دهکده‌ای زیبا در دل رشته کوه‌های آلپ/تصاویر


دهکده‌‌ی «گریندوالد»، که در دامنه رشته کوه آلپ در کشور سوییس قرار دارد.

اخبار,اخبار گوناگون,دهکده‌‌ی گریندوالد

 

اخبار,اخبار گوناگون,دهکده‌‌ی گریندوالد

 

اخبار,اخبار گوناگون,دهکده‌‌ی گریندوالد

 

اخبار,اخبار گوناگون,دهکده‌‌ی گریندوالد

 

اخبارگوناگون_مشرق