قرآن و رابطه اش با زیست شناسی

قرآن و رابطه اش با زیست شناسی

جهان جنين :
آفرينش جنين از عناصر خاك(مؤمنون/12)،(روم/20)و(حج/5)،تبديل موادخاكي به نطفه ورشد تدريجي جنين(مؤمنون/14-12)،اشاره به بافتهاي كامل و ناقص در جنين (حج/5)،تخمك وسلول تخم(انسان/2)، تشكيل توده ي سلولي(قيامت/38)،وجود پرده هاي سه گانه ي آمينون،كوريون و آلانتوئيز در اطراف جنين(زمر/6)،آب در ساختمان جنين(فرقان/54)،دوران شيرخوارگي (بقره/233)،نقش مرد در تعيين جنس جنين(نجم/46-45)، (قيامت /39-37) و(بقره/233) ،به كار افتادن حس شنوايي قبل از بينايي(نحل/78)، گرفته شدن مواد زايد جنين توسط رحم(رعد/8) ، رشد يكسان جنين انسان و دام ها(نحل/4 - 5) ، خروج نطفه ي زن و مرد(طارق/ 5-7) ، تقسيم سلول ها و به تعادل رسيدن آن ها(انفطار/ 6-8) ، آفرينش انسان از يك حيات يگانه در دنيا و آخرت(لقمان/ 28)

حيات :

محل پيدايش حيات(عنكبوت/ 20) ، حيات اوليه(فرقان/54) ، درآمدن جانوران از آب(نور/ 45) ، آفرينش انسان(حجر/ 26 وسجده/7- 9) ، تنوع جانوران و نژادها(جاثيه/4) ، تكامل (تغابن/3)

گياهان :
ماده ي سبز گياهي(انعام/99) ،جنبش ، پرورش و رشد دانه(حج/5) ، تنوع گياهان(حجر/19)

مغزو حواس :

(يوسف/111) ، (سجده/9) ،( بقره/282 )، (بقره/171)

حيوانات :

خلقت شتر(غاشيه/17) ، شير سازي دام ها(نحل/66) ،گوشت ماهي(نحل/14)
بهداشت ، پزشكي و حشره شناسي:

توجه به خوردن ميوه و مواد غذايي پروتئين دار(واقعه/21-20و طور/22)، اعجاز اثر انگشت(قيامت/4)،تسهيل درد زايمان(مريم/25)،شدت احساس درد توسط پوست(نساء/56)،درمان موضعي بسياري از بيماريهاي پوستي در سرما(ص/42)،اندوه ورابطه ي آن با كوري(يوسف/84)،اشاره به زخمهاي ناشي از عدم تحرك(كهف/18)، تأثير رواني رنگ سبز(رحمن/76) ، (انسان/21و كهف/31)،اشاره به بيماري پيري زودرس در كودكان(مزمل/17)، عدم شناخت روح ازنظر علمي(اسراء/85)، وضو وپاكيزگي قسمتهايي از بدن كه باميكروب ها در تماس است(مائده/6)،پرهيز از پرخوري(اعراف/31)،پرهيز از خوردن خون،مردار و گوشت خوك(بقره/173)،پاكيزگي لباس و پوشاك(مدثر/4)، غير بهداشتي بودن تماس جنسي در حالت قاعدگي(بقره/222)، اشاره به بيماري فراموشي در پيري(نحل/70)،) خاصيت شفا بخشي عسل و گرد آوري شهد و ساختن عسل توسط زنبور ماده (نحل/69)،تناسب رنگ عسل با رنگ گلها(نحل/69)، تنيدن تار توسط عنكبوت ماده(عنكبوت/41)،ارتباطات در ميان حشرات(نمل/18) ، تركيب آنزيم با غذا خارج از بدن مگس(حج/73)

رابطه ي وضو و ساختمان مغز

يکي از شاخه هاي دانش نوين پزشکي ، دانش نوروفيزيولوژي و يا علم بررسي کارکارد سيستم عصبي است ، اين دانش جديد توانسته ، پرده از اسرار مغز برداشته و پيچيدگي هاي آن را کشف نمايد.

از ديدگاه دانش فيزيولوژي ، مغز يک سيستم رايانه اي فوق العاده پيشرفته است و همچون رايانه داراي قسمت هاي مختلفي مي باشد. اگر مغز را داراي اقشار مختلفي بدانيم ، يک قشر آن را قشر حسي تشکيل خواهد داد که هر قسمت ازقشر حسي به عضو معيني از بدن مرتبط است . اگر نحوه ارتباط قشر حسي يا بخش هاي مختلف را روي نقشه اي پياده کنيم. آدمکي پديد خواهد آمد که آدمک حسي ناميده مي شود.

به طور مثال، اگر هرعضو از آدمک راتحريک کنيم، مغز آدمک حسي همانند مغز انسان واکنش نشان مي دهد.

واکنش مغز آدمک حسي نسبت به وضو:

آنچه موجب تعجب و شگفتي دانشمندان نورو فيزيولوژي گرديده اين است که اگرعمل وضو همان طورکه ، انسان انجام مي هد ، روي آدمک حسي اجراء شود ، آن اعضا بدن آدمي فقط حدود 20 درصد از سطح بدن را شامل مي شوند ولي قسمت اعظم قشر حسي تحريک گرديده و واکنش نشان مي دهد.

به عبارت ديگر ، مي توان از اين واکنش معادله ی زير را به دست آورد:

مرطوب کردن تمام بدن= مرطوب کردن ( دست و صورت و پاها)

نتايج بدست آمده از اين تحقيقات اين مطالب را متذکر مي گردد که ، وضو وسيله اي براي هوشياري انسان است و شايد يکي از حکمت هاي وجوب وضو براي نمازگزار ، هوشياري حاصل از آن باشد.


مطالب مشابه :


علامه حلی ...

معرفی سایت. علامه حلی در ایام جوانی مرجع تقلید شیعیان
واحد 6 - ساختمان سازي

علامه حلی (تیزهوشان) - واحد 6 - ساختمان سازي - "102"first grade high school - علامه حلی (تیزهوشان)
خلاصه عملکرد و نتایج آموزشی مجتمع علامه حلی 2 91-90

خلاصه عملکرد و نتایج آموزشی مجتمع علامه حلی 2 91-90 14-ایجاد سایت کامپیوتری و راه اندازی
دبستان دخترانه فرزانگان

با گوگل گروم وارد شود تااز تمام امکانات وب بهره ببرید. ممنون مدیریت وبلاگ علامه حلی ناحیه دو
دبیرستان علامه حلی اراک

فردایی روشن - دبیرستان علامه حلی اراک - we are the resistance - فردایی 6- سایت كامپيوتر
15 راه برای اینکه با خوشی زندگی کنید

مدرسه علامه حلی ملایر; سایت مدرسه ی علامه حلی 1
قرآن و رابطه اش با زیست شناسی

×انجمن زیست مرکز آموزشی علامه حلی سایت مدرسه ی علامه حلی نهاوند سایت آقای جهانیان
موضوع: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی93-92

مدرسه علامه حلی ملایر; سایت مدرسه ی علامه حلی 1
برچسب :