13 روش جالب برای خاص کردن طراحی خانه +تصاویر - خاص کردن خونه

بدون شک، همه ی ما رویای داشتن یک خانه ی خاص و زیبا با امکانات جانبی آن در ذهن می پرورانیم، اما بعضی ها پول کافی برای تحقق آن دارند و بعضی ها ندارند. در اینجا چند خانه با ویژگی های خاص، وجود دارد که باعث می شود حسادت شما بر انگیخته شود.

 

قرار دادن دوش در میان گیاهان شاداب استوایی

خاص کردن خونه

خاص کردن خونه

 

قفسه کتابی که ورودی اتاق را مخفی میکند.

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

اجرای روخانه جاری در زیر خانه

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

اجرای یک ناودان مخفی  از اتاق خواب به استخر خانه

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

طراحی تخت خواب های ردیفی با طرحی جالب

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

طراحی یک ننوی دو نفره بر روی برکه

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

پنجرهایی که به سمت یک میز صبحانه خوری باز می شوند.

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

طراحی کتابخانه های سقفی در خلوتگاه خود

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

طراحی محل مطالعه کوچک در زیر پله ها

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

فضای انباری در اتاق مهمان

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

اجرای یک گاراژ مخفی در زیر زمین

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

طراحی یک اتاق بازی مخفی برای کودکان

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

 

سینمای خانگی با پنجره سقفی

,تصاویری از نحوه طراحی خانه, 13 روش برای طراحی جالب خانه, روش های جذاب کردن طراحی خانه,مقالات معماری

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل