چگونه سخنرانی ام را شروع کنم؟ قرار است به انگلیسی سخنرانی کنم.

برای درس زبان انگلیسی باید ی مقاله به زبان انگلیسی ارائه بدیم. استادمون گفته فکر کنید می خواید یه جایی سخنرانی کنید. متنی که پایین نوشتم رو نگاه می کنید که درسته یا نه؟

In the Name of God

Hello, good afternoon

با کسب اجازه از استاد گرامی دکتر ... - این رو نمی دونم؟-

My name is Samieh Ghana, I’m master of ... student, ...., ... university of medical sciences.

This presentation aims to lecture English, Please ask questions and their opinions at the end of the lecture.

این سخنرانی با هدف یادگیری ارائه مقاله به زبان انگلیسی ارائه می شود. لطفا سوالات و نظرات خود را آخر ارائه مطرح نمایید.


می توانید به این صورت شروع کنید
Good morning (or afternoon), ladies and gentlemen. Thank you Professor XXX for allowing me to present this paper, and thank you, fellow students, for giving me a few minutes of your time.

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1844687

 


احتمالا بسیاری از دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانیال را می شناسند مخصوصا سخنرانی خیلی سلیس و روان شان به انگلیسی در کنگره دانشجویی،  توصیه های زیر از ایشان است و خیلی هم عالی . 

توسط: Danial Abdi
پیشنهادای کوچولو:
1) اول با
ladies and gent
dear coll...
dear prof
.. شروع کنید , و بعد گودافترنون بگین.

به جای جمله ی کلیشه ای مای نیم ایز : اینو بگید خیلی مناسبتره :

it is my distinct pleasure to welcome each and everyone one of you , allow my to introduce myself as ****.

hope that in next following minutes 

i would be good guest host for you .

thank you for joining us.

زکات علم در نشر ان است    break a leg everyone

dan_potter2@yahoo.com


 

 

توسط:دانشجو
سلام
ببخشید اما بهتر هست از gentelman استفاده نکنیم، چرا که در بسیاری از جشنوارها بکار برده می شود و برخی معانی آن با فرهنگ ما ایرانیان سازگار نیست...
از استاد گرامی عذرخواهی می نمایم.


 


 

 


توسط:سامیه

in the name of god 

hello, good afternoon

first of all, i would like to, thank dr.... for allowing me to present this paper. 

it is my distinct pleasure to welcome each and every one of you. please allow me introduce myself. my neme is..... i am BSC/MSC/PHD in ... at .....(University).

my presentation will be in ... part. Firstly i am going look at the background. then i am going to talk to u about mehods. 

my presentation will be probably tale around .... minute. 

I would gratful, if u could ask yor questions after the oresentation. 

My title of: .....

 

در بین اسلایدها می توانید از کلمات Then, Next, So (کلمات ربط) و ... استفاده کنید.
بعد از ارائه نیز:

It brings me to the end of presentation. 

thank u for attention . 

I would be glad to answer any questions you might have. Any Questions?

 

 

 

 


مطالب مشابه :


چگونه سخنرانی ام را شروع کنم؟ قرار است به انگلیسی سخنرانی کنم.

قرار است به انگلیسی سخنرانی کنم. - From Class to Community دانش پرستاری This presentation aims to lecture English,
برچسب :