مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم


در آستانه ایام نوروز و استقبال از بهار، اولین دوره مسابقات قایق‌های چوبی حوری با حضور 9 قایقران و با همکاری ژئوپارک قشم، شبکه بهداشت و درمان قشم، شورا و دهیاری روستای سهیلی، بیمه آسماری نمایندگی مفیدی و با همت هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی قشم در منطقه نمونه گردشگری قشم(سهیلی) و در جوار جنگل‌های حرا یکی از بکرترین، شگفت‌ترین و زیبا ترین منظره‌های طبیعی خلیج فارس برگزار شد.

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم

 

اخبار,عکس خبری,مسابقه قایق های «حوری» در جزیره قشم