پيستون تزريق

 • طبقه بندي علل عيوب قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار

  علل عيب سرد جوشي عدم تنظيم حرکت پيستون تزريق طرح نامناسب سيستم مذاب رساني پايين بودن سرعت دومين فاز مرحله تزريق بيش از حد بودن مقدار مذاب تزريق شونده سرد بودن قالب سرد بودن مذاب هنگام تزريق کوتاه بودن کورس ( زمان ) دومين مرحله تزريق   علل عيب مک هاي گازي طرح نامناسب سيستم مذاب رساني  کم بودن سرعت دومين مرحله تزریق بالا بودن سرعت دومين مرحله تزريق  طولاني بودن زمان مرحله تزريق مشکل قالب گيري عدم وجود هواکش به ميزان کافي در قالب کيفيت نامناسب مذاب ( تميز نبودن يا حضور اکسيدها عدم تنظيم سرعت مرحله اول تزريق       علل عيب مک هاي انقباضي فشار نامناسب مرحله سوم ( تزريق عدم تنظيم حرکت پيستون تزريق طرح نامناسب سيستم مذاب رساني سرعت خيلي پايين مرحله دوم تزريق گرم بودن قالب کيفيت نامناسب مذاب ( تميز نبودن يا حضور اکسيدها   علل عيب آبلگي عدم تنظيم حرکت پيستون تزريق سرعت پايين مرحله دوم تزريق بالا بودن سرعت مرحله دوم تزريق طولاني بودن زمان مرحله دوم تزريق مشکل قالب گيري عدم وجود هواکش به اندازه کافي در قالب   کيفيت نامناسب مذاب ( تميز نبودن يا وجود اکسيدها عدم تنظيم سرعت مرحله اول تزريق علل عيب مک هاي سوزني طرح نامناسب سيستم مذاب رساني طولاني بودن زمان مرحله دوم تزريق زمان نامناسب قالب گيري عدم وجود هواکش به ميزان کافي در قالب کيفيت نامناسب آلياژ مذاب ( تميز نبودن يا وجود اکسيدها عدم تنظيم سرعت مرحله اول تزريق علل عيب ترک خوردگي نامناسب بودن عمل تزريق فشار نامناسب مرحله سوم تزريق گرم بودن قالب گرم بودن مذاب تزريق شونده مشکل قالب گيري  کيفيت نامناسب مذاب ( تميز نبودن يا وجود اکسيدها علل عيب سخت ريزه نامناسب بودن ترکيب شيميايي آلياژ نامناسب بودن زمان انجماد وجود ترکيبات بين فلزي در آلياژ اکسيد شدن آلياژ و واکنش با ديرگدازه ها وجود هر گونه ذرات خارجي در آلياژ علل عيب قطرات سرد عدم تنظيم حرکت پيستون تزريق طرح نامناسب سيستم مذاب رساني پايين بودن سرعت مرحله دوم تزريق سرد بودن مذاب تزريق شونده کوتاه بودن زمان مرحله دوم تزريق     بررسي روش هاي جلوگيري از ايجاد عيوب در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار  مشکلات تزريق : مشکلات مربوط به تزريق مذاب منجر به ايجاد ترک در حد قابل توجهي مي شوند به خصوص هنگامي که بيرون اندازه ها به طور موضعي روي قطعه فشار وارد کرده و قطعات هنگام خروج دچار تغيير شکل شوند در اين حال فشار زيادي بر قطعات وارد شده و منجر به شکست يا ايجاد ترک مي گردد جهت حل اين عيب سه راه حل وجود دارد . الف ) کوتاه کردن بيرون اندازه ها . ب) افزايش ضخامت راهگاه ... • بررسي انواع عيوب ريخته گري در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار

  بررسي انواع عيوب ريخته گري در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار (HPDC)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> گردآورنده  :  خلیل گنجه فر دانشجوی کارشناسی ناپیوسته متالورزی دانشگاه شهید رجایی|      چکيده :

 • عیوب ریخته گری

  بررسي انواع عيوب ريخته گري در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار وبررسی جلوگیری از ان عيب سرد جوشي سردجوشي عبارت است از برخورد دو جبهه از فلز مذاب اکسيد شده که باعث ناپيوستگي در قطعه ريخته شده مي شود . در صورتي که انجماد فلز خيلي پيشرفته باشد اتصال دو جبهه مذاب بطور کامل انجام شده و سردجوشي به صورت کشيدگي در قطعه ظاهر مي شود . نحوه ايجاد عيب سرد جوشي   سردجوشي نتيجه تقسيم شدن موج مذاب در طول پر شدن قالب مي باشد اين تقسيم شدن       مي تواند در اثر وجود يک مانع در راه عبور مذاب ( پين يا ماهيچه ) باشد و يا در اثر يک انسداد ناشي از جاري شدن به صورت جت مي باشد حضور اکسيد در فلز مذاب قبل از ريخته گري پديده سردجوشي را شديدتر مي نمايد عيب نيامد نيامد عيبي است که در اثر نرسيدن مذاب به قسمت هايي از قطعه ايجاد مي شود اين عيب       مي تواند در نواحي نازک قطعه ايجاد شود و از نظر ظاهري به عيب سردجوشي شبيه است   نحوه ايجاد عيب نيامد عيب نيامد نتيجه تقسيم شدن جبهه مذاب در حين پر شدن قالب است فلز خيلي سرد بوده و يا زمان پر شدن قالب خيلي طولاني مي باشد و يا حتي ممکن است جهت حرکت مذاب در قالب در حين پرشدن  قالب نامناسب باشد به طوري که مذاب مسير طولاني را براي رسيدن به هدف بپيمايد در اين حال قبل از اينکه قالب توسط مذاب پر شود انجماد آغاز شده و نيامد ايجاد مي شود. عيب مک هاي گازي   اين عيب به صورت مک هايي با ديواره صاف ظاهر مي شود که شکل کروي داشته و با سطح خارجي نيز ارتباطي ندارند سطح داخلي اين مک ها معمولا ً براق بوده اما گاهي ممکن است تا حدودي اکسيده نيز شده باشد که بستگي به منشأ ايجاد مک ها دارد .  نحوه ايجاد عيب مک هاي گازي الف ) حبس هوا در حين پر شدن قالب : پرشدن قالب هاي ريخته گري تحت فشار معمولا ً به صورت تلاطمي انجام شده و اين تلاطم باعث حبس هوا در قالب مي شود . ب) حبس هوا در محفظه نگهدارنده مذاب : در ماشين هاي محفظه سرد در هنگام اولين فاز تزريق ذوب هوا مي تواند وارد مذاب شده و در هنگام پر شدن قالب هوا در بخش هاي زيادي از مذاب محبوس گردد . پ) حبس گاز در محفظه سيلندر تزريق : اين حالت در اثر تبخير و يا تجزيه ماده حلال موجود در روانساز پيستون ايجاد مي شود در نتيجه در هنگام ورود مذاب به اين قسمت ها بايد ماده روانساز به صورت خشک باشد . ت) حبس گاز از طريق مواد مذاب : همان فرآيند ذکر شده در فوق مي باشد که ناشي از تبخير ناقص روانساز قالب و يا تجزيه آن هنگام رسيدن مذاب مي باشد . ث) آزاد شدن گاز حل شده در فلز مذاب : آلومينيوم و آلياژهاي آن به راحتي آب و ديگر ترکيبات هيدروژن دار ( مانند روغن و گريس ) را تجزيه مي نمايند هيدروژن آزاد شده در هنگام ...

 • پروسه تزریق پلاستیک

  پروسه تزریق پلاستیک

  پروسه ی تزريق پلاستيک(  Injection Molding)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />      شيوه ی تزريق پلاستيک يکی از مهمترين و پرکاربردترين روشهای شکل دهی پلاستيـک وتـــوليدمحصـــولات  پلاستيکی در صنايــع محســوب می شود. در اين روش مــاده  اوليــه کــه يکی از انـــواع تــرموپلاستها  می باشد، طی عمليات خاصی به داخل کويتيهای ( Cavity ) قالب رانده شده و پس از خنک کاری از قالب بيـرون می آيند.  اين روش بيشتر در پروسه های توليد انبوه (Mass – Production   ) و مدل سازی( Prototyping ) مورد استفاده قرار می گيرد . تزريق پلاستيک نسبتا شيوه جديدی در توليد محصولات به حساب می آيد. اولين دستگاه تزريق پلاستيک در سال 1930 ميلادی ساخته شد و کم کم در اختيار صنايع قرار گرفت .   <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />    در ادامه 6 مرحله از يک پروسه تزريق پلاستيک معرفی و بررسی می شود : ·       Clamping : يک ماشين تزريق از سه قسمت اصلی تشکيل شده است . قالب ، Clamping   و فاز تزريق .  Clamping قسمتی از دستگاه را شامل می شود که که در حين پروسه تزريق فالب را بسته نگه می دارد و پس از آن باز مي کند  اساسا قالبها از دو نيمه تشکيل می شوند که در هنگام تزريق بايد توسط اين بخش در کنار هم فيکس شوند . ·         Injection( تزريق ) در فاز  تزريق مواد پلاستيک که معمولا به فرم گرانول ( دانه دانه ) می باشند ، وارد قيفی در قسمت بالايی دستگاه می شوند و از آنجا وارد سيلندری می شوند که توسط هيترهايی احاطه شده است . گرانولها پس از حرارت دیدن به حالت مذاب يا رزين در می آيند . در داخل سيلندر مواد به وسيله مارپيچی زير و رو می شوند . با چرخش  مارپيچ مواد نيز به سمت جلو رانده می شوند . و هنگامی که ماده کافی در قسمت جلويی مارپيچ ذخيره شد ، عمليات تزريق توسط نازل صورت می گيرد . و مواد مذاب به داخل راهگاه قالب رانده می شوند . سرعت و ميزان فشار وارده به ميزان چرخش مارپيچ  و نيز قطر نازل بستگی دارد . در برخی از ماشينهای تزريق پلاستيک به جای مارپيچ از يک پيستون منگنه ای استفاده می شود .  

 • ایمنی در ریخته گری

  ایمنی در ریخته گری

  ایمنی در ریخته گری ایمنی در ریخته گری مقدمه و تاريخچه   دايکاست يا ريخته گري تحت فشار عبارت است از روش توليد قطعه از طريق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب که پس از بسته شدن قالب ، مواد مذاب به داخل يک نوع پمپ يا سيستم تزريق هدايت شود سپس در حاليکه پيستون پمپ مواد مذاب را با سرعت از طريق سيستم تغذيه قالب به داخل حفره مي فرستد ، هواي داخل حفره از طريق سوراخهاي هواکش خارج مي شود . اين پمپ در بعضي از دستگاهها داراي درجه حرارت محيط و در برخي ديگر داراي درجه حرارت مذاب مي باشد . از ابتداي قرن 20 کاربرد قطعات ريخته گري آلومينيوم رشد خود را آغاز نمود اولين محصولات آلومينيوم مختص به وسايل آشپزخانه و قطعات تزئيني بود بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريعي در صنعت ريخته گري آلومينيوم بوقوع پيوست و علت اصلي آن نسبت وزن / استحکام عالي آلياژهاي AL بود . از سال 1945 به دليل توسعه صنايع ريخته گري تزريقي ، ميزان مصرف و کاربرد آلومينيوم ريختگي شديدا ً افزايش پيدا نمود و بيشترين آن در صنايع اتومبيل سازي بود بخصوص در کشورهايي مثل ژاپن سرعت رشد مصرف آلياژهاي AL به صورت صعودي رو به افزايش بوده است که از طريق مواد آلومينيوم مي تواند وزن اتومبيل را کاهش دهند     بررسي انواع عيوب ريخته گري در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار وبررسی جلوگیری از ان عيب سرد جوشي سردجوشي عبارت است از برخورد دو جبهه از فلز مذاب اکسيد شده که باعث ناپيوستگي در قطعه ريخته شده مي شود . در صورتي که انجماد فلز خيلي پيشرفته باشد اتصال دو جبهه مذاب بطور کامل انجام شده و سردجوشي به صورت کشيدگي در قطعه ظاهر مي شود . نحوه ايجاد عيب سرد جوشي   سردجوشي نتيجه تقسيم شدن موج مذاب در طول پر شدن قالب مي باشد اين تقسيم شدن       مي تواند در اثر وجود يک مانع در راه عبور مذاب ( پين يا ماهيچه ) باشد و يا در اثر يک انسداد ناشي از جاري شدن به صورت جت مي باشد حضور اکسيد در فلز مذاب قبل از ريخته گري پديده سردجوشي را شديدتر مي نمايد عيب نيامد نيامد عيبي است که در اثر نرسيدن مذاب به قسمت هايي از قطعه ايجاد مي شود اين عيب       مي تواند در نواحي نازک قطعه ايجاد شود و از نظر ظاهري به عيب سردجوشي شبيه است   نحوه ايجاد عيب نيامد عيب نيامد نتيجه تقسيم شدن جبهه مذاب در حين پر شدن قالب است فلز خيلي سرد بوده و يا زمان پر شدن قالب خيلي طولاني مي باشد و يا حتي ممکن است جهت حرکت مذاب در قالب در حين پرشدن  قالب نامناسب باشد به طوري که مذاب مسير طولاني را براي رسيدن به هدف بپيمايد در اين حال قبل از اينکه قالب توسط مذاب پر شود انجماد آغاز شده و نيامد ايجاد مي شود. عيب مک هاي گازي   اين عيب به صورت مک هايي ...

 • قسمت دوم آشنایی با ماشین های دایکاست

  سيستم تزريق يامحفظه سرد تقريبا براي تزريق کليه فلزاتي مورد استفاده قرار مي گيرد که قابليتدايکاست شدن را دارند ولي معمولا براي تزريق آلمينيوم منيزيم آليازهايمس استفاده مي شودمهمترين مزيت اين سيستم اين است که اولا اثرات حرارت فلز مذابروي بخش تزريق دستگاهناچيز است و ثانيا با اين سيستم فشار تزريق را مي توان به مراتب بالابرد. ماشينهاي دايکاستبا سيستم تزريق محفظه سرد عمودي اين دستگاهها به ماشينهايدايکاستlow pressureهممعروف هستند بطور کلي دو نوع ماشين دايکاست با سيستم تزريق محفظه سرد عمودي وجوددارد در نوع اول صفحات قالب بصورت افقي ودرنوع دوم صفحات قا لب بهصورت عمودي قرار مي گيرند مواد مذاب از پايين قالبتزريق مي شود هواي داخل حفره تخليه گشته ودر اثر افت فشارمواد مذاب به داخل محفظهتزريق مکيده مي شوند.فشاري که دو کفه قالب را به يکديگر قفل مي کند و فشار تزريق هردو از يک منبع کنترل مي شوند تا هميشه حالت بالانس بين اين دو نيرو که عکس يکديگرعمل مي کنند برقرار شود.در اين سيستم براي بهبود تزريق و تعادل آن در قالبهاي چندحفره اي مي شود بهتر تزريق از مرکزاعمال شود. در نوع دوماين مدل ماشينها يعني محفظه تزريق سرد عمودي با صفحاتقالب عمودي محفظه تزريق از طريق يک بوش رابطهمستقيما به قالب متصل ميگردد و همان طور که  پيداست در هنگام بار گيري يک پيستوناز پايين به بالاآمده وجلو بوش رابط را ميگيرد.پس از اين مرحلهپيستون بالا شروعبه پايين آمدن کرده و همچنان فشار اعمال شده به مذاب افزايش مي يابد پيستون اولشروع پايين رفتن کرده و مذاب از طريق بوش رابطه با فشار به داخل قالب رانده ميشود.در آخرين مرحله پس از گذشت زمان لازم براي انجماد مذاب پيستونبالا بجاي خود باز گشته پيستون پايين بالا آمده وباقيمانده مواد رااز بوش رابط قطع کردهو بيرون مي آورد البته همزمان قطعه تزريق شده نيز پران ميشود. يکي از نکات منفياين روش دايکاست اين است که وجود دو پيستون که با هم کار مي کنند باعث مي شود کهدستگاه بيشتر نياز به تعمير پيدا کند از طرف ديگر از محاسن دستگاهاي دايکاست بامحفظه سرد عموديهمان عمودي قرارگرفتنمحفظه تزريق ميباشد که باعث مي شود اولا مواد مذابفقط پس از حرکت پيستونو به يک توده به داخل قالب رانده شوند وثانيا حرکت اشفته مايعمذاب به حداقلرسيده وجود مک ويا حفرههاي ريز در قطعه تزريق شده کاهش يابد . دايکاست با سيستم خلاء يامکش(vacuum casting m/c) سيستم مکش يا خلاء را برايماشينهاي افقي سرد يا گرم (cold chamber, hot chamber) مي توان بکار برد.نوعی ماشين با محفظه تزريق گرم مجهز به سيستم مکش وجود دارد .قسمتي که قالب در آن قرار دارد داراي پوسته و واشر مي باشد که ...

 • موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني

  موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني

  موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني كاهش منابع سوخت‌هاي فسيلي و عدم پيشرفت سريع فناوري به‌كارگيري انرژي‌هاي نو در موتور‌ها، باعث توجه بيشتتر به موتورهاي درونسوز شده است. يكي از مهم‌ترين تغييراتي كه طي سال‌هاي اخير در موتورهاي درونسوز بنزيني اعمال شده، استفاده از فناوري تزريق مستقيم بنزين به داخل سيلندر است. تزريق مستقيم بنزين گونه‌‌اي متفاوت از تزريق سوخت در موتورهاي مدرن 2 و 4 زمانه بنزيني است. در موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني، سوخت تحت فشار بالا قرار داده شده و از طريق ريل مشترك سوخت، مستقيماً به داخل محفظه احتراق هر سيلندر تزريق شده و مخلوط سوخت و هوا در داخل سيلندر تشكيل مي‌شود. اين در حالي است كه در شيوه تزريق چند‌نقطه‌اي سوخت معمولي، پاشش سوخت در منيفولد هوا، پشت سوپاپ ورودي يا در پورت سيلندر رخ مي‌دهد. در اين مقاله، موتورهاي تزريق مستقيم بنزيني از لحاظ چگونگي عملكرد، مزايا و معايب آنها با موتورهاي تزريق غيرمستقيم بنزيني، مقايسه و بررسي شده است. تئوري عملكرد شكل 1، سيستم تزريق مستقيم بوش و شكل 2، اجزاي اصلي نمونه‌اي از سيستم تزريق مستقيم بنزيني را نشان مي‌دهد. شكل 1: سيستم تزريق مستقيم بوش   شكل 2: اجزاي اصلي سيستم تزريق مستقيم بنزين در شكل 3، ساختمان يك موتور تزريق در ورودي (تزريق غيرمستقيم) و يك موتور تزريق مستقيم متداول، مقايسه شده است. شكل 3: ساختمان موتور تزريق غيرمستقيم (a) و موتور تزريق مستقيم (b) در موتور تزريق غيرمستقيم يا 1PFI، انژكتور سوخت روي سرسيلندر، بالاي سوپاپ هوا و يا بر روي منيفولد ورودي، نزديك سرسيلندر قرار داده شده است. در اين نوع موتور، سوخت در منيفولد ورودي، پشت سوپاپ هوا و زماني كه سوپاپ بسته است، پاشيده مي‌شود. طي استارت سرد، فيلم گذرايي از سوخت مايع در اطراف سوپاپ ورودي ايجاد شده و مقدار سوخت تحويلي به هر سيلندر توسط انژكتور، متفاوت مي‌شود. همچنين، اين امر موجب تأخير در تحويل سوخت شده و خطايي ذاتي در اندازه‌گيري مقدار سوخت تحويلي به موتور، به‌دليل چسبيدن بخشي از سوخت به سوپاپ ورودي، به‌وجود مي‌آيد. در نتيجه، لازم است سوختي اضافي براي زمان استارت سرد، تدارك شود، اما مقدار مخلوط سوخت استوكيومتريك مختل شده و اين امر موجب افزايش مصرف سوخت و افزايش هيدروكربن‌هاي نسوخته و آلاينده‌هاي خروجي از موتور مي‌شود. همان‌طور كه گفته شد، در موتور تزريق مستقيم بنزيني يا 2CDI، در كورس مكش فقط هوا وارد سيلندر مي‌شود. سپس، سوخت كه تحت فشار بالا قرار داده شده، از طريق ريل مشترك سوخت، مستقيماً به درون ...