118استان اردبیل

  • مسافرخانه هاي تبريزواردبيل

    نام مسافرخانه تلفن آدرس                            تبريز تخت جمشید خ شریعتی شمالی5538860 بهارستان خ محقق غربی روبروی ترمینال قدیم5539984 یوسفی خیابان فردوسی - ۵۵۴۰۰۱۰ -  پیام خیابان امین - ۵۵۶۱٩۱۸ - محمودی آذر خیابان امام - بالاتر از شهرداری - ۵۵۴۱۷۴۴ -  خیام  خ راه اهن 55188850 پارك خیابان امام خمینی - روبروی فروشگاه فرهنگیان۵۵۵۱۸۵۲ - زیبا چهارراه منصور - ۵۲۶۱۸۱۷ -  ژاله خیابان فردوسی۵۵۵۲۷۶۳ رامسر  خیابان امام - بین خیابان فجر و خیابان شریعتی - ۵۵۵۲۰٩۷ - مسعود خیابان امین - ۵۵۶۶۸۲۸ -  آسایش خیابان فردوسی - نرسیده به خیابان تربیت۵۵۴۰۰۱۳ - دریا خیابان محققی - پ۵۵۴۰۰۰۸ - برق خیابان فردوسی - ۵۵۵۲۷۶۲ - گلشن روبروی خیابان خاقانی - ۵۵۶۳۷۶۰ - مشهد  خیابان فردوسی - ۵۵۳۸۰۲٩ -  پاسارگاد میدان ترمینال قدیم - ۵۵۵۷۵۷۱ - پارس  خیابان فردوسی - ۵۵۵۲۷۵۸ -  , ۵۵۳٩٩٩۵ - ۰۴۱۱ درخشان مراغه  خیابان فردوسی - ۵۵۵۵٩٩۶ -    لاله : میدان ترمینال قدیم - ۵۵۵۷۰۵۲ -  سعادت خیابان فردوسی - کوچه شیخ رضا - ۵۵۶۸۷۴۳ - گیلان نو  خیابان امام - روبروی خیابان طالقانی - ۵۵۴۰۰۰۳ -          هتل              تبريز نام هتل آدرس وتلفن آذربایجان  چهارراه شهناز (شریعتی) - جنب سینما ۲٩ بهمن۵۵۵٩۰۵۱ - مروارید خیابان امام خمینی - فلکه باغ گلستان۵۵۴۳۳۳۶ - ۵۵۴۳۳۳۷ -   قدس خیابان امین - فلکه ترمینال قدیم۵۵۶۸۰٩۸ -   بین المللی تبریز خیابان امام - نرسیده به فلکه دانشگاه۳۳۴۱۰۸۰ - , ۳۳۴۱۰۸۱ -   گسترش  خیابان امام - چهار راه آبرسان۳۳۴۵۰۲۱ -  , ۳۳۴۵۰۲۵ -  سینما خیابان امام - فلکه باغ گلستان۵۵۶۶۲۱۱ - حاتم سه راه امین - جنب بازار ملت و کلانتری ١۶ ( کوچه پست خانه قدیم)۵۵۵۸۶۶۱ -  هتل ارک خیابان امام - چهارراه شریعتی - کوچه ارک۵۵۵۱۲۷۷ - ایران خیابان راه آهن - نرسیده به ایستگاه راه آهن - جنب هتل دریا۴۴۵٩۵۱۶ -  , ۴۴۵٩۵۱۵ -   مسافرخانه هاي اردبيل     نام مسافرخانه تلفن آدرس امین اردبیل : خیابان بهشتی - بازار صفاپور۳۳۳۰۰٩۳ -   صداقت اردبیل : خیابان کاشانی - نرسیده به میدان امام حسین۳۳۳۰۶۱۴ - ۰۴۵۱   بهنام اردبیل : دروازه مشگین - روبروی بنگاه حجازی۳۳۳۰۸٩۰ - ۰۴۵۱   صفوی   اردبیل : چهارراه امام - به طرف عالی قاپو۲۲۳۰۶۱۶ - ۰۴۵۱     فردوسی اردبیل : خیابان امام - روبروی بازار آهنگران۳۳۳۸۴۲۸ - ۰۴۵۱   سعادت اردبیل : میدان امام حسین۳۳۳۳۷۱۰ - نونهال نو اردبیل : چهارراه امام - بطرف سرچشمه۲۲۲۳۱۰۱ - ۰۴۵۱   سبز پرواز اردبیل : باغمیشه - جنب مسجد۴۴۵۱۶۰۸ - ۰۴۵۱   ایران اردبیل : میدان سرچشمه۲۲۲۳۷۰۱ - ۰۴۵۱ نادري اردبیل : میدان قیام - به سمت دروازه مشگین شهر۳۳۶۲۳۸۲ - ۰۴۵۱     هتل  ...