گزارش کار آموزی بیمه

 • گزارش کار آموزی در شرکت بیمه

  گزارش کار آموزی در شرکت بیمهگزارش کار آموزی در شرکت بیمه برای دانشجویان مهندسی نرم افزار تهیه شده است.چکیده: من در امور کارهای کامپیوتری در این شرکت فعالیت میکردم. البته گاهی اوقات نیز برای گرفتن اطلاعات از متقاضیان بیمه و بررسی اطلاعات نیز همراه سرپرست شرکت میرفتم. اما در کل ، من با تایپ نامه های شرکت و وارد کردن اطلاعات بیمه و بیمه شوندگان و کارهای کامپیوتری دیگر که برای پیشرفت امور شرکت مهم بود؛ شرکت را یاری میدادم. لازم بذکر است در کارهای شبکه و گرافیکی این شرکت نیز نقش اساسی داشتم همچنین در این دوره با بسیاری از اجرای شبکه و نحوه کار با آنها و پیکربیندی آنها آشنا شدم که این خود یک شانس و پیشرفت خوب در دوره تحصیل من بود.فهرست: معرفی مکان کارآموزیوظایف من در کارآموزیفصل دوم :امنیت شبکه مفاهیم امنیت شبکه فصل سوم :نصب  Fire Wall  آشنایی با DNS  آشنایی با DHCPمفهوم دامین و طریقه ساخت آن  آشنایی با اکتیو دایرکتوری و اجزای آن  چرا Service Directory  اکتیو دایرکتوری چگونه کار میکندمزایای اکتیو دایرکتوری پروتکل های امنیتی شبکه ها  پروتکل امنیتی IPsec  پروتکل امنیتی Transport Layer Security(TLS) انواع حملات  حمله های لایه کاربرد( virus, worm)راههای مقابله با چند حمله اعمال سیاست با Group Policyايجاد Organization Unit تنظيم Proxy براي كاربران بصورت گروهي تنظيمات و حذف و اضافه گزينه هاي مربوط به Control Panel نکته برای حفظ امنیت  خلاصه مطالب  منابع...فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید • گزارش کار آموزی در شرکت بیمه

  گزارش کار آموزی در شرکت بیمهگزارش کار آموزی در شرکت بیمه برای دانشجویان مهندسی نرم افزار تهیه شده است.چکیده: من در امور کارهای کامپیوتری در این شرکت فعالیت میکردم. البته گاهی اوقات نیز برای گرفتن اطلاعات از متقاضیان بیمه و بررسی اطلاعات نیز همراه سرپرست شرکت میرفتم. اما در کل ، من با تایپ نامه های شرکت و وارد کردن اطلاعات بیمه و بیمه شوندگان و کارهای کامپیوتری دیگر که برای پیشرفت امور شرکت مهم بود؛ شرکت را یاری میدادم. لازم بذکر است در کارهای شبکه و گرافیکی این شرکت نیز نقش اساسی داشتم همچنین در این دوره با بسیاری از اجرای شبکه و نحوه کار با آنها و پیکربیندی آنها آشنا شدم که این خود یک شانس و پیشرفت خوب در دوره تحصیل من بود.فهرست: معرفی مکان کارآموزیوظایف من در کارآموزیفصل دوم :امنیت شبکه مفاهیم امنیت شبکه فصل سوم :نصب  Fire Wall  آشنایی با DNS  آشنایی با DHCPمفهوم دامین و طریقه ساخت آن  آشنایی با اکتیو دایرکتوری و اجزای آن  چرا Service Directory  اکتیو دایرکتوری چگونه کار میکندمزایای اکتیو دایرکتوری پروتکل های امنیتی شبکه ها  پروتکل امنیتی IPsec  پروتکل امنیتی Transport Layer Security(TLS) انواع حملات  حمله های لایه کاربرد( virus, worm)راههای مقابله با چند حمله اعمال سیاست با Group Policyايجاد Organization Unit تنظيم Proxy براي كاربران بصورت گروهي تنظيمات و حذف و اضافه گزينه هاي مربوط به Control Panel نکته برای حفظ امنیت  خلاصه مطالب  منابع...فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 • گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

  گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانیگزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب. دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی هر کدام از قسمت ها.چکیده: سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طورآگاهانه هماهنگ شده ودارای حدودثغورنسبتاًمشخصی بوده وبرای تحقق هدف یااهدافی ،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند،تعریف ذکرشده ،بنظرمطول می آید،پس اجازه دهید،آنرابه قسمتهایی که بهم مرتبط اندتقسیم نمودوهرکدام راجداگانه تشریح نمائیم. عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت برمدیریت دارد.پدیده اجتماعی ،دال براین معناست که سازمان ازافراد یاگروههایی که باهم درتعاملند،تشکیل شده است .الگوهای تعاملی که افرادداخل سازمان ازآن تبعیت می کنند،تصادفی بوجودنیامده ،بلکه درخصوص آنها قبلاًاندیشیده شده است .ازاینروچون سازمانهاپدیده های اجتماعی اند،لذاالگوهای تعاملی اعضاءآنها بایستی موزون وهماهنگ باشندتاابهام وسردرگمی حداقل گرددودرنتیجه اطمینان حاصل شودکه وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرندنتیجه آنکه ،تعریف ماازسازمان بطورصریحی نیازبه هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند.فهرست: مقدمهمعرفی سازمانتعریف سازمانساختارسازمانیوظایف سازمان بازرگانی استان درحوزه بازرسی ونظارتفرآیندگردش کاردریک گزارش واصله به سازمانمعرفی فعالیت هاعنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد بازرسیعنوان فعالیت:اموراداری وعمومیعنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه قالیبافیعنوان فعالیت :امورات مربوط به اموراصناف (صدورپروانه کسب ایثارگری)عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحدبسیج اقتصادیعنوان فعالیت:امورات مربوط به واحد بایگانی ودبیرخانهعنوان فعالیت:امورات مربوط به تسهیلات وامعنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد رایانه (ثبت سوخت واحدهای صنفی)عنوان فعالیت:کارت بازرگانی (صادرات وواردات)عنوان فعالیت :اموراصناف –انجام انتخابات اتحادیه های صنفیعنوان فعالیت:معاونت ادارهعنوان فعالیت:صدورنامه برای قالیبافان بهره مندی ازمزایای بیمه قالیبافی خانگیعنوان فعالیت:صدورکارت شناسایی موقت قالیبافیعنوان فعالیت:سوخت معرفی اصنافعنوان فعالیت:مشارکتهای مردمی وناظران افتخاریعنوان فعالیت :صدورمجوزبه شرکت های وپخش کالاعنوان فعالیت:رسیدگی به شکوائیه های مردمی(ستادخبری)عنوان فعالیت :راهنمایی وارائه آمارواطلاعات به دانشجویانمحیط سازمان وروابط (کارکنان ،رئیس ،ارباب رجوع)...فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 45برای دانلود فایل اینجا کلیک ...

 • گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

  گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب. دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی هر کدام از قسمت ها. چکیده: سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طورآگاهانه هماهنگ شده ودارای حدودثغورنسبتاًمشخصی بوده وبرای تحقق هدف یااهدافی ،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند،تعریف ذکرشده ،بنظرمطول می آید،پس اجازه دهید،آنرابه قسمتهایی که بهم مرتبط اندتقسیم نمودوهرکدام راجداگانه تشریح نمائیم.عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت برمدیریت دارد.پدیده اجتماعی ،دال براین معناست که سازمان ازافراد یاگروههایی که باهم درتعاملند،تشکیل شده است .الگوهای تعاملی که افرادداخل سازمان ازآن تبعیت می کنند،تصادفی بوجودنیامده ،بلکه درخصوص آنها قبلاًاندیشیده شده است .ازاینروچون سازمانهاپدیده های اجتماعی اند،لذاالگوهای تعاملی اعضاءآنها بایستی موزون وهماهنگ باشندتاابهام وسردرگمی حداقل گرددودرنتیجه اطمینان حاصل شودکه وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرندنتیجه آنکه ،تعریف ماازسازمان بطورصریحی نیازبه هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند. فهرست: مقدمهمعرفی سازمانتعریف سازمانساختارسازمانیوظایف سازمان بازرگانی استان درحوزه بازرسی ونظارتفرآیندگردش کاردریک گزارش واصله به سازمانمعرفی فعالیت هاعنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد بازرسیعنوان فعالیت:اموراداری وعمومیعنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه قالیبافیعنوان فعالیت :امورات مربوط به اموراصناف (صدورپروانه کسب ایثارگری)عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحدبسیج اقتصادیعنوان فعالیت:امورات مربوط به واحد بایگانی ودبیرخانهعنوان فعالیت:امورات مربوط به تسهیلات وامعنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد رایانه (ثبت سوخت واحدهای صنفی)عنوان فعالیت:کارت بازرگانی (صادرات وواردات)عنوان فعالیت :اموراصناف –انجام انتخابات اتحادیه های صنفیعنوان فعالیت:معاونت ادارهعنوان فعالیت:صدورنامه برای قالیبافان بهره مندی ازمزایای بیمه قالیبافی خانگیعنوان فعالیت:صدورکارت شناسایی موقت قالیبافیعنوان فعالیت:سوخت معرفی اصنافعنوان فعالیت:مشارکتهای مردمی وناظران افتخاریعنوان فعالیت :صدورمجوزبه شرکت های وپخش کالاعنوان فعالیت:رسیدگی به شکوائیه های مردمی(ستادخبری)عنوان فعالیت :راهنمایی وارائه آمارواطلاعات به دانشجویانمحیط سازمان وروابط (کارکنان ،رئیس ،ارباب رجوع)… فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 45دانلود

 • گزارش کارورزی آماده:

  گزارش كارآموزي كارخانه سولفات سديم واقع در شركت صنعتي املاح ايران گزارش ساخت شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها وداروها گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی شیمی کاربردی - شرکت آب و فاضلاب روستایی گزارش كارآموزي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان گزارش كارآموزي رشته شيمي كاربردي - كنترل فيزيكي و شيميايي دارو شركت داروسازي حكيم گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی - کارخانه ماکارونی زرین گل گزارش کارآموزی چاپ و تولید پلاستیک گزارش كارآموزي شركت تكنو زيست گزارش كارآموزي شوينده‌ها - شركت توليدي و شيميايي پاكشوگزارش کارآموزی حسابداری شرکت گاز استان تهران گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور گزارش کارآموزی دربانک صادرات گزارش کارآموزی در صندوق قرض الحسنه گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو گزارش کارآموزی در بانک سینا زارش کارآموزی در اداره مالیات گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش(حقوق و دستمزد) گزارش کارآموزی دانشگاه آزاداسلامی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بازرگانی ستاره سهیل گزارش کارآموزی شهرداری گزارش کارآموزی شركت صنايع غذايي پيچك گزارش کارآموزی  شهرك صنعتي خيام نيشابور پروژه كارآموزي مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي پروژه كارآمـوزي مرتبط با دواير امور مالي و ذيحسابي گزارش کاراموزی در سازمان بیمه تامين اجتماعي گزارش کاراموزی شرکت پست گزارش کارآموزی عمليات بانکی در بانک صادرات گزارش کارآموزی شرکت تبلیعاتی (هنگام طراحان نواندیش) گزارش کارآموزی شرکت توزيع برق(اداره برق) گزارش کارآموزی شرکت آسمان پلاست آپادانا گزارش کارآموزي حسابداري شرکت مانتل (سهامي خاص ) گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی  گزارش كارآموزي حسابداري شرکت ايزوگام گزارش کارآموزی شرکت کرج کنسرو (شوبران) گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران گزارش کــار آمـوزي مرکـز بهـداشـت   گزارش كارآموزي در شركت نفت  گزارش کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی  گزارش كارآموزي بيمارستان شهيد رجايي كرج گزارش کارآموزی حسابداری - بررسی سیستم حسابداری شرکت رهيافت گزارش کارآموزی حسابداری بانك مسكن کارآموزی حسابداری شرکت تجاری پاش کار گزارش کارآموزی بیمه ایران رشته حسابداری گزارش کارآموزی پيمانكاري در ايران گزارش کارآموزی اداره مخابرات گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات گزارش ...

 • 3097 گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

    گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب. دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی هر کدام از قسمت ها. چکیده: سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طورآگاهانه هماهنگ شده ودارای حدودثغورنسبتاًمشخصی بوده وبرای تحقق هدف یااهدافی ،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند،تعریف ذکرشده ،بنظرمطول می آید،پس اجازه دهید،آنرابه قسمتهایی که بهم مرتبط اندتقسیم نمودوهرکدام راجداگانه تشریح نمائیم. عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت برمدیریت دارد.پدیده اجتماعی ،دال براین معناست که سازمان ازافراد یاگروههایی که باهم درتعاملند،تشکیل شده است .الگوهای تعاملی که افرادداخل سازمان ازآن تبعیت می کنند،تصادفی بوجودنیامده ،بلکه درخصوص آنها قبلاًاندیشیده شده است .ازاینروچون سازمانهاپدیده های اجتماعی اند،لذاالگوهای تعاملی اعضاءآنها بایستی موزون وهماهنگ باشندتاابهام وسردرگمی حداقل گرددودرنتیجه اطمینان حاصل شودکه وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرندنتیجه آنکه ،تعریف ماازسازمان بطورصریحی نیازبه هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند. فهرست: مقدمه معرفی سازمان تعریف سازمان ساختارسازمانی وظایف سازمان بازرگانی استان درحوزه بازرسی ونظارت فرآیندگردش کاردریک گزارش واصله به سازمان معرفی فعالیت ها عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد بازرسی عنوان فعالیت:اموراداری وعمومی عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه قالیبافی عنوان فعالیت :امورات مربوط به اموراصناف (صدورپروانه کسب ایثارگری) عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحدبسیج اقتصادی عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحد بایگانی ودبیرخانه عنوان فعالیت:امورات مربوط به تسهیلات وام عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد رایانه (ثبت سوخت واحدهای صنفی) عنوان فعالیت:کارت بازرگانی (صادرات وواردات) عنوان فعالیت :اموراصناف –انجام انتخابات اتحادیه های صنفی عنوان فعالیت:معاونت اداره عنوان فعالیت:صدورنامه برای قالیبافان بهره مندی ازمزایای بیمه قالیبافی خانگی عنوان فعالیت:صدورکارت شناسایی موقت قالیبافی عنوان فعالیت:سوخت معرفی اصناف عنوان فعالیت:مشارکتهای مردمی وناظران افتخاری عنوان فعالیت :صدورمجوزبه شرکت های وپخش کالا عنوان فعالیت:رسیدگی به شکوائیه های مردمی(ستادخبری) عنوان فعالیت :راهنمایی وارائه آمارواطلاعات به دانشجویان محیط سازمان وروابط (کارکنان ،رئیس ،ارباب رجوع)... فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 45 برای ...