نجات زن مسافر از دام مرد هوسران


حضور به موقع گشت پلیس باعث شد تا زنی مسافر از دام مردی هوسران نجات پیدا کند.

 به گزارش جام‌جم، عصر هشتم شهریور امسال تیمی از ماموران در جاده قم در حال گشتزنی بودند که متوجه زنی جوان در یک دستگاه خودروی ریو شدند که از شدت ترس، به شیشه می‌کوبید و تقاضای کمک می‌کرد.

 

بسرعت دستور توقف خودرو صادر شد اما راننده که مردی جوان بود، پا روی پدال گاز گذاشت و با سرعت 160 کیلومتر در ساعت متواری شد. پس از چند دقیقه تعقیب و گریز، راننده برای چند ثانیه خودرو را در حاشیه جاده متوقف کرد و زن جوان از ماشین خارج شد. متهم سپس از محل فرار کرد.

 

شاکی پس از انتقال به کلانتری گفت: «امروز در حسن‌آباد به مقصد شهرری سوار ماشین متهم شدم. فکر می‌کردم مسافرکش است اما او پس از طی مسافتی ناگهان از مسیر منحرف شد و به سمت جاده قم حرکت کرد. چند بار خواهش کردم ماشین را نگه دارد اما با تهدید به راهش ادامه داد. وقتی گشت پلیس را دیدم، چند بار به شیشه کوبیدم تا ماموران متوجه من شدند و خودرو را تعقیب کردند. راننده که ترسیده بود، با سرعت زیاد حرکت می‌کرد اما ناگهان ایستاد و من موفق شدم از ماشین پایین بپرم.» مدتی پس از حادثه، ماموران با ردیابی شماره پلاک خودروی متهم، او را شناسایی و دستگیر کردند. مرد 25 ساله پس از بازجویی به زندان افتاد و پرونده‌اش برای صدور حکم در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده قرار گرفت.

 

صبح دیروز، در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده، شاکی با تکرار حرف‌های قبلی‌اش، خواستار مجازات متهم شد. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و برخلاف مدارک موجود، خود را بی‌گناه دانست و گفت: «آن روز ماشین ریوی برادرم را سوار شده بودم و در حسن‌آباد دور می‌زدم. با مشاهده شاکی در خیابان، برای این که پولی به دست بیاورم، او را سوار خودرو کردم. در راه با هم حرف زدیم. او گفت متاهل است اما به خاطر اختلافاتی که با شوهرش دارد، می‌خواهد از او جدا شود. آنقدر گرم صحبت شده بودیم که من اشتباهی به سمت جاده قم رفتم. به یک زیرگذر که رسیدیم، می‌خواستم دور بزنم که شاکی فکر کرد من نیت بدی دارم. حتی او پیشنهاد دوستی داد. مانده بودم چه بگویم که ناگهان یک دستگاه پراید کنار ماشینم توقف کرد. فهمیدم که همه این کارها نقشه بوده و شاکی و راننده پراید قصد زورگیری از مرا دارند. ترسیدم و پایم را روی پدال گاز گذاشتم و بسرعت دور شدم. پراید مرا گم کرد اما همان موقع یکی از گشتی‌های پلیس متوجه ماجرا شد. چند بار دستور ایست داد. ترسیده بودم، برای همین به حرکت ادامه دادم تا این که لحظه‌ای در حاشیه جاده نگه داشتم و شاکی از ماشین پیاده شد. من هیچ قصدی برای آدم‌ربایی و آزار و اذیت نداشتم.»

 

ادعای متهم درباره نقشه شاکی برای زورگیری از او در حالی است که به گفته رئیس دادگاه، موضوع توقف پراید در هیچ یک از مراحل رسیدگی به اثبات نرسیده است. متهم در ادامه بر بی‌گناهی خود اصرار کرد تا قضات براساس مدارک موجود وارد شور شوند.