پایداری اجتماعی در معماری

 • مقاله الگوهای پایداری در معماری کویری ایران

  مقدمه نظریه ی توسعه ی پایدار و در پی آن معماری پایدار ،از بحث بر انگیزترین موضوعات معماری معاصر است. اینکه هر ساختمانی باید بتواند با محیط طبیعی که در آن واقع شده رابطه برقرار کند جای بحث ندارد. آنچه چالش محسوب می شود نوع و چگونگی این رابطه است. ایده ی معماری پایدار امروزه برای پاسخگویی به این پرسش طرح شده است. در جهت ایجاد محیطی پایدار و مناسب زندگی انسان، معماری کویری ایران به اصول و روشهایی دست یافته است که نه تنها تخریب و ضایعه ای را بر محیط تحمل نمیکند، بلکه فراتر از آن به عنوان عامل کمال بخشیدن به ماده نیز ایفای نقش می کند. پایداری نگرشی است که از تغییر نگاه انسان به جهان متولد شده است. به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی، نظیر آلودگیهای، افزایش دمای کره ی زمین و نابودی منابع طبیعی ،بحث توسعه ی پایدار در سال 1987 میلادی ،از طریق گزارش برونتلند تحت عنوان (( آینده ی مشترک ما )) توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در سال 1992 نیز دستور کار محلی 21 انتشار یافت. بر طبق سند مزبور سیستم برنامه ریزی و طراحی شهری به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم برای پیگیری توسعه ی پایدار معرفی میشود و در همین راستا معماران و طراحان شهری مبحث شهر و معماری پایدار را در دستور کار خویش قرار داده اند. بدین شکل ادبیات گسترده ای در عرصه ی معماری و شهر سازی شکل می گیرد که فرصت پرداختن به آن در چهار چوب این نوشتار اجمالی نیست. علاوه بر این در تعریف توسعه پایدار نیز هیچ توافق نظری وجود ندارد. با این همه کاربردی ترین تعریف را میتوان تعریف برونتلند به حساب آورد : “شیوه ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه ی کنونی ، از توانایی نسلهای آینده در بر آوردن نیازهایش نمیکاهد . این الگوی توسعه ،تضمین کننده ی بقا، ثبات، و پایداری چیزهایی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده ها، باقی، ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم تضمین کنند. امروزه اصطلاح معماری پایدار برای گستره ی وسیعی از رویکردهای حساس به محیط به کار می رود. از معماری سنتی که به عنوان نوعی از معماری با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی شناخته میشود، تا برخی دیگر که با ایجاد آشتی و تعامل میان تکنولوژی و اکولوژی کوشیده اند ویژگیهای مفید هر دو را به کار گیرند. اگر چه هر یک از این رویکردها را افراد مختلف مطرح کرده اند. در کل ،همه ی آنها در مورد یک موضوع باهم توافق دارند ،اینکه ساخت محیط مصنوع باید با در نظر گرفتن منابع طبیعی موجود و حفظ آنها برای آیندگان انجام پذیرد. معماری و شهرسازی مناطق کویری و حاشیه ی کویر در ایران بزرگترین حوزه ی آب ریز ایران، ... • معماری پایدار

  چكیده در اواخر دهه 1960 و در اوایل 1970 نظریه معماری با داعیه های جدید پدید آمد . كه از دل این نهضت و در طول مسیر آن نظریه ،پسامدرن ، شاخص ترین معماران به ظاهر انقلابی را همراه خود ساخت . این نظریه در هر شكل خود ، اصولی چون تاریخ گرایی ،احیای مستقیم و مردمی و سنت گرایی، بوم گرایی ،مفهوم گرایی، استعاره و مابعد الطبیعه و جز آن را پذیرفت ،این نظریه در ابتدا از معماری آغاز و سپس در تمام زمینه های فلسفی و هنری تعمیم جهانی یافت ، اما در معماری عمر طولانی نداشت- هر چند اثرات آن تا به امروز باقی است - سپس این نظریه جای خود را به نظریه دیگری ،یعنی دیكانستراكشن یا دیكانستراكتیویست داد . این پدیده نو ظهور به نحوی از حیطه معماری رخت بر بست .و در یكی دو دهه اخیر نظریه ،معماری پایدار ، پیش كشیده شد : تغییراتی كه با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری می یابند.سخن از پایداری در معماری را می توان به تصور و طراحی ساخت و ساز های آینده تعبیر كرد آن هم نه تنها با پایداری فیزیكی ساختمان ، بلكه با پایداری و حفظ سیاره و منابع انر‍ژی آن . بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد كه پایداری را بر پایه الگویی تصور كرد كه در آن مواد و منابع در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتنشان ، با كارایی بیشتری به كار گرفته شوند . به طور خلاصه ، منظور ازبوم شناسی ساختمان این است كه بر قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی ،و تبدیل آنها به كیفیت های فضایی و آسایش و فرم ،تمركز گردد.آنگونه كه ملاحظه می گردد ،معماری پایدار تاییدی است بر روابط معماری و فعالیتهای وجودی حیات آدمی ،سیاست جوامع ورویدادها ، واقعیتها و مرجعیت ها ،و چیزی به همان اندازه مقاومت مردان و زنان و نهضت های اجتماعی در برابر جریا نهایی كه این وقایع را نادیده می گیرند .  در این تحقیق به بررسی طراحی پایدار ،تعریف پایداری و توسعه پایدار ، اصول طراحی پایدار در معماری و فرایند طراحی پایدار همچنین به مقایسه طراحی پایدار با طراحی مدرن می پردازیم و همچنین نمونه هایی ازساختمانهای ساخته شده مبتنی بر مبانی پایدار را ارائه و تحلیل می كنیم .مقدمه در این قسمت ، سلسله مراتب و روند تحقیق را توضیح می دهیم .1)بیان موضوع  1و1) سؤال اصلی تحقیق : تعریف پایداری و طراحی پایدار بر چه مبانی استوار است ، چگونه در معمار ی محقق می گردد ؟  2و1) ریز سؤالات :1- تعریف پایداری ؟2- اصلی تر ین موانع پایداری چه مسائلی هستند ؟ 3- پایداری چه زمانی محقق می شود ؟4- اصول طراحی پایدار چیست ؟5- مفهوم توسعه پایدار و مثلث پایداری چیست ؟6- فرایند طراحی پایدار چگونه است ؟ 3و1) ...

 • معماری پایدار

   معماری پایدار چارلز جنكز در آخرین فصل كتابش این مسئله را خاطر نشان می‌سازد كه نابودی زمین توسط ما منجر به نابودی 27000 گونه زیستی در یكسال می‌شود یعنی هفتاد و چهار انقراض در یك روز و یا سه نابودی در یك ساعت! مدارك جدیدتری براساس مجله تایم مورخ 31 ژانویه 2000، این تعداد را بالاتر نشان می‌دهد یعنی صدها انقراض در یك روز! گرم شدگی كره زمین، نازك شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه‌های زیستی همه و همه با هم می‌آمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده قابل پیش‌بینی گردانند. بطوریکه پیشی گرفتن خاكستری در برابر جهان سبز آینده، قابل تأمل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می آید. در این میان توسعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز كه جزو صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی (صدها هزار كارگران ساختمان و فنون مربوطه)، باعث از بین بردن زمین‌های كشاورزی، فرسایش خاك و آلوده كننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند. بحرانی که در اواسط دهه 1965 با افزایش میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست كه از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود. اصطلاح پایداری (sustainable) برای نخستین بار در سال 1986 توسط كمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد. در این جهان، معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و ... همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد. کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام «معماری پایدار» آغاز نموده اند كه مهترین سرفصلهایی آن با عنوان "معماری اكوـ تك"، "معماری و انرژی ـ معماری سبز" ایجاد می گردد. تعاریف ساخت و ساز پایدار ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است: «مدیریت یك محیط پاك و سالم براساس بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اكولوژیكی» که هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی ...

 • معماری پایدار

  نیاز بشر کنونی به معماری پایدار :   چارلز جنکر در آخرین فصل کتاب معماری پایدار خویش این مسئله را خاطر نشان می سازد که نابودی زمین توسط ما منجر به نابودی 27000 گونه زیستی در یک سال می شود هفتاد و چهارانقراض در یک روز و یا سه نابودی در یک ساعت ! مدارک جدیدی بر اساس مجله تایم مورخ 31 ژانویه 2000 این تعداد را بالاتر نشان می دهد یعنی صدها انقراض در یک روز.    گرم شدن کره زمین ،نازکتر شدن لایه ازن به علت استفاده از انواع آلاینده ها ،افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه های زیستی همه و همه باهم می آمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسایل زیست محیطی را برای آینده قابل پیش بینی گردانند . بطوری که پیشی گرفتن خاکستری در برابر جهان سبز قابل تامل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می رود .   علل پیدایش معماری پایدار :   در جهان کنونی توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز که جزو صنایع بزرگ در استحکام نیروی انسانی ( صدها هزار کارگر ساختمانی و فنون مربوطه )باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی ، فرسایش خاک و آلوده کننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند . بحرانی که در اواسط دهه 1965 با افزایش میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد و سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست که از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود.   اصطلاح پایداری ( Sustainable ) برای نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان ( رویایی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان ) مطرح شد و هر روز بر ابعاد ودامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد .   در این میان معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند . بدیهی است که زندگی ، کار ، تفریح ، استراحت وغیر...   همه و همه فعالیتهایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان برزیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت ، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد . کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری مبحثی به نام« معماری پایداری» آغاز نمود که مهمترین سر فصل ها ی آن با عنوان معماری اکو – تک ، معماری و انرژی ، معماری سبز ایجاد می گردد .    تعاریف ساخت و ساز پایدار  :   ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است :مدیریت یک محیط پاک و سالم بر اسا س بهره برداری از منابع طبیعی و اصول « اکولوژیکی ...

 • معماری پایدار در مازندران .

  معماری پایدار در مازندران .

  معماری بومی مازندران علاوه بر هماهنگی با محیط طبیعی به ارزش های دیگری همانند فرهنگ، هویت، آداب و رسوم و سلسله ارزش های اجتماعی نیز اهمیت می دهد... مازندنومه؛ فهیمه بیداله خانی و پیمان اعتبار، دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری: چند دهه از مطرح شدن معماری پایدار در عرصه معماری می گذرد و مجامع بین المللی راهکارهای بسیار را برای تکمیل و تکامل آن ارائه نموده اند. قطعأ اصول معماری پایدار که همان حفظ انرژیهای طبیعی، کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و همزیستی با محیط و اقلیم است باید مد نظر طراحان و فعالان عرصه معماری قرار گیرد. قدری تأمل در معماری پایدار و اصول آن ما را به معماری بومی (مربوط به گذشته) این سرزمین خواهد رساند، چرا که معماران این سرزمین در اقلیم های مختلف توانسته اند بهترین هماهنگی را با محیط ایجاد کنند و با استفاده از محدودیت ها و امکانات بستر طرح بهترین شرایط زیستی رابرای کاربران فراهم خود سازند. معماری مازندران یکی از نمونه های موفق معماری بومی است که چنان با ظرافت با طبیعت درآمیخته است که گویی جزئی از بستر و محیط طبیعی است. این درآمیختگی با بستر و توجه به قابلیتها و محدودیت های آن باعث همسو شدن معماری بومی مازندران و معماری پایدار شده است. چنان که تمیز نمودن آنها از هم بسیار دشوار می نماید . توجه به معماری بومی و شناساندن اصول نهان معماری پایدار در آن یکی از راهکارهای مفید در جهت شناساندن معماری پایدار می باشد، چرا که توجهی دوباره را به معماری بومی معطوف خواهد نمود و از طریق آن مباحث معماری را به مباحث روز بین الملل نزدیک خواهدکرد. مسلماَ معماری بومی در زمان و مکان خودش پایدار بوده است و تقلید صرف از آن، امری بیهوده است.  در این مقاله استخراج ویژگی های نهان معماری پایدار در معماری بومی مازندران مد نظر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد. نتایج بدست آمده از این پژوهش به روشن شدن اصول پایدار نهفته در معماری مازندران منجر خواهد شد...  کلید واژه: معماری پایدار، معماری بومی، معماری مازندران، طراحی پایدار  مقدمه نظریه توسعه پایدار و در پی آن معماری پایدار، از بحث برانگیزترین موضوعات معماری معاصر است. این که هر ساختمان باید بتواند با محیط طبیعی که در آن واقع شده رابطه برقرار کند جای بحث ندارد. آنچه چالش برانگیز است نوع و چگونگی این رابطه است. امروزه ایده معماری پایدار برای پاسخگویی به این پرسش مطرح گردیده است. [اسدپور، ۱:۱۳۸۵] پرداختن به معماری پایدار و اسباب شکل گیری چنین رویکردی در طراحی معماری ما را به سوی ...

 • معماری پایدار

  چارلز جنكز در آخرین فصل كتابش این مسئله را خاطر نشان می‌سازد كه نابودی زمین توسط ما منجر به نابودی 27000 گونه زیستی در یكسال می‌شود یعنی هفتاد و چهار انقراض در یك روز و یا سه نابودی در یك ساعت! مدارك جدیدتری براساس مجله تایم مورخ 31 ژانویه 2000، این تعداد را بالاتر نشان می‌دهد یعنی صدها انقراض در یك روز! گرم شدگی كره زمین، نازك شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه‌های زیستی همه و همه با هم می‌آمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده قابل پیش‌بینی گردانند. بطوریکه پیشی گرفتن خاكستری در برابر جهان سبز آینده، قابل تأمل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می آید. در این میان توسعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز كه جزو صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی (صدها هزار كارگران ساختمان و فنون مربوطه)، باعث از بین بردن زمین‌های كشاورزی، فرسایش خاك و آلوده كننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند. بحرانی که در اواسط دهه 1965 با افزایش میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست كه از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود. اصطلاح پایداری (sustainable) برای نخستین بار در سال 1986 توسط كمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد. در این جهان، معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و ... همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد. کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام «معماری پایدار» آغاز نموده اند كه مهترین سرفصلهایی آن با عنوان "معماری اكوـ تك"، "معماری و انرژی ـ معماری سبز" ایجاد می گردد. تعاریف ساخت و ساز پایدار ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است: «مدیریت یك محیط پاك و سالم براساس بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اكولوژیكی» که هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع ...

 • معماری پایدار 1

  معماری پایدار     درک این حقیقت که بقای پایدار انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ تداوم تعادل جهان زیستی است و به تبع آن پذیرش نقش و مسئولیت اخلاقی «سرپرستی» انسان بر منابع بوم‌شناختی، کنشی آگاهانه و هوشمند را در تنظیم رابطه محیط انسانی و محیط طبیعی می‌طلبد. رویکرد «معماری پایدار» در پاسخ به این آگاهی و ملاحظات روبه گسترش نسبت به پی‌آمدهای فعالیت‌های انسانی بر محیط، به عنوان نگرش بازبینی شده به معماری مطرح شده است. بنابراین، مفهوم معماری پایدار‌– چه به عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرآیند همواره با محیط پایدار در آمیخته و در یک چارچوب کلی می‌توان آن را به معنی «خلق محیط پایدار انسان ساخت» تعبیر نمود از این رو پیش از ارائه تعریف از معماری پایدار مفهوم «محیط پایدار» ارائه می‌گردد، سپس براساس تعریف محیط پایدار از میان تعاریف متعدد ارائه شده برای رویکرد «معماری پایدار» تعریف قابل استناد ارائه می‌شود. 1-2-1 توسعه پایدار     همچنان که در مبحث قبل گفته شد شرط اساسی در نیل به پایداری محیطی برقراری تعادل پویا میان نظام‌های مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیبای همزمان پایدار نظام بوم شناختی، نظام اجتماعی، فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه هم‌زیستی میان تمام عناصر و ارگان محیط (انسان و غیرانسان) تفسیر می‌شود. براین اساس «محیط پایدار» را می‌توان واجد خصوصیات زیر تعریف نمود: -  از منظر بوم شناختی در محیط پایدار کارکرد سامانه‌های زیستی اصلی محیط و سلامت آنها تداوم و ارتقا می‌یابد.این کارکردهای اصلی برای فعالیت‌های انسانی عبارتند از: تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن، جذب پسماندها و آلودگی‌ها، تنظیم شرایط محیطی (درجه طول و اندازه رطوبت و...) تولید منابع طبیعی تجدیدپذیر مواد غذایی و مواد خام اوّلیه محصولات فرآورده‌های تولیدی، تأمین آسایش و سلامت روان شناختی و فیزیکی. - از منظر اجتماعی - فرهنگی در محیط پایدار، همزیستی متعادل میان جامعه انسانی و محیط زیست طبیعی در راستای بهره‌مندی توأمان اجتماعی و اقتصادی برقرار گردیده است. از این رو در این محیط امکان بهره‌مندی از شرایط ارضاء کننده در طول زمان (حال و آینده، در حیطه ظرفیت خورند محیط زیست و برای بیشترین طیف ممکن فراهم شده است در چنین محیطی به منظور نیل به پیشینه منفعت جمعی، فعالیت­ها و مسیرهای توسعه­ای دنبال می‌شود که در آنها از قابلیت‌های بوم شناختی – فرهنگی مکان توسعه بهره گرفته شده است. - از منظر اقتصادی در محیط پایدار، فعالیت‌های توسعه‌ای ...

 • معماری پایدار

  چارلز جنكز در آخرین فصل كتابش این مسئله را خاطر نشان می‌سازد كه نابودی زمین توسط ما منجر به نابودی 27000 گونه زیستی در یكسال می‌شود یعنی هفتاد و چهار انقراض در یك روز و یا سه نابودی در یك ساعت! مدارك جدیدتری براساس مجله تایم مورخ 31 ژانویه 2000، این تعداد را بالاتر نشان می‌دهد یعنی صدها انقراض در یك روز! گرم شدگی كره زمین، نازك شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه‌های زیستی همه و همه با هم می‌آمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده قابل پیش‌بینی گردانند. بطوریکه پیشی گرفتن خاكستری در برابر جهان سبز آینده، قابل تأمل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می آید. در این میان توسعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز كه جزو صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی (صدها هزار كارگران ساختمان و فنون مربوطه)، باعث از بین بردن زمین‌های كشاورزی، فرسایش خاك و آلوده كننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند. بحرانی که در اواسط دهه 1965 با افزایش میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست كه از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود.اصطلاح پایداری (sustainable) برای نخستین بار در سال 1986 توسط كمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد. در این جهان، معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و ... همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد. کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام «معماری پایدار» آغاز نموده اند كه مهترین سرفصلهایی آن با عنوان "معماری اكوـ تك"، "معماری و انرژی ـ معماری سبز" ایجاد می گردد. تعاریف ساخت و ساز پایدارساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است: «مدیریت یك محیط پاك و سالم براساس بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اكولوژیكی» که هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی ...