چارت سازمانی شرکت ساختمانی

 • انواع چارت سازمانی

  انواع چارت سازمانی

  چارت سازمانی دانشگاه صنعتیngo تخصصی اندیشه روانچارت سازمانیچارت امور ادارینمودار سازمانی شرکت آرمه تاب گسترشمجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطباییشرکت ساختمانی مانی مهرچارت سازمانی گمرکات استان خراسان رضویچارت سازمانی آزمايشگاههای حمايت از توسعه فناوری چارت سازماني شركت پالايش نفت لاوانچارت سازماني کمیته امداد  امام خمینی استان اصفهانچارت سازمانی امور مالی چارت سازماني وزارت مسکن و شهرسازیچارت سازماني شركت راهبرد انر‍ژي البرزچارت سازماني آذر طیف سپاهاننمونه چارت سازمانی شرکت قدیمی امریکایی پاویمدیریت فنی نظارت بر طرحهای عمرانی نمودارسازماني کشتیرانی والفجرمعاونت پژوهشیشركت ويسا • الگوریتمی از مدل و چارت سازمان های مختلف....*Organization Chart*

  الگوریتمی از مدل و چارت سازمان های مختلف....*Organization Chart*

  الگوریتمی از مدل و چارت سازمان های مختلف....*Organization Chart* « : نوامبر 21, 2010, 17:40:01 pm » نقل قولچارت سازمانی دانشگاه صنعتیچارت فرمانداری کامیارانngo تخصصی اندیشه روانچارت سازمانیچارت امور اداریچارت سازمانی ماهنامه تازه های انرژینمودار سازمانی شرکت آرمه تاب گسترشمجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطباییشرکت ساختمانی مانی مهرچارت سازمانی گمرکات استان خراسان رضویچارت سازمانی  مراکز درمانیچارت سازمانی آزمايشگاههای حمايت از توسعه فناوریچارت سازماني شركت پالايش نفت لاوانچارت سازماني کمیته امداد  امام خمینی استان اصفهانچارت سازمانی امور مالی چارت سازماني وزارت مسکن و شهرسازیچارت سازماني شركت راهبرد انر‍ژي البرزچارت سازماني آذر طیف سپاهاننمونه چارت سازمانی شرکت قدیمی امریکایی پاویمدیریت فنی نظارت بر طرحهای عمرانی نمودارسازماني کشتیرانی والفجرمعاونت پژوهشیشركت ويساشرکت راه اههن حمل و نقلاشتراک در شبکه اجتماعی | گزارش تخلف به مدیران   خارج شده است hamedhesabdar کاربر جدید تعداد ارسال: 19 سپاس شده از ایشان: 0 632 متا امتیاز لیست کدهای من تشکر و اهداء امتیاز به hamedhesabdar رای برای مدیریت : 0 دعوت و معرفی به تالار: 0 تخصص: حسابداریپاسخ : الگوریتمی از مدل و چارت سازمان های مختلف....*Organization Chart* « پاسخ #1 : نوامبر 27, 2011, 22:48:19 pm » نقل قولhttp://www.accfile.com/download/4840.html#more-4840با سلام و تشکر از دوستان اتحادیه مجازی متاموید باشید

 • کنترل پروژه کارگاهی برای پروژه های EPC

  پروژه های EPC شامل سه بخش زیر می باشند : بخش اول: مهندسی  Engineering بخش دوم: تامین تجهیزات  Procurment بخش سوم: اجرا  Construction معمولا دو بخش اول یعنی برنامه ریزی فعالیت های مهندسی و فعالیت های تامین تجهیزات توسط نفرات مستقر در دفاتر مرکزی شرکت های پروژه ای انجام میشود و بخش سوم یعنی اجرا توسط نفرات مستقر در کارگاه ها حمایت می شود. چارت سازمانی مناسب برای این فعالیت ها می تواند به این صورت باشد که یک نفر به عنوان سرپرست کل برنامه ریزی پروژه یا Head Planer  مسئولیت کلی برنامه ریزی را بر عهده داشته باشد و هر کدام از بخش های سه گانه فوق نیز توسط نفرات مجزایی مدیریت شوند البته این موضوع بستگی به وسعت و گستردگی پروژه و شرکت پیمانکاری می تواند متفاوت باشد. ولی فرض ما در این بحث این است که شرکت یک شرکت پیمانکاری مادر و EPCکار است. معمولا چنین شرکت هایی از پشتوانه فنی و تجهیزاتی بالایی برخوردار هستند و مدنظر قراردان چارت سازمانی پیشنهاد شده می تواند برای آنها مفید و در بسیاری موارد لازم باشد. پس تا اینجای کار یک پروژه EPC سه بخش دارد که بهتر است برای هر بخش آن مسئولی جداگانه فعالیت کند و یک نفر نیز به صورت کلی بر کل پروژه احاطه داشته باشد.بخش مهندسی را می توان به دو قسمت Basic Design  و Detail Design تقسیم کرد.جزئی‌ترین اقلام در دسترس و قابل كنترل در این بخش مدارك می‌باشند بنابراین تهیه ساختار شكست كار تا سطح مدرك باید ادامه پیدا کند. بر اساس تجربیات می توان روشی را جهت محاسبه درصد پیشرفت هر مدرك و سهم هر مرحله از مراحل تولید تا تایید، مبنای کار قرار داد. به عنوان مثال روش زیر می تواند یکی از این روش های مبنا باشد :-         % First Issue       : 60-          Approved As Noted       : 27%-          Approved        : 13%-----------------------------------------------Sum             : 100% همانطور که مشخص است وقتی مدرکی از مدارک مهندسی چه در بخش Basic و چه در بخش Detail مراحل فوق را کامل کرد درصد پیشرفت آن صد خواهد بود. البته در صورتی که وظیفه مهندسی کار هم بر عهده پیمانکاران باشد لازم است روشی برای محاسبه سطوح ریزتر که در برنامه پیمانکار مدنظر قرار می گیرد استفاده شود. البته لازم به ذکر معمولا برنامه ریزی و کنترل فعالیت های بخش مهندسی و ارتباط با بخش های مربوط به آن جزء وظایفی بخش مهندسی کنترل پروژه است و در حیطه بخش کارگاهی نمی گنجد و به همین دلیل در این مورد بیشتر بحث نمی کنیم.بخش تامین تجهیزات را می توان به دو قسمت کلی Supply / Manufacturing (تهیه و ساخت) و Transportation / Site Delivery (حمل و تحویل) تقسیم نمود.جزئی‌ترین اقلام در دسترس و قابل كنترل در این بخش، تجهیزات می‌باشند بنابراین تهیه ساختار شكست كار تا ...

 • نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

  تعاریف ١– واحدهای مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد ویا خانوار ساخته شده و شامل اتاق آشپزخانه و سرویس های لازم باشد. (بدیهی است انجام پاره ای از فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها خواهد بود) ٢– واحدهای تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند ٢٤ و ٥٥ قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب وپیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظم صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند. ٣– واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و دارای موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت وزارت جهاد کشاورزی– صنایع سبک وسنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشد. ٤– واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی. بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای ١و٢ و٣ خارج باشند مشمول تعریف اداری می شوند. تبصره: موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند٬ از نظر پرداخت عوارض پذیره٬ تجاری محسوب می شوند.                                                                                           عوارض صدور پروانه های ساختمانی خانه های مسکونی  تک واحدی تا ٦٠٠ متر مربع ١– تا ١٠٠ مترمربع          ٤٠٪ قیمت منطقه ای ٢– تا ١٥٠ مترمربع          ٧٠٪ قیمت منطقه ای ٣– تا ٢٠٠ مترمربع          ١٠٠٪ قیمت منطقه ای ٤– تا ٣٠٠ مترمربع          ١٣٠٪ قیمت منطقه ای ٥– تا ٤٠٠ مترمربع          ١٥٠٪ قیمت منطقه ای ٦– تا ٦٠٠ مترمربع          ١٨٥٪ قیمت منطقه ای     عوارض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی  سطح ناخالص تا ٦٠٠ متر مربع   ١– تا ٢٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ٥٠٪ × میانگین سطح واحد                                ––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 ١٠٠                                                ٢– تا ٤٠٠متر مربع  قیمت منطقه ای ٧٠٪ × میانگین سطح واحد                             –––––––––––––––––––––––––––                                                  ١٠٠   ٣– تا ٦٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ١٠٠٪ × میانگین سطح واحد                              ––––––––––––––––––––––––––––                                 ...

 • چارت سازمانی قوه قضائیه

  چارت سازمانی قوه قضائیه

  چارت سازمانی قوه قضائیه      چارت سازمانی قوه قضائیه              fardadkpnu.blogfa.com

 • مقدمه ای در طراحی ساختار و نمودار سازمانی

  مقدمه ای در طراحی ساختار و نمودار سازمانی سازمان چیست؟ سازمان Organization پدیده ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.هرکدام از اجزاء تعریفی که آمد را می توان، بصورت دقیق تری تشریح نمود. عبارت بصورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت بر مدیریت Management دارد. پدیده اجتماعی social دال بر این معنی می باشد که سازمان از افراد و گروه هایی که با هم در تعاملند تشکیل شده است. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می کنند ، تصادفی بوجود نیامده بلکه در خصوص آنها قبلا اندیشیده شده است. از این رو چون سازمان ها پدیده های اجتماعی اند لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون و هماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد، و درنتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می گیرند. نتیجه آنکه تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند. یک سازمان، مرزهای نسبتا مشخصی دارد. این مرزها می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملا واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضای سازمان را از غیر اعضا بازشناخت. مشخص شدن چنین مرزهایی از طریق انعقاد قراردادهای رسمی یا غیر رسمی بین اعضا و سازمان صورت می گیرد. در بیشتر جاهایی که استخدام برای دریافت حقوق و دستمزد صورت گرفته یک نوع قرارداد رسمی منعقد می شود. درسازمان های اجتماعی یا سازمان های داوطلبانه، افراد در ازای اعتباری که کسب کرده یا رضایتی که از کمک به دیگران احساس کرده، کاری را انجام می دهند. اما در هر حال سازمان، مرزی دارد که به مدد آن می توان، اعضاء را از غیر اعضاء باز شناخت. افراد با سازمان پیوندی دائمی داشته ، اما این پیوند دائمی ، عضویت مادام العمر را تضمین نمی کند. بلکه بر عکس، سازمان ها، دائما در اعضا خود، تغییر وتحولاتی صورت می دهند ، اگرچه مادامی که این اعضاء، عضویت سازمان را دارا هستند، حق دارند در حد قوانین و مقررات، در امور سازمان، مشارکت نمایند. درنهایت اینکه سازمانها برای انجام امور بوجود می آیند . این امور یا فعالیت ها همان اهداف می باشند که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهایی امکان پذیر نیست یا اگر هم بوسیله یک فرد، قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثربخش تر است. اگرچه لازم نیست که همه اعضاء سازمان، اهداف را به طور کامل بپذیرند ولی نوعی توافق عمومی با رسالت سازمان کفایت می کند . ساختار سازمان چیست؟ تعریفی که از سازمان ارائه نمودیم لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضاء سازمان ...

 • ساختار سازمانی، کارکردهای آن و نحوه طراحی نمودار سازمانی

  مقدمه انجام هر کاری و هر فعالیتی نیازمند تعیین یک سازمان و یک نظام برای به کارگیری عوامل و امکانات مورد نیاز آن به صورت موثر و کارا می باشد. خود واژه سازمان، نشان دهنده سامانی است که در شکل دهی و برپایی آن به کار رفته است. ایجاد یک ساختار برای استفاده بهینه از منابع باید اولویت اول اقدامات و فعالیت های مدیریتی شما به عنوان مدیر ارشد در آغاز برنامه های تغییر در سازمان باشد. پس باید در شروع کار، منابع در اختیار خود را به طور خاص ارنج کرده و به آن الگویی مناسب ببخشید. در این جایگاه به طور خلاصه در مورد ساختاردهی سازمان و منابع انسانی آن نکاتی را به صورتی کلی خاطر نشان می کنیم. در این اقدام بایستی مسئولیت های لازم برای انجام فرآیندها و وظایف مربوط به فعالیت کلی شرکت را در قالب و  فرمت یک ساختار طراحی شده، سازمان دهی کنید. به بیان ساده و مفهوم باید برای شرکت، موسسه و کارخانه خود یک نمودار سازمانی طراحی کنید. اگر هم اکنون ساختاری وجود دارد می توانید آن را بررسی و ارزیابی کرده و در صورت نیاز، سازمان دهی مجدد نمایید و طرح کنونی چارت سازمانی را مورد بازنگری قرار دهید.   ساختار سازمانی چیست و کارکردهای آن کدام است؟ در ابتدا به این خواهیم پرداخت که ساختار و نمودار سازمانی یک شرکت یا موسسه، چه کارکردهایی دارد؟ در اینجا به طور فهرست وار به برخی از آنها اشاره می کنیم. ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند؟ چه شخصی به چه کسی گزارش دهد؟ ساز و کارهای هماهنگی رسمی چیست؟ الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند؟ ارتباطات کاری به چه صورت می باشد؟ انتقال اطلاعات شامل دستورها، فرمان ها و همچنین گزارش دهی با چه ساختاری انجام می گردد؟ نظم در سازمان چه الگویی دارد؟ تقسیم وظایف به چه روشی انجام می شود؟ هر کس به چه کسی گزارش بدهد؟ چه کسی مافوق و چه کسی فرمانبر است؟ هر کس با چه کسانی مستقیم و یا با واسطه ارتباط دارد؟ ویژگی ها و خصوصیات سیستماتیک ساختار سازمانی ساختار را در تعریفی دیگر به عنوان یکی از اجزا سازمان که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنند. هرکدام از این عناصر در اینجا به صورت مختصر تعریف می گردد. پیچیدگی پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. یعنی چه مقدار فعالیت های سازمان و فرآیندهای آن از یکدیگر تفکیک شده و متمایز می باشند. همچنین سطح پیچیدگی، میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را نیز نشان می دهد. رسمیت حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد. این بدان معنا می ...