دادگاه ۶ متجاوز به دختر ۱۷ ساله


شش جوان شیطان صفت که به اتهام ربودن دختر 17 ساله و تعرض به وی دستگیر شده‌اند صبح دیروز از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران انتقال یافتند و محاکمه شدند.

 به گزارش ایران، هفدهم شهریور پارسال، دختر نوجوانی به‌نام سمانه -17 ساله- در حالی که از شدت ترس رنگ بر چهره نداشت به اداره آگاهی دماوند رفت و به مأموران گفت: «4 روز پیش وقتی برای رسیدن به خانه سوار خودروی مسافرکشی شدم راننده که پسر جوانی بود، در بین راه با انحراف از مسیر اصلی چند جوان دیگر را سوار کرد. آنها من را به یک مزرعه کشانده و بدون توجه به التماس‌هایم به من تعرض کردند. بعد هم با تهدید به مرگ گفتند اگر در این باره به کسی حرفی بزنم یا به پلیس شکایت کنم مرا می‌کشند.پس از آن روز شوم در حالی که بشدت افسرده و رنجیده‌ام هرچقدر فکر کردم نتوانستم این موضوع را پنهان کنم. حالا هم آمده‌ام از هر 6 جوان شکایت کنم.

 

پس از طرح شکایت دختر جوان، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان با توجه به سرنخ‌هایی که دخترک داده بود برای شناسایی و دستگیری تبهکاران وارد عمل شدند. مأموران پس از شناسایی خودروی مورد نظر، راننده را دستگیر کردند.

 

پسر جوان که بشدت غافلگیر شده بود و فکرش را هم نمی‌کرد که دستگیر شود بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و همدستانش را به پلیس معرفی کرد تا اینکه در بازجویی‌های مکرر هر 6 متهم به آدم ربایی و تعرض اعتراف کردند.

 

صبح دیروز نیز خلیل -25 ساله-، بهمن -27 ساله-، سیامک -24 ساله-، حبیب -30 ساله-، جواد - 26 ساله- و کریم- 28 ساله- از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری انتقال یافتند تا محاکمه شوند.در ابتدای جلسه دختر جوان دقایقی قبل از ورود متهمان به جلسه دادگاه به قضات محکمه گفت: «ساعت 4 بعدازظهر آن روز برای خرید کتاب می‌رفتم که به دام این 6 جوان دیوسیرت افتادم.

 

قبول دارم اگر از خودروی شخصی استفاده نمی‌کردم هرگز این ماجرای تلخ برایم اتفاق نمی‌افتاد. اما حالا از شما دادرسان محترم تقاضا دارم که هر 6 جوان شیطان صفت را به اشد مجازات محکوم کنید. آنها باعث شدند من هر شب کابوس ببینم و در حالی که برای کنکور دانشگاه آماده می‌شدم نتوانم درس بخوانم و حالا شب و روزم با ترس و کابوس همراه است و....»

 

پس‌از اظهارات این دختر، محاکمه هر 6 متهم آغاز شد و آنها ادعا کردند دختر جوان با پای خودش به مزرعه خلوت آمده بود.

 

پس از پایان محاکمه، قضات شعبه پنجم به ریاست قاضی بابایی و با مستشاری قاضی تولیت وارد شور شدند تا حکم دادگاه را صادر کنند.