وسایل فانتزی

 • وسایل فانتزی دخترونه

  وسایل فانتزی دخترونه

        منبع:گالری عکس میس هانیدوست داشتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • وسایل فانتزی اشپزخانه

  وسایل فانتزی اشپزخانه

 • وسایل و اقلام مورد استفاده در انیمه فاینال فانتزی7

    متریاها گوی های رنگی هستند که هرکدام قابلیت های خاصی را به کاراکتری که از آن استفاده کند میدهند. با ترکیب چند متریا یک متریای جدید با قابلیت های جدید بدست می آید. نام متریا: - قابلیت ها و اطلاعات بیشتر: Steal  :ربودن - با استفاده از آن میتوان وسایل و  متریای دشمن را دزدید.به دو حرکت همزمان حمله و ربودن mug گفته میشود Sense :احساس - نمایش مرحله ی قدرت کاراکتر،HP،MP و میزان ضعف Enemy Skill :مهارت های دشمن - با استفاده از آن میتوان حمله های دشمن را یافت Throw   :پرتاب  - پرتاب وسایل به طرف  دشمن،در صورتی که به طرف کاراکتری پول انداخته شود  به آن COIN گفته  میشود(کاراکتر یوفی از پیش این متریا را داراست) Manipulate :دستکاری - میتوان کنترل دشمن را به دست گرفت(کاراکتر کیت سیث این متریا را از پیش داراست) Deathblow :وزش مرگ - با یک حرکت میتوان دشمن را کشت Morph :تبدیل - دشمن را به آیتم و وسایل تبدیل میکند Double Cut :برش دوباره - شامل 2x-cut :دو بار حمله هم زمان به دشمن و 4x-cut : چهار بار حمله هم زمان X-Summon :احضار ایکس - با استفاده از آن در یک مرحله دوبار احضار میتوان کرد Slash-All :ضربه به همه - شامل Slash-All :حمله یکباره به تمامی دشمنان و Flash :کشتن تمامی دشمنان یکجا Mime   :تقلید - تقلید آخرین حرکت  دشمن یا کاراکترها-برای بدست آوردن این متریا به چوکوبوی سبز نیاز است X-Magic :جادوی ایکس - در یک مرحله میتوان دو جادو را به کار برد X-Item :آیتم ایکس - با استفاده از آن میتوان دو آیتم در یک مرحله را به کار برد Master  Command   :حرکت برتر - آخرین قدرت در  حرکات  متریاهای:ربودن،پرتاب،تقلید،کنترل،تبدیل،وزش مرگ و احساس در کسمو  کنیون  میتوان با استفاده از آن متریا ها را به متریای زرد غول پیکر تبدیل  کرد Cover :پوشش - دفاع را ارتقا میدهد،همچنین میتوان از کاراکترهای دیگر محافظت کرد Chocobo Lure :فریب چوکوبو - با استفاده از آن میتوان به چوکوبو ها حمله کرد Long Range :محدوده ی طویل - قدرت حمله مشابه(با دشمن یا کاراکترها)،بدون در نظر گرفتن موقعیت نبرد Counter :مقابله - قابلیت ضدحمله به هنگام ضربه دشمن(میتوان کاراکتری که حامل متریا است را شکست داد) Enemy Lure :فریب دشمن - افزایش میزان ضربه به دشمن Speed Plus :سرعت چندبرابر - افزایش سرعت MP Plus :چند برابر شدن MP - ام پی(قدرت جادو-MAGIC POWER) را افزایش میدهد HP  Plus   :چند برابر شدن HP - اچ پی(قدرت سلامتی-HEALTH POWER) را  افزایش  میدهد(میزان سلامتی-با افزایش آن کاراکتر ضربه های بیشتری را تحمل  میکند) Luck Plus :شانس چند برابر - شانس کاراکتر را(در احضار و حرکات ویژه) افزایش میدهد Magic Plus :جادوی چند برابر - قدرت حمله ی جادویی را افزایش میدهد Gil Plus :جیل چندبرابر -(جیل واحد پولی است) میزان افزایش جیل کاراکتر را بیشتر ...

 • وسایل فانتزی

  وسایل فانتزی

        کپی شده از گالری میس لوری  

 • وسایل فانتزی آشپزخانه ( جدید)

  وسایل فانتزی آشپزخانه ( جدید)

  منبع:http://2minos.blogfa.com/post-66.aspx

 • 9مدل گلدان با طراحی خلاقانه و فانتزی

  گلدان های فانتزیحیوانی انسان موجود خلاقی است و همواره به دنبال اختراع و طراحی چیزهای جدید است. این خلاقیت، لوازم و وسایل خانگی را نیز در بر می گیرد و شما می توانید در دکوراسیون و طراحی داخلی خانه نیز دست به ابتکار بزنید. مثلا خلاقیت در طرح های کاغذ دیواری، مدل های سرامیک، گلدان و ... . در این پست نیز ما برای شما گلدان هایی را تهیه کرده ایم که به صورت خلاقانه به شکل حیوانات طراحی شده اند. واقعا متفات و جذاب هستند و بسیار زیبا طراحی شده اند. شما هم می توانید از این گلدان ها در خانه و یا محل کارتان استفاده کنید. گلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانیگلدان های فانتزی حیوانی