روشی ابداعی برای برش کیک +عکس - برش کیک با نخ

تاپ ناپ: احتمالا برش کیک یکی از ساده ترین کار هایی است که میتوان انجام داد ولی در این کار هم خلاقیت میتواند کمک زیادی کند. با برش کیک و برداشتن یک تکه از آن فرم اصلی کیک بهم میخورد . در این روش ابداعی طوری کیک برش میخورد که پس از برداشت آن قطعه کیک حالت کامل خود را حفظ میکند. و فقط کوچکتر میشود. با این روش میتوان از کیک در طول چند روز و در چند مراسم استفاده کرد بدون اینکه ظاهر دست خورده و زشتی پیدا کند و بدون اینکه کسی از خورده شدن آن در قبل مطلع گردد.

برش کیک , برش کیک با نخ

برش کیکنحوه ی بریدن کیک ب قطعات کوچک درتولد , طرز برش صحیح کیک

برش کیک با نخروش برش کیک , مدل برش کیک

نحوه ی بریدن کیک ب قطعات کوچک درتولدبرش کردن کیک , روش برش کیک در خانه

طرز برش صحیح کیکطرز برش کیک تولد , برش کیک با نخ براى تزیین

روش برش کیکروش بریدن کیک تولد , برش کیک خانگی

مدل برش کیکروشی ابداعی برای برش کیک +عکس برش کیک,کیک تولد,کیک اسفنجی,انواع کیک و بیسکوئیت و شکلات

برش کردن کیکگردآوری شیرینی پزی برگزیده ها
روش برش کیک در خانه , طرز برش کیک تولد