اوژانس های طبی .....

} مولانا چه زیباسروده است  

درجهان هر چیز چیزی جذب کرد 

گرم گرمی را کشید وسرد وسرد

ناریان مرناریان را  جاذبند

نوریان مر نوریان را طالبند

***فشارخون بالا بودن فشار 90/14هیپرتانسیون گوینددر 90در صد موارد علت معلوم نیست ده در صد فشارخون به علت کوارکتاسیون ائورت نارسایی کلیه تنگی شریان کلیه مصرف قرص جلوگیری است در رادیوگرافی سینه خوردگی دنده RIBNOTHINGمطرح کننده کوارکتاسیون است ...............درمانقرص تریامترن hروزی یک قرص یا قرص فوروسماید 40 روزی دوبار پروپرانولول 40 دوبار در روز آتنولول 100 دوبار در روز کاپتوپریل 25 دوبار در روز کپسول نیفدیپین 10 سه باردرروز بکار میرود *****بسیاری از پزشکان مجرب تجویز دیورتیک وبتابلوکر را به عنوان درمان ابتدایی فشارخون بکار می برند

هیپرتانسیون بدخیم یعنی فشارخون دیاستولیک بیش از 120 یک اوژانس پزشکی است که سرد درد شدید  تشنج واختلال دید دارند .................درمان این فشارخون آمپول لابتالول ویال 5میلیگرم دارد 10تا80 میلیگرم وریدی داده میشود یا امپول نیتروگلیسرین که ویال 5/ میلیگرم و5میلیگرم در میلیلیتر ان در بازار هست داخل سرم ریخته با سرعت 5تا 100میکروگرم در دقیقه افیوژن شودوتا بیمار بدون علامت وفشار داستولیک پایین امد برود
نارسایی قلبی
تاکیکاردی تنگی نفس فعالیتی ارتوپنه  تنی نفس حمله ای شبانه رال واحتقان وریدی هپاتومگالی وریجوگولار برجسته ادم اندام تحتانی
درمان کاپتوپریل نصف قرص سه بار در روز دیگوکسین فوروسماید تریامترن اچ است
قلب ریوی
شایعترین علت قلب ریوی copd است ....
سرفه
شایعترین علت سرفه رفلاکس معده به مری آسم وسندرم pnD ناشی ازسینوزیت است درمان سرفه دکسترومتورفان قرص 15 میلیگرم وشربت چهار بار در روز در برونشیت از گایافنزین استفاده شود اگر علتی برای سرفه یافت نشود از اسپری ایپراتروپیوم چهار باردر روزبروماید استفاده کنید وامپول تریامسینولون بزنید
توجه داشته باشید که حملات مکرر تنگی نفس ممکن است به علت آمبولی مکرر ریه باشد واغلب نمیتوان ترومبوز ورید عمقی را یافت درد یا احساس سفتی در عضلات کاف یازانو همراه باتورم نشانه DVTاست تشخیص با سونوگرافی داپلر است استراحت وبالا  بردن اندام تحتانی درد وتورم را کاهش میدهد درمان با هپارین زیر جلدی ووارفارین 2تا5میلیگرم سه بار در روز خوراکی باکنترل pt,iNRداده شود
هموپتزی
وجود رگه های خون در خلط یا سرفه را هموپتزی گویند وبه علل سل پنومونی برونشیت وآمبولی ریه ونارسایی قلبی است
هموپتیزی کاهش وزن وبی اشتهایی در فرد سیگاری حاکی از کارسینوم است
***قلم بینی برای بر طرف کردن احتقان بینی نزدیک سوراخ یک بینی گرفته ودیگرسوراخ راببندید واستنشاق کنید...
آنفلوآنزا
یک بیماری ویروسی که با تب سردرد ودرد عضلانی وضعف همراه است
واکسن انفلوانزا حدود85 در ایمنی ا ند ماه تا یکسا ایجاد میکند برای افراد بالای 65 سال کودکان بیماری قلبی ریوی  5/مییلیتر عضلانی زده میشود (اول پاییز )
برای جلوگیری از این بیماری کپسول امانتادین 100 میلیگرم دوبار در روز ودر سالخوردگان روزی یک کپسول برای چند رو ز داده شود
***نکته مهم این است که در انفلوانزا در کودکان کمتر از 18 سال از دادن آسپرین  پرهیز شود زیرا سندرم ری  می دهد
سینوزیت
به التهاب حاد یا مزمن سینوسهای پارانازال (فرونتال وماگزیلار ) گفته میشود سنوزیت ماگزیلار باعث درد در ناحیه کونه درد دندان وسردرد پیشانی میشود سینوزست فرونتال سردرد پیشانی میدهد
برای دیدن وبررسی سنوسهای فرونتال وماگزیلاری CALDWELL AND  WATERS  VIEW لازم است
سی تی اسکن جانشین فیلمهای رادیوگرافی شده است
درمان قرص پزودوافدرین یا قلم بینی وواولین داروی انتخابی آموکسی سیلین است زیرا نفوذ ان در سینوسها بهتر است
آسم
تنی قابل برگشت راه هوای ثانویه به انقباض عضلات صاف عامل محرک آن آلرژنهای محیطی چون تخم مرغ اجیل شکلات گل وگیاه پر وپشم وکرک تماس با سگ وخرگوش گربه وجوجه رد وغبار جارو وفرش وایتکس وتینرها ی رنگ پودر وعطر وتنباکو
آسم با تنگی نفس حمله ای ویزینگ وسرفه همراه است خذف عامل محرک آسم موفقترین درمان آسم است
درمان حمله حاد 1- اکسیژن 2- دادن اسپری سالبوتامول دو پاف هر شش ساعت
3- امپول اپینفرین 1/تا5/میلیگرم زیرجلدی درآسم حاد در افراد زیر 35 سال بکار رود
4- کورتون خوراکی 0پردنیزولون وتزریقی هیدروکورتیزون بکار رود
5-دوز حمله امینوفیلین 60 میلیگرم برای هر کیلو وزن بدن در عرض 30 دقیقه داخل سرم قندی تزریق شود
6- از انتی کولینرزیک مانند اسپری ایپراتروپیوم دو پاف هر شش ساعت نیز بکار رود
آسم مزمن در آسم مزمن از اسپری سالبوتامول واسپری بکلومتازون بکار رود فقط در اسم شبانه یا ناشی ا ورزش از اسپری سالمترول که بسیار طولانی اثر تر از سابوتامول است نیم ساعت قبل از ورزش یا شبها قبل ازخواب بکار رود
قرص پردنیولون سه بار در روز قرص تئو فیلین 200 سه بار در روز یا نوع اهسته روش شبانه یکبار بکار رود
CopD
در این بیماران اسپیرومتری گرفته شود FEV1بالای 50 در صد باشد بیماری خفیف است بین35 تا 50 متوسط وکمتر از 35 در صد بیماری شدید است درمان با دادن اکسیژن سیگار را قطع کند سالانه واکسن انفلوانزا بزند اسپری سابوتامول وایپراتروپیوم مفید است در ظرفیت حیاتی کمتر از 35 در صد کاندید جراحی پیوند ریه هستند علاوه بر داروهای بالا اسپری سالمترول وتئوفیلین  SR بکار رود ...... اسپری سالمترول طولانی اثر است .........***************************ترومبوامبولی...ترومبوآمبولی ریوی اختلالی است که با مهاجرت لخته به جریان خون ریوی بوجود می اید در بیش از 90 در صد منشا لخته در وریدهای عمقی ساق پا است شروع ناگهانی تنگی نفس واظطراب سرفه هموپتیزس دردپلورتیک قفسه سینه تاکیکاردی تاکی پنه (تعداد تنفس زیاد)تسخیص افتراقی با پنومونی سکته قلبی پنوموتوراکس اسم وادم ریه است ***سطح سرمی D-DIMERباروش الیزا کمتر از 500میکروگرم در میلی لیتر بویژه در بیماران جوانتر ودارای حرکت امبولی ریه را R/Oمیکند سونوگرافی داپلر برای برسی عو ق اندام تحتانی مفید است در صورتی که بیمار دردموضعی دارد درصورتنارسایی کلیه اسکن ریه واگرنارسایی ندارد سیتی اسکن اسپیرال یا هلیکال ارجح است که با ماده حاجب انژیوگرافی ریه رانیز نمایش داده ولخته داخل ریوی رانشان میدهد درمان...با تجویز سریع هپارین به مدت 10روز وتداوم ان با وارفارین برای مدت 3 ماه ترومبوامبولی ریه درمان میشود درهپارین PTTبیمارباید 5/1تا2برابر مقدار کنترل بالاتر نرود برای ظاهر شدن وارفارین 5رو وقت لام است لذا تجوی هپارین ووارفارین 5روز باهم انجام میشود قرص 5میلی ابتدا یک صبح ویک شب بعد از چندروز روزی یک عدد کافی است ومانیتورینگ این قرص با اندازه گیری pt..,INR است ***امپول استرپتوکیناز در بیماران دچار هیپوتانسیون وآمبولی ماسیو بکار میرود که 25000واحد داخل وریدی طی 30 دقیقه دو زحمله ای وسپس 10000واحد در ساعت برای 24 ساعت بکار رود در کسی که بیماری داخل جمجمه جراحی اخیر وتروما دارد ممنوع است خطر خونریزی مغزی 1در صد است .مرگ ومیر بیماران درمان نشده 30 در صد وبیماران درمان شده 10در صد است ................................پلورال افیوژن تجمع مایع در پلور را پلورال افیوژن گویند .به علت نارسای قلب سیروز سندرم نفروتیک وسل وتومور وآرتریت روماتویید بوجود میاید افوژیون به صورت یک لایه در Decubitus cxRدیده میشود اولتراسونوگرافی توراسیک برای مسجل کردن تشخیص لازم است ..................... سرطان ریه سرطان ریه با سرفه وتنگی نفس همپتییزی بی اشتهایی وکاهش وزن همراه است 90 در صد علت سیگار است.عکس ریه وسیتولوژی خلط سینه از نظر سلولهای بدخیم تشخیص را مسجل میکند ** در موارد زیر مرفین تزریق نگردد بیماران بیهوش  ترومای سر هیپوتانسیون شدید ودپرسیون تنفسی **جریان ادرار کمتر از 25 میلی لیتر در ساعت دلالت بر پرفیوزن ناکافی کلیه دارد وباید تصحیح شود *** سنگ کلیه سنگهای کلسیمی شایعترین سنگ های کلیه هستند 75در صد سنگ ها راتشکیل میدهند از جنس کلسیم اگزالات هستند  ورادیاپک هستند در گرافی دیده میشوند 10تا15درصدسنگ ها اسید اوریکی هستند که رلدیولوسنت هستند در گرافی دیده نمیشوند 10تا 15درصد سنها شاخ گوزنی که رادیواپک هستند در ازمایش ادرار هماچوری دارندپیوری ممکن است دیده شود رادیگرافی ساده شکم ivpوسونوگرافی محل سنگ واندازه انرا نشان میدهد به بیمار توصیه شود روی بیش از3لیترمایع مصرف کند بیشتر شب اب مصرف کند محدودیت پروتیین ونمک داشته باشد اسید اوریک خون اندازه گیریاگر بالا ات الوپورینول بدهید اگر در ادار کلسیم اگزالات دفع میکندنمک را محدود کنید وقرص هیروکلروتیازید بدهید اگر سنگ بزرگ است مداخله جراحی یا سنگ شکن لازم است.. **شوک شوک زمانی بوجود می اید که جریان خون شریانی جهت رفع نیاز متابولیک بافتی کافی نباشد که به شوک هیپووولمیک کاردیوژنیک شوک انسدادی (آمبولی ریه ) شوک توزیعی (انافیلاکسی نارسایی حاد ادرنال وشوک سپتیک وشوک نورولوژیک جزو این دسته هستند درمان فورا بیمار را در وضعیت supineقراردهیدطوری که پاها بالا باشد بیمار اکسیژن بگیرد برای درد 10 میلیگرم مورفین زیر جلدی بزنید.سوند فولی گذاشته شود . مانیتورینگ ریتم قلب جایگزینی حجم داروهای وازواکتیو وکورتون تزریقی در درمان شوک بکار میرود ....ابتدا 500تا 1000سی سی نرمال سالین بولوس شود ***داروهای وازواکتیو یا افزایش دهنده فشارخون در صورتی که بعد از تصحیح حجم خون بکار روند ویال دوپامین (ویال 200میلی در 5سیسی است )  بهتریندارواست زیرابرجریان خون کلیه اثر دارد هم برون ده قلبی وفشارخون رابالامیبرد یکویال دوپامینرادر 500میلیتر سرم نرمال سالین ریخته (400میکروگرم در هرمیلییتردرست میشود )باسرعت 1-2میکروگرم به گیلوگرم در دقیقه برود ***ویال نور اپینفرین  ویال 1مییگرم در یک میلیتر دارد میتوان این امپول راداخل سرم ریخت وباسرعت 2تا8میکروگرمپرکیلوگرم در دقیقهانفوزیون شود وضربان وفشار هر 15 دقیقه چک شود ***ویال دبوتامین 5/12مییگرم در میلی لیتر باسرعت 1تا10میکروگرم پرکیلودر دقیقه در داخل سرم نیز فشار رادرشوک بالا میبرد
  ***دردرمان شوک ناشی ازنارسایی حاد ادرنال تجویز کورتون باعث نجات بیمار میشود ولی در شوک های دیگر تاثیری دارد ***درصورت اسیدوز متابولیک شدید PHکمتر از 1/7بیکربنات سدیم تجویز شود  ***کراتینین سرم مفیدترین تست ازمایشگاهی بررسی عملکرد کلیه است در سه بیماری مزمن باعث نارسای مزمن کلیه میشوند بیماری دیابت فشارخون بالا گلومرولونفریت تشخیص نارسایی کلیه با افزایش bun   creatداده میشود........در ارمایش ادرار پروتینئوری دارند در سونوگرافی دیدن کلیه های کوچک کمتر از 10 سانت به نفع نارسایی مزمن کلیه است ..هر چند در کلیه پلی کیستیک کلیه ها طبیعی ولی نارسا هستند ***سندرم نفروتیک...این بیماری بادفع پروتین ادراری بالای 5/3گرمدر24ساعته ادرارآلبومین سرم کمتر از 3گرم در دسیلیتر ادم محیطی وهیپرکلسترومی بالای 200در بیمار ناشتا *** بیماری کلیه پی کیستیک یکبیماری ارثی که در سونوگرافی کیستهای متعدد در پارانشیم کلیه دارند کلیه بزرگ وقابل لمس میشوند درد وهماچوری شایع ترین علایم کلینیکی هستند هیپرتانسیون شایعترین تظاهر قلبی این بیماری است عاقبت کلیه را ازبین برده ودیایز ونفرکتومی دوطرفه وپیوند کلیه لازم است ... .***سیستیت حادبیمار با تکرر ادرار وسوزش ادرار امازیش ادرار پیوری وباکتری یوریرا نشان میدهد کشت ادرارمثبت است انتی بیوگرام انجام شود پیوری 0گلبول سفید بالا)اندیکاتور بسیار حساسی برای فونت ادراری است درمان سیسیت حاد درزنان با کوتریموکسازو ل ویا سیپروفوکساسین هر12ساعت برای سه روز است امادرمان با نیتروفورانتویین (کپسول 100میلی ) چهار بار در روز برای 7روز است .درحاملگی درمان سیسیت حاد 7روز است که از آموکسیسیلین یا نیتروفورانتویین استفاده میشود ***پیلونفریت حاددرمان با سیپروفوکساسین یا اوفلوکساین OFLOXACIN(قرص 200مییگرم )دوبار در روز برای 10تا 14 روز است ببرای تسکین علام ادراری سوزش وتکرر قرص فنازوپیریدن 100میلی دوقرص سه بار در روز خوراکی بکار رود در پیلونفریت امپول سفتریکسون وریدی یا جنتامایسین بکار میرود ***در پیلونفریت حاد بدون ازمایش تا زمانی که بیمارتب داد امپول امپیسیلین جنتامایسین تزریقی بکار رود تب که قطع شد روی داروی خوراکی گذاشته میشود .. ***واژینیت به التهاب وعفونت مخاط واژن در زنان واژنیت گفته میشود وبهعلت کاندیدا تریکوموناس ویا باکتری است سوش درد وخارش در واژن ترشح بدبوی فراوان علامت عفونت است درمان با قرص یا کرم کلوتریماول واژینال  برای 7شب وقرص کتوکونازول خوراکی قرص 200میل روزی یک عدد تا تا 20-10روز****قرص مترونیدازول در درمان تریکوموناس دوگرم یکجا هم خودش هم همسرش یا 500میلی دوبار در روز برای 7روز بکار میرود .***واژینیت باکتریال نیز درمان سینگل دوز دوگرم (8قرص )مترونیدازول یا دوقرص دوبار در روز برای 7روز درمان میشوند *** هیپوکالمی به پتاسیم کمتراز 5/3گفته میشود علت آن گرسنگی طولانی وخاک خوری است اسهال وتعریق زیاد نیز ازعلل دیگر ان است مهمترین علامت ضعف عضلانی وفلج شل میباشد اگر فرد جوانی به طور حاد دچار فلج شد فورا پتاسیم خون چک شود نوار قلب صاف شدن مو T رانشان میدهد بهترین راه برای درمان کمبود خفیف تا متوسط پتاسیم تجویز خوراکی آن است قرصAPO-K---5/گرم وپودر یا ساشه 20میلی اکیوالان پودر پتاسیم  موجود است برای درمان خوراکی 40تا100میلی اکیوالان در دو تا سه دوز  در یک لیوان اب یا اب میوه میل شود . ***درهیپوکالمی شدید کمتر از 5/2پتاسیم وریدی بار رود دونوع ویال دارد ویا ل 20میلی اکی والان در 10سی سی و100میلی اکی والان  در 50سی سی دارد میتوان پتاسیم را باسرعت 10میلی اکیوالان در لیتر در ساعت وبا غظت حداکثر 40میلی اکی والان درلیتر (دوویال 20 میلی اکی در یک سرم )تجویز کرد (بهتر است برای یک پزشک عمومی نصف یک امپول 20 میلی اکیوالان را داخل سرم در عرض دوساعت برود ) مانیتور مدام قلبی واندازه گیری پتاسیم هر 6ساعت تا کمبود ان جبران شود ***هیپوکلسمی به کاهش کلسیم سرم کمتر از 5/8میلیگرم در دسیلیتر گفته میشود کرامپ شکمی وعضلانی تتانی وتشنج مثبت بودن نشانه تروزو ( تولید انقباضات تتانیک در دست در نتیجه فشار روی بازو وایجاد کمخونی در آن ) ونشانه چووستک (انقباض عضلات صورتی در اثر وارد نمودن ضذبه به شاخه عصب صورتی ) در صورت وجود تتانی اریتمی یا تشنج یک تا دو امپول از گوکونات کلسیم 10درصد طی 10 تا 15 دقیقه تجویز شود وسپس 6ویال (امپول10سی سی گلوکونات کلسیم 10درصد را به یک لیتر محلول قندی 5درصد ریخته طی 6ساعت انفوزیون شود هر 4ساعت سطح کلسیم سرم چک شود وبین 7تا 5/8تنظیم شود ***تهوع واستفراغدر جلوگیری از استفراغ ناشی از شیمی درمانی قرص اون دان سترون ONDANSETRON(زوفران قرص 4و8میلیگرم وامپول 2مییگرم دارد یک امپول نیم ساعت قبل از شیمی درمانی وسپس 8میلگرم سه بار در روز بکار رود امپول دگزامتازون نیز جهت استفراغ ناشی از شیمی درمانی موثر است  ***امپول پرومتازین 25میلی در تهوع واستفراغ موثر است ***در سکسکه مقاوم واستفراغ شدید آمپول کلرپرومازین (لارگاکتیل ) نصف امپول عضلانی وقرص 25 میلی دوبار در روز بکار رود **در سکسکه مقاوم ویال هالوپریدول امپول 5میلی نصف وقرص 5/میلی دوبار در روز موثر است ****امپول متوکلوپرامید (پلازیل ) در تهوع واستفراغ موثر است ***قرص دیمن هیدرینات اثر ضد استفراغ ضعیف دارد ولی در استفراغ ناشی از حرکت ماشین وقطار موثر است **********************************اسهالشایعترین علت اسها ل حاد عوامل عفونی هستند **اسهال ابکی غیر خونی همراه با کرمپ نفخ تهوع استفراغ است دراین نوع لکوسیت در مدفوع دیده نمیشود **در اسهال التهابی تب اسهال خونی وجود دارد ودر مدفوع لکوسیت دارند ونیازمند کشت مدفوع از نظر باکتریال هستند **محلول رینگر لاکتان بهترین سرم در اسها است در اسهال  خفیف غیر خونی پسیلیوم وقرص لوپرامید (کپسول 2میلیگرم )ابتدا 4میلی سپس یک قرص هر بار اسهال  مصرف شود ..قرص بیسموث به علت خاصیت ضد التهاب وضد باکتریل باعث کاهش علامت در اسهال مسافرتی میشود دوز  ان دارو دوقرص دوبار در روز مصرف  شود ........لوپرامید وبیسموت در اسهال مسافرتی بدون تب وبدون اسهال خونی دارویی عالی است ***دیفنوکسیلات (لوموتیل ) حاوی اتروپین است در اسهال ساده خوب است  ***در اسهال متوسط تا شدید که تب دارد مدفوع خونی ودر ازمایش مدفوع لکوسیت دارند درمان تجربی تا پاسخ کشت مدفوع داروی انتخابی قرص سیپروفلوکساسین 500میلیگرم دوبار در روز برای 5تا 7روزبکار میرود ....این قرص پوشش انتی بیوتیکی خوبی  برعلیه اغلب پاتوژنهای باکتریال شاملا شیگلا سالمونلا کمپیلوباکتر ..فراهم میکند داروی جایگزین کوتریموکسازول است  ***یبوستعبارت است از اجابت مزاج کمتر از یکبار در هفته یاسختی دفع مدفوع دراکثر موارد بیمار فیبر ومایع کافی مصرف نمیکند همورویید هیپوتیروید دیابت بیماری پارکینسون یبوست دارند درمان 1-پودر بران    2-پودر پسیلیوم  سه بار در روز 3-پودر سوربیتول BRAN 250مییگرم دوبار در روز -لاکتولوز شربت روزی یک تا دوقاشق غذاخوری 5- شربت شیر منیزی 6-قرص بیزاکودیل 5میلی یک تا دوبار در روز شیاف کودک وبالغین نیز دارد ***انما وسیله ای ساده وتقریبا فوری رفع یبوست حاد است در یبوست شدید بهترین راه این است که ابتدا با انما حرکت مدفوع را تسریع کنیم وسپس ملین تجویز کنیم انما با سالین 120سی سی یا انما باشیر 500سی سی انجام میشود *** شکم حاد**1- آپاندیسیت حاد آزمایش خون وادرار که در خون لکوسیتوز متوسط همراه با نوتروفیلی که یک یافته دیررس است ***تندرنس وگاردینگ درقسمت پایین سمت راست یافته خوبی است .در (ابدومینال پلین ایکس ری )ممکن است سنگ آپاندیس کلسیفیه دیده شود سونوگرافی در تشخیص کمک کننده است (لوپ اپاندیسیت ) ***2- کوله سستیت حاد درد ثابت وشدید در قسمت بالا وراست شکم یا اپیگاستر تندرنس وگاردینگ دارند ........سنگ صفراوی دیده میشود تشخیص با سونوگرافی مفید است ********axdominan plain x-rayگاه در**خونریزی دستگاه  گوارش –خونریزی دستگاه گوارش با هماتمز هماتوچزی ملنا واوکلت بلاد مثبت بروز میکند .هماتوچزی به عبور خو ن  قرمز ا زرکتوم گفته میشود .خونریزی گوارشی حتی اوکولت بلاد مثبت نیازمند بررسی است (کارسینو امبریوانتی ژن  سرم )چک شود تومورکولون رادر مراحل اولیه تشخییص میدهد 50 در صد خونریزی حاد گوارشی به علت زخم معده 20در صد به علت گاستریت اروزیو ناشی از مصرف بروفن و1در صد به علت کانسر معده است 10 تا 20 در صد دیگر ناشی از واریس مری ناشی از سیروز کبدی وهیپرتاسیون ورید پورت است ***بیماری که با خونریزی مراجعه میکند فورا دورگ با انژیوکات ازاو بگیرید با سوزن 14 و18 سپس فشارخون وضربان نبض چک شود فشار زیر 10 ونبض بالای 100 نشانه خونریزی وسیع است فوراگروه خونی چک وبرای 2تا 4واحد( پاکت آر بی سی )کراس ماچ شود در بیمار با اختلال همودینامیک سریع سرم نرمال سالین یا رینگر تزریق شود تجویز خون خون او منفی ندرتا ضرورت دارد .فورا برای بیمار سوند معده بگذارید هماتوکریت 24 تا 72 ساعت بعد از خونریزی پایین میاید اندیکاتور قابل اعتمادی نیست پاکت آربی سی کافی برای نگه داشن هماتوکریت بین 25 تا 30 داده شود اگردر خونریی فعال پلاکت یر 50000 است پلاکت نیز تزریق شود اگر خونریزی ماسیو است یک واحد پلاسمای تازه منجمد (اف اف پی ) به ازای هر 5واحد پاکت آر بی سی تزریق گردد  ****رفلاکس مری التهاب وآسیب مری به علت برگشت اسید از معده به مری را گویند که به علت غذای چرب نیکوتین دراز کشیدن بعد از غذا چاقی حاملگی شکلات قهوه نعنا بوجود میاید سوزش سر دل شایعترین علامت رفلاکس مری است که با عوارضی چون دیسفاژی اودینوفاژی اروغ زدن ترش کردن همراه است از غذا خوردن در انتهای شب پرهیز شود شب زیر سر بلند باشد درمان با شربت معده قرص فاموتیدین 20میلی دوبار در روز برای 12هفته کپسول امپرازول 20 دوبار در روز برای 8هفته لازم است قرص متوکلوپرامید 10میلی نیم ساعت قبل از غذا وهنگام خواب میل شود گاهی قرص سیزاپراید  نیز به جای این دارو بکارمیرود . ****گاستریت التهاب حاد یا مزمن مخاط معده را استریت گویند که به علت اسپرین عفونت با باکتری هلیکو باکتر پیلوری واسترس است گاستریت با تهوع واستفراغ وبی اشتهایی درمان مثل زخم معده است . ****زخم معدهبه علت دارویی غذایی ومیکروب هلیکوباکتر است این میکروب یک فاکتور خطر درایجاد سرطان معده نیز میباشد زخم معده بادرد ناحیه اپیگاستر 45 تا 60 دقیقه بعد ازغذا ظاهر میشود ودرد با غذا یا انتی اسید خاموش میگردد تعین انتی بادی اچ پیلوری در سرم ضروری است دیگر اندوسکوپی نمیخواهد درمان این میکروب سه دارویی یا چهار دارویی است وبالای 90درصد جواب میدهد **1-بیسموث روزی چهاربار مترونیداول چهاربار تتراسیکلین500چهار بار –امپرازول 20دوبار در رو ز **2-امپرازو ل دوبار در روز  +مترونیدازول 500میی دوبار در روز  (یا اموکسیسیلین یک گرم دوبار در روز +کلاریترومایسن 500میلی دوبار در روز طول درمان 2هفته است ***درمان دارویی زخم معده انتی اسید  رانیتیدین  امپرازول وسوکرالفات است شربت معده یک ساعت وسه ساعت بعد از غذا وموقع خواب سوکرالفات دوقرص دوبار در روز امپرازول 20 در صبح مصرف شود **سندرم روده تحریک پذیر یک اختلال حرکتی غیر التهابی روده بزرگ که با درد شکمی مزمن یبوست اسهال متناوب درمان (آی بی اس )  اطمینان به بیمار وپرهیز از استرس وهیجان رژیم پر فیبر ومحدودیت مصرف لبنیات دارو ضد اسپاسم ( هیوسین دی سیکلومین ) اگر یبوست داشت پسیلیوم اگر اسهال دارد لوپرامید(قرص 2میلیگرم )سه بار در روز یا قرص دیفنوکسیلات استفاده کند **قرص امی تریپتلین 10 یا 25 شب یکعدد موقع خواب استفاده کند **در بیماری که علامت غالب یبوست مزمن است قرص تگاسرود (قرص 6/2میلی ) دوبار در روز برای 4هفته ***همورویید درد خونریزی رکتوم بیرون زدگی رکتوم دیده میشود .....اگر یبوست دارد بیمار را به فیبر ورزش ومایعات تشویق کنید پودر پسیلیوم سه بار در روز شیاف انتی هموروید قبل از خواب وبعد از هر اجابت مزاج وقتی شدیداست جراحی هموروییدکتومی شود .......... ****سرطان کولورکتال شیوع 5در صد از نوع ادنو کارسینوم 50درصد در ناحیه رکتو سیگمویید 25درصد درناحیه سکوم وکولون صعودی هستند ابتدا خون مخفی در مدفوع وانمی دارند سپس هماتوچزی می دهند تست گایاک جهت خون مخفی در مدفوع مثبت است سطح.....    در70در صدبیمار CEA......در تمام بیماران مشکوک به سرطان کولون اندازه گیری شود سطح کارسینو امیونیک انتی ژن  امبریونیک بالا میرود  بعد از رزکسیون جراحی باید سطح ان پایین بیاید اگر نیاید دلیل بر پیش اگهی بد است اگر سطح ان بعد از عمل نرمال وبعد ازمدتی دوباره بالا رود دلیل بر عود بیماری است ....گرافی سینه جهت بیماری رد متاستاتیک گرفته شود تومور به ریه متاستاز میدهد..... ***کوله سیستیت حاد التهاب حاد کیسه صفراوی در اثر سنگ 90درصد وبدون سنگ 10در صد است بیماری با تب استفراغ درد قسمت بالای سمت راست دارند لمس قسمت بالای سمت راست باعث ایجاد درد یا ایست تنفسی میشود که به آن نشانه مورفی گویند تشخیص با سونوگرافی ودرمان جراحی است ............ .***لنفادنوپاتی مدیاستن غالبا حکایت از تومور دارد ادنوپاتی اگزیلاری به علت سرطان مخفی پستان است باید بیوپسی شود  ****اگر در لام خون  محیطی لنفوسیت نابالغ (بلاست دیده شوددلیل سرطان خون است ... ***تالاسمی ماژور این بیماری زنتیکی با انمی شدید وبرای بقا نیازمند ترانسفوون مکرر (ار بی سی ا ست )هموگلوبین طبیعی در بالغین آ میباشد 98در صد راتشکیل میدهد هموگلوبین آ2 یک تادودرصد وهموگلوبین اف کمتر از یک در صد است ولی در هموگلوبین الکتروفروز در تالاسمی ماژور  هموگلوبین آمقداری کمی دارند وهموگلوبین اصلی اف است ... باید با تزریق خون هموگلوبین بالای 9 حفظ شود .درمان فولیک اسید 1میلی روزی یکی بدهید در صورتی طحال برگ شود اسپلنکتومی شوند ***تالاسمی مینوراین بیماری ارثی انمی ملایم ومقاوم دارند در هموگلوبین الکتروفورز به هموگلوبین آ2 حدود 4تا 8درصد وهموگلوبین اف به حدود یک تا پنج در صد (1تا5)میرسد درمان اسید فولیک است درحاملگی یا استرس در صورت هموگلوبین زیر 9 تراسفوزیون ار بی سی انجام شود  
فاویسم کمبود انزیمی که باعث انمی میشود در موارد شدید بیماری سطح انزسم همواره پایین است اگر اندازه گیری G6PDمدت کوتاهی بعد از حمله همولیز انجام گیرد سولای کمبود انزیم از بین رفته وسلولهای جوان که سطح فعالیت انزیم تقریبا نرمال است جایگزین باشد ونتیجه اشتباه باشد سنجش  آنزیمی باید هفته بعد از همولیز انجام گیرد این بیماران باید از مصرف چهار دارو پرمصرف کوتریموکسازول فنازوپیریدین فورازولیدون ویتامین ک نالیدیکسیک اسید جلوگیری نمایند.  
***هموفیلی یک اختلال ارثی که تمایل به خونریی دارند هموفیلی A به علت نقص فاکتور8 که 80در صدموارد دیده میشود هموفیلی ب کمبود فاکتور 9 5درصد راتشکیل میدهند هموفیلی آ شایعترین اختلال خونریزی دهنده شدید است مکانهای شایع خونریزی مفاصل زانو مچ دست وپا عضلات ودستگاه گوارش است دراین بیماری PTTبیمار طولانی است
بیمار باید از فعالیت که خطر تروما دارد پرهیز کند وآسپرین هرگز نباید مصرف کنند هموفیلی براساس سطح فاکتور سی8است کمتر از 1درصد هموفیلی شدید درمحدوده1تا5درصد هموفیلی متوسط بیشتر از 5در صد هموفیلی خفیف است .
***کمبود ویتامین ک باعث pTطولانی میگرددPTطولانی تر ازpttمیگرددعلت طولانی شدن این دو تست بیماری کبدی کمبود ویتامین ک ومصرف هپارین ووارفارین است ...کمبود ویتامین ک به سرعت به تزریق زیر جلدی ویتامین ک پاسخ میدهد امپول فیتونادیون (ویتامین ک 10میلی گرم است
***خونریزی خود بخود از محل تزریق وریدی یا زخم علامت مهمی برای DICاست درمان امپول ترانکسامیک اسید ویال 100 و250 میلیگرم ده میلی پر کیلو هر8ساعت وریدی بکار میرود ...
****لوسمی حاد (سرطان خون )
لوسمی حاد با سیتوپنی یا پان سیتوپنی با نارسا یی مغز استخوان که باعث عفونت خونریزی یا خستگی میشود وجود بیش از 30در صد بلاست (گلبول تمایز نیافته )در مغز استخوان وحضور بلاستها در خون محیطی در 90درصد وجود وتشخیص این بیماری را اثبات میکند خونریزی به علت ترومبوسیتوپنی غالبا در پوست وسطوح مخاطی رخ میدهد به صورت خونریزی لثه خون دماغ یا منوراژی تظاهر میکند.عفونت به علت نوتروپنی اتفاق میافتد ریسک عفونت وقتی تعداد WBC کمتر از 500شود بالا است بیمار ممکن است به علت هیپرتروفی لثه ودرد استخوانی یا مفصلی مراجعه کنند .گاهی در ازمایش خون هیپرلکوسیتوز بالای 20000به عات افزایش تعداد بلاست های خون اتفاق میافتد که باعث اختلال سیرکولاسیون مانند سردر د کنفوزیون وتنگی نفس بروز میکند .بیمار رنگ پریده پتشی پورپوراونشانه متعدد عفونت دارند کبد وطال برگ دارند حساسیت استخوانی (بون تندرنس ) بویژه در استرنوم وتیبیا وجود دارد
درمان تشخیص با ازمایش خون واسمیر خون محیطی از نظر دیدن بلاست نمونه برداری مغز استخوان شیمی درمانی انتی بیوتیک وپیوند مغز استخوان است در اسمیر خون محیطی در سرطان خون در 10در صد موارد بلاست دیده نمیشود که لوکمی الوکمیک گویند .
**علامت کلاسیک لوسمی حاد ترکیبی از پانسیتوپنی همراه با بلاست های موجود در جریان خون است .مغز استخوان هیپر سلولار که غالبا سلولها را سول های بلاست تشکیل میدهند.برای تشخیص لوسمی حاد بیش از 30درصد سلول ها باید بلاست باشند ....
آرتروز (استئو آرتریت ) ..شایعترین بیماری مفصلی در انسان است بیشتر در مفصل زانو وهیپ است .در رادیوگرافی تنگ شدن فضای مفصلی استوفیت افزایش دانسیته استخوان ساب کوندورال وکیستهای استخوانی دیده میشود .
نقرس یک بیماری متابولیکی با افزایش اسید لوریک خون وآرتریت حاد تک مفصلی عود کننده است
شایعترین اشتباه در درمان نقرس شروع همزمان درمان دارویی برای حمله حاد وهیپر اوریسمی است در صورتی که باید ابتدا حمله حاد را در مان کرد سپس به درمان هیپر اوریسمی پرداخت
**درمان حاد ...درمان انتخابی نقرس حاد کپسول ایندومتاسین تارفع علایم 5تا 10روز است که یک تا دوکپسول هر 8 ساعت بکار رود
***کلشی سین نیز در درمان نقرس حاد بکار میرود به علت کرامپ شکمی (اسهال تهوع استفراغ ) کمتر بکار میرود .این قرص 5/ مییگرم است که هر یک ساعت یک قرص تا زمانی که درد برطرف شود این دارو در ساعات اولیه حمله بیشترین تاثیر رادارد دوز کامل در درمان حاد 4میلیگرم (هشت قرص ) است .
***کورتون در حمله حاد موثر است متیل پردنیزولون وریدی یا عضلانی یا کورتون خوراکی پردنیولن 50 میلی نصف صبح نصف شب بکار رد . از تجویز اسپرین پرهیز شود استراحت در بستر برای حمله حاد ضروری است وتا 24 ساعت بعد از حمله ادامه یابد
درمان بین حمله ...پرهیز از مصرف مواد گوشتی مصرف زیاد مایعات پرهیز از مصرف داروهای تیازیدی که اسید اوریک را بالا میبرند دودارو اسید اوریک خون راکاهش میدهند قرص پروبنسید 500میلیگرم روزی یک قرص وقرص آلوپورینول 100روزی یک قرص استفاده شود .....
آرتریت روماتوئید
یک بیماری مولتی سیتم مزمن باعلت ناشناخه است با سینوویت التهابی که باعث تخریب غضروف میشود معمولا فاکتور روماتویید مثبت است .80درصد مثبت است. سدیمان بالا است آسپرین داروی خط اول درمان است آسپرین mc500میلی هر 6ساعت چهار بار در روز بکار رود .در بیمارانی که فرم شدید بیماری است قرص  متوترکسات 5/2میلیگرم سه قرص با هم هفته ای یکبار بکار میرود .
سندرم بهجت
این سندرم با زخمهای عود کننده دهانی تناسلی چشمی مراجعه میکنند با ESR..CRPبالا مراجعه کنند درمان باکرم هیدروکورتیزون جهار بار در روز وترومبوفلبیت با آسپرین ام سی 500میلی  ودیپیریدامول قرص 25 میلی روزانه درمان میشود ..........
آبله مرغان
آبله مرغان بیماری ویروسی به شدت مسری است 90در صد مسری است انسان تنها مخزن ویروس واریسلا زوستر است که دوبیماری ابله مرغان وهرپس زوستر را بوجود می اورد راش ابله مرغان خارش دار از مرکز به محیط زیاد  میشود درمان حمام روزانه قرص هیدروکسی زین سه بار در روزپرهیز از مصرف اسپرین در کودکان چون باعث سندرم ری میشود در نوجوانان وبالغینی که کمتر از یک روز از شروع بیماری گذشته قرص اسیکلویر هر 6 ساعت 200 میلی گرم برای 5تا 10 روز موثر است
برای پیشگیری ایمونوگلوبولین واریس زوستر در افراد با ضعف ایمنی عضلانی زده میشود  ............................
عفونت HIV
یک بیماری پیشرونده غیر قابل درمان است .ویروس از طریق تماس جنسی سوزن آلوده تماس باخون مایعات بدن حاوی خون سرایت از مادر به نوزاد منتقل میشود ویروس به لنفوسیت ها حمله میکند ومنجر به لنفوپنی میشود.به عت ضعف سیستم ایمنی مبلا به انواع عفونت وسرطان میشوند از زمان شروع عفونت تا ظاهر شدن بیماری ایدز ماهها تا سالها طول میکشد دوره کمون متوسط 10 سال است
***ایدز پروفیلاکسی نیز دارد که بعد از تماس باخون الوده از طریق سر سوزن بلافاصله کپسول زیدووودین zidovodine 100 میلی 200میلی خوراکی هر 4ساعت برای 6هفته شروع شود ..هشدار زیدووودین باید طی یکساعت بعد از نماس مصرف شود این دارو باید همیشه در بیمارستان در دسترس باشد
تیفوئید
حصبه یا تب روده ای که به علت میکروب سالمونلا تیفی ایجاد میگردد علت سرایت اغلب آب است ولی غذا نیز هست تب تا 40 درجه بالا میرود همراه با سردرد ولرز است اما تب بالای پایدار بی اشتهایی شدید کاهش وزن نیز وجود دارد
در هفته اول ماکول قرمز رنگ پریده واندکی برچسته که با فشار محو میشود در روی قفسه سینه وشکم است بنام روز اسپوت دیده میشود .
درمان ...درمان قرص سیپرو فلوکساسین دوبار در روز برای 10تا14روز وآمپول سفتریاکسون یک گرم روزانه عظلانی یا وریدی
****اوفلوکسایین موثر تر است فقط برای 2تا3روز تجویز شود قرص 300میلی گرم خوراکی دوبار در روزبرای سه روز بکار رود .در موارد شدید دگزامتازون موثر است
بروسلوز (تب مالت )
تب مالت یک بیماری مشترک انسان وحیوان است که از حیوان عفونی به انسان منتقل میشود.بیماری حاد با لرز وتب سردرد وآرترالژی وکبد وطحال بزرگ ولنفادنوپاتی مشخص میشود .بروسلا اغلب از طریق خوردن شیر یا فراورده لبنی گوشت خام یا مغز استخوان انتقال مییابد درمان انتخابی تب مالت امپول استرپتومایین یک گرم  روزانه برای 14 تا 21روز به علاوه داکسی سییکلین برای 6هفته است .یا جنتا مایسین 5میلی برای هرکیلوروزانه  هر 8ساعت عضلانی (وزن بالای 50 کیلو جنتامایسن 80 سه بار در روز میشود 25 کیلو جنتامایسن 40 بکار رود وزن12 کیلو جنتامایسین 20بکار رود ) جنتامایسین به جای استرپتومایسین 14 تا 21 روز بکار رود
***درمان جایگزین بدون امپول ....ریفامپین 300 میلیگرم هر 6ساعت 6هفته وداکسی سایکلین 100 میلیگرم دوبار در روز برای 6هفته است
در کودکان وزن حامله از ترکیب ریفامپین 10تا20میلی برای هرکیلوروزانه چهار بار در روز وکوتریموکسازول هر 12ساعت برای 6هفته بکار رود
سوزاک (گونوره )
شایعترین بیماری مسری در امریکا است شایعترین راه سرایت فعالیت جنسی است در سن 20تا 24 سالگی شایع است با ترشح چرکی وفراوان از مجرای ادرار بویژه در مردان با سوزش ادرار واسمیر مثبت ا زنظر نایسریا گونوره تایید میشود  اسمیر وکشت ترشحاتمجرای ادراری برای یافتن دیپاوکوک گرم منفی داخل سلولی ضروری است .پیشگیری استفاده ازکاندوم است یا 200میلگرم داکسی سایکلین  هر چه سریعتر بعد از تماس جنسی خطر عفونت را کاهش میدهد .
درمان امپول سفتریاکسون یک گرم عضلانی با قرص سیپروفلوکساسین یا اوفلوکساسین یا سفیکسیم است ................
********************
آمبیازیس
عفونت روده ای که توسط آمیب آنتاموبا هیستولیتیکا ایجاد میگردد .90 درصدبدون علامت 10در صد اسهال خونی وآبسه کبدی میدهد دیسانتری پر باد10تا20بار در روز اجابت مزاج  دارند ...مدفوع حاوی مقدار کمی مواد مدفوعی است عمدتا خون وموکوس است شایعترین نوع عفونت کیست بدون علامت است آمبیاز را با یدوکینول سه قرص سه بار در روز تا 20روز ومترونیدازول سه قرص سه بار در روز برای 10روز بکار رود
در کولیت حاد روده ای وآبسه کبدی آمیبی نیز مترونیدازول سه قرص سه بار درروز10روز ویدوکینول 20روز بکار رود 
***یدوکینول وکپسول پارامومایسین کیست وتوفوزوئیت رانابود میکنند پارومومایسین کپسول 250 سه بار در روز برای 10روز بکار میرود
ژیاردیازیس
یکی از شایعترین بیماریهای انگلی در انسان است که اسهال وبیماری روده ای ایجاد میکند خوردن 10 کیست جهت ایجاد عفونت در انسان کافی است انتقال از طریق اب یاغذای الوده است درد شکم نفخ تهوع واستفراغ میدهد باد شکم مدفوع شل آروغ زدن گوگردی دیده میشود ژیاردیا با دیدن کیست یا تروفوزوییت در مدفوع سه بار تشخیص داد درمان مترونیزول 250 هر 8ساعت تا 5روز است درمان با فورازولیدون اندکی کمتر است قرص 100 میلی چهار بار در روز برای 7تا 10روز است ............
کاندیدا دهانی یا برفک دهانی
درکودکان قطره نیستاتین چهار بار در روز ودر بزرگسالان قرص 50000واحد سه بار در روز خوراکی مصرف شود


مطالب مشابه :


قرص كلوميفن و بارداري

خبرهاي روز دنياي پزشكي - قرص كلوميفن و بارداري - شرایطی که با زیادشدن وزن واحساس نفخ شکم




داروهای کلیه وفشار خون

قرص آتنولول (atenolol تریامترن اچ: (TRIAMTERENE-H) رده درمانی: دیورتیک اشکال دارویی:




آشنایی با ضوابط بیمه 15 قسمت اول

اچ دی. قرص. 1450. 2000. 2000. ادالت کولد ( میناکولد) تریامترن اچ. قرص. 100. 150. 150. تریامسینولون .




آشنایی با ضوابط بیمه 14قسمت اول

اچ دی. قرص. 1450. 2000. 2000. ارگوتامین تریامترن اچ. قرص. 100. 150. 150. تریامسینولون .




اوژانس های طبی .....

درمانقرص تریامترن hروزی یک قرص یا قرص فوروسماید تعین انتی بادی اچ پیلوری در سرم




انواع چربی سوزها چیستند؟ مطالبی راجع به «تریامترن h» ، یوهیمبین ، آندروستن دیون و ..

انجمن بدنسازی و تناسب اندام ایران - انواع چربی سوزها چیستند؟ مطالبی راجع به «تریامترن h




لیست داروهای اورژانسی

همراه داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم(تریامترن اچ -اسپیرونالوکتون) لازیکس(فروزماید)




آنچه باید درباره داروهای قلبی-عروقی بدانید:

1- قرص وارفارین را • داروی انالاپریل و تریامترن-اچ حساسیت به نور ایجاد می کند و




برچسب :