متهم :من دوستم را نکشتم؛او در لیوان دوغ من ماده ای ریخت که مرا بکشد،من لیوانم را با لیوانش عوض کردم


پرونده قتل مرد جوانی که جسد نیم سوخته‌اش در سطل زباله شهری، حوالی بازار ارامنه تهران پیدا شده بود صبح دیروز روی میز قضات شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت تا متهم به قتل محاکمه شود.

  ایران نوشت: وقوع این رخداد به بامداد 16 شهریور ماه سال 94 باز می‌گردد. آن روز مأموران آتش‌نشانی ایستگاه 107 که برای اطفای حریق به بازار ارامنه اعزام شده بودند پس از خاموش کردن آتش سطل زباله، با جسد نیمه سوخته مردی روبه‌رو شدند که کنار یک سطل زباله افتاده بود.

 

تحقیقات اولیه مأموران نشان داد جوان 25 ساله که حسن نام داشت در یکی از کارگاه‌های نزدیک محل آتش‌سوزی کار می‌کرد و کسبه محل نیز او را می‌شناختند. تحقیقات پلیس روشن کرد قاتل تنها یک ضربه چاقو به پهلوی مقتول وارد آورده و سپس جسد را به آتش کشیده است.

 

درادامه تحقیقات، دوست مقتول به‌عنوان مظنون اصلی ماجرا شناسایی شد که شب قتل با او شام خورده بود. سرانجام مرد جوان چهار ماه پس از کشف جسد سوخته دستگیرشد و به قتل اعتراف کرد.

 

کریم در بازجویی به بازپرس پرونده گفت: من با حسن اختلافی داشتم، شب حادثه به مغازه‌اش رفتم تا با هم شام بخوریم اما زمانی‌که مشغول خوردن غذا بودیم، متوجه شدم حسن داخل دوغ‌ها ماده‌ای ریخته است.

 

به همین خاطر زمانی‌ که حسن متوجه نبود، بطری دوغ‌ها را جابه‌جا کردم، بعد هم به خارج از مغازه رفتم و لباس‌هایم را عوض کردم. اما زمانی‌که به داخل مغازه برگشتم متوجه مرگش شدم. بعد از این اتفاق، جسد حسن را بیرون از مغازه داخل یک سطل انداخته و رویش آشغال و ضایعات ریختم اما نمی‌دانم چه کسی جسد را آتش زده است.با گذشت 2 سال ازاین واقعه و با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست متهم صادر شد و سرانجام صبح دیروزعامل قتل پای میز محاکمه ایستاد اما منکر ارتکاب جنایت شد. این درحالی بود که اولیای دم نیز برای او درخواست قصاص کردند. در پایان محاکمه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.