کتاب های موسسه زبان کیش

کتاب های  مورد استفاده در موسسه برای دوره های عمومی آموزشی زبان کتاب های درسی سری Happy برای کودکان، سری Pacesetter برای نوجوانان و سری Total English برای بزرگسالان است که معروف حضور همگان می باشد.

دیگر منابع مورد استفاده برای زبان آموزان به عنوان مطالب کمک آموزشی، کتاب های سطح بندی شده ی انتشارات آکسفورد به نام Readers Series است که لیست کامل آنها بر روی وب سایت انتشارات آکسفورد موجود می باشد. هم چنین کتاب های کمک درسی مربوط به تمرینات لغت و گرامر نیز در سطح وسیعی در اکثر کتاب فروشی های موجود در مراکز جهت استفاده ی زبان آموزان در اختیار قرار می گیرد.


مطالب مشابه :


فهرست مراکز آموزشگاه زبان کیش در تهران

بخرش - فهرست مراکز آموزشگاه زبان کیش در تهران - دل خوش سیری چند - بخرش
نشانی آموزشگاه زبان کیش تبریز

بخرش - نشانی آموزشگاه زبان کیش تبریز - دل خوش سیری چند - بخرش
ثبت نام

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - ثبت نام - گرمســــار 02324227300 02324227300, آموزشگاه کیش
کتاب های موسسه زبان کیش

کتاب های موسسه زبان کیش . کتاب های آموزشگاه زبان کیش. تاريخ : دوشنبه هفتم فروردین 1391 | 5:14
تعیین سطح

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - تعیین سطح - گرمســــار 02324227300 02324227300, آموزشگاه کیش
شروع ترم

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - شروع ترم - گرمســــار 02324227300 02324227300, آموزشگاه کیش
کلیپ زبان آموزان L.G.۴

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - کلیپ زبان آموزان l.g.۴ - گرمســــار 02324227300 آموزشگاه کیش
امتحان پایان ترم

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - امتحان پایان ترم - گرمســــار 02324227300 - موسسه زبان انگلیسی کیـــش
امتحان میان ترم

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - امتحان میان ترم - گرمســــار 02324227300 - موسسه زبان انگلیسی کیـــش
کلیپ زبان آموزان I.۲

موسسه زبان انگلیسی کیـــش - کلیپ زبان آموزان i.۲ - گرمســــار 02324227300 آموزشگاه کیش
برچسب :