تدریس خصوصی -گروهی شیمی آلی و دکتری

کنکور کارشناسی ارشد شیمیتدریس شیمی آلی ( توسط دانشجوی دکترا دانشگاه شریف)

تدریس شیمی آلی (دانشجوی دکترا دانشگاه شریف) کنکور دکتری -کنکور کارشناسی ارشد-دروس کارشناسی و المپیاد دانش آموزی

سابقه تدریس:
 تدریس کارشناسی ارشد آموزشگاه ماهان تهران و آموزشگاه کارنامه قزوین و در دانشگاه سمنان
3 سال مشاوره تخصصی مجموعه شیمی موسسه ماهان

مدرس دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد
رتبه سوم کارشناسی ارشد 87
رتبه دوم دکتری شریف 89
برگزیده المپیاد دانشجویی
طراح سوالات کنکور آزمایشی موسسه ماهان و عضو دپارتمان تخصصی موسسه مدرسان شریف


مطالب مشابه :


نمونه ای از کارنامه ی رتبه های برتر...

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی - نمونه ای از کارنامه ی رتبه های برتر - مطالب تنظیم شده در
نمونه كارنامه هاي كنكور كارشناسي ارشد مهندسي شيمي سال 90

مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان - نمونه كارنامه هاي كنكور كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
رتبه های برتر از چه کتب و جزواتی برای مطالعه ارشد استفاده کردند:

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی - رتبه های برتر از چه کتب و جزواتی برای مطالعه ارشد
منابع درسی ارشد شیمی

منابع درسی کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی . منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی
وضعیت تحصیل مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد چجوریه؟!!

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی - وضعیت تحصیل مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد چجوریه؟!!
متد های مطالعه ی رتبه های برتر

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی - متد های مطالعه ی رتبه های برتر - مطالب تنظیم شده در این
تدریس خصوصی -گروهی شیمی آلی و دکتری

کنکور کارشناسی ارشد شیمی . تدریس کارشناسی ارشد آموزشگاه ماهان تهران و آموزشگاه کارنامه
ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد..

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی - ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد - مطالب تنظیم شده در این
برچسب :