چک لیست سازه نگهبان

 • دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

  دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازهشامل:موارد کلی درباره نقشه های شالودهموارد عمومی در نقشه های سازهنکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنینکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های فلزینکات مهم در دفترچه محاسباتنکات کلی درباره فایل مدل کامپیوتری سازه به انضمام چک لیست گودبرداری و سازه نگهبان ،چک لیست شالوده و سازه بتنی و چک لیست زلزله تهیه شده توسط آقای مهندس حسین صفرمردانلو در سازمان نظام مهندسی استان تهران دانلود با حجم 590 کیلوبایت منبع : sazeh33.blogfa.com • سازه های نگهبان

  سازه های نگهبان 1- گود برداری و سازه های نگهبان در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures;support systems) می گویند. اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از : حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود ، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار. موضوع گودبرداری و طراحی و اجرای سازه های نگهبان در مهندسی عمران دارای گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای ، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی و اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه می توان گفت که انتخاب روش مناسب بستگی به جمیع شرایط تأثیرگذار دارد و می توان در شرایط مختلف، به صورت های گوناگونی باشد. از سوی دیگر، تئوری ها و روش های اجرایی گود برداری و سازه های نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متأثر از ملاحظات اجرایی و تجربی، توأماً است. پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها به روشهای : مهار سازی (anchorge) ، دوخت به پشت (tie back) ، دیواره دیافراگمی (diaphragm wall) ، مهار متقابل (reciprocal support) ، اجرای شمع (piling) ، سپر کوبی (sheet piling) ، و اجرای خرپا (truss construction) اشاره نمود.   2- انواع روشهای پایدارسازی گود 2-1- روش مهار سازی در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص، از خود خاک های دیواره کمک گرفته می شود. ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاههایی حفر می کنیم. عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاهها است. پس از حفر چاهها، در درون آنها پروفیل های شکل یا شکل قرار می دهیم. به منظور تأمین گیرداری و مهاری کافی برای این پروفیل ها، انتهای پروفیل ها را به میزان 0.25 تا 0.35 عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در درون بخش شمع ادامه می دهیم و در انتهای پروفیل ها نیز شاخکهایی را در نظر می گیریم. سپس، شمع انتهای تحتانی ...

 • چک لیست سازه بنایی

  چک لیست سازه بناییدانلود

 • سازه نگهبان

  - چکیده یکی از مسائل مهم در ساخت و سازه‌های شهری، ایجاد پایداری‌ مناسب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازه‌ی نگهبان است. عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی درتخریب، گودبرداری و ساخت سازه‌های نگهبان باعث تخریب برخی ساختمان‌های مجاور گودبرداری در ساخت و ساز‌های شهری شد‌ه‌است. یکی از متداول‌ترین انواع سازه‌های نگهبان، "دیوار‌های توکار" است. در این نوع سازه‌ی نگهبان نیروی فعال خاک به یک دیوار نازک منتقل می‌گردد و دیوار از طریق ستون‌هایی که در فواصل معینی در آن قرار دارد، نیرو‌ها را به مهاربند، دستک و پشت‌بند منتقل می‌کند. تکیه‌گاه مهاربند که در خاک قرار دارد به کمک نیروهای رانش مقاوم خاک، در برابر نیروهای مهاربند و در نتیجه نیروهای فعال خاک وارد بر دیواره‌ی مقابله می‌نماید. معمولاً دیوارها از جنس بتن مسلح، صفحه‌های فلزی یا الوارمی‌باشند. آنچه که دراین مقاله بدان می‌پردازیم، پیشنهاد برخی دستورالعمل‌های فنی و ایمنی لازم در اجرای دیوار‌های متداول بتنی با پشت بند‌های خرپایی است که برای حفاظت گود‌های ایجاد شده درمجاورت ساختمان‌های قدیمی‌فاقد عناصرمناسب مقاوم دربرابر نیرو‌های ثقلی و جانبی اجرا می‌گردد. دراین مقاله عناصری که باید در سازه‌ی نگهبان طرح شوند و همچنین مسائل ایمنی که لازم است در هنگام طراحی پیش‌بینی گردد و نیز دستورالعمل‌های قبل، در حین و بعد از گودبرداری و اجرای سازه‌ی نگهبان، پیشنهاد و اشکالات عمده و مشترکی که عامل ایجاد تخریب ساختمان‌های مجاور گودبرداری بوده طرح و بررسی شده‌است.   واژه‌های کلیدی: ایمنی کارگاه، گودبرداری، تخریب، سازه‌های نگهبان، دیوار توکار، ساختمان مجاور، ساختمان‌های مصالح بنایی، ساختمان‌های فاقد شناژ.   2- کلیات برای پایدار نمودن دیواره‌ی گودبرداری‌ها در مناطق شهری از انواع عناصر ساختمانی که ازترکیب خاک و سنگ تشکیل یافته‌اند، دیوار‌ها و سیستم‌های نگهبان ساخته می‌شود که اصطلاحاً "سازه‌ی نگهبان" نامیده می‌شود. در تخریب، گودبرداری‌و اجرای سازه‌های نگهبان، یکی از مهمترین نکات لازم حفظ ایمنی کارگاه است. در آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان[1و2]، دستورالعمل‌های ایمنی به صورت مطلوب و شفاف جهت تخریب، گودبرداری و اجرای سازه‌ی نگهبان نیامده و نیاز به تهیه و تدوین آیین نامه‌های مناسب برای این منظور بخوبی احساس می‌شود. به دلیل عدم تطابق شرایط شهرسازی و تکنولوژی ساخت کشور‌های دیگر با شرایط موجود در کشورمان، آیین نامه‌های ایمنی این کشور‌ها نیز، بخوبی نمی‌تواند دستورالعمل‌های ایمنی لازم را در اینگونه عملیات پوشش دهد.  سازه‌های ...

 • چک لیست مدل سازی ساختمان

  1- کنترل درز انقطاع 2- بررسی محل ستون ها و محوربندی 3- بررسی و انتخاب سیستم مقاوم جانبی در هر دو امتداد 4- طراحی تیرریزی اصلی 5- بررسی و انتخاب نوع سقف 6- مدل سازی هندسی اسکلت سازه 7- مدل سازی هندسی سقف ها 8- معرفی مصالح بتن و فولاد 9- معرفی مفاطع اعضای خطی 10- معرفی نوع و مقاطع سقف ها 11- مشخص کردن وضعیت اتصال پای ستون ها 12- اختصاص مقاطع به اعضای خطی 13- اختصاص نوع سقف به اعضای سطحی 14- آزادسازی انتهای اعضای خطی درصورت لزوم 15- معرفی نواحی صلب انتهایی درصورت لزوم 16- اصلاح جهت انتقال بار سقف ها در سقف های یکطرفه 17- معرفی دیافراگم صلب 18- جدا کردن نقاط خارج از دیافراگم 19- معرفی کلیه ماهیت های بار مورد نیاز 20- محاسبه و معرفی بار زنده و مرده طبقات 21- محاسبه و معرفی بار دیوارها و بار معادل سازی 22- محاسبه و معرفی بار پله و رمپ 23- محاسبه و معرفی بار خرپشته و آسانسور 24- محاسبه و معرفی نیروی زلزله 25- بررسی و اعمال مولفه قائم نیروی زلزله در صورت لزوم 26- غیرفعال یا فعال کردن بارگذاری لرزه ای ویژه 27- محاسبه و معادل سازی کاهش سربار زنده در صورت لزوم 28- تنظیمات تحلیل و درخواست تحلیل p-d 29- منظور کردن اثر ترک خوردگی اعضا در اسکلت بتنی 30- کنترل مدل سازی 31- چک کردن مدل 32- اعمال قاب خمشی متوسط یا ویژه 33- کنترل mass surce 34- کنترل ترکیب بار 35- کنترل آیین نامه مورد استفاده 36- تحلیل و طراحی قسمت عمده این چک لیست از کتاب آموزش کاربردی محاسبات ساختمان از آقای طباطبایی برداشت شده است.

 • سازه نگهبان

  اگر خاك محل گودبرداري دستي باشد، لازم است گودبرداري به صورت تدريجي و با مهار كامل ديواره‌هاي جانبي به وسيله سازه نگهبان صورت پذيرد و همچنين براي جلوگيري از ريزش ديواره‌هاي جانبي با توجه به عمق گودبرداري بايد سازه نگهبان و روش‌هاي مناسب گودبرداري اتخاذ شود. همچنين مصالح حاصل از گودبرداري بايد با رعايت فاصله از محل گودبرداري در محل مناسب انباشته شود. زمان‌بندي و اجراي عمليات ساختماني بايد طوري تنظيم شود كه بلافاصله پس از گودبرداري عمليات مهارسازي و اجراي آن صورت گيرد. همچنين بايد از استقرار ماشين‌آلات سنگين در مجاورت لبه‌هاي گود خودداري شود. براي ايجاد ايمني عابران پياده و جلوگيري از سقوط آزاد و اشيا به محل گودبرداري حصاركش مناسب و نصب علائم خطر و چراغ‌هاي هشداردهنده قابل رويت در هنگام شب ضروري است. لازم است بعد از وقوع بارندگي يا سيل يا ساير حوادث طبيعي ديواره‌هاي گود مورد بازديد واقع شوند و در صورت لزوم وسايل حفاظتي تقويت شوند.ه گزارش سرويس اجتماعي برنا، در اين دستور العمل كه حسن اجراي آن بر عهده شهرداران منطقه و نظارت عاليه آن توسط اداره كل معماري و ساختمان شهرداري تهران انجام مي شود، آمده است: اخذ گزارش قبل و به هنگام عمليات گودبرداري ساختمان هايي كه در پروانه ساخت آن ها نام مهندس مجري درج شده است در زمينه بررسي استحكام زمين، شناسايي موقعيت تاسيسات زير زميني كه امكان بروز خطر در هنگام عمليات را دارند و اقدامات حفاظتي در اين مورد الزامي و در غير اين صورت مهندس ناظر موظف به ارائه گزارش است.هم چنين رفع خطر و ايمني ديواره هاي گود و پايداري ساختمان هاي مجاور بايد از طريق نصب شمع و مهارهاي مناسب ايمني تامين و در مواردي كه عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت بزرگراه ها، شريان هاي اصلي عبور و مرور و يا مراكز و تاسيساتي كه توليد ارتعاش مي كنند انجام شود، بايد تدابير احتياطي مانند نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب براي جلوگيري از خطر ريزش اتخاذ شود.در اين دستور العمل هم چنين براين موضوع كه مصالح حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله كم تراز نيم متر از لبه گود ريخته شود تاكيد شده است.بر اساس اين گزارش در اين دستورالعمل، بررسي و بازديد ديواره هاي گودبرداري و حفاري پس از يك وقفه 24 ساعته يا بيشتر در كار، بعد از هرگونه عمليات انفجاري، بعد از ريزش ناگهاني، بعد از صدمات اساسي به سازه نگهبان و بعد از يخبندان و باران هاي شديد الزامي است و در نقاطي كه خطر ريزش يا لغزش وجود دارد بايد وسائل ايمني نصب يا تقويت شود.هم چنين قبل از قراردادن ماشين آلات و وسائل مكانيكي مانند جرثقيل، بيل مكانيكي، ...

 • دانلود رایگان نمونه نقشه اتوکد برای سازه نگهبان

  دانلود رایگان نمونه نقشه اتوکد برای سازه نگهبانبرای دانلود اینجا کلیک کنید...