توضیح در خصوص کتب جدیدالتالیف کاردانش

در پی تالیف ۶ کتاب جدید توسط دفتر تالیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش که در شاخه کاردانش صورت گرفته است (لیست این کتب در پست 28/7/89 آمده است) و با توجه به اینکه امسال اولین سال تالیف میباشد و هنوز این کتب در استان سمنان توزیع ُنشده است و برای جلوگیری از افت هنرجویان بعلت نبود کتاب درسی،از کتب زیر استفاده گردد:

رشته نقشه کشی ساختمان

ترم اول: نقشه کشی عمومی ساختمان-عبیداله جرجانی

ترم دوم: نقشه کشی سازه - عبیداله جرجانی

رشته معماری داخلی

ترم اول: نقشه کشی عمومی ساختمان-عبیداله جرجانی

ترم دوم: نقشه کشی معماری-۳ جلدی- عبیداله جرجانی

بدیهی است هرزمان که کتب جدید به دست هنرستانها برسد هنرآموزان عزیز از آن استفاده خواهند کرد. ذکر این نکته ضروری است که این کتب تمام استاندارد را پوشش نخواهد داد و بنابراین استفاده از کتب آقای جرجانی و دیگر کتب در تکمیل آن ضروری به نظر میرسد.

به تناسب هر استاندارد و اعلام نیاز همکاران عزیز، جزوه های کمک آموزشی جهت استفاده هنرآموزان ارسال خواهد شد.

با سپاس

جعفری

سرگروه کاردانش معماری و ساختمان استان


مطالب مشابه :


توضیح در خصوص کتب جدیدالتالیف کاردانش

در پی تالیف ۶ کتاب جدید رشته های معماری داخلی، نقشه کشی نقشه کشی کاردانش
لیست کتب و منابع درسی رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

در سال دوم و سوم رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش شامل نقشه کشی معماری.
کتاب مبانی نقشه کشی معماری

گروه نقشه کشی "قسمت اول "کتاب مبانی نقشه کشی معماری "قسمت دوم "کتاب دفتر تالیف کاردانش
دانلود کتابهای تخصصی نقشه کشی معماری سال دوم و سوم

دانلود کتابهای تخصصی نقشه کشی معماری دانلود کتاب های رشته نقشه کشی کاردانش فرزانگان
معرفی کتاب نقشه کشی معماری با کد استاندارد 3/1/54/32-0

آموزش نقشه کشی - معرفی کتاب گروه نقشه کشی کاردانش کتاب مهارت نقشه کشی معماری در
عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

نقشه کشی معماری. کتاب نقشه کشی معماری. ( کاردانش ) فصل یک و دو کتاب . اجزاء
کتاب رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

همکاران گرامی می توانند برای بهبود کیفیت آموزشی در درس ترسیم فنی رشته نقشه کشی معماری و
لیست کتب درخواستی جهت رشته نقشه کشی ساختمان (کاردانش)

درسی رشته نقشه کشی ساختمان درخواست کتاب ای و کاردانش کشور گروه معماری
برچسب :