کنگره سیام

 • خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن

  ---   خواستگاه شهرسازی معاصر       برای تشخیص اینکه شهرسازی معاصر و مدرن مربوط به چه زمانی است و سرآغاز آن چه زمانی  می باشد نظریات متفاوتی موجود است . 1.   اگر در این زمینه از لوکوربوزیه تبعیت کنیم وی شهرسازی معاصر را پایان قرن 17 میلادی می داند. و لویی چهاردهم را اولین شهرساز معاصر می داند. 2.   اگر از در این زمینه از نظریات زیگفریدگیدیون تبعیت کنیم وی آعاز شهرسازی معاصر را قرن 16 یعنی دوره پاپی سیکتوس را می داند و وی را اولین شهرساز معاصر معرفی می کند. 3.   اگر از برونوروی تبعیت کنیم وی آعاز شهرسازی معاصر را پایان قرن 15 معرفی می کند و وی بیاجوروزی را اواین شهرساز معرفی می کند. 4.   و در آخر سر اگر از زیدلر تبعیت کنیم وی نظریه زیبا را ارائه می دهد و می گوید : خانه سازی در حومه ها در معماری معاصر که باعث جدای فرد از همسایه اش می شود از بسیاری جهات نوعی ترجمه متجلی از خانه های بشر اولیه است که در غار زندگی می کردند و می توان با توجه به نظر وی خاستگاه شهرسازی معاصر را در عصر حجر جستجو کرد.   * در نهایت با توجه به مطالب بالا چون در آن زمانها شهری وجود نداشته است پس خاستگاه شهرسازی معاصر را باید در دوره های بعدی جستجو کرد. با توجه به اتفاقاتی که در قرن 18 افتاد و تغیر و تحولاتی که صورت گرفت می توان چنین بیان کرد که شهرسازی معاصر زاده انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم دانست.     *** نکات مهم : +  بنیاد جرج در انگلیس در سال 1929 تاسیس شد.  + موسسه ی آلمانی اصلاح اراضی در سال 1898 تاسیس شد.  + در سال 1900 اولین بخش متروی پاریس افتتاح شد.  + نخستین تراموای برقی در سال 1880 افتتاح شد. +  نخستین راه آهن در سال 1830 افتتاح شد. + اولین نشریه ی زبان انگلیسی شهرسازی در سال 1910 به نام the town planning reviw) ) بود. + انجمن فرانسوی معماران شهرساز در سال 1910 تاسیس شد. +در سال 1913 انجمن بین المللی باغشهر و شهرسازان در لندن تاسیس شد. که امروزه به نام فدراسیون بین المللی مسکن و شهرسازی فعالیت می کند.                            --------------------------------------------------- فصل 1                    سوریاماتا و نظریه ی شهر خطی وی ( اهل اسپانیا 1920 – 1844 )   از افتخارات وی ارائه اصطلاحاتی در اختراع تلفن و همچنین راه اندازی تراموای اسبی در در سال 1875 در مادرید می باشد. وی نظریه شهر خطی خود را در سال 1882 منتشر کرد. مهمترین عاملی که باعث شد وی به مسائل شهری و ارائه طرح خود بپردازد از همه مهمتر مسئله ترافیک بود.   نظریه ی شهر خطی سوریاماتا:  شهر آینده شهری است که که فقط یک خیابان دارد به عرض 500 متر و با طولی نامحدود دارد شهرهای خطی مجموعه در ارتباط با هم هستند که تشکیل اضلاع مثلث را ... • اتحادیه های بین المللی معماری، کنگره های سیام CIAM و UIA

  کنگره های بین المللی معماری مدرن سیام (C.I.A.M):مقصود از تشکیل سیام    CIAM تعیین حقوق معماری معاصر در مقابل دشمنانی بود که وابسته به موسسات رسمی بودند و قدرت معمار برای طرح بنا های بزرگ در اختیار آنان بود. از تشکل CIAM هدف این بود که معماران به حل مسائلی که هر یک به تنهایی قادر به حل آن نبودند موفق شونداین کنگره ها که درراستای تفکر مدرنیست وتاثیرآن برمعماری وشهرسازی شکل گرفتند مجمعی برای هم اندیشی وهم فکری معماران وشهرسازان مدرنیست می باشد. کنگره های سیام درقالب10کنگره ازسال1928میلادی تا1955 میلادی جامعه جهانی را تحت تاثیراتفاقات وتفکرات ودر بعضی دوره ها حاشیه های خود قرار داده است.  اتحادیه بین المللی معماری UIAUIA در واقه انجمنی مردم نهاد و مستقل از تشکیلات دولتی است که از سال 1948 به منظور متحد کردن معماران سراسر جهان فارغ از ملیت، نژاد مذهب و شیوه طراحی و تفکر آنان فعالیت خود را در لوزان سویس آغاز نموده است . معماران سراسر جهان قادرند با عضویت در اتحادیه بین المللی معماران از امکانات گوناگون همچون کاریابی ،شرکت در مسابقات و همایش های گوناگون و کمک های ادامه تحصیل بهرمند شوند و از این طریق از حقوق کلی خود در سطح جهان پاسداری نمایند. تا کنون 124 کشور به این اتحادیه پیوسته اند . از هر کشور فقط یک نهاد فراگیر اجازه دارد به به عضویت این اتحادیه درآید و کلیه معماران مستقل آن کشور تنها از طریق به عضویت در آمدن آن نهاد عضو UIA شناخته خواهند شد. اهداف و ماموریت سازماناتحادیه بین المللی معماران، این فرصت را برای معماران فراهم می کند تا ایده های و نقطه نظرات خود را با یکدیگر مقایسه کنند، تجارب خود را به اشتراک بگذارند ، دانش خویش را افزایش داده و از تفاوت ها در راستای بهبود محیط زیست و شرایط زندگی به طور موثرتری بهره بگیرند .منطقه بندی جغرافیاییاعضای اتحادیه  شامل اعضای اتحادیه در پنج گروه جغرافیایی طیقه بندی شده و هر منطقه دارای 4نماينده نماینده می باشد.گروههای جغرافیایی شامل: 1-منطقه اروپای غربی ، 2-منطقه اروپای شرقی و خاورمیانه ، 3-منطقه آمریکا ، 4-منطقه آسیا و اقیانوسیه ، 5-منطقه آفریقافعالیتها:1-همایش جهانی :مهمترین و جامع ترین فعالیت اتحادیه برگزاری همایش جهانی می باشد که هر سه سال همزمان با مجمع عمومی با شرکت هزاران آرشیتکت و دانشجوی معماری در یکی از کشورهای عضو بر گرار می شود. در هر همایش عنوان مخصوصی داردو جشنواره ای از کنفرانس،مسابقه، نمایشگاه و غیره بوده که بستری برای ارتباط فرهنگی و مبادله تجربه اعضا می باشد .از سال 1948تاکنون 24 همایش برگزار شده است. همایشهای آینده در سال2014 در دوربان افریقای جنوبی با عنوان ...

 • میراث معماری مدرن

  کنگره های سیام کنگره بین المللی معماری مدرن: اولین تجمع معماران مدرن اروپایی سیام از دید گیدیون : 1- کوشش و ابتکار و حمایت مالی از الن دو ماندرو 2- سامان دادن و حمایت از کار معماران مدرن در دفاع از طرح هایشان اولین سیام در سال 1928 در سوئیس : راهکارهای عملی جهت همسو کردن معماری با واقعیت های اجتماعی دومین سیام در سال1929 در آلمان: مسکن حد اقل، ارزان قیمت از دستاوردهای این کنگره : ساماندهی ترسیم نقشه ها، تعیین یک مقیاس و قوانین ترسیم مشخص سومین سیام 1930 در بلژیک: استفاده بهینه از زمین، آسمان خراش ها چهارمین سیام 1933 در کشتی پاتری مسافرتی از مارسی تا آتن: منشور آتن: تحلیل 33 شهر، شهر کارکردی : ایجاد تعادل بین نیازهای فردی و جمعی، تسلط محوطه سازی بر ساختمان ها و فضای سبز برای عملکردهای زندگی و تفرح در شهر به خوبی روستا، توجه به شرایط آب وهوایی، عایق سازی و تهویه، جداسازی و رفع درهم تنیدگی و تشکیل 4 عملکرد اصلی شهری( زندکی، کار، تفریح، حمل ونقل) پنجمین سیام در 1937 در پاریس: محل سکونت و تفریح تعویق از 1939 به 1947 به علت جنگ جهانی دوم ششمین سیام 1947 در انگلستان: تبادل افکار در مورد زیبایی شناسی معماری آخرین دوره سیام دهم : 1956 در یوگسلاوی : محیط زندگی انسان مینیمالیسم 1960 سال شکوفایی و اوج هنر مینیمالیست سبکی که ویژگی آن بی  پیراگی فوق العاده، شکل بندی های ساده هندسی ساده و بهره گیری از مواد و مصالح صنعتی هنر مصنوع: غیاب هنرمند احساس می شود: انسانیت زدایی از جامعه صنعتی ریشه در جنبش صنایع و حرف دارد ادامه فلسفه فکری میس ون دروهه هر چه کمتر بهتر معماران به دنبال سازه شفاف، سیالیت، فقدان مرز بین فضاهای درون و بیرون با استفاده از دیوارهای غیر سازه ای ، پرهیز از تزئینات فیلیپ جانسون خانه شیشه ای تادائو آندو، لوکوربوزیه بودایی شده با گرایش مینیمالیستی بروتالیسم بروتالیسم در معماری: بسیاری معتقدند اولین بار بحث بروتالیسم توسط لوکوربوزیه مطرح شد. لوکوربوزیه مطرح کرد که ما باید مصالح را همانگونه که هستند به کار ببریم و خیلی مصالح را پرداخت یا صیقل نکنیم. یعنی سنگ باید ویژگی سنگ بودن را حفظ کند. در دهه 60 پیتر و آلیسون اسمیتسون، زن و شوهر انگلیسی، بحث بروتالیسم را به عنوان یک سبک مطرح کردند - در کارهای تادائوآندو که بتن را به شکل طبیعی در بدنه قرار داده و هیچگونه صیقلی به آن نداده، نوعی بروتالیسم را نمایش داده است. مجموعه سینما ملت اثر رضا دانشمیر هم در ایران نمونه خوبی از بروتالیسم است. لوئی کان تحت تاثیر آموزش های معماری سنتی عدم گرایش به سمت معماری مدرن و سبک بین الملل تاریخ به عنوان یکی از دغدغه های معماری گرایش به سمت یبک های ...

 • کیشو کوروکاوا(بزرگان معماری)

  به گفته او: «سنت الهام بخش ژاپنی نامرئی است پس می‌توان این عناصر الهام بخش سنتی رااز طریق متریال معاصر و تکنولوژی معاصر به معماری معاصر منتقل کرد.» و این شروع فلسفه همزیستی او بود.او در دانشگاه کیوتو مدرک کارشناسی معماری خود را گرفت، سپس در دانشگاه توکیو به ترتیب به مدارک کارشناسی ارشد (سال 1959) و دکترای معماری(سال 1964) دست یافت. همزمان با گذراندن دوره دکترا، وی در دفتر «کنزو تانگه» به کار معماری پرداخت و سپس دفتر خودش را در سال 1961 در توکیو دایر کرد.کوروکاوا در اکتبر 2007 درگذشت.بررسی محورهای فکری کوروکاوا« سال 1959 بود، درست بعد از فروپاشی کنگره سیام، من اعلام کردم که دنیا از عصر ماشین به عصر زندگی تغییر خواهد کرد. من جنبش متابولیسم را در سال 1960 شروع کردم. معماری و طراحی شهری من با کلید واژه های متابولیسم، بازگردانی، بوم شناسی و همزیستی در ذهن تعریف شده است. اینها همه مهمترین کلید واژه های اصل زندگی هستند.»فلسفه همزیستیغنای درست جهان، تعدد فرهنگ‌ها و همزیستی فرهنگ های مختلف خواهد بود. خردگرایی و کاهش گرایی که بر پایه dualism (ثنویت) استوار شدند، برای ساده کردن پیچیدگی هایی که دنیا اختبار می‌کند تأسیس شده بودند.در مقایسه، فلسفه ی همزیستی به طور عادی با علم و فرهنگ سیستم پیچیده، مناسب است.تعریف های جدید کوروکاوا از مفهوم همزیستی، دو تعریف هستند که به یکدیگر احتیاج دارند و سعی می‌کنند تا یک وجه مشترک ایجاد کنند، حتی اگر رابطه شان شامل مخالفت، رقابت یا تناقض باشد، می‌تواند همزیستی نامیده شود.همزیستی اشاره دارد به یک رابطه مثبت که در آن شرکت کننده‌ها سعی می‌کنند یکدیگر را با وجود مخالفت متقابل یا تفاوت دین بفهمند. همزیستی به رابطه هایی اشاره می‌کند که به یک آفرینندگی منجر می‌شود و برای شریک دیگر ناممکن است که تنهایی به آن برسد. همزیستی یک رابطه از تأثیر متقابل دادن و گرفتن است.فلسفه همزیستی بعد های گوناگون را دربر می‌گیرد مانند همزیستی تاریخ و آینده و یا همزیستی سنت و آخرین فناوری. فلسفه های غیر دوگانه و فلسفه همزیستی دارند توجه خیلی از کسانی را که از فلسفه مدرن قرن 20 ناراضی هستند جلب می‌کنند. ثنویت ایدئولوژی ای است که در آن عناصر مبهمی که بین دو موجود متضاد وجود دارند حذف شده اند. از جمله تعریف دوگانه از انسان بعنوان بدن و روح و یا تعریف دوگانه از توانایی انسان که می‌تواند منطقی و عاطفی باشد.از ارسطو تا دکارت و کانت، ثنویت از طریق غرب گسترش پیدا کرد و یک سلاح مؤثر برای مدرنیزه کردن غرب شد. به این معنی که قرن بیستم عصر غرب بود، عصر ثنویت، عصر فن آوری علمی و اقتصاد.فلسفه ی همزیستی سعی می‌کند تا همزیستی ...

 • نقش دیدگاه مارکسیستی بر برنامه ریزی شهری

  در نوشته قبلی در خصوص مارکس و مارکسیسم توضیح داده شد. برخی از کشورها نظیر شوروی، چین، کره شمالی، کوبا و ... دیدگاه مارکسیستی دارند و برخی دیگر از کشورها نظیر فرانسه سوسیالیست(در نوشته بعدی فرق بین سوسیالیت و مارکسیست بیان خواهد شد) می باشند؛ هر یک از این دیدگاه ها نظام برنامه ریزی شهری متفاوتی را به وجود می آورند. اکنون بر آن هستیم تا نقش ایدئولوژی مارکسیستی را بر شهر و برنامه ریزی آن نشان دهیم. شواهد برنامه ریزی شهری بیشتر بر اساس کشور روسیه بیان می گردد. از زمان انقلاب اکتبر 1917 روسیه، همزمان که در نظام حکومتی، سیاست و اقتصاد آن تغییرات اساسی به وجود آمد، بخش شهرسازی روسیه نیز در معرض این تغییرات قرار گرفت. در واقع این بخش به خاطر جنگ جهانی اول در اروپا نیز تاثیر زیادی گرفته بود (فعالیت های ساختمانی، جاده سازی و ...) ولی در روسیه علاوه بر جنگ، عامل انقلاب نیز بر آن افزوده شد و تاثیرات را مضاعف نمود. بعد از انقلاب روسیه، زمین­ها ملی شد و سرمایه­گذاری های عمومی رواج یافت. خدمات اشتراکی و عمومی برای مجتمع های مسکونی بسیار مهم شد که در انواع طرح های مطروحه معماران و شهرسازان شوروی قابل مشاهده بود؛ در واقع فعالیت ها به سوی سوسیالیزه کردن بود. بناها به صورت ردیف های متوازی طراحی می شدند و از نظر زیباشناسی و زیستی چندان مناسب نبود. شهرها از طرح های صنعتی الگوبرداری می شد. علاوه بر آن، یک اندیشه که در اذهان معماران و اقتصاد دانان روسی آن زمان موج می زد، شهرستیزی بود. شهرستیزان روسی به دنبال کاهش و از بین بردن تفاوت شهر و روستا بودند. این تفکر بر اساس دو بنیان فکری بود که سبب تغذیه و پراکنش آن می شد. آنها عبارت بود از: الف. بر اساس بیانیه حزب کمونیست و با استناد به عقاید انگلس که معتقد بود : «شهرهای بزرگ میراثی از گذشته هستند که در آینده بایستی به کنار گذاشته شوند». ب. تکرار جمله «لزوم توزیع متعادل جمعیت در سطح کشور» در سخنان لنین .(واتسلاف اوستروفسکی،1385: 136) علاوه بر شهرستیزان، گروه طرفداران معتدل و میانه رو نیز با مجتمع های بزرگ مخالف بودند ولی این گروه به دلیل پذیرفتن موجودیت شهر به عنوان یک مکان استقرار یافته، با شهرستیزان تفاوت داشتند. به هر حال در دهه 1920 و 1930، دهه پر شور خلاقیت معماران و شهرسازان روسیه بود. در این زمان شهرسازان و معماران اروپا نیز به طرح­ها و برنامه های روسی توجه خاصی داشتند. این توجه در کنگره سیام هم قابل مشاهده بود زیرا بسیاری از شرکت کنندگان از طرح های شهرسازی و معماری روسی تعریف و تمجد می شد. حتی لوکوربورزیه از شهرهای روسیه در آن زمان تاثیر گرفته است. شهرسازان و معماران روسیه در دهه­های ...

 • معماری پست مدرن 2

  قسمت دوم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   چالز جنکز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است. وی در سال 1977 کتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر در آورد. با این کتاب جنکز روند جدیدی را که ونچوری در معماری آغاز نموده بود نامگذاری کرد و گسترش داد. جنکز در این کتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را 15 ژوئیه 1972 ساعت 23/3 بعدازظهر اعلام کرد، زمانی که مجموعه آپارتمان های مسکونی پروت ایگو در شهر سنت لوییس آمریکا توسط دینامیت منهدم شد.        مجموعه آپارتمان پروت ایگو هنگام انهدام با دینامیت جنکز انهدام این مجموعه را مرگ معماری مدرن بیان کرد   جنکز بیان می کند که این مجموعه آپارتمان ها نماد معماری مکعب شکل و بدون تزئینات مدرن بود و بسیاری از اصول طراحی آن، منطبق با اصول مطرح شده در کنگره های سیام (CLAM) بود. اما به دلیل آن که زبان انتزاعی مورد استفاده در طرح این مجموعه مدرن با آنچه ساکنان سیاه پوست و نسبتاً فقیر این مجموعه به عنوان خانه قلمداد می کردند بیگانه بود، لذا انهدام و نیستی تنها راه چاره برای پایان دادن به رنج ساکنان این ساختمان و خود ساختمان بود. بر طبق نظر جنکز معمار نباید خود به تنهایی ساختمان را طراحی کند. آنچه در معماری مدرن مرسوم بود. بلکه همکار و مشاور استفاه کنندگان باشد الگو شکل ساختمان نباید تنها در ذهن معمار باشد، بلکه باید آن چیزی باشد که ساکنان آینده ساختمان با آن انس و آشنایی دارند و می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. در این کتاب نیز جنکز همانند سلف خود ، ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس ونده رو و خصوصاً طرح های مکعب شکل او (شکل 3 .4) برای موسسه تکنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریکا کرد مجموعه ای از جعبه های زیبای مشابه که فاقد هویت و نوع کاربری بودند.               همچون ستون های انسان پیکر معبد آرختیوم در آکروپولیس آتن، مایکل گریوز در ساختمان تیم دیزنی در بربنک کالیفرنیا (91 – 1985) هفت کوتوله را به عنوان ستتون های ساختمان در نظر گرفت           جنکز در سال 1980 کتاب مهم دیگری به نام کلاسیسم پست مدرن منتشر کرد. در این کتاب نیز او به بسط و تبیین نظریه ی معماری پست مدرن پرداخت و آثار مهم معماران این سبک را از زبان خود معماران در غرب و ژاپن تدوین نمود. به معماری  پست مدرن «معماری پاپ» یا «معماری مردمی» هم می گویند. چرا که در این معماری از احجام، تزئینات و رنگ هایی عامه پسند و جالب توجه برای عموم استفاده می شود. بر خلاف معماری مدرن که تنها قشصر خاص روشنفکر می تواند متوجه معانی و مفاهیم انتزاعی آن باشد. جنکز در کتاب اول خود به معماران یادآوری می کند که «ساختمان ...

 • برنامه های توسعه شهری در جهان و ایران (قسمت اول)

     تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهری در جهان و ایران با مفهوم امروزی از قدمت زیادی برخودار نیست ولی تلاش های انجام گرفته در این خصوص به زمان های گذشته باز می گردد، نخستین تلاش هایی که به نوعی در راستای نظم دهی به سکونتگاه انسانی بوده است که اولین سرچشمه های تدوین برنامه توسعه را فراهم نموده است.در یک تقسیم بندی عمده می توان 4 مرحله زیر را برای سیر تحول طرح های توسعه شهری در جهان برشمرد. ▪ مرحله نخست (سال های 1800 تا 1900 میلادی) شکل گیری ایده آرمان شهری برای رفع مشکلات شهروندان ارایه می شود. ▪ مرحله دوم (سال های 1900 لغایت 1950 میلادی) با تهیه طرح توسعه برای شهرهای اروپایی همچون آمستردام، پاریس و لندن، نخستین تفکرات مبتنی بر برنامه ریزی به وجود می آید. ▪ مرحله سوم (سال های 1950 تا 1970) شکل گیری و تدوین منشور آتن وتوجه به استانداردهای کمی زندگی شهری. ▪ مرحله چهارم (1970 به بعد) توجه به جنبه های غیر کالبدی شهرها و ایجاد نگرش های جدید در برنامه ریزی توسعه شهری.    بررسی سیرتحول مطالعات طرح های توسعه شهری در ایران در یک طبقه بندی کلی 3 مقطع تاریخی زیر را بیان می کند: ▪ مرحله اول: قبل از اسلام و دوران باستان با شکل گیری مجموعه های باشکوه و عظیم همچون چغازنبیل ـ تخت جمشید ـ جندی شاپور و .... ▪ مرحله دوم: بعد از اسلام تا مشروطیت رونق شهرنشینی با گسترش هنر دوران اسلامی و معماری باشکوه در مساجد بازارها و ایجاد شهرهای پررونق مثل سمرقند، بخارا، اصفهان و... ▪ مرحله سوم: دوران معاصر، با ورود اتومبیل به شهرها و تغییر ساختار فضایی شهرها با شکل گیری خیابان های عریض و تهیه اولین طرح های توسعه شهری از دهه 1340 شمسی به بعد. ● مقدمه تفکر در خصوص تهیه طرح برای شهر و بررسی ابعاد مختلف توسعه آتی آن از قدمت زیادی برخوردار نیست و واقعیت آن است که با هریک از تقسیم بندی های انجام گرفته در این خصوص مقایسه شود،[2] مشخص می گردد[3] که مدت زمان قابل تصور برای تفکر و تهیه طرح شهری حداکثر دو قرن است که از اوایل قرن نوزدهم به بعد را شامل می شود. بنابراین شهرسازی نسبت به برخی علوم دیگر از عمر کوتاهی برخوردار است و خصوصاً در جریان تحولات انجام گرفته در طول دو سده اخیر نیز با نوساناتی مواجه بوده است که بعضاً دگرگون کننده برخی بنیانهای اساسی این علم شده است. بنا به همین سابقه، شهرسازی از نظریه پردازی صرف در باب مباحث اجتماعی، اقتصادی و یا ایده آل گرایی و تخیل پردازی شروع و قریب یک قرن با این شیوه تفکر تداوم می یابد. (اوایل قرن نوزدهم با نظریات رابرت اوین، شارل فوریه، ژول ورن، ژان باتیست گودن و دیگران)[4] با شروع قرن بیستم و رواج تفکرات عملی مبنی بر پوزتیویسم ...

 • کیشو کورو کاوا

      کیشو کورو کاوا در سال 1934 در شهر ناگویا متولد شد. پدر و دو برادر او نیز معمار بودند. در یک روز تعیین کننده، مدت‌ها قبل، پدرش پس از جنگ او را به شهر محل تولدش برد و او هنگامی که به تمام ویرانی های ایجاد شده توسط بمب‌ها نگاه می‌کرد، برای اولین بار به نیروی یک معمار برای بازسازی یک شهر پی برد به طوری‌که خودش می‌گوید : « آن روز من خودم تصمیم گرفتم که یک معمار شوم ».   بی اعتنایی ژاپنی‌ها به سنت و تقلید از معماری اروپایی باعث شد، کوروکاوا از همان دوران مدرسه راهنمایی سعی کند سنت خودشان را بفهمد، نه فقط به کار بردن فرم سقف و یا چیزهای نمادین. او سعی نمود بیشتر در مورد عناصر الهام بخش معماری ژاپن مطالعه کند. سپس توانست معماری معاصر را بر پایه سنت الهام بخش ژاپنی بنا کند.به گفته او: «سنت الهام بخش ژاپنی نامرئی است پس می‌توان این عناصر الهام بخش سنتی رااز طریق متریال معاصر و تکنولوژی معاصر به معماری معاصر منتقل کرد.» و این شروع فلسفه همزیستی او بود. او در دانشگاه کیوتو مدرک کارشناسی معماری خود را گرفت، سپس در دانشگاه توکیو به ترتیب به مدارک کارشناسی ارشد (سال 1959) و دکترای معماری(سال 1964) دست یافت. همزمان با گذراندن دوره دکترا، وی در دفتر «کنزو تانگه» به کار معماری پرداخت و سپس دفتر خودش را در سال 1961 در توکیو دایر کرد.کوروکاوا در اکتبر 2007 درگذشت.بررسی محورهای فکری کوروکاوا« سال 1959 بود، درست بعد از فروپاشی کنگره سیام، من اعلام کردم که دنیا از عصر ماشین به عصر زندگی تغییر خواهد کرد. من جنبش متابولیسم را در سال 1960 شروع کردم. معماری و طراحی شهری من با کلید واژه های متابولیسم، بازگردانی، بوم شناسی و همزیستی در ذهن تعریف شده است. اینها همه مهمترین کلید واژه های اصل زندگی هستند.»فلسفه همزیستیغنای درست جهان، تعدد فرهنگ‌ها و همزیستی فرهنگ های مختلف خواهد بود. خردگرایی و کاهش گرایی که بر پایه dualism (ثنویت) استوار شدند، برای ساده کردن پیچیدگی هایی که دنیا اختبار می‌کند تأسیس شده بودند.در مقایسه، فلسفه ی همزیستی به طور عادی با علم و فرهنگ سیستم پیچیده، مناسب است.تعریف های جدید کوروکاوا از مفهوم همزیستی، دو تعریف هستند که به یکدیگر احتیاج دارند و سعی می‌کنند تا یک وجه مشترک ایجاد کنند، حتی اگر رابطه شان شامل مخالفت، رقابت یا تناقض باشد، می‌تواند همزیستی نامیده شود.همزیستی اشاره دارد به یک رابطه مثبت که در آن شرکت کننده‌ها سعی می‌کنند یکدیگر را با وجود مخالفت متقابل یا تفاوت دین بفهمند. همزیستی به رابطه هایی اشاره می‌کند که به یک آفرینندگی منجر می‌شود و برای شریک دیگر ناممکن است که تنهایی به آن برسد. همزیستی ...

 • لوکوربوزیه

  چارلز ادوارد ژنر معروف به لوکوربوزیه Charles Edouard Jeannert ( 1887-1965 )لوکوربوزیه در شهر لاشو دوفن ( La Chaux-De-Fonds ) سوئیس در سال 1887 م . متولد شد . او به عنوان یک گراورکار ( سازنده قالب ساعت ) آموزش دید و در سن پانزده سالگی جایزه ای در نمایشگاه 1902 م . تورین به خود اختصاص داد .ساختمانهای کلبه مانند در اوائل جوانی خود ( بیست سالگی ) در سوئیس طراحی کرد . یکی از خصوصیات بارز این کلبه ها تاثیر هنر جدید است که در آن تزئینات را به مثابه سنت و گذشته معماری سوئیس به کار برد .لوکوربوزیه در سالهای اولیه شکل گیری آثارش به یک ایده آلیست شباهت بیشتری دارد و برای او هندسه یک الگوی سمبلیک است . لوکوربوزیه در این دوران شروع به مطالعه آثار نیچه و برای او هنرمند فردی در تماس با یک نظم عالی تر است ، نظمی که موجب ایجاد اشکالی می شود که دنیایی را تحت سلطه خود در می آورد .موضوع نقاشیهایی که لوکوربوزیه به نام سبک P urism ( پوریسم ) می کشید اشیایی همچون گیتار ، بطری و لوله بود . ( دیدگاه پوریسم یک نوع افلاطون گرایی خاص بود . در این دیدگاه خطوط بیرونی بطری و گیتار در حد اشکال هندسی تنزل داده شده است و در موازات سطوح تصویر ترسیم شده اند ، خطوط بیرونی و رنگها متمایز و شاداب بوده ، تنش و کشش عینی آن با به هم غلتیدن ابهامات فضایی اصول کوبیست ، در قبال منازل متفاوت از یک شی در آن به نظم کشیده شده است .او در سن 24 سالگی در دفتر آگوست پره کار کرد و خواص بتن را آموخت . مدتی به برلین رفت و در دفتر پیتر بهرنس مشغول کار شد .Peter Behrens ( 1868-1940) پدر معماری مدرن . اوسالها بعد در آلمان تحت تاثیر ورک و کارهای والتر گروپیوس بود . در این برداشت او تحت تاثیر مصالح معماری از جمله شیشه و ورقهای فلزی بود و شروع به برداشت این نیازدر تلفیق میان هنر و ماشین نمود .تاثیر بعدی که در آثار لوکوربوزیه مشاهده می شود مربوط به مسافرتها و اسکیسهای او از مساجد استامبول ، ساختمانهای یونان ،کشورها حوزه مدیترانه و خاور دور است . اما بیشترین تاثیر گذاری بواسطه آکروپلیس در آتن است . وی همه روزه به مدت یک ماه از پارتنون دیدن کرد . گاها هر بار ساعتها وقت خود را صرف اسکیس از زوایای مختلف آن می کرد و همین بود که بعدها پارتنون رابا یک ماشین مقایسه می نمود .اولین ساختمانی که طراحی کرد خانه D omino بود در سال 1915 ، نشان دادن اسکلت یک ساختمان با بتن مسلح است .در سال 1923 تفکرات تئوری خود را در کتاب " به سوی یک معماری " بیان می کند . او تکنیک و هنر را دو ارزش هم ردیف با هم تعریف می کند . نظریات لوکوربوزیه بدین شرح است :1- معماری باید تحت کنترل ترسیمات نظم دهنده هندسی قرار گیرد .2- عناصر معماری جدید را می توان در تولید صنعتی ، کشتی و هواپیما ...

 • یادمانهای مرمتی ( قطعنامه ها و منشورها )

  مقدمه : مساله آثار و ابنیه تاریخی و چگونگی رویارویی و برخورد با آنها ، چه به عنوان یادمان تاریخی و چه به عنوان مجموعه ها و بافت های تاریخی معنا دهنده یادمان ها ، از سالها پیش و بویژه یک قرن اخیر از اهمیت ویژه و روز افزونی برخوردار شده است .این مساله نه به دلیل مدت زمان یا طول عمر و تاریخ آنها ، که به سبب ممتاز و برجسته بودن شان از دید توانایی  رسانش اندیشه ، از شخصی به شخص دیگر ، به سبب زیبا بودن ، به واسطه وابسته بودن به جریان زندگی و روش اندیشیدن مردمش ، به خاطر داشتن توانایی های ذاتی در بیدار کردن انگیزه های انسانی و معنوی و به سبب تنیده بودن ادبیات مردمی در تاروپود آثار و ابنیه تاریخی و به همراه داشتن نماد های آیینی – اعتقادی که در اندیشه های همان مردمان  نهفته است ، در لحظات  و موقعیت  های گوناگون از زندگی ایشان در سرزمین مورد بحث ، مساله ای بسیار مهم به نظر می رسد .از آنجا که دو عامل فرهنگ عامه و مبانی حقوقی هر کشور ، تعیین کننده مسیر گسترش اندیشه و شیوه های عملی حفاظت و مرمت آثار باستانی و تاریخی بویژه شهر ها و محوطه های تاریخی می باشد ، از این رو می توان برخوردهای گوناگون حفاظتی و مرمتی را ، از کشوری تا کشور دیگر و از سرزمین تا سرزمینی دیگر ، انتظار داشت . در اینجا اشاره ای کوتاه به دیدگاه ها و نظریه های مرمتی ، از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا پیش از شکل گیری قطعنامه آتن ، خواهد شددر سال های پایانی قر ن نوزدهم و اوائل قرن بیستم اروپا ، فضا و جو مرمتی– معماری حاکم بر اکثر کشور های اروپایی ، متاثر از نظریات و عقاید نظریه پردازانی همچون  « اوژون ویوله لودو»[1][1][1] ، « جان راسکین »[2][2][2] و« لوکابلترامی»[3][3][3] بود . نظریاتی که با وجود تفاوت ها و تقابل ها یی که در بسیاری از موارد با هم داشتند ، خواسته یا نا خواسته ، هر یک به گونه ای با بی توجهی به بافتهای تاریخی شهرها ( به استثنای «کامیلوسیت»[4][4][4] )، موجبات روند نابودی و از بین رفتن این فضا ها و در پی آن بنا های یادمانی را فراهم آوردند . لودو که بر اثر حداکثر مداخله در بنا های تاریخی و بازگرداندن ویژگی های سبکی و شکلی دوره ساخت آنها معتقد بود ، از شیوه های مرمتی پیشنهادی خود ، یعنی  بازسازی سبکی  وپاکسازی سبکی  برای دخالت در بنا های تاریخی بهره می جست . او اعتقاد داشت که بناهای تاریخی در صورت جدا شدن از بافت اطراف خود ، با تخریب بنا ها و فضا های پیرامونی آنها ، ارزش و اهمیت خود را باز می یابند .در برابر نظریهای لودو ، نظریه پرداز دیگری به نام  جان راسکین  برای مرمت های افراطی و بی حد و مرز این دوره ، نظریاتی را در رد مرمت ها و. دخالت های بیش از اندازه و افراطی بناهای ...