دانلود کتاب فولاد ازهری

 • دانلود جزوه های طراحی سازه های فولادی به روش حدی(LRFD)

  دانلود جزوه های طراحی سازه های فولادی به روش حدی(LRFD)

    دانلود جزوه های طراحی سازه های فولادی به روش حدی(LRFD) این جزوه توسط علیرضا فرساد در مهرماه 1393 تهیه شده است وبرای گردآوری آن از جزوه فولاد دکتر حسین زاده -کتاب فولاد ازهری و میرقادری-و کتاب های نسل جدید سری عمران استفاده شده است برگه های فولاد-فصل اول -فولاد و خصوصیات ان برگه های فولاد -فصل سوم -اعضا کششی -LRFD جزوه طراحی فولادی بر اساس LRFD -فصل دوم-مبانی طراحی جزوه فولاد LRFD-فصل سوم-اعضا کششی تمرین فولاد LRFD- فصل سوم -اعضا کششی جزوه فولاد -LRFD-فصل چهارم-اعضای فشاری جزوه فولاد-LRFD-فصل پنجم-اعضا خمشی   دانلود جزوه های سازه های فولادی 1 , 2 به روش LRFD مهندس جعفری دانلود نکات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در نرم افزار Etabs 2013 مهندس کاظم بهادر نژاد مهندس محاسب پایه 3 نظام مهندسی نکا   دانلود جزوه ی مقایسه ی روش Asd , Lrfd در طراحی سازه های فولادی مهندس رزمگیر   دانلود جزوه ی طراحی سازه های فولادی به روش Lrfd دکتر نوید سیاه پلو • دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حدی(مجتبی ازهری)

  برای دریافت کتاب سازه های فولادی به روش حدی به صورت اسکن شده یک ایمیل حاوی درخواست خود به [email protected]بفرستید

 • مثالهای تکمیلی مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی یک

  لیست مثالهای حل شده مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی یک از کتاب طراحی سازه های فولادی بر اساس آیین نامه فولاد ایران تالیف مهندس شاپور طاحونی:فصل سوم : اعضای کششیمثالهای 3-1 تا 3-16فصل ششم : کمانش موضعیمثالهای 6-1 تا 6-3فصل هفتم : اعضای فشاریمثالهای حل شده 7-2 ب ، 7-3 تا 7-9 ، 7-11فصل 8 : اعضای با اتکای جانبیمثالهای حل شده 8-3 و 8-4 ، 8-6 تا 8-8 ، 8-11 و 8-12 ، 8-16 فصل 11 تیر بدون اتکای جانبیمثالهای حل شده 11-1 تا 11-5 فصل 12 : تیرستونهامثالهای حل شده 12-2 تا 12-7 فصل چهاردهم : اتصالاتمثال حل شده 14-9مثالهای حل شده بالا باید با توجه به مبحث دهم ویرایش 87 مورد توجه و بررسی قرار گیرد و لزوماً تمام موارد مطرح شده در حل مسایل با ضوابط مبحث دهم ویرایش 87 انطباق کامل ندارد.مثالهای نمونه حل شده از جلد اول کتاب طراحی سازه های فولادی ابراهیم ثنایی و رضاییان:فصل 7 : مثالهای حل شده 7-1 تا 7-6فصل 8 : مثالهای حل شده 8-1 تا 8-4فصل 11 : مثالهای حل شده 11-1 تا 11-6جدید: مثالهای تکمیلی از کتاب طراحی سازه های فولادی دکتر مجتبی ازهری و دکتر سید رسول میرقادریجلد اول :فصل سوم ( اعضای کششی)مثالهای حل شده 3-1 تا 3-4 ، 3-6 و 3-10فصل چهارم ( اعضای فشاری )مثالهای حل شده 4-4 تا 4-7فصل ششم ( اعضای خمشی)مثالهای حل شده 6-1 و 6-2 ، 6-4 و 6-5 ، 6-8 تا 6-12 ، 6-14 ، 6-16 تا 6-18فصل 7 ( تیرستونها )مثالهای حل شده 7-1 تا 7-12فصل هشتم ( کف ستونها ) مثالهای حل شده 8-1 تا 8-3جلد دوم:فصل دوم ( تیرهای مرکب )مثالهای حل شده 2-1، 2-5 و 2-6فصل چهارم ( تیرهای لانه زنبوری )مثالهای حل شده 4-2 تا 4-4

 • سؤالات تخصصی عمران

  سوال: برای کنترل برش قالبی ما باید از مساحت خالص (برشی وکششی) استفاده کنیم یا مساحت کل؟ چون در کتاب سری عمران از مساحت کل استفاده کرده پاسخ: از مساحت خالص باید استفاده شود یعنی قطر سوراخها را باید کم کنید ---------سوال: چرا در بادبندها از ناودانی به جای IPEاستفاده میکنند؟ پاسخ:  البته از تیر I شکل هم می توان استفاده کرد. ولی باید توجه داشته باشید که بادبند ها باید در مقابل نیروی نیروی فشاری مقاومت کمانشی بالایی داشته باشند. مقطع دوبل ناودانی (به صورت باکس) نسبت به مقطع Iشکل ممان اینرسی بیشتری حول محور ضعیف دارد و مقاومت کمانشی آن بیشتر است. علاوه بر این اتصال دوبل ناودانی به ورق اتصال کم هزینه تر می باشد.---------  سوال: درچه موردی درطراحی ارماتورها ازمقاومت بتن صرف نظر میکنیم؟ پاسخ:  اگر عضو بتنی تحت کشش خالص باشد، این کشش را تنها آرماتور تحمل می کند.--------- سوال: در ستون های با بست های مورب اگر بخواهیم برای اتصال بست ها به ستون از پیچ استفاده کنیم. پیچ ها باید برای په نیرویی طرح شوند؟پاسخ: بست مورب مشابه بادبند عمل می کند و با توجه به اینکه این بست ها تحت کشش و فشار هستند، پیچهای اتصال باید بر اساس برش طراحی شوند.--------- سوال: ضریب اطمینان به کار رفته توسط ایین نامه برای کمانش وبرش وخمش به ترتیب کدام یک از بقیه بزرگتر است؟:::::: پاسخ:  ضریب اطمینان بر اساس پارامترهای مختلف از جمله اهمیت عضو، رفتار آن عضو در مقابل بارها (رفتار شکل پذیر و یا ترد)، ماهیت بارها و ... تعیین می شود و بنابراین نمی توان قانون کلی صادر کرد. خرابی ناشی از کمانش ناگهانی بوده (ترد است) و معمولا ضریب اطمینانی که برای کمانش منظور می کنند بیشتر از خمش و برش است. در رابطه با مقایسه برش و خمش در اعضای فولادی و بتنی متفاوت است.--------- سوال: بادوبرابر شدن فولاد کششی در یک مقطع مستطیلی لنگر قابل تحمل چندبرابر می شود؟:::::: پاسخ:  اگر تیر کم فولاد باشد که کمی کمتر از دو برابر می شود مثلا 1.9 برابر ولی اگر تیر پر فولاد باشد میزان افزایش کم خواهد بود مثلا 1.1 برابر. اگر تیر قبل از دو برابر شدن کم فولاد باشد و پس از دوبرابر شدن، پر فولاد محسوب شود، باید محاسبه شود. ---------سوال: در طراحی به روش اگر میزان خطا در تخمین بار20 درصدومیزان خطا در تخمین مقاومت 25 درصد باشد::ضریب اطمینان را چه مقدار باید درنظر بگیریم؟اگه میشه راه حل را برام بنویسید:::::: پاسخ:  بارهای وارده باید کمتر از مقاومت باشند. اگر بار را با Q نشان دهیم و مقاومت را با R نشان دهیم: مقدار 1.2Q باید کمتر از 0.75R باید باشد. برای این منظور باید ضریب اطمینان برابر SF=1.2/0.75=1.6 در نظر گرفته شود.---------سوال:  اگر در سقف ...