آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان)

http://www.aparat.com/v/XMsOv/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87(%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86) 

 

 

 

ابتکار جالب الکترونیکی با وسایل ساده

http://www.aparat.com/v/BPtqz/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87 


مطالب مشابه :


ساده ولی هوشمند | آموزش ساخت ربات ساده ولی هوشمند

آموزش ساخت ربات ساده ولی هوشمند نیاز های ساخت: وسایل دستی قطعات الکترونیکی
چگونگی عملکرد و ساخت و اموزش لوازم الکترونیکی :

چگونگی عملکرد و ساخت و اموزش مدارهای الکترونیکی . ۸-ساخت باتری خورشیدی ساده
آموزش ساخت موتور الکتریکی ساده

آموزش ساخت موتور موتورالکتریکی ساده, اموزش ساخت موتور • پودمان شهروند الکترونیکی 1
آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان)

آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان) ابتکار جالب الکترونیکی با وسایل ساده.
کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر

دانلود نرم افزار ومطالب الکترونیکی - کنترل ساده یک led توسط آموزش avr و ساخت وسایل اندازه
معرفی رشته الکترونیک

كشورمان بايست مباني آموزش اين رشته با وسایل الکترونیکی ساده ساخت وسایل فلزی ساده.
ساخت یک باتری ساده با سیب زمینی !

ساخت یک باتری ساده با www.amper.ir بهترین وبسایت در جهت آموزش و ساخت انواع وسایل لازم
فرستنده و گیرنده ی ساده

فرستنده و گیرنده ی ساده آموزش الکترونیک تلویزیون یا سایر وسایل الکترونیکی
برچسب :