چای تازه و طبیعی بهتر است یا قهوه

چای تازه و طبیعی بهتر است یا قهوه؟ هر دوی آنها به شرطی که طبیعی باشند، مزایایی عالی دارند. فراموش نکنید که در کنار قهوه باید آب کافی بنوشید تا تشنه نشوید.

چای تازه و قهوه (اینفوگرافیک)