ثبت نام المپیادهای علمی بسیج آغاز شد!!!

شرايط داوطلبان: دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبيرستان در رشته­ هاي رياضي و تجربي، انساني و فني و حرفه­اي مي­توانند با داشتن شرايط اختصاصي جدول ذيل در آزمون­ المپیاد شرکت نمایند.

المپياد

سال و  رشته تحصيلي

شرايط احراز

رياضي

اول دبيرستان

نمره درس رياضي سال سوم راهنمايي داوطلب كم­تر از 15 نباشد.

دوم رياضي فيزيك

نمره درس رياضي (1) داوطلب كم­تراز15 نباشد.

سوم رياضي فيزيك

معدل دروس رياضي (1) و (2) و هندسه (1) داوطلب كم­تراز 15 نباشد.

شيمي

اول دبيرستان

شرکت برای تمامی دانش آموزان سال اول مجاز است

دوم  علوم تجربي

و رياضي فيزيك

نمره درس شيمي (1) و آزمايشگاه داوطلب كم­تر از 17 نباشد. نمره درس رياضي  (1)  داوطلب كم­تراز 15 نباشد.

نمره درس فيزيك (1) وآزمايشگاه داوطلب كم­تراز 16 نباشد.

سوم  علوم تجربي و رياضي فيزيك

معدل دروس شيمي (1) و آزمايشگاه و شيمي (2) و آزمايشگاه داوطلب كم­تر از 17 نباشد.

معدل دروس رياضي (1) و رياضي (2) داوطلب كم­تراز 15 نباشد.

معدل دروس فيزيك (1) وآزمايشگاه و فيزيك (2) وآزمايشگاه داوطلب كم­تراز 16 نباشد.

فیزیک

اول ، دوم و سوم رياضي فيزيك

معدل دروس فيزيك  (1) وآزمايشگاه وفيزيك (2) وآزمايشگاه داوطلب كم­تر از 16نباشد.

معدل دروس رياضي (1) ورياضي (2) داوطلب كم­تراز 15نباشد.

كامپيوتر

اول دبيرستان

نمره درس رياضي سال سوم راهنمايي داوطلب كم­تر از16 نباشد.

دوم و سوم رياضي فيزيك

نمره درس رياضي (1) داوطلب كم­تر از 15 نباشد.

دوم و سوم كامپيوترشاخه فني وحرفه اي

نمره درس رياضي (1) و (2) داوطلب كم­تر از15نباشد.

زيست شناسي

اول دبيرستان

شرکت برای تمامی دانش ­آموزان سال اول مجاز است

دوم علوم تجربي

نمره درس علوم زيستي وبهداشت سال اول دبيرستان داوطلب كم­تر از16نباشد.

سوم علوم تجربي

معدل دروس علوم زيستي­و ­بهداشت سال اول دبيرستان وزيست شناسي وآزمايشگاه (1) داوطلب كم­تر از16نباشد.

ادبی

اول ، دوم و سوم علوم انساني وعلوم و معارف اسلامي

معدل دروس زبان فارسي (2) و ادبيات فارسي (2) داوطلب كم­تر از 16 نباشد.

اول ، دوم و سوم علوم تجربي ورياضي فيزيك

معدل دروس زبان فارسي (2) و ادبيات فارسي (2) داوطلب كم­تر از 18 نباشد

نجوم

اول دبيرستان

نمره درس  علوم  تجربی و رياضی داوطلب کم­تر از 17 نباشد.

دوم رياضی فيزيک

نمره درس فيزيك (1) وآزمايشگاه داوطلب كم­تر از 16 نباشد.

سوم رياضی فيزيک

معدل دروس فيزيك (1) وآزمايشگاه وفيزيك (2) وآزمايشگاه داوطلب كم­تر از 16نباشد.

معدل دروس  رياضي (1) و رياضي (2) داوطلب كم­تر از 15نباشد.

 

 

 

مراحل آزمون­ المپیادهای علمی بسیج:

المپیادهای علمی بسیج در سه مرحله و در هر هفت رشته طبق جدول زیر برگزار می­گردد:

مراحل

مرحله اول

مرحله دوم

* مرحله سوم (شبیه ساز)

مرحله چهارم

     تاریخ برگزاری

14/9/93

26/10/93

24/11/93

متعاقبا اعلام می گردد

 

* توجه : در آزمون مرحله سوم ( شبیه ساز)  به نفرات اول هر رشته در هر پایه  مدال و جوایز نفیس  اهدا می گردد.*

 

 

جدول زمانبندی اجرای المپیادهای علمی بسیج در هر سه مرحله

نوبت صبح (9 صبح)

ریاضی

     زیست شناسی

نجوم

 

          نوبت بعد از ظهر(14 بعدازظهر)

شیمی

فیزیک

کامپیوتر

ادبی

    نحوه­ ی  ثبت نام :          -  ثبت نام المپیادها  از پنجم آبان ماه لغایت  20  آبان ماه می­باشد. -  ثبت­ نام  سه مرحله بایستی به­ صورت یکجا صورت گیرد. - کل هزینه­ ی ثبت­ نام به صورت اینترنتی  به حساب موسسه علمی رزمندگان واریز می­گردد.

 

 

 

هزینه شرکت در آزمون­ها:

سه مرحله المپیاد

ویژه (بسیجی)

 36000 (تومان)

آزاد

48000 (تومان)

   

نکات:

* ثبت نام هر سه مرحله به صورت یک جا انجام می­پذیرد.

* ثبت ­نام مرحله چهارم به صورت جداگانه اعلام و ثبت­ نام آن صورت می­ پذیرد.

* صدور کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون در همان شهر ثبت­ نام شده و توسط نمایندگی های موسسه در استان انجام می­ گیرد.

* دانش­ آموزان بسیجی می­بایست در روز آزمون گواهی عضویت در بسیج خود را به همراه داشته و تحویل مسئول حوزه برگزاری آزمون دهند.

* چنانچه داوطلبي دردو رشته المپياد ثبت­ نام نمايد، مي­بایست هزينه دو رشته المپياد را پرداخت نمايد. به طوركلي هردانش­ آموز مي­ تواند در دو المپیاد  شركت نمايد، مشروط بر آن که زمان برگزاری آزمون دو المپیاد هم­زمان نباشد.

* استفاده از ماشین حساب بلامانع است .


مطالب مشابه :


ثبت نام دوره المپیاد (تابستان 93)

موسسه خدمات علمی وآموزشی رزمندگان نی ریز - ثبت نام دوره المپیاد (تابستان 93) - نی ریز فارس
المپیاد علمی بسیج

برای ثبت نام در آزمون های المپیاد بسیج به واحدهای مقاومت در مدارس یا به نمایندگی موسسه واقع
برگزاری آزمونهای المپیادهای آزمایشی بسیج

موسسه علمی رزمندگان ثبت نام و توانند درزمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی
فرم ثبت نام طرح آیه های تمدن الف

فرم ثبت نام طرح خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام تحویل فرم باشگاه المپیاد
ثبت نام آزمون مبنای آیه های تمدن

ثبت نام در مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان آغاز شد :
ثبت نام المپیادهای علمی بسیج آغاز شد!!!

نکات: * ثبت نام هر سه مرحله به صورت یک جا انجام می­پذیرد. * ثبت ­نام مرحله چهارم به صورت
ثبت نام طرح(ب) موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام (آیه های تمدن)

پاسخنامه آزمون المپیاد رزمندگان اسلام ثبت نام نمایند 04/31 نسبت به ثبت نام اقدام و
دستور العمل هفدهمین دوره ثبت نام و شرکت در آزمون های المپيادعلمی بسيج

زمان ثبت نام : ثبت نام داوطلبن المپیاد در دو مرحله انجام خواهد شد: ثبت نام آزمون مرحله اول
خدمات باشگاه دانش پژوهان بسیج المپیاد

خدمات باشگاه دانش پژوهان بسیج المپیاد نام در طرح هاي رزمندگان با فرم ثبت نام درج
طرح حکمت

ثبت نام در مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان آغاز شد : یا جهت ثبت نام » المپیاد علمی
برچسب :