دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه

  یک نفر برای شنیدن وعظ و سخنرانی به شهر می رفت اما رودخانه ای سر راهش بود و او بواسطه نداشتن وسیله شخصی و سوار شدن بر قایق کرایه ای اغلب اوقات دیر به مجلس سخنرانی می رسید.

روزی واعظ در اهمیت بسم الله الرحمن الرحیم صحبت می کرد، تا اینکه به این جمله رسید: ای مردم در این آیه اسم اعظم خداوند ذکر شده است نکات مهمی در این اسم مطرح است و فواید زیادی هم بر آن مترتب است، حتی اگر کسی بسم الله بگوید، می تواند از روی آب عبور کند.

آن مرد بیدار دل، خوشحال شد و پنداشت کارش آسان گردیده است، لذا تصمیم گرفت روز بعد بسم الله بگوید و از روی آب عبور کند. صبح روز بعد، وقتی کنار رودخانه رسید، قایقی برای رفتن به آن طرف رودخانه نبود، او هم بسم الله گفت و از روی آب گذشت.
...

بعد از چند روزی به فکر افتاد که به خاطر سپاسگزاری از واعظ، او را به خانه اش مهمان کند. اما قایقی حاضر نبود، به همین خاطر از واعظ خواست با هم بسم الله بگویند و از روی آب عبور کنند.

مرد بیدار دل بسم الله گفت و به طرف دیگر رودخانه رفت و از آن طرف فریاد زد و از واعظ خواست بیاید.

واعظ گفت: من نمی توانم از روی آب بیایم.

مرد بیدار دل با تعجب گفت: همان مطلبی را که به من آموختی، به آن عمل کن.

واعظ گفت: آن چیزی که همرا تو هست با من نیست و آن ایمان به بسم الله الرحمن الرحیم است.

صداقت و اخلاص و ایمان وسایلی هستند که انسان را به سرمنزل مقصود می رسانند، دانش و علم تنها برای رسیدن به مقصود کفایت نمی کند.

اخلاق و احکام ،ص418


مطالب مشابه :


درس صداقت

جملات زیبا (امیرکبیر) - درس صداقت - زیبا نوشتن هنر نیست , درباره من. به نام
جملات زیبا در مورد صداقت و سیاست :

جـمـلات زیـــبـا ( رسول ترک ) - جملات زیبا در مورد صداقت و سیاست : درباره وبلاگ. با
دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه

جملات زیبا - دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - جملات عاشقانه.جملات قصار .جملات عارفانه.
پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم اردیبهشت 92

پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار
درس صداقت

جملات زیبا (امیرکبیر) - درس صداقت - زیبا نوشتن هنر نیست , درباره من. به نام
جملات زیبا در مورد صداقت و سیاست :

جـمـلات زیـــبـا ( رسول ترک ) - جملات زیبا در مورد صداقت و سیاست : درباره وبلاگ. با
دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه

جملات زیبا - دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - جملات عاشقانه.جملات قصار .جملات عارفانه.
پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم اردیبهشت 92

پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار
برچسب :