نمونه فرم مشخصات کارگران

 • سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت

  راه اندازي سامانه اينترنتي سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني سامانه اينترنتي ثبت نام  براي واگذاري سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني راه اندازي شد.به گزارش روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي سامانه اينترنتي ثبت نام  براي واگذاري سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني با هدف شناسايي و نام نويسي کارگران فصلي و ساختماني در سراسر کشور راه اندازي شده است .بر اساس اين گزارش کارگران فصلي و ساختماني با مراجعه به نشاني اينترنتي http://www.karsaham.ir ارايه مشخصات درخواستي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند . (با عرض معذرت از بازدیدکنندگان عزیز مطلب فوق مربوط به سال ۸۹ بوده و سایت مذکور فعلا" در دسترس نیست لذا آخرین اطلاعیه های و اخبار سازمان خصوصی سازی در خصوص سهام عدالت در زیر آورده شده امیدوارم مثمر ثمر باشد. البته اطلاعیه مربوط به آخرین مهلت ثبت نام مربوط به کلیه کسانی هست که قبلا دعوت نامه دریافت کرده اند ولی ثبت نام خود را کامل نکرده اند)  مراحل تحویل سهام  کارگرانی که در سال ۸۹ در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند : ۱-  فرمهاي دريافت اطلاعات مشمولين سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني  توسط سازمان خصوصی سازی در ابتدا تحويل سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها مي شود ۲-سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها  فرمهاي سهام عدالت  را به مشمولين سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی براي درج مشخصات تحويل می دهد و پس از درج اطلاعات و امضا، فرم هاي تكميل شده را  جمع آوري، تائيد ودوباره تحویل سازمان خصوصی سازی خواهد شد ۳- سازمان  خصوصی سازی نسبت به ارسال دعوتنامه مشمولين سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني اقدام خواهدكرد. از تاریخ ۲۵/۹/۹۱ ارسال فرمهاي سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني براي 5 استان  خراسان جنوبي، ايلام، كهکيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحال و بختياري آغاز شده در ۱۰ استان کرمان، یزد، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین، بوشهر، اردبیل،قم و گلستان نیز تا چند هفته بعد و بقیه نیز تا آخر سال انجام شد   مشاهده نظرات و سوالات بازدیدکنندگان محترم  ----------------------------------------------------------------- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايتهاي http://www.ipo.ir و www.vase.irمراجعه نماييد.تلفن سازمان خصوصی سازی:19-88089901   نمونه دعوتنامه دریافت سهام عدالت را اینجا ببینید./ ----------------------------------------------------------------------------------------- تعاونی سهام عدالت استانها استان آذربايجان شرقياستان آذربايجان غربیاستان اردبیلاستان اصفهاناستان ایلاماستان بوشهراستان تهراناستان چهارمحال بختيارياستان خراسان جنوبیاستان خراسان رضویاستان خراسان شمالیاستان خوزستاناستان ... • نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

  تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارتست از قراردادي كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتيكه مدتي در قرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود، شروط مذكور در قرارداد کار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد. ويژگي‌هاي قرارداد كار براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: مشروعيت مورد قرارداد   -   معين بودن موضوع قرارداد  -  عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در انجام كار مورد نظر یک قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد : 1-نام و مشخصات کارفرما  - 2- نام و مشخصات کارگر -3- نوع كار يا وظيفه كارگر  - 4-حقوق يا مزد مبنا و الحاقات آن ( مزایای متعلقه)  -5-ساعات كار و تعطيلات و مرخصيها    -  6-محل انجام كار  -7-تاريخ انعقاد قرارداد كار  - 8- مدت قرارداد، براي مدت معين (مثل پیمانکاری) -9-شرایط و توضیحات نمونه قرارداد استخدام با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد مابين طرفین با مشخصات ذیل منعقد ميگردد وطرفين به استناد ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارميدهند 1-مشخصات كارفرما : نام....................نام خانوادگي.................فرزند  ....................شماره شناسنامه ......... صادره از....................داراي مدرك تحصيلي ....................... ساکن ............................................... تلفن......................                    2-مشخصات استخدام شونده : نام ....................... نام خانوادگي .................... فرزند ............. شماره شناسنامه ...............  صادره از ................. داراي مدرك تحصيلي ................................از دانشگاه .......................ساكن...............................تلفن....................وضعيت نظاموظيفه : ............................ تعداد فرزند ................. وضعيت تاهل (مجردو یا متاهل ........................(.سابقه كار……..…....……. تعداد سالهای بيمه ………………. 3 -  موضوع قرارداد و نوع کار:  .................................................................................................................................... 4 - حقوق و مزایا : حقوق پایه روزانه ........................ریال معادل ماهیانه ...........................ریال بانضمام مزایای قانونی شامل حق مسکن ................ریال و حق خواروبار ...........................ریال و حق اولاد حداکثر تا 2 فرزند ...................ریال و حق جذب و سایر مزایا ................................ریال و ایاب و ذهاب...............ریال که جمع قابل پرداخت در پایان هرماه مبلغ............................ریال میباشد تبصره ) : الف = اضافه كاري بر ...

 • نمونه فرم قرارداد کار

  بسمه تعالی وزارت کار و امور اجتماعی کانون سراسری انجمنهای صنفی دفاتر خدمات ارتباطی کشور انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی استان / شهرستان ..................... قرارداد کار اين قرار داد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند.  حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و صدور رای داوری، از طرفین به طور کلی سلب و ساقط گردیده است. 1-مشخصات طرفين   کارفرما/نماينده قانوني کارفرما: آقاي           به نشاني         آدرس کامل کد پستي  و کارگر (کارمند) آقاي / خانم :       نام نام خانوادگي نام پدر تاريخ تولد      /      /      13  شماره شناسنامه شماره ملي     به نشاني آدرس کامل        کد پستي  2- نوع قرارداد:   دائم - موقت 3- نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد: كارمند امور دفتري           4- محل انجام   5-تاريخ انعقاد قرار داد :   /   /   13       6-مدت قرارداد: از تاريخ    /   /   13     تا تاريخ    /   /     7- ساعت کار روزانه: 8 ساعت از ساعت 8  تا ساعت 16 ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است 8- حق السعي: الف: مزد ثابت  روزانه  .........  ريال حقوق ماهانه (به ترتیب 6 ماه اول و 6 ماه دوم): .........  ریال- ............ريال  ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است. ج- ساير مزايا:     9- واريز حقوق و مزايا: حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره                                       نزد بانک                     شعبه                                  توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد. 10- بيمه: به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد 11-عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به ...

 • نمونه قرارداد تهیه غذا

  تاریخ : .......... شماره : .......... قرارداد تهیه غذا   قرارداد ذیل بین شرکت ...................... به مدیریت آقای ...................... فرزند ................. شماره شناسنامه ................. صادره از ................. متولد .................به آدرس ...................... به عنوان کارفرما  از یک طرف و شرکت  ................. به مدیریت آقای ....................  فرزند ................. شماره شناسنامه .............. صادره از ............... متولد .................... به آدرس ..................... به شماره ثبت ....................... از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد . ماده 1) موضوع : پیمانکار متعهد و متلزم می گردد که از تاریخ ................... لغایت ................. غذای بین روز کارکنان را که حدوداً ................. نفر می باشند در طول ایام کاری به عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید . ماده 2) تعهدات : خرید مواد اولیه به طور کلی و  حمل به ....................... جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است . 1-2- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکاراست. 2-2- انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می گیرد . مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ................ گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت ها ................ گرم و در سبزی پلوها ............... گرم و کباب کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک پلو یک عدد مرغ پاک کرده به وزن حدوداً .............. گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد . 3-2- به طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکر است . 4-2- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلاً به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جمیع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود . 5-2- انتخاب نوع غذا ایام هر هفته از انواع زرشک پلو با مرغ , کباب کوبیده , یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت , پلو با ماهی , با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود . 6-2- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به نحوی که کلیه امور به موقع انجام پذیرد کلاً به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد . پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است . رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی ...

 • نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

    قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل  (ویژه کارکنان شرکت های خدمات پیمانکاری و تامین نیروی انسانی و تعاونی های خدمات نیروی انسانی و نظایر آنها) شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 84515/ت 34613ه مورخ 15/12/84 هیات محترم وزیران الف)مشخصات کارگر 1. نام خانوادگی:شه بخش 2. نام:اسماعیل 3. شماره شناسنامه: 4. نام پدر: 5. تاریخ تولد: 6. محل صدور شناسنامه: 7 .وضعیت تاهل: 8. تعداد اولاد :  ...........  نفر 9. وضعیت خدمت سربازی:   10. آخرین مدرک و رشته تحصیلی : 11. شماره پرسنلی: ب) مشخصات پیمانکار( کارفرمای کارگر) 12. نام شرکت: 13. نام و نام خانوادگی مدیر عامل: 14. نشانی قانونی : 15. شماره ثبت : ج) مشخصات شغل 16. عنوان شغل کارگر: 17. گروه شغل: د) مشخصات محل کار 18. نام دستگاه اجرایی:                                             به مدیریت : 19. نشانی کامل : ه ) مدت 20. مدت قرارداد از تاریخ                           تا تاریخ                                    به مدت : و ) ساعت کار ( با رعایت مواد 51 الی 61 قانون کار) 21. ساعت کار          الف) عادی کار از ساعت             تا ساعت                   جمعا                      ساعت در هفته ب) نوبت کار : صبح و عصر o    صبح و عصر و شب  o   صبح و شب o   عصر و شب o ج) سایر حالات o   ذکر شود : تعطیلی هفته :       25) شرح قرارداد و شرح وظایف کلی کارگر بر اساس شغل مورد تصدی 22) مزد مبنا روزانه ماهیانه ( 30 روز ) مزد گروه ( شغل )     مزد سنوات (پایه)     سایر:     1/22) جمع مزد مبنا     23)مزایای (ماهیانه30 روز) به شرح زیر:                                                       ریال کمک هزینه مسکن:                                                                                 ریال خوار و بار:                                                                                                ریال عائله مندی ( اولاد ):                                                                                 ریال سایر 1:                                                                                                   ریال سایر 2:                                                                                                   ریال 24) جمع کل مزد و مزایای ماهیانه:                                                   ریال 29) امضای کارگر   26) سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده است ، تابع قوانین کار و تامین اجتماعی و مقررات تبعی آنهاست. 30) حقوق و مزایای کارگر به صورت ...

 • آموزش نحوه نگارش رزومه به همراه قالب آماده فارسی و انگلیسی

  آموزش نحوه نگارش رزومه به همراه قالب آماده فارسی و انگلیسی

  به همراه  : مجموعه نمونه فرم های خام که فقط کافیست مشخصات خود را در آن وارد کنید ( فارسی و انگلیسی ) و تکمیل شده فارسی و انگلیسی امروزه ، رقابتی بی سابقه جهت کسب رتبه بالاتر در کلیه عرصه ها وجود دارد.ارائه رزومه (Resume) و CV ، اولین و موثرترین راه ارتباطی شما با پذیرنده است.این مجموعه آموزش و نمونه ها میتواند کمک شایانی جهت ارائه یک رزومه تاثیرگذار برای شماست به همراه قالبهای آماده رزومه فارسی و انگلیسی که فقط کافیت مشخصات خود را در آنها وارد کنید . این مجموعه شامل ۸۵ فایل بصورت زیپ شده و فایلها بصورت word و pdf می باشد و به راحتی قابل ویرایش و جایگزینی با مشخصات شما میباشد . فایل آشنایی با نحوه نگارش رزومه و نکات و توصیه های کلیدی آموزش و توصیه ها و نکات رزومه نویسی نحوه تهیه رزومه چگونه رزومه قوی بنویسیم. چگونه رزومه تاثیر گذار بنویسیم. چگونه طراحی و هدایت و کنترل چشم خواننده رزومه ( کارفرما و …)را بر عهده بگیریم. چگونه در تصمیم گیری چند ثانیه ای کارفرما درهنگام مطالعه رزومه تاثیر بگذاریم. چگونه از کلمات حساس و کلیدی در رزومه استفاده کنیم . چگونه یک رزومه منحصربه فرد نسبت به دیگر رزومه ها بنویسیم. انواع قالب های رزومه: – رزومه زمانی (chronological)- رزومه عملکردی (functional) – رزومه ترکیبی (combinational- رزومه فنی (technical) نکاتی درباره نگارش رزومه مؤثر نکات کلیدی در مهارت رزومه نویسی نحوه نوشتن رزومه شرکت نمونه های مختلف رزومه فارسی و انگلیسی راهنمای نگارش « نامه درخواست شغل» راهنمای آمادگی برای مصاحبه استخدامی - شامل : - ده دقیقه مصاحبه سرنوشت استخدامی – آداب مصاحبه شغلی – یک مصاحبه گر چه سوالاتی می پرسد – جواب ها و اطلاعاتی که مصاحبه کننده از شما انتظار دارد – کارهایی که هنگام مصاحبه باید انجام داد – نمونه سوالاتی که مصاحبه کننده کارفرما می پرسد. – چگونه در مورد حقوق و مزایا صحبت کنیم – ۳۰ توصیه در مورد حقوق و مزایا – توصیه های مذاکره در مورد حقوق و مزایا – راهنمای روشها و تکنیکهای هنر شغل یابی – راهنمای چگونگی کاریابی اینترنتی و چگونگی ارسال درخواست شغل – لیست پایگاه های دریافت رزومه دولتی و بین اللملی و خصوصی – آموزش چگونگی ارسال رزومه به پایگاههای رزومه پذیرآدرس تمام مراکز کاریابی استان ها و شهرستان های کشوری شامل نام مسئول، آدرس مکانی،تلفن تماس، تلفن همراه و ….. نحوه نگارش رزومه انگلیسی - جزئیات شخصی(Personal Details) - تحصیلات و توانایی های علمی(Education and Qualifications) - سوابق شغلی (Skills and Work Experiences) - انتشارات و مقالات(Publications) - سایر اطلاعات(Additional Information) - معرف ها(References) (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید )   نمونه ...

 • 1203 === سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی + آخرین اخبار سهام عدالت

  راه اندازي سامانه اينترنتي سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني سامانه اينترنتي ثبت نام  براي واگذاري سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني راه اندازي شد.به گزارش روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي سامانه اينترنتي ثبت نام  براي واگذاري سهام عدالت کارگران فصلي و ساختماني با هدف شناسايي و نام نويسي کارگران فصلي و ساختماني در سراسر کشور راه اندازي شده است .بر اساس اين گزارش کارگران فصلي و ساختماني با مراجعه به نشاني اينترنتي http://www.karsaham.ir ارايه مشخصات درخواستي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند . (با عرض معذرت از بازدیدکنندگان عزیز مطلب فوق مربوط به سال ۸۹ بوده و سایت مذکور فعلا" در دسترس نیست لذا آخرین اطلاعیه های و اخبار سازمان خصوصی سازی در خصوص سهام عدالت در زیر آورده شده امیدوارم مثمر ثمر باشد. البته اطلاعیه مربوط به آخرین مهلت ثبت نام مربوط به کلیه کسانی هست که قبلا دعوت نامه دریافت کرده اند ولی ثبت نام خود را کامل نکرده اند)  مراحل تحویل سهام  کارگرانی که در سال ۸۹ در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند : ۱-  فرمهاي دريافت اطلاعات مشمولين سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني  توسط سازمان خصوصی سازی در ابتدا تحويل سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها مي شود ۲-سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها براي توزيع، تكميل و جمع آوري فرمهاي سهام عدالت مشمولين اين گروه، فرمها را در اختيار اداره كار، رفاه و تأمين اجتماعي استانها قرار خواهند داد ۳-ادارات کل كار، رفاه و تأمين اجتماعي استانها فرمها را به مشمولين سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی براي درج مشخصات تحويل می دهد و پس از درج اطلاعات و امضا، فرم هاي تكميل شده را  جمع آوري، تائيد و دوباره تحويل سازمان امور اقتصادي و دارايي استانهای مربوط می دهند. ۴- فرمها تکمیل و تایید شده توسط  سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها  دوباره تحویل سازمان خصوصی سازی خواهد شد ۵- سازمان  خصوصی سازی نسبت به ارسال دعوتنامه مشمولين سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني اقدام خواهدكرد. از تاریخ ۲۵/۹/۹۱ ارسال فرمهاي سهام عدالت كارگران فصلي و ساختماني براي 5 استان  خراسان جنوبي، ايلام، كهکيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحال و بختياري آغاز شده و بقیه نیز قرار است بتدریج تا ۲۲ بهمن ماه انجام شود  مشاهده نظرات و سوالات بازدیدکنندگان محترم  ----------------------------------------------------------------- اطلاعيه سازمان خصوصي سازي در خصوص سهام عدالت(۲۹/۸/۹۱) در راستاي تصميمات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به اطلاع آن دسته از مشمولين دريافت سهام عدالت كه برگه دعوت نامه ثبت ...

 • حقوق کار و تعاون

  کار کوشش و تلاش بدنی و فکری انسانی چه برای تولید محصول و یا به وجود آوردن خدمات انجام میگیرد در حقوق  کار دو عضو اولی کارگر دومی کارفرما مهمترین بحث ح کار تلقی میگردد کارگر (م 2 ق ک) کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم، سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. کارفرما (م 3 ق ک) شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند مدیران و مسئولان به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میگردند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در مقابل کارگر به عهده میگیرند درصورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. کارگاه (م4 ق ک) محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا کار میکند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. تقسیم کار از نظر اقتصادی 1) اختراع برترین نوع کار است و سر منشاء پیشرفت بشری میباشد 2) سازمانی یا مدیریت این نوع کار با توسعه سازمانها اهمیت یافته 3) اجرایی رشته های مختلفی دارد مثل کار دستی کار، ذهنی، فکری و. . . . حقوق کار مجموعه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورات اداری میباشند که روابط بین کارگر و کارفرما را براساس قرارداد کار، سنت، عرف، عادت و یا براساس تفاهم و مصالحه معین مینماید و ضابطه ای است برای تامین و بهتر کردن زندگی کارگران و خانواده آنها. خلاصه (مجموعه مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما) قانون کار قانون یک طرفه است چرا که در لابه لای قوانین کار مقرراتی راجع به حمایت از حقوق کارگر دیده میشود. مشخصات ح کار از رشته های جدید حقوقی در ایران میباشد و آنرا روابط حقوقی که از انجام کار به حساب شخصی دیگر ناشی میشود میدانیم بنابراین حقوق کار مجموعه قوانین و مقررات است که حاکم در سرنوشت کارگران (مزد بگیر، حقوق بگیر) بوده و رابطه آنها را با کارفرمایان و سایر کارگران مشخص میکند. قلمرو ح کار 1) رابطه بین کارفرما و کارگر 2) مجموع مقرراتی که هدف آن تامین و بهبود زندگی فردی و اجتماعی کارگران و خانواده آنهاست مثل مقررات قانونی کار، حمایت قانون از کارگران،  بیمه های تامین اجتماعی، بازار کار، آموزش کارگران و... 3) رابطه دسته جمعی کارگران بین خودشان و بین کارگران و کارفرمایان مانند تشکیل کانون دسته جمعی و قراردادهای دسته جمعی و تشکیلات اجتماعی و صنفی کارگاه و حل اختلاف. منابع حقوق کار: 1 قانون کار 2 آئین  نامه ها 3 رویه ...

 • نمونه فرم های رسمی و چاپی انواع قرارداد‌ها.قولنامه ها و...: ۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۲-اجا

  نمونه فرم های رسمی و چاپی انواع قرارداد‌ها.قولنامه ها و...: ۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی  ۲-اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری  ۳- اجاره خط با تایید دفتر بازار  ۴-قولنامه انتقال ملک  ۵-مبایعه نامه  ۶-صلح حقوق سرقفلی مغازه  ۷- بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری  ۸-مبایعه نامه قطعی خودرو  ۹-قرارداد مشارکت در ساخت بنا  ۱۰-قرارداد کار موقت  ۱۱-قرارداد انجام خدمات....  ۱۲-قرارداد چاپ کتاب  ۱۳-قرارداد مزارعه  ۱۴-نمونه قرادادهای مشاوره حقوقی و وکالت  ۱۵-قرارداد ترخیص کالا  ۱۶-نمونه قرارداد نمایندگی تجاری  ۱۷-نمونه قرارداد احداث ساختمان مسکونی  ۱۸ - فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی......۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۲-اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری ۳- اجاره خط با تایید دفتر بازار ۴-قولنامه انتقال ملک ۵-مبایعه نامه ۶-صلح حقوق سرقفلی مغازه ۷- بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری ۸-مبایعه نامه قطعی خودرو ۹-قرارداد مشارکت در ساخت بنا ۱۰-قرارداد کار موقت ۱۱-قرارداد انجام خدمات.... ۱۲-قرارداد چاپ کتاب ۱۳-قرارداد مزارعه ۱۴-نمونه قرادادهای مشاوره حقوقی و وکالت ۱۵-قرارداد ترخیص کالا ۱۶-نمونه قرارداد نمایندگی تجاری ۱۷-نمونه قرارداد احداث ساختمان مسکونی ۱۸ - فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی(ترکمناقصه) Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ۱۹ -کلیات قرارداد‌های زمین در شهرک‌های صنعتی قانون پیش فروش ساختمان قرارداداجاره آپارتمان مسکونی بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای......................... فرزند آقای................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از............................................. متولد................................. ساکن:................................................................................................ طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای......................... فرزند ...