تبلیغ خلاقانه و جالب کمپانی اپل +عکس - ویترین پوشاک

          برترین ها: به نظر می رسد که شیشه ویترین این مغازه شکسته است، نه؟ اما این تنها یکی دیگر از تبلیغ های خلاقانه اپل است، یک کاغذ خودچسب که به کل پنجره فروشگاه چسبانده شده است. مسلما این تبلیغ به خوبی به هدف خود رسیده و توجه مردم را حسابی جلب می کند.

ویترین پوشاک

ویترین پوشاک,تبلیغ خلاقانه و جالب کمپانی اپل +عکس,جالب انگیز,تبلیغ خلاقانه و جالب کمپانی اپل +عکس,جالب انگیز,