جنجال سر مزار مهرداد اولادی/ دو فوتبالیست با یکدیگر درگیر شدند - نام دو فوتبالیست جنجالی سر مزار اولادی سبز

نام دو فوتبالیست جنجالی سر مزار اولادی سبز

نام دو فوتبالیست جنجالی سر مزار اولادی سبز

برگزیده ها: جنجال سر مزار مهرداد اولادی/ دو فوتبالیست با یکدیگر درگیر شدند

برگزیده ها یکی از "ستاره های فعلی فوتبال ایران" پس از مشاهده " بازی کن اسبق پرسپولیس " با عصبانیت به سمت وی حمله ور شد. آفتاب : امروز هنگامی که یکی از ستاره های فعلی فوتبال ایران برای فاتحه خوانی سر مزار مهرداد اولادی حاضر شده بود، یکی از بازی کنان اسبق پرسپولیس را دید و با او درگیر شد.
به گفته ی شاهدان عینی یکی از ستاره های فعلی فوتبال ایران پس از مشاهده بازی کن اسبق پرسپولیس به سمت وی حمله ور شد و با حالت عصبانیت گفت: "تو باعث و بانی بسیاری از اتفاقات تلخ زندگی مهرداد بودی."
به گزارش میزان، گفتنی است در لحظه رخ دادن این درگیری چند نفر دیگر نیز در صحنه حضور داشتند که برای بالا نگرفتن غائله بازی کن اسبق را از محل خارج کردند.

,