی ازچه نوع  استفاده می شود ؟ الف : بست قورباغه ایی      ب: بست رو کار          ج : الف و ب         د:پیچ و رو پلاک9. چند نوع شیر بر روی دستشویی نصب میشود؟ الف : تک پایه و دوپایه              ب:  دوپایه و سه پایه               ج : شیر شللنگی      د:همه موارد10. برای جلو گیری ازورود  بوفاضلاب به داخل منزل چه کا رباید کرد ؟ الف :   فلاش تانک استفاده کرد          ب:  سیفون نصب کرد            ج : باید شیب داد     د: همه موارد11 جواب صحیح کدام است ؟الف: اچار فرانسه همان اچار همه کاره است        ب :سیفون همان فلاش تانک است    ج: مهره مسوره همان مغزی است       د:هیچکدام12. خطوط رو برو نشان دهنده چیست؟                                                                          ...         ...           ...         ...الف:  آب سرد                     ب : آب  گرم                   ج: خط فا ظلاب                د: آب گرم برگشتی13. علامت روبرو نشان دهنده چیست؟                                  الف: زیر آب   ب : آب سرد کن  ج: آبگرمکن   د: کف شوی 14. برای خنک کردن تیغه اره آهن بر از ------- استفاده می گردد؟ الف: روغن              ب :  آب صابون      ج:  نفت سفید         د:تفاوتی ندارد مایع باشد15. برای حدیده کردن لوله 1 اینچ از چه پارچه ای استفاده می شود ؟ الف: 2/1 اینچ            ب : 1   اینچ           ...

 • آزمون عملی لوله کشی گاز خانگی و تجاری

  آزمون عملی مجدد ادواری رشته لوله کشی گاز خانگی و تجاری (مربوط به درخواست کنندگان دیماه) در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ ساعت ۳۰/۸ صبح در مرکز ۹ مشیریه(شهیدچمران)آدرس: سه راه افسریه-شهرک مشیریه-بلوار بوعلی شرقی-روبروی کلانتری مشیریه-تلفن: ۸-۳۳۸۶۸۰۰۷ برگزار می شود.

 • نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

  1    اجزاء تشکیل دهنده سیکل تبرید را نام ببرید و یکی را تعریف کنید؟    12    انواع کندانسور را نام ببرید؟    1.53    انواع کمپرسور در سیکل تبرید تراکمی را نام ببرید؟    1.54    انواع اواپراتور را نام ببرید؟    25    کار E.X.Pیا  لوله مویی را درسیکل چیست؟توضیح دهید.    26    مدار برقی کولر خانگی را ترسیم کنید؟    1.57    مدار برقی یخچال خانگی را ترسیم کنید؟    1.58    سیکل مکانیکی تبرید و قسمت های تشکیل دهنده ان را ترسیم کنید.    19    در فیلتردرایر چه چیزهایی وجود دارد؟    110    کار خازن چیست؟    1.511    در شیلنگهای اتصال گاز و اکسیژن به سربک جوش رنگ سبز یا ابی یا قرمز برای چه  کپسولی استفاده می شود؟    112    مدار برقی فن کولر را ترسیم کنید.    1.513    مدار برقی  اب سرد کن را ترسیم کنید.    1.514    چند قسمت از وسایل استفاده  شده در کمپرسور را نام ببرید؟    1.5