سوال وپاسخ امتحان نهایی خرداد 91- سوم ریاضی وچهارم ریاضی

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سال سوم متوسطه

در خرداد ماه ۱۳۹۱

درس

حسابان

ریاضی‌فیزیک

جبر و احتمال

ریاضی‌فیزیک

هندسه ۲ 

ریاضی‌فیزیک

 ریاضی ۳    

تجربی

 ریاضی ۳   

انسانی

ریاضی ۳

فنی‌و‌حرفه‌ای

سوال‌وپاسخ

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif

   

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سال چهارم متوسطه(پیش‌دانشگاهی)

در خرداد‌ ماه ۱۳۹۱

درس

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ریاضی‌فیزیک

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲

ریاضی‌فیزیک

سوال‌وپاسخ

pdf2GRA.gif

pdf2GRA.gif


مطالب مشابه :


دروس نهایی سال چهارم

گروه ریاضی دلفان دروس نهایی سال چهارم. تاريخ : سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰
جدول بارم بندی دروس اختصاصی نهایی سال سوم

سوم ریاضی(سپیده.پریا.زهره.فاطمه.مهدیه) - جدول بارم بندی دروس اختصاصی نهایی سال سوم - - سوم
سوالات امتحان نهایی درس ریاضی سوم تجربی با پاسخ تشریحی از سال 88 تا 91

سوالات امتحان نهایی درس ریاضی سوم تجربی با پاسخ تشریحی از سوالات و پاسخ نهایی دروس
نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم رشته ریاضی و تجربی و سوالات ریاضی اول و دوم دبیرستان

نمونه سوالات امتحان نهایی دروس (کامپیوتر) سال سوم ریاضی، ۵ نمونه سوال فیزیک سوم
سوال وپاسخ امتحان نهایی خرداد 91- سوم ریاضی وچهارم ریاضی

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سال سوم
دانلود سوالات نهایی سال سوم دبیرستان خرداد ماه سال 1393 + پاسخنامه

دانلود سوالات دروس نهایی سال سوم دبیرستان خرداد ماه سال 1393 + پاسخنامه توضییحات :
سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضی نوبت دوم (خرداد) خارج از کشور سال91

سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضی نوبت دوم (خرداد) سوم ریاضی
دانلود امتحانات نهایی دروس ریاضی دی ماه 91

دانلود امتحانات نهایی دروس ریاضی دی ماه 91 . ریاضی 3 تجربی، حسابان سوم ریاضی، جبر و احتمال
سؤالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دروس ریاضی شهریور ماه 92

ریاضی سوم انسانی سؤالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دروس ریاضی شهریور ماه 92 . تاريخ
برچسب :