نقشه مدار فرمان

 • دانلود نقشه های مدار فرمان و قدرت کنتاکتوری با حجم کم و کیفیت عالی

  http://www.4shared.com/file/126573177/c2d40d0a/1_online.html http://www.4shared.com/file/126573262/a9e3769d/2_online.html http://www.4shared.com/file/126573515/7d89637c/3_online.html http://www.4shared.com/file/126573585/ac4bd835/4_online.html http://www.4shared.com/file/126702093/1dac94d4/9_online.html http://www.4shared.com/file/126701563/8e4ae51e/5_online.html http://www.4shared.com/file/126701727/eecf306d/6_online.html http://www.4shared.com/file/126701859/4d6acc90/7_online.html http://www.4shared.com/file/126701997/7a5c4ac/8_online.html http://www.4shared.com/file/126702093/1dac94d4/9_online.html  نقشه های ستاره مثلث و غیره  دانلود کنید با حجم کم در ضمن با آفیس باز میشه.منتظر نقشه های بعدی باشید تا فردا میرسه.نظر فراموش نشه . • نقشه مدار فرمان

  قابل توجه دانشجویان مدار فرمان چند نقشه برای دانلود آماده کردم که به درد شما خواهد خورد حتماْ دانلود کنید ادامه نقشه ها رو در ادامه مطلب دانلود كنيد.

 • مدارفرمان

  وسایل و ابزار مورد نیازنقشه مدار فرمان وقدرت-مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد-را ست گرد با توقف حفاظت شدهشکل(1)- مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد-را ست گرد با توقف حفاظت شده  شکل(2)  شرح مداراگر شستی های I ,II فشار داده شوند کنتا کنور های K1M,K2M برای یک لحظه کوتاه در مدار قرار می گیرند. این شرایط در مدار موجب اتصال کوتاه دو فاز می شود. برای رفع این مشکل شستی ها به صورت دوبل به کار برده می شوند تا امکان به وجود آمدن هیچ گونه اتصال کوتاهی وجود نداشته اشد. اصطلاحا به این حالت مدار چپ گر-راست گرد مدار حفاظت شده ی کامل می گویند.در مدار شکل(1) با فشار دادن شستی I تیغه ئ باز آن بسته و مسیر تغذیه کنتاکتور K1M برقرار می شود. در همین لحظه تیغه بسته K1M در مسیر بوبین کنتاکتور K2M باز شده و مانع رسیدن جریان به بوبین K2M می شود. سپس تیغه ی باز K1M که خود نقش خود نگهدار دارد و به صورت موازی با شستی های K1M,K2M قرار گرفته است بسته شده و تغذیه K1M پایدار می شود.در این شرایط اگر بر شستی II فشار داده شود جهت موتور عوض نمی شود . برای عوض کردن جهت موتور باید ابتدا مدار را توسط شستی O قطع کنیم و سپس شستسی II را بفشا ریم . وقتی شستی II را فشار دهیم تیغه باز آن مسیر تغذیه K2M را برقرار می سازد و در همین لحظه تیغه بسته K2M در مسیر بوبین کنتاکتور K1M قرار دارد باز شده و مانع رسیدن جریان می شود.سپس تیغه باز K2M که نقش خود نگهدار را دارد بسته شده و تیغه کنتا کتور K2M پایدار می شود. در حالت خاموش بودن مدار اگر شستی های I,II را به طور همزمان فشا ر دهیم از آنجایی که تتیغه های باز تغییر وضعیت می دهند تیغه های بسته ی هر دو شستی I,II که در سر راه تغذیه کنتا کتورهای K1M,K2M قرار دارند به طور همزمان در مدار قرار می گیرند و مدار به طور کامل در مقابل اتصال د و فاز محافظت می شود.بررسی مدار قدرتبا بررسی مدار قدرت نشان داده شده در شکل(2) می توان دریافت که کنتا کتور K1M به عنوان کنتا کتور راست گرد و کنتا کتورK2M در نقش کنت اکتور چپ گرد در مدار استفاده شده است. زیرا با بسته شدن تیغه های کنتا کتور K1M جریان سه فاز L1,L2,L3 به ترتیب به سر های U1,V1,W1 موتور می رسد. در این شرایط موتور در جهت راست گرد کار می کند.هرگاه کنتاکتور K2M در مدار قرار گیرد جای دو فاز L1,L3 به وسیله کنتاکتور K2M در مسیرU1,W1 عوض می شود و در نتیجه موتور به صورت چپ گرد کار می کند.  2-مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستیوسایل و ابزار مورد نیاز نقشه مدار فرمان وقدرت- مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره- مثلث دستیشکل(3)- مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز موتور ...

 • نقشه مدار فرمان و قدرت موتور دالاندر

  نقشه مدار فرمان و قدرت چپ گرد راست گرد موتور دالاندر رسم شده با نر افزار eplan . ( نقشه ها پس از دانلود در کامپیوتر شما با کیفیت مطلوب دیده میشوند ) نقشه مدار فرمان نقشه مدار قدرت با عرض پوزش لینکهای بالا خراب هستند در اولین فرصت دوباره بارگذاری میشوند

 • دانلود نقشه های مدار فرمان و مدار قدرت

  دانلود نقشه های مدار فرمان و مدار قدرت

  1 نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای از یک محل ۲ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای از یک محل دایم ۳ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی سه فاز از دو محل دایم ۴ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای_دایم ۵ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار یکی پس از دیگری ۶ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار یکی به جای دیگری ۷ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد با حفاظت کامل ۸ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد سریع ۹ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد سریع و با میکروسوییچ ۱۰ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد لحظه ای_ دایم (یک محل) ۱۱ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار یکی پس از دیگری اتومات ۱۲ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار یکی به جای دیگری اتومات ۱۳ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد با استراحت یک طرف ۱۴  نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد با استراحت دو طرف ۱۵ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث ۱۶ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث اتوماتیک ۱۷ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار ستاره مثلث ، چپگرد راستگرد ۱۸ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز دالاندر ۱۹ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز دالاندر (کند به تند) ۲۰ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز چپگرد راستگرد دالاندر ۲۱ نقشه مدار فرمان و PLC و مدار قدرت مدار چپگرد راستگرد دالاندر اتومات   دانلود رمز:www.power-jam.ir منبع:mohandes.org

 • دانلود کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت

  دانلود کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت

  مجموع نقشه ی مدار فرمان و مدار قدرت رو برای دانشجویان رشته برق قرار بدم که خیلی مورد استفاده ی دانشجویان رشته برق است.   مدار فرمان اسامی مدارات موجود : - مدار اتصال ستاره متعادل و نامتعادل - مدار اتصال مثلث متعادل و نامتعادل - راه اندازی موتور قفسی به صورت دستی - راه اندازی موتور سه فاز به صورت لحظه ای - راه اندازی دائم موتور سه فاز - راه اندازی موتور سه فاز به صورت راستگرد چپ گرد - راه اندازی موتور به صورت راستگرد و چپگرد اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث دستی - راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت راستگرد چپ گرد ستاره مثلث دستی - راه اندازی موتور به صورت یکی پس از دیگری - راه اندازی موتور به صورت یکی به جای دیگری - راه اندازی موتور به صورت یکی پس از دیگری اتوماتیک - راه اندازی موتور به صورت یکی به جای دیگری اتوماتیک و چندین نقشه ی دیگر  پسورد فایل زیپ : skydoc.ir

 • نقشه خوانی مدارات قدرت و فرمان+(آموزش)

  در اینجا یه فایل آموزشی راجع به مدارات قدرت و همچنین مدارات فرمان براتون گذاشتم كه خیلی خوب و خلاصه راجع به علایم مدارات فرمان و نامگذاری اونها توضیح داده.بعد از مطالعه ی این آموزش،انتظار میره كه بتونید یه نقشه رو براحتی بخونید! دانلود

 • دانلود نقشه های کاربردی مدار فرمان

  دانلود نقشه های کاربردی مدار فرمان

  در شکل زیر راه اندازی ستار مثلث موتورهای القایی به کمک مدارات فرمان نشان داده شده است:   در این شکل با زدن استارت KM3 و KM1 بسته شده و به عبارتی موتور با حالت ستاره راه اندازی می شود.(جریان راه اندازی ستاره از حالت مثلث کمتر است) بعد از گذشت مدت زمان مشخص K1T کنتاکتور KM1 باز و KM2 بسته می شود و موتور با حالت مثلث به کار خود ادامه می دهد.(توان در حالت مثلث از حال ستاره بیشتر است) از دیگر وسایلی که که در مدارهای فرمان بکار میروند میتوان موارد زیر را نام برد : شستی استپ استارت تایمر رله حرارتی رله مغناطیسی لامپهای سیگنال فیوزها لیمیت سوئیچها کلیدهای تابع فشار کلیدهای تابع حرارت(ترموستات) کلیدهای شناور چشمهای الکتریکی کلیدهای تابع دور (گریز از مرکز) در ادامه گزارش کار کارگاه مدار فرمان و طراحی چند مدار کاربردی برای دانلود قرار داده شده است . امید است با مطالعه این گزارشکار در طراحی مدارات فرمان موفقتر عمل کنید. ———-w————i——-——-k———–i———        دانلود مستقیم  :   دانلود نقشه های کاربردی مدار فرمان        دانلود کمکی   :    دانلود نقشه های کاربردی مدار فرمان        رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir        حجم :      ۵۰۰  KB

 • مدار فرمان آسانسور

  مدار فرمان:   مدار فرمان آسانسور از 3 قسمت تشکیل شده:1-مدار قدرت(380ولت)2- مدارفرمان 90 تا 220 ولت3- مدار فرمان لو ولتاژ(بین 5ولت تا 30 ولت).   مدار 380 ولت ما وظیفه به حرکت در آوردن موتور آسانسور را به عهده دارد.این مدار بسته به نوع آسانسور (قدیمی 1 سرعته)2 عدد کنتاکتور. (جدید 2 سرعته) 4 کنتاکتور ویا نوع جدید آن که دارای کنترل دور موتور میباشد از 2 یا 3 کنتاکتور  استفاده  میکند.در برخی از آسانسورهای قدیمی با درب اتوماتیک موتور درب نیز که به موتور سر درب معروف شده از ولتاژ 380 استفاده میکند.   مدار 90 تا 220 ولت که وظیفه فعال کردن کنتاکتورها ، چراغ های داخل کابین،فن داخل کابین ، سیستم درب بازکن اتوماتیک(کمان درب بازکن)، ترمز آسانسور و...... را به عهده دارد.   مدار 5 تا 30 ولت که مدار اصلی را تشکیل میدهد.این مدار شامل مدارهای شناسایی ،شستی های داخل کابین و شستی های طبقات ، مدارات اعلان طبقات ( صوتی و یا تصویری)و سیستم های ایمنی و.......میباشد.   موتور آسانسور:   موتور الکتریکی 3 فاز یک یا دو سرعته.قدرت از 3.5 کیلو وات به بالا و یا موتور های dc  که درحال حاضر زیاد کار آیی ندارند.معروف ترین موتورهای آسانسور مربوط به شرکت های ایتالیایی میباشد. لازم به ذکر موتور آسانسور فقط وزن نفرات را حمل میکند.به این شکل که یک سیم بکسل را از یک طرف به تعدادی وزنه چدنی و از طرف دیگر به کابین میبندند.وزن کابین را با وزنه های چدنی برابر میگیرند و در طبقات میانی لول میکنند.   ترمز آسانسور:   سیستم ترمز که از یک سیم پیچ،هسته فلزی متحرک ،بازو و لنت ترمز (مخصوص ماشینهای سنگین) تشکیل شده است روی موتور نصب شده است . در آسانسور ترمز همیشه در گیر میباشد یعنی زمانی ترمز آزاد است که آسانسور در حال حرکت است.ولتاژ کار ترمز و نوع ولتاژ بسیار متغیر است و روی پلاک ترمز نوشته شده است.ولتاژ ac یا dc از 60 ولت تا 380 ولت که نوع 180 dc آن بسیار متداول میباشد.   سیستم درب بازکن اتوماتیک:   این سیستم به 2 شکل در آسانسور ها وجود دارد .1- درب های معمولی (لولایی) 2- درب های اتوماتیک(کشویی،تلسکوپی .....)در نوع اول یک دستگاه کوچک فلزی با سیم پیچ و هسته متحرک که روی کابین نصب میشود وظیفه باز کردن درب را بر عهده دارد.به این شکل که در حال حرکت ولتاژی به سیم پیچ آن اعمال میشود که بازوی متحرک کمان درب را جمع نگاه میدارد و مانع از برخورد آن با بازوهای قفل درب میشود.پس از رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر ولتاژ اعمال شده برداشته میشود که باعث خوردن بازو به دستگیره قفل درب شده درب باز می گردد.ولتاژ کار کمان معمولا 220 ولت ac میباشدکه با یک مدار ساده دیودی پس از تحریک ، نیم سیکل میشود تا از سوختن سیم پیچ در دراز مدت ...

 • قطعات مدار فرمان

  کليد هاي محدود کننده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   کليد محدود کننده(LIMIT SWITCH) که گاهي ميکرو سويچ نيز ناميده مي شوند،کليدي است که براي قطع و وصل يک حرکت خطي يا دوراني و يا تعويض جهت دوران يک متحرک به کار مي رود.