پسر 6 ساله قربانی جنایت مرد افغان


 مرد افغان که متهم است پسربچه ایرانی را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده است، در جلسه دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد.

به گزارش جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از ششم شهریور سال گذشته با اطلاع پلیس از ناپدید شدن ناگهانی پسری شش ساله در منطقه خزانه آغاز شد.

 

پدر این کودک در تماس با پلیس گفت: «من امروز شیفت شب بودم برای همین همسر و پسرم را به خانه مادرم بردم. پسرم در کوچه با بچه‌های همسایه بازی می‌کرد اما ناگهان ناپدید شد. وقتی از همبازی‌هایش پرسیدم، گفتند که مردی افغان او را به بهانه نشان دادن کبوتر با خود برده است.»

 

ماموران همراه پدر و مادر مفقودی و اهالی به جستجو پرداختند و ساعاتی بعد، پسربچه را در یکی از پارک‌های اطراف خزانه پیدا کردند. او در خانه به مادرش گفت که مرد افغان وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است که به این ترتیب شکایتی در دادسرا تنظیم و مرد افغان دستگیر شد.

 

با دستگیری متهم، کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده قرار گرفت. صبح دیروز در جلسه غیرعلنی رسیدگی، پدر شاکی گفت: «وقتی پسرم را پیدا کردیم، حال پریشانی داشت. همان موقع برای مادرش همه چیز را تعریف کرد و گفت که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.»

 

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با ادعای بی‌گناهی گفت: «من خودم هفت تا بچه دارم. چطور ممکن است به شاکی تجاوز کرده باشم؟ آن روز پسربچه از من خواست چند تا کبوتر برایش بگیرم. من هم او را به یکی از پارک‌های خزانه بردم اما او را مورد آزار و اذیت قرار ندادم.»

 

انکار جرم از سوی متهم در حالی است که پزشکی قانونی پیش از این وقوع تجاوز را تائید کرده است. در پایان دادگاه نیز قضات وارد شور شدند تا رای نهایی را صادر کنند.