وب سایت دانشگاه پویندگان دانش چالوس

 • اسامی، رتبه و دانشگاه قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی در کنکور 88

   اسامی ، رتبه و محل قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی که در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 88 پذیرفته شده اند را در زیر مشاهده میکنید. از جناب آقای " آرش منطقی " که زحمت جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات را کشیده است متشکریم.  رتبه 5 گرایش نرم افزار - تربیت معلم شهید رجاییرتبه 139 گرایش نرم افزار -  علم و فرهنگ تهرانرتبه 160 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اولرتبه 201 گرایش نرم افزار - روزانه بنابرتبه 220 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اولرتبه 290 گرایش نرم افزار - علم و فرهنگ تهرانرتبه 244 گرایش نرم افزار - شریعتی تهرانرتبه 372 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال دومرتبه 420 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اولرتبه 410 گرایش نرم افزار - علم و فرهنگ تهرانرتبه 432 گرایش نرم افزار - دانشگاه بیرجند (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)رتبه 454 گرایش نرم افزار - قوجان (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)رتبه 455 گرایش نرم افزار - علم و فرهنگ تهرانرتبه 457 گرایش نرم افزار - جهاد دانشگاهی یزدرتبه 482 گرایش نرم افزار - شبانه قوچان ، نیمسال اولرتبه 502 گرایش نرم افزار - شبانه قوچان ، نیمسال دومرتبه 506 گرایش نرم افزار - شبانه قوچان ، نیمسال دومرتبه 518 گرایش نرم افزار - جهاد دانشگاهی کرمانشاهرتبه 569 گرایش نرم افزار - شبانه شریعتی ، نیمسال دومرتبه 582 گرایش نرم افزار - علم و فرهنگ تهرانرتبه 591 گرایش نرم افزار - علم و فرهنگ تهرانرتبه 630 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده باهنر شیرازرتبه 689 گرایش نرم افزار - ادیبان گرمساررتبه 741 گرایش نرم افزار - رجا قزوینرتبه 795 گرایش نرم افزار -  رجاء قزوینرتبه 800 گرایش نرم افزار -  رجاء قزوینرتبه 830 گرایش نرم افزار - شبانه آموزشکده باهنر شیراز ، نیمسال دومرتبه 900 گرایش نرم افزار - شبانه بنابرتبه 900 گرایش نرم افزار - غزالی قزوینرتبه 950 گرایش نرم افزار - شهاب دانش قمرتبه 982 گرایش نرم افزار - رجا قزوینرتبه 1150 گرایش نرم افزار -  غزالی قزوینرتبه 1153 گرایش نرم افزار - شمال آملرتبه 1244 گرایش نرم افزار - جمشید کاشانی آبیکرتبه 1328 گرایش نرم افزار - جمشید کاشانی آبیکرتبه 1387 گرایش نرم افزار - غیاث الدین آبیکرتبه 1400 گرایش نرم افزار - مطهر مشهدرتبه 1400 گرایش نرم افزار - سجاد مشهدرتبه 1400 گرایش نرم افزار - هاتف زاهدانرتبه 1500 گرایش نرم افزار - علوم و فناوری سپاهان اصفهانرتبه 1552 گرایش نرم افزار - جهاد دانشگاهی اصفهانرتبه 1700 گرایش نرم افزار - اشرفی اصفهانرتبه 1714 گرایش نرم افزار - جابربن حیان رشترتبه 1800 گرایش نرم افزار - علامه دهخدا قزوینرتبه 1800 گرایش نرم افزار - سجاد مشهدرتبه 1840 گرایش نرم افزار ... • لیست دانشگاه های غیرانتفاعی

  منبع : بانک سوالات امتحانیلیست دانشگاه های غیرانتفاعیاردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیلاصفهاندانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهاندانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائینموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمهموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلامموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلامآذربایجان شرقیموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران - تبریزموسسه آموزش ...

 • فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی رشته کامپیوتر به همراه آخرین رتبه قبولی

  فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی رشته کامپیوتر به همراه آخرین رتبه قبولی چون دوستان زیاد میپرسن این رتبه هایی که تووبلاگ زدم درسته منتها به سالش هم توجه کنید ۲ سال قبله و هر سالی هم یه مقداری (البته نه خیلی کم و نه خیلی زیاد) بهش اضافه کنید. برای نمونه : مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  » که امسال فکر میکنم به 18000 رسیده !!!!! و یا یکی از دوستان که گفته من با رتبه20000 دارم مهندسی کامپوتر جهاد دانشگاهی یزد میخونم همچیز به ترافیک انتخاب اون دانشگاه داره!!!!یعنی اگه تو دانشگاه مورد نظر کسی با رتبه بهتر از شما تا پر نشدن ظرفیت اون دانشگاه شرکت نکنه خوب به احتمال خیلی زیاد شما قبول خواهید شد....انشاا.. دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4920  »دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ تهران -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 593  »دانشگاه غیرانتفاعی علوم وفنون مازندران -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3149  »مؤسسه غیرانتفاعی آبا - آبیك -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  »مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی وتوسعه روستاها - همدان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  »مؤسسه غیرانتفاعی آرادان - آرادان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8217  »مؤسسه غیرانتفاعی آمل - آمل - «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10078  »مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  »مؤسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران -  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  »مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین- سبزوار مؤسسه غیرانتفاعی اترك - قوچان مؤسسه غیرانتفاعی احرار - رشت   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9153  »مؤسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2969  »مؤسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر مؤسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12433  »مؤسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  »مؤسسه غیرانتفاعی افضل كرمانی - كرمان  مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13173  »مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  »مؤسسه غیرانتفاعی امید -  نهاوند مؤسسه غیرانتفاعی امین -  فولادشهر اصفهان مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8342  » مؤسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5180  »مؤسسه غیرانتفاعی بعثت - كرمان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7352  »مؤسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهراصفهان مؤسسه ...

 • فهرست دانشگاه هاي غيرانتفاعي

  اردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیلاصفهاندانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهاندانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائینموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمهموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلامموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلامآذربایجان شرقیموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریزموسسه آموزش ...

 • لیست موسسه ها و دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتی کشور

   لیست موسسه ها و دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتیدر این بخش لیست موسسات غیر انتفاعی - غیر دولتی ایران در استان های مختلف نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که هر موسسه ای که دارای وب سایت بوده است در این لیست با لینک مربوط به خود نمایش داده شده است.«« لطفا برای مشاهده نام - نشانی - سایت - پست الکترونیکی و رشته های تحصیلی موسسه روی این لینک کلیک کنید »»آخرین ویرایش   1393/01/18اردبیل    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اردبیل - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین – اردبیلاصفهان    دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرآنی - اصفهاندانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولاد شهر)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین (چهلستون) - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پالایش - خمینی شهر اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سیلک - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائینموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی ...

 • لیست دانشگاههای غیر انتفاعی ایران

  لیست دانشگاههای غیرانتفاعیاردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیلموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیلاصفهاندانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهاندانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائینموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمهموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلامموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلامآذربایجان شرقیموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریزموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران ...

 • لیست دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی

  در این صفحه لیست موسسات غیر انتفاعی - غیر دولتی ایران در استان های مختلف به ترتیب الفبای استانی نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که هر موسسه ای که دارای وب سایت بوده با رنگ آبی نمایش داده شده است اردبیل  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیل اصفهان دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهان دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر) موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان) موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمه موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلام موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلام آذربایجان شرقی موسسه ...

 • لیست دانشگاه های غیر انتفاعی به تفکیک استان

  لیست دانشگاه های غیر انتفاعی به تفکیک استان اردبیل  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیل اصفهان دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهان دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر) موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان) موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمه موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلام موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلام آذربایجان شرقی موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریز موسسه ...

 • جشنواره خوارزمی چیست؟

  مقدمه:يكي از اهداف مهم و مورد توجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيقاتي و تشويق محققان و پژوهشگران است. از سوي ديگر از جمله رسالتهاي مهم در اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كشف و پرورش استعدادها در زمينه‌هاي علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و محققان داخلي، استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور و انتقال تجربه‌هاي علمي و فني ساير كشورها به داخل كشور مي‌باشد. يكي از راههاي تحقق اهداف فوق برگزاري جشنواره‌هاي علمي و از آن جمله جشنواره بين المللي خوارزمي است، جشنواره بين‌المللي خوارزمي بستري است كه ضمن تكريم مقام والاي انديشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوري، زمينه‌هاي تعامل و همكاري علمي بين دانشمندان داخل و خارج را نيز فراهم مي‌سازد. جشنواره بين‌المللي خوارزمي گفتماني است علمي، در راستاي استراتژي گفتگوي تمدنها منبعث از روح همزيستي مسالمت آميز ايراني و فرهنگ اسلام با جوامع بين‌الملل.تاريخچه جشنواره:ـ اولين دوره جشنواره سال 1366 با شركت طرح‌هاي داخلي،ـ سومين دوره جشنواره سال 1368 با شركت طرح‌هاي داخلي و دانش‌آموزي،ـ پنجمين دوره جشنواره سال 1370 با شركت طرح‌هاي داخلي، دانش‌آموزي و خارجي،ـ يازدهمين دوره جشنواره سال 1376 با شركت طرح‌هاي داخلي، دانش‌آموزي، خارجي و ايرانيان مقيم خارج،ـ و از سيزدهمين دوره جشنواره سال 1378 تاكنون با شركت طرح‌هاي داخلي، خارجي و ايرانيان مقيم خارج.هدف جشنواره:- ارج نهادن به تلاشهاي پژوهشگران، مخترعان و مبتكران و ايجاد بستر مناسب براي همكاريهاي علمي و تعامل و گفتگو ميان انديشمندان داخلي و خارجي.سياستها:ـ شناسايي، جذب و پرورش استعدادها در زمينه‌هاي علمي و صنعتي.ـ حمايت‌هاي مادي و معنوي از برگزيدگان جشنواره. فرآيند عمليات اجرايي:دبيرخانه جشنواره بين‌المللي خوارزمي اوايل هر سال از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، فراخوان دريافت طرحهاي داخلي و خارجي را اعلام مي‌نمايد. همچنين پوستر و پرسشنامه شركت در جشنواره براي دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنعتي خصوصي و دولتي، ارگانها، نهادها و ... ارسال مي‌شود. بدنبال اين فراخوان عمومي كليه مخترعان، پژوهشگران و نوآوران مي‌توانند با تكميل پرسشنامه به‌طور مستقل در جشنواره شركت نموده و يا با معرفي توسط نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و شخصيت‌هاي برجسته علمي داخل و خارج از كشور طرح خود را به‌همراه ضمائم تا پايان مهلت اعلام شده به دبيرخانه جشنواره ارسال دارند. متقاضيان مي‌توانند جهت ...

 • شهید میثم محمد بیگلو

  نام شهید : هرمز (میثم) نام خانوادگي : محمد بیگلو تاريخ تولد : ۳/۱۲/۱۳۳۷محل تولد : رشتتاريخ شهادت : ۲۴/۴/۱۳۶۱ محل شهادت : شلمچه شهادت در عمليات :  وضعيت تاهل : متاهل تعداد فرزند : ۱آخرين مسئوليت : فرمانده پادگان آموزشی المهدی (عج) چالوس عضويت در : ارتش مزار شهيد : گلزار شهدای رشت زندگی نامه:    پاسدار شهید هرمز(میثم) محمد بیگلو در سوم اسفند سال هزار سیصد سی و هفت در خانواده ای مسلمان و متدین در شهرستان رشت دیده به جهان گشود . با سپری کردن دوران خردسالی پا به مدرسه نهاد و مقاطع ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان را یکی پس از دیگری در مدارس رشت با موفقیت پشت سر گذاشت . وی در اوقات فراغت علاوه بر مطالعه کتابهای غیر درسی و تلاوت روح بخش کلام الله مجید به ورزش هندبال نیز می پرداخت و عنوان قهرمانی کشوری را نیز از آن خود نمود .     شهید میثم محمد بیگلو از سیما و اخلاق نیکو و پسندیده ای برخوردار بود و به همین دلیل مهر و محبت او به دل اطرافیان می نشست . او به ساده زیستن بسیار اهمیت می داد و دوست داشت همتراز با مردم متوسط جامعه بپوشد و بخورد و زندگی کند ، فلذا از هر گونه تشریفات و تجملات دنیوی در زندگی و محل کار پرهیز می کرد و به دیگران نیز ساده زیستن را توصیه می نمود .    ایشان در به زانو در آوردن نظام طاغوت و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به همراه دوستان خود فعالیت و تلاش چشمگیری داشت و موتور حرکتی بود بین دوستان و جوانان و سهم بسزایی در به ثمر رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی را در منطقه داشت و خدمات فراوانی کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ دستآورهای آن در تمامی صحنه ها حضوری شجاعانه و فعال داشت ، و در سرکوبی توطئه های ضد انسانی و ضد اسلامی منافقین بسیار زحمت کشید . و با تشکیل ارتش 20 میلیونی به عضویت بسیج در آمد و پس از مدتی کوتاه به همراه چند تن از دوستانش برای فراگیری فنون نظامی به تهران رفت و تحت نظر یکی از بهترین مربیان که سالها تجربیات نظامی در لبنان و فلسطین داشت بنام شهید (محسن چریک) فنون نظامی را فرا گرفت و همچون فولاد آبدیده گشت. و مجدد به شهرستان رشت مراجعت نمود و به آموزش نیروهای بسیج و سپاه گمر همت بست. شهید بیگلو در غائله انزلی زحمات زیادی را متحمل شد و آسایش و امنیت را به مردم شهید پرور تقدیم نمود. وی در توطئه دانشگاه که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب تدارک و در صدد بودند این سنگر مقدس علم و دانش را تبدیل به جنگ و خونریزی نمایند ،شهید محمد بیگلو خدمات شایانی نمود و توانست این توطئه را در نطفه خفه کند. شهید بیگلو به همراه دیگر دوستانش در مدت یکماه برای ساختن پادگان نظامی چالوس و امکانات آموزشی را فراهم می کنند ...