کاربرد اهن در استان لرستان

 • به سوالات زير پاسخ دهيد

  با سلام و اداي احترام؛ كارآموزان گرامي از اينكه برآن شده‌ايد تا با آگاهي، هوشمندي وآينده‌نگري دوره‌ي كارآموزي خود را در بخش تحقيقات گياه‌پزشكي (آفات و بيماري‌هاي گياهي) لرستان بگذرانيد مايه‌ي سپاسگزاري و خرسندي است. اميد فراوان و توقع دارد با دقت، حوصله، هم‌فكري و تلاش مسؤولانه و مراجعه به منابع و مآخذ و درج نشاني آنها به اين خودآزمايي‌ به شايستگي پاسخ گوئيد. اين تلاش جدي و مسئولانه مي‌تواند در راه تكميل هرچه بيشتر دانسته‌ها و ژرفا بخشيدن به تجربه‌ها و توانمند سازي شما و نيز هدفمند شدن بيش از پيش دانش و مهارت شما گامي ماندگار تلقي گردد . به نظر مي‌رسد اين تلاش هر چند كوچك در گسترش دَم افزون فرهنگ گياهپزشكي عالمانه ، روزآمد و راهگشا، نقش آفرين و كارساز باشد. همان‌گونه كه به خوبي مي‌دانيد آگاهي، فرهيختگي و ژرف بيني از ضروري‌ترين و اولين رسالت‌ها و تعهدهاي فردي و اجتماعي ما در حوزه علوم تجربي به‌ويژه گياهپزشكي مسئولانه است.       1-           شباهت‌ها و تفاوت‌هاي گياهپزشكي ، دامپزشكي ، پزشكي را از جنبه‌‌هاي مختلف(موقعيت كاري، كاركردها، فرصت‌هاي شغلي و ..) تحليل نمائيد؟ 2-           به نظر شما مناسب‌ترين واحد شمارشِ گياه، قارچ، حشرات و بندپايان چيست؟ 3-           گياه‌پزشكي در زبان انگليسي برابر نهاده‌ي چه اصطلاح يا اصطلاحاتي است؟ 4-           دلايل و مزاياي كاربرد آب مقطر در آزمايشگاه‌هاي زيست‌شناسي(بيولوژي) يا ميكروبيولوژي به ويژه گياه‌پزشكي چيست؟ 5-           منظور از سختي آب چيست؟ چه عواملي مايه پيدايش سختي اب است؟ چگونه مي‌توان در طبيعت(مزرعه) سختي آب را به طور معمول تعئين نمود؟ 6-           حجم يك ليوان، نيم ليوان، استكان،قاشق چايخوري، قاشق غذاخوري(را به cc و ميلي‌ليتر) و تعداد قطرات آب و روغن يك قاشق غذاخوري و چايخوري را محاسبه نمائيد. 7-           سيم اِرت(Earth) چيست؟ كاربردهاي آن را بيان نمائيد. 8-           راه‌هاي ضدعفوني مواد و لوازم آزمايشگاهي و ساز وكار ضدعفوني(استريل) را با ذكر مثال بيان نمائيد؟ 9-           مزايا و معايب سوزاندن كاه و كلش( بقاياي گياهي) به ويژه بقاياي غلات و ديدگاه شما نسبت به اين موضوع چيست؟ 10-         آيا باور عامه در مورد كوبيدن ميخ، نعل اسب، كُشتن مرغ و خروس پاي درختان و درختچه‌هاي ميوه به منظور برآوردن كمبود آهن و تحريك گياهان به باردهي مي‌پذيرد؟ دليل(دلايل) پذيرش و يا نپذيرفتن آن را بيان نمائيد؟ 11-         آيا با كاربرد ماسه جهت صيفي‌كاري(خيار، گوجه و ... ) موافقيد؟ دليل و دلايل سازگاري و ناسازگاري شما با اين شيوه كاشت چيست؟ 12-         ... • اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

  حشرات همه ساله خسارت قابل توجهی به محصولات انباری بخصوص غلات و حبوبات وارد می کنند(باقریزنوز، 1364. مدرس نجف آبادی،1381). اين خسارت در کشورهای فاقد تکنولوژیپيشرفته انبار داری 10 تا 40 درصد کل محصول است(Shaaya et al. 1997).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> امروزه برای کنترل آفات انباری از سموم گازی مانند متيل برومايد و فستوکسين در سطح وسيع استفاده می شود. ولی به دليل اثرات سوء زياد اين سموم از جمله اثر روی موجودات غير هدف ، مسموميت برای انسان و ديگر پستانداران، بروز مقاومت در حشرات(Lee et al 2001). و آلودگيهای زيست محيطی(Haque et al 2000). تحقيق برای دسترسی به ترکيبات کم خطر برای کنترل آفات انباری ضروری است(Tunc et al 2000. Haque et al 2000). از جمله اين ترکيبات کم خطر که سابقه ديرينه در کنترل آفات انباری دارند ترکيبات گياهی هستند. تعدادی از گياهان دارای ترکيباتی هستند که خواص حشره کشی دارند و گاهی بعضی از اين ترکيبات عامل مقاومت گياه در برابر آفات می باشد. حدود 17500 گونه گياهی دارای ترکيبات فرار هستند  (Papachristos and Stamopolous, 2002. Keita et al 2000). اين ترکيبات عمدتا" در سه مسير اصلی بيو سنتزی Acetat Malonate، Acetat Mevalonat و Shikimik Acid در گياه ساخته می شوند که اهميت مسير بيو سنتزی Acetat Mevalonate از نظر حشره کشی بيشتر است(Panda and Kush, 1995). محققين زيادی اثر ترکيبات گياهی بخصوص اسانس های گياهی را مورد بررسی قرار داده اند و به سميت تنفسی، دور کنندگی، بازدارندگی تخم ريزی ، بازدارندگی تغذيه ای، لاروکشی و تخم کشی روی آفات انباری پی برده اند. نتايج برخی از اين تحقيقات نشان داده است که تر کيبات گياهی برای انسان کم خطر است ولی برای حشرات بخصوص آفات انباری بسيار سمی بوده و سميت بعضی از   آنها قابل مقاِيسه با متيل برومايد است(Dunkel and Seares, 1998). بنا بر اين به نظر می رسد با توجه به کم خطر بودن اين ترکيبات برای انسان و محيط پيرامون(Isman, 2000).  می توان از اسانس های گياهی برای کنترل آفات و يا حد اقل به عنوان مدلی برای سنتز سموم شيميايی استفاده کرد. منابع: بقاليان، ک. و نقدی آبادی، ح. (1379). گياهان اسانس دار.نشر اندرز. 248 ص.  شاکرمی، ج. کمالی، ک. محرمی پور،س. مشکوه السادات،م(1383). اثرات سه اسانس گياهی روی فعاليت های زيستی سوسک چهار نقطه ای حبو بات. مجله علوم کشاورزی ايران35(2):971-965. شاکرمی، ج. کمالی، ک. محرمی پور،س(1383). سميت تنفسی و دور کنندگی اسانس گياه مريم گلی Saliva bracteata روی چهار گونه آفت انباری. نامه انجمن حشره شناسی ايران24(2):50-35. Dunkel, F. V. and sears, J. (1998) Fumigant properties of physical preparation from mountain big sagebrush, Artemisia tridetata Nutt. Ssp. Vaseyana(Rydb). For control of stored grain insect. Journal of Stored Products Research. 34(4):307-321. Haque, M., Nakakita, H., Ikenaga, H and Sota, N. (2000). Development- ...

 • برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم

  روز پنجشنبه 26/2/1392 سالن هگمتانه 8:05 - 8:00                  قرائت قرآن – سرود 8:10- 8:05                  سخنراني رئيس انجمن علوم پرتونگاري ايران 8:15- 8:10                  سخنراني رئيس انجمن راديولوژي ايران 8:20- 8:15                  سخنراني دبير كنگره راديولوژي 8:30-8:25                   سخنراني دبير كنگره علوم پرتونگاري و افتتاح رسمي كنگره بخش نخست - رادیوبیولوژی-حفاظت هیات رئیسه: محمد جواد مرتضوی- حسین  مزداراني – هدایت الله سروش- مجید روشنفکر  8:45- 8:30    بررسي افزايش حساسيت پرتوی سرطان نوع سلول شاخی مری(ESCC) ازطريق سرکوب بيان ژن Hdm2 توسط تکنيک siRNA- محسن محمدي  9:00- 8:45    ارزيابي آسيب هاي کروموزومي لنفوسيت هاي پرتوکاران با پرتوهاي يونيزان کم و مزمن- فاطمه آفرنده 9:30- 9:00     کاربرد فن آوری نانو درساخت پروتکشن رادیولوژی   - محمد جواد مرتضوی 9:45-9:30     بررسي پاسخ سازگاري پرتويي لكوسيت هاي خون محيطي پرتوكاران- فاطمه پاك نيت 10:00-9:45     مقايسه دزيمتري بيولوژيک با دزيمتري فيزيکي- فاطمه آفرنده 10:15- 10:00    اثر پرتوها بر رويان و جنين- سپیده گوهری تابان- جمشید شوشتریان 10:30- 10:15   تشخيص پوكي استخوان از طريق جذب اشعه ایکس با دو انرژی   DEXA - اعظم عسگری پرسش و پاسخ     روز پنجشنبه 26/2/1392 سالن هگمتانه بخش دوم-MRI هیات رئیسه: بهروز رفیعی - مهیار غفوری- احمدرضا شعاعی – حسین  شیرازیان 11:20- 11:00        تکنیک و کا ربردT2* MAPPINGدر MRI-  بهروز رفیعی 11:40- 11:20        تازه های تکنیک MR MAMOGRAPHY- علی سعیدی MRI OF PROSTATE   11:40 – 12:00 - مهیار غفوری 12:15- 12:00       بررسی غیریکنواختی کویل به عنوان عامل مخدوش کننده تصوير در MR آنژيوگرافي با استفاده از نانوذرات اكسيد آهن-  حدیثه سحرخیز 12:30- 12:15     کاربرد ها و محدودیت های تکنیک SWI- هدایت الله  سروش  12:45- 12:30    بررسی اندازه قطر شریان ریوی وشاخه های ان با دو پروتکل    flash  وssfp  با و  بدون کنتراست در mri- بابک بلاری – نسرین گرکانی 13:00- 12:45      تکنیک و کا ربرد  - Perfusion mri محسن شجاعی مقدم   پرسش و پاسخ      

 • فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

  استان گيلان با حدود 9/0 درصد مساحت كل ايران، 1/92 درصد چاي، 6/37 درصد برنج، 2/76 درصد فندق، 1/85 درصد ابريشم، 60 درصد بادام زميني، 4/21 درصد زيتون، 7/2 درصد مركبات، 4/13 درصد گوشت ماهي خاوياري، 4 درصد گوشت مرغ، 1/5 درصد گوشت قرمز، 4/22 درصد آبزيان پرورشي و 15 درصد خاويار كشور را توليد مي نمايد. اين استان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت 5/6 ميليون تن در سال مي باشد و نيز با دارا بودن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در دست احداث بودن، 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين- رشت- انزلي جهت تكميل مسير كريدور شمال- جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در كليه بخشهاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليتهاي اقتصادي، آماده و مهيا است. ذيلاً به مزيتهاي مختلف استان اشاره مي گردد:     مزيتهاي جغرفيايي اقتصادي : 1-   برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك. 2-   همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي. 3-  برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي. 4-   جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ... 5-  وجود منطقه ويژه انزلي (كه با تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري صنعتي تبديل شده است). 6-    قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون. 7-   آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا. 8-   دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه. 9-   كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان.     مزيتهاي توليدي و اقتصادي :     1-  يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي    و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور).     2-   برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي.     3-   وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.     4-   وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.     5-  نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و          همچنين نيروي كار ارزان. 6-  منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ...     مزيتهاي زيرساختي : 1-  وجود 4 نيروگاه برق لوشان و رشت و نيروگاه آبي منجيل و نيروگاه بادي منجيل و شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان. 2-  مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران. 3-   برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا. 4-   وجود بازارچه ...

 • کاربرد دائمی سیمان در ساختمان سازی

  از لحاظ ترکیبات شیمیایی سیمان ترکیبی از اکسید کلسیم با سایر اکسیدها مثل اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسیوم، اکسید آهن و... است که در مجاورت هوا و در ترکیب با آب به تدریج سفت و سخت می شود و مقاومت بالایی دارد طوری که اگر ۲۸ روز زیر آب باشد دارای مقاومتی حدود ۲۵۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع می شود. ترکیبات سیمان می تواند شامل انواع چسب ها نیز باشد مثلا چسب مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ و فلزات به کار می رود یکی از آنها است، نمونه ای از این چسب ها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره مصرف دارد و خاصیت اصلی اش چسباندن آجر به دیواره کوره است یا سیمان هایی که در دندانپزشکی کاربرد دارند حاوی این چسب ها هستند. اولین کارخانه سیمان دنیا در انگلیس در سال ۱۸۰۲ بنا شد و همچنین اولین کوره سیمان دنیا درسال ۱۹۰۳ شروع به کار کرد. ایرانیان از گذشته همچون فینیقی ها، یونانی ها و رومی ها قادر به تهیه ملات های آبی بودند که انسجامشان را در مجاورت آب نیز حفظ می کرد. آثار باقیمانده هم گویای این مساله است.حتی پختن آهک را رومی ها از یونانی ها و یونانی ها از ایرانیان فرا گرفتند، البته چینی ها خود پختن سنگ آهک را بلد بودند، اما در ایران آثاری وجود دارد که از بنای دیوار چین قدمت بیشتری دارد. در عصر حاضر اولین کارخانه سیمان کشور در ۱۳۱۲ در شهر ری با ظرفیت روزانه ۱۰۰ تن احداث شد و روز به روز تقاضا برای این محصول افزایش یافت. ماهیت کار بنایی به گونه ای است که معمولا ساخت و سازهای غیر بتنی در مراحل آجرکاری، سنگ چینی، کاشی کاری و پر کردن فضاها نیاز به ملات سیمان دارد که باید قابلیت نگهداری ملات مورد استفاده در حد مطلوبی باشد و زمان گیرایی آن نیز طولانی باشد. سیمان به طور کلی به چهار روش تر، نیمه تر، نیمه خشک و خشک ساخته می شود. سیمان همچنین در اندود کاری های داخلی و خارجی ساختمان و در کف پوش ها و... کاربرد دارد. انواع سیمان و ویژگی هایش سیمان پرتلند که خود دارای چند تیپ متفاوت است، سیمان پوزولانی، سیمان آمیخته، سیمان برقی، سیمان های رنگی و سفید،سیمان بنایی، سیمان نسوز، سیمان ضد آب و... انواع سیمان هستند که به توضیح چند مورد از آنها می پردازیم. سیمان های ضد آب به رنگ سفید و خاکستری تولید می شود که نمی تواند جلوی بخار آب را بگیرد، اما از نشت آب جلوگیری می کند. سیمان های رنگی بیشتر جنبه تزئینی دارند و در نماسازی سیمانی و تولید بتن های مورد استفاده در نما کاربرد دارند. سیمان پلاستیکی هم نوع دیگری است که برای پلاسترهای سیمان پرتلند و اندود گچ و سیمان به کار می رود و به دلیل هوای زیادی که ایجاد می کند برای بتن مناسب نیست. سیمان بنایی سیمانی است ...

 • بروشور آموزشی درس حرفه و فن (1)

  کائوچو کائوچو نیز مانند خود طبیعت عمر درازی دارد. سنگواره هایی از بعضی از درختها پیدا شده که عامل تولید کائوچو بوده اند. این سنگواره ها مربوط به 3 میلیون سال پیش می باشند. کائوچو را در بیش از چهار صد نوع پیچک، بوته و درخت کشف کرده اند. کائوچو یک نوع ماده چسبنده است و حالت کشسانی شدیدی دارد. کائوچو از مایعی شیری رنگ که « لاتکش » نامیده می شوند به دست می آید. ولی این ماده با شیره خود درخت تفاوت دارد. « لاتکس » در تنه، ریشه، ساقه، پوست و برگ و میوه درخت ها و گیاهان یافت می شود. لیکن اغلب اوقات آن را از قسمت داخلی پوست، شاخه ها و تنه درخت کائوچو به دست می آورند. « لاتکس » دانه های بسیار ریزی است که به صورت مایع، جامد یا نیمه مایع در درون یک مایع دیگر یافت می شود. فقط در حدود 33 درصد از « لاتکس » کائوچو است و بقیه اش به مقدار زیادی آب می باشد. بهترین و مناسب ترین منطقه رشد برای درخت کائوچو در مدار 10 درجه خط استوا قرار گرفته است. بهترین نوع درخت کائوچو درختی است که « هوی بر ازیلیان سیس » نام دارد. همان طور که از نام این درخت پیداست، نخستین بار آن را در برزیل کشف کرده اند. تا پیش از سال 1800 میلادی، فرانسوی ها کش جوراب و بند شلوار را از کائوچو تهیه می کردند. سیگار امروزه میلیون ها نفر از انسان ها به خوبی می دانند که سیگار کشیدن و استعمال دخانیات زیان آور است. وقتی برای سلامتی مردم خطر دارد لیکن همین میلیون ها نفر به دود کردن سیگار ادامه می دهند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود چرا؟ کارشناسان عقیده دارند شروع سیگار کشیدن و تبدیل آن به یک عادت، پدیده بغرنج و پیچیده ای است و تا به حال به طور کامل شناخته نشده است. البته بعضی نکته ها را می توان روشن ساخت مانند عواملی که مردم را به سوی دخانیات می کشانند و یا عواملی که این کار را در انسان ها به یک « عادت » تبدیل می کنند. ولی خود این مسأله چندان ساده نیست تعدادی از مردم به این علت سیگار می کشند که در اطرافشان به هر کسی نگاه می کنند سیگاری است. در آمریکا 40 تا 50 درصد از جوانان سال آخر دبیرستان به هر کسی نگاه می کنند سیگاری است و سیگاری هستند و نوجوانان خیال می کنند که اگر سیگار بکشند جزوه بزرگ ها به حساب خواهند آمد. والدین سیگاری، بچه هایشان نیز به آسانی سیگار می شوند. به این ترتیب، تأثیر سیگار کشیدن بر روی هر انسانی، به منزله تقویت کردن « عادت سیگار کشیدن » خواهد بود. نیکوتین بر روی قلب و سلسله اعصاب تأثیر می گذارد، باعث افزایش ضربان قلب و بالا رفتن فشار خون می شود. تأثیری که این سیگاری ها بر روی سلسله اعصاب می گذارند، آرامش بخش است و مردم از این تأثیر بدشان نمی آید یا احساس ...