بیماری سل پرندگان

بیماری سل پرندگان

سل پرندگان در بیشر کشورها ودر برخی از حیوانات بروز می کند. و میزان اشاعه آن در مرغان اهلی متفاوت است

عامل بیماری:

عامل بیماری مایکوباکتریوم آویوم (Mycobacterium Auium) است این باکتری دارای اشکال متغییر است و بصورت میله های طویل و حاوی دانه های متعدد و یا اشکال کوتاه و کوچک دیده می شود. کلنی های باکتری كرم رنگ میباشد. این باکتری در محیط خارج مدتها زنده می ماند.

حیوانات حساس

تمام گونه های پرندگان را می توان توسط این باکتری آلوده ساخت. ولی در میان پرندگان اهلی مرغها از همه حساس ترند .

طرز انتقال بیماری

پرندگان میزبان اصلی این باکتری هستند آنها در اثر خوردن آب آلوده و دانه به این بیماری مبتلا می شوند .انتقال از راه تخم مرغ نیز امکان پذیر است.

نشانه های بیماری:

بطور معمول در مرغهای جوان تر از یکسال این بیماری دیده نمی شود و با کاهش تدریجی وزن, بیحالی, کاهش میزان تخمگذاری و سرانجام مرگ همراه است.

آثار کالبد گشایی:

جراحات بیماری در روده ها , کبد و طحال دیده می شود. این آثار توده های تومور مانندی به قطر 4-5 سانتی متر هستند کبد مرغهای مبتلا به سل حاوی مناطق پنیری شکل است طحال نیز اغلب متورم است. مفاصل نیز متورم و حاوی مواد پنیری شکل است.

تشخیص:

باید از جراحات گسترش تهیه كرده و آنرا رنگ آمیزی نمود. برای شناسایی مرغان آلوده می توان از واکنش توبرکولین استفاده کرد. با تزریق توبرکولین در یکی از ریشهای مرغها بعد از 48 ساعت می توان با توجه به ورم ریش به وجود سل پی برد.

پیشگیری:

برای پیشگری از سل نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

1- منشا اصلی بیماری مرغهای مبتلا (زنده یا مرده) می باشد.

چون زمین نیز یکی از عوامل انتقال بیماری سل است مرغداری را به مکان دیگری منتقل کرده و از جوجه های سالم استفاده نمائید.

 

 


مطالب مشابه :


همه چیز درباره باکتری مایکوباکتریوم توبر کلوسیس(عامل بیماری سل)

همه چیز درباره مایکو باکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل ، ارگانیسمی مقاله
بیماری سل یا TUBERCULOSIS

بیماری سل یا دانلود رایگان; راه مقاله های علمی و ارتیاط با اساتید و دانشجویان برجسته
بیماری سل پرندگان

چون زمین نیز یکی از عوامل انتقال بیماری سل است مرغداری را به مکان » دانلود دفترچه
مایکوباکتریوم ها

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل مولد بیماری سل در روی محیط باسیل سل دانلود مقاله
دانلود دستورالعمل کشوری سل

دانلود پزشکی - دانلود دستورالعمل کشوری سل - دانلود پزشکی درباره وبلاگ. سلام
برچسب :