پرتال سرویسهای پرسنلی

 • همسایگان ایران

  همسایگان ایرانهمسایگان ایران معلــــم کلاس ششم ابتدایی • پاسخ فعالیت های نوشتاری درس های ۱ تا ۱۷ درس فارسی سوم راهنمایی

  پاسخ نوشتن های درس اول- برای هر یک از واژه های زیر یک معادل بنویسیدرسول ( پیامبر)                                                                     خصلت(خوی)مظلوم (ستم دیده)                                                               آبشخور(آبخور)گنجینه (مخزن)                                                                     سعادت(خوش بختی) -هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.متعال(تعالی)                                                                         ظاهر(مظهر)ظالم(مظلوم-ظلم)                                                                 نصرت(منصور-ناصر)مسلمان (مسلم-سلام)۳-نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.-هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است.(نهاد)،(مسند)-انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. (نهاد)،(مفعول)،(فعل غیر ربطی)-ما باید مظلوم را یاری کنیم.(نهاد)،(مفعول)جواب نوشتن درس دوم یک تشبیه و دو تشخیص از درس بیابید و بنویسیدتشبیه:هم تو گل های این باغ را می شناسی                       هم تمام شهیدان تو را می شناسندتشخیص:چشمه های خروشان تو را می شناسند                  موج های پریشان تو را می شناسندقافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسیدردیف: آمد                                               قافیه: جا ن – می کشان – جان- آسمان- جهان جدول را کامل کنیددروازه ی آن در درس سوم آمده است:آسمان یکی از پیشوند ها:با مشق میان تهی:مقنشانه ی مفعول :را بخشی از نام فصل کتاب های دوم راهنمایی:انقلاب اسلامی اگر بر عکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود:شیاتس فصلی که سر آمد:غریبی مترادف اصحاب:یاران جهت:سونام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام قلب قرآن یاد شده است:یسیکی از ضمایر:اوگوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پیر دانا را:نصیحتبقیه در ادامه مطلب جواب نوشتن درس سوم درمتن زیر،فعل های قابل حذف رامشخص ومتن رابازنویسی کنید. .جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق بود.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآنمی خواندند.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعامی نشست.بازنویسی:جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعا .- نمونه ای از " گفتگوباخود" و "گفتگو بادیگران" رابنویسید .گفتگوباخود:به هر جا می‌نگرم، درختی رنگین می‌بینم که چون شاهزاده‌خانمی آینه به دست، محو تماشای خودش ایستاده.گفتگوبادیگران: وقتی به یکی نگاه می کنی,باید پنجاه درصد از ...

 • دانش های زبانی و ادبی درس فارسی هفتم

  دانش های زبانی و ادبی درس فارسی هفتم

  انواع جملهجمله : کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که پیامی را از یک شخص بهدیگران می رساند.جمله از نظر پیام و مفهوم یا شیوه ی بیان : 1 ـ خبری : خبری را به ما می رساند. (علامت این نوع جمله ( .) می باشد.)2 ـ امری :کاری را درخواست می کند. (علامت این نوع جمله (.) می باشد.)فعل امر دو ساخت دارد 1)دوم شخص مفرد بدون شناسه مانندبرو /بخوان /بنشین گاهی نشانه "ب"از اول فعل امر حذف میشودمانند رو که در خانه ی خود بسته ایم                                         برو فعل امر دوم شخص جمع مانند:بروید/ بخوانید /بنشینید3 ـ پرسشی :سؤالی را مطرح می کند. (علامت این نوع جمله (؟) میباشد.) جمله پرسشی به دو گونه می اید همراه با نشانه های پرسشی ایا؟چگونه ؟چرا؟مگر؟کدام؟کدامین؟و هیچ ؟ مانند ایا درس خوانده ای؟بدون نشانه های پرسشی مانند درس خوانده ای ؟در این جمله ها از طریق تغییر لحن و اهنگ متوجه می شویم که جمله پرسشی است 4 ـ عاطفی:یکی از عواطف انسان مانند:تعجّب،تأسف،آرزو،دعا،نفرین و...را بیان می کند.(علامت این نوع جمله ( ! ) می باشد.)                                                         * جمله هایی که بوسیله ی آن ها برای کسی دعا می کنیم،« جمله ی دعایی » نامیده می شوند.فعل این نوع جملات معمولاً « باد ـ مباد ـ مبادا ـ بادا »می باشد و این جملات جزء «جملات عاطفی » محسوب می شوند. تمرین در کلاسنوع جمله های زیر را از لحاظ پیام و محتوا مشخص کنید .بر ورق سبز برگ/ خط خدا را بخوانافرین جان افرین پاک رامردم بالا دست چه صفایی دارندبا بهاری که میرسد از راه          سبزشو تازه شو بهاری شوبا خودش زیر لب چنین می گفت:        ارزوهایتان چه رنگین استشبروان مست ولای تو علی             جان عالم به فدای تو علیچه فرهادها مرده در کوه ها            چه حلاج ها رفت بر دارها مراعات نظیریا شبکه معناییمُراعات النظیر(شبکه ی  معنایی ـ تَناسب ـ  زنجیره معنایی): آوردن چند کلمه از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند این تناسب می تواند از نظر جنس، نوع ، مکان، زمان ـ همراهی و... باشد.مثالاَرغَوان جامِ عقیقی به سَمَن خواهد داد/چَشمِ نرگس به شقایق نگران خواهد شد(حافظ) در این بیت از حافظ واژه های  اَرغَوان ، عَقیق ، سَمَن ، نرگس ، شقایق همه اسم گُل هستندابر وباد ومه و خورشید و فلک در کارند ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی استحال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو         یادم از کشته ی خویش آمد هنگام درو تمرین  کار در خانهبا شبکه های معنایی زیریک جمله بسازیدالف ) درخت /شاخه / پرندهب)آسمان/ستاره /شب  جواب ب) آسمان پر ستاره در شب زیباست ج)رشد /نوجوانی /نشاط2)در ...

 • خواص انگور و مشتقات آن از نگاه امام رضا (ع)

  خواص انگور و مشتقات آن از نگاه امام رضا (ع)   انگور نامی است قرآنی و یکی از لذیذترین میوه‌هایی است که خداوند برای انسان آفریده است که بارها در قرآن مجید نام این میوه به صورت مفرد (عنب) و جمع (اعناب) ذکر شده است. انگور که در رنگ‌ها و انواع مختلف در فصل‌های تابستان و پاییز در دسترس است در درمان بسیاری از بیماری‌ها تأثیرگذار است.  

 • نظریه‏های شناختی-اجتماعی

  نظریه‏های شناختی-اجتماعی

  نظریه‏های شناختی-اجتماعیدر این جا به معرفی نظریۀ شناختی- اجتماعی1 می‏پردازیم. این نظریه بیشتر به یادگیری افراد در محیط اجتماعی توجه دارد. روان‏شناسان شناختی-اجتماعی معتقدند انسان با مشاهدۀ رفتار دیگران، اطلاعات، قوانین، مهارتها، راهبردها، باورها و نگرشهایی را فرا می‏گیرد.با آنکه نقش شرطی شـدن و تقویت در تبیین رفتار آدمی مشخص شـده، بندورا2 با جنبۀ سنتی محرک-پاسخ به عنوان تنها الگو در تبیین رفتار مخالف است.به نظر او، بخش وسیعی از یادگیری انسان با مشاهده و تقلید صورت می‏گیرد. بندورا (1959) در اولین تحقیق، در زمینۀ علل خانوادگی پرخاشگری، که به همراهی والترز3 از دانشجویان کارشناسی ارشـد دانشگاه استنفرد انجام داد، بر اهمیت یادگیری از طریق مشاهدۀ رفتار دیگران تأکید کرد و از آن به بعد، یادگیری مشاهده‏ای را مهم‏ترین عامل رشـد و یادگیری به حساب آورد. از نظر او انسان با مشاهدۀ رفتار دیگران، رفتارهای مورد نظر خود را  انتخاب می‏کند. الگوها نیز به او کمک می‏کنند تا دربارۀ اجرای رفتارهای انتخاب شـده، تصمیم بگیرد. دیدگاههای اولیۀ بندورا (1977) در تبیین رفتار انسان به نظریه‏های یادگیری-اجتماعی شهرت داشت. این نظریه‏ها با تأکید بر فرآیندهای شناختی و مبانی اجتماعی رفتار و نیز تواناییهای بالقوۀ انسان، ابعاد جدیدتری یافته، به طوری که در سالهای اخیر دیدگاهی مستقل به حساب آمده است.بندورا (1986) با تفاوت قائل شـدن بین اکتساب و عملکرد، از روان‏شناسی رفتارگرایی سنتی فاصله گرفت و با تأکید بر ریشه‏های اجتماعی رفتار و اهمیت دادن به فرآیندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی روان‏شناختی انسان، که هدف آن تبیین نقش تواناییهای انسان در رفتار است، تحقیقات متعددی را به انجام رسانید. 1.        Social-cognitive theory 2.        Bandura, A 3.        Walters, R. H. از نظر بندورا (1981)، عواطف، تفکر و رفتار فرد در هر موقعیت به احساس توانمندی او وابسته است. در موقعیتهایی که انسان نسبت به تواناییهای خود احساس اطمینان می‏کند، رفتار، شناخت و احساسات او کاملاً متفاوت از موقعیتهایی است که فرد در آن احساس ناتوانی، ناامنی یا فقدان صلاحیت می‏نماید. به طور خلاصه، درک انسان از کارآمدی خود، نه تنها بر الگوهای رفتاری و فکری، بلکه بر انگیزش و برانگیختگی هیجانی، او نیز تأثیر می‏گذارد و براساس باورهایی که نسبت به توانایی خود و نتایج مورد انتظار اعمال خود دارد، رفتار می‏کند.با توسعۀ جنبه‏های مختلف، عنوان یادگیری-اجتماعی در این نظریه به مرور معنای خود را از دست داد؛ در این نظریه، فرآیندهایی چون خود-گردانی1 و سازو کارهای انگیزشی2 مطرح شده که فراتر ...

 • ساخت وسایل کمک آموزشی ریاضی ابتدایی-گنجینه فیلم های جشنواره رشد

                                                   بخش های فیلمآموزش چهار ضلعی با طلق - مساحت شکل های هندسیاجسام کش داراحجام ( 1 ) و ( 2 )ارتفاع مثلث و زاویه نماهادایره های چرخان - کش و گیرهدایره ی اعدادی و نمادیدایره ی چرخان خطوط موازی و متقارندسته های یکی و دوتایی - کارت های تاشودستگاه تفریق - دستگاه جمعدستگاه عدد نویسی کشویی - دستگاه عدد نویسیزاویه نماساخت وسایل رسمساعتشکل ها و تابلو های مغناطیسیشکل های تلقشکل های هندسیطرز ساخت نقالهمتر کردنمحیط و مساحت مربع و مستطیلمستطیل و مربعنقاله ی زاویه نماوسایل آموزشی کسرهای متعارفی - آموزش کسرهای متعارفی (1 ) و ( 2 )چارت برگردان عددیچرتکه های آموزشی (1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 )کارت های آموزشی اعداد و اعشارکارت های تاشوی تلقیکارت های تند خوانیکارت های مجموعه هاکارت های چرخان 1،2کارت های چرخان زاویهکارت های چرخان عدد خوانی - کارت چرخان جمع و تفریق - کارت چرخان اعشاریکارت های چرخان مساحت (1 ) و (2 )کارت های چرخان مساحت (3 ) و ( 4 ) و ( 5 )کارت های چرخان مساحت مکعب - کارت های چرخان اعشاریکش و تختهکش و نخ ( 1 ) و ( 2 )کش و نی 1 ، 2 ، 3کش و نی 4 ، 5آموزش چهار ضلعی با طلق - مساحت شکل های هندسی ›