املا سوم نوبت اول و دوم

                                                بسم الله الرحمن الرحیم

           آزمون املا ، فصل اول ، فارسی سوم

1- برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید .

  الف- نصرت ، مبطلان ، اعظم ، مظهر ، وصیّت ، تداعی ، مدافع

1-    با حروف درهم ریخته ی داخل پرانتز کلمه ای بنویسید  که مترادف کلمه ی مقابل آن باشد .

  الف- فرزندان( ه ، س ، ا ، ل ، ل )  ب- عموم مردم( ا ، ع ، ا ، ی ، ر ) ج- نردبان ها ( ج ، ا ، م ، ر ، ع )

 اجازه ( خ ، ص ، ت ، ر )

2-    شکل صحیح املای کلمه ی افتاده را از داخل پرانتز انتخاب کنید و بنویسید .

الف- تو کز ............... دیگران بی غمی .( مهنت ، محنت )

ب- مدافعان ناگزیر شدند که به آن سوی ................ خرمشهر کوچ کنند ( شتّ ، شطّ )

ج- تا این را گفت برای همه ، صحنه ی کربلا.................... شد .( تداعی ، تدائی )

د- در آسمان سینه ی من ابر................ خُفت .( بغض ، بغز )

ه) این ............... کاه بردار و به لشکرگاه سلمان بر .( طوبره ی ، توبره ی )

و) آفرین بر اصحاب و............... اوی که خلق را به راستی پند دادند ( گزیده گان ، گزیدگان )

4- مناسب ترین و صحیح ترین شکل املایی کلمات زیر را انتخاب کنید .

     الف- زندگیت – زندگی ات         ب- تازگی – تازه گی      ج- مومن – مؤمن     د- الان – الآن

3-    با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها نادرست است ؟

  سنا : آفرین // بساط : فرش// ختبه : سخنرانی // وسایا : سفارشات // خرقه : لباس // فارغ : آسوده// خصلت : ویژگی // قریبان : بیگانگان // فضایل : نیکی ها // نظاره : تماشا

4-    در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

خدایا به شناخت تو زنده گانیم و به نصرت تو شادانیم .نه سنای تو را زبان ، نه دریای جلال و کبریای تو را کران . سپاس باد یزدان دانا را که آورنده ی بهار و خزان است و آفرین بر اصحاب اوی که طریق مبتلان را بر نوشتند و بسات حق را بگستردند .  1- یک      2- دو            3- سه 4- چهار

6- در کدام گزینه ، واژه های هم خانواده وجود ندارد ؟

   1- سعادت ، سعد ، مسعود    2- متعال ، تعادل ، تعالی

  3- ظلم ، مظلوم ، ظالم                  4- نصر ، نصرت ، نصیر

7- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

  تنین دلنشین – پیغامبر اعظم – در امان ماندن – قهر کردن ، خطبه ها – وصایای پیامبر – تازه گی و شکوفایی

   1- یک        2- دو            3- سه     4- چهار

8- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

   1- اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد    2- نام تو رخصت رویش است و تراوت

   3- خاموش مباش زیر این خرقه               4- هشدار که منجی جهان آمد

9- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود ندارد ؟

   1- مسجد جامع خرمشهر قلب شهر بود که می طپید و تا بود ، مظهر ماندن و استقامت بود

   2- خرمشهر به اشغال متجاوزان در آمد و مدافعان  ، به ان سوی شطّ خرمشهر کوچ کردند

   3- برای همه ، صحنه ی کربلا تدائی شد . گفت : من نمی توانم به شما فرمان بدهم

   4- این جمله را مردی از صلاله ی جوان مردان بر تابلوی دروازه ی خرمشهر نگاشته بود

10- در عبارت زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   رودخانه به آن ها مُلهق شد و نظاره می کرد که چگونه حیاط حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته ، خانه های ویران ، اتومبیل های آتش گرفته و کشتی های به گِل نشسته سر بر می آورد . عجب از این عقل باژگونه که ما را در جست و جوی شهدا به قبرستان می کشاند ! و راز ها را در دل محفوظ نگه می دارد     1- یک    2- دو                 3- سه           4- چهار

                                      فصل دوم

1-    در میان گروه کلمات زیر املای کدام کلمات نادرست است . شکل صحیح آن ها را بنویسید .

« وحله ی اول ، قریحه ی نقد و تحلیل ، محارت و تخصّص ، التفاط و توجه ، انواع عافت ، هزم و دور اندیشی ، فیلم های مستند ، وجح معاش ، هیئت ژولیده

2-    جاهای خالی را با انتخاب شکل صحیح کلمه از داخل پرانتز پر کنید .

الف- بر خرد و ............... تو پوشیده نیست که من راست می گویم .( فراصت ، فراست )

ب- وقت آن است که باقی ............. خود به ادا رسانم ( ضمان ، ظمان ، زمان )

ج- جوانان باید از این آبشخور پاک و ................ فرهنگ ایرانی بهره گیرند ( ذلال ، زلال ، ضلال )

د- در ایران نوع کاربرد آب و جلوگیری از ................ رفتن آن ، مراقبت خاصی لازم دارد .( هدر ، حدر )

ه) سرانجام ............... چهل هزار سرباز مقدونی گردیدند ( مقهور ، مقحور )

3- در کدام گزینه زیر ، غلط املایی بیش تری وجود دارد ؟

   1- در وحله ی اول ، خود و تاریخ خود را بشناسد ، سپس با جریان های عمده ی فکری جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریهه ی نقد و تهلیل گردد

2- اگر فرهنگ جوان و ترز دید او پایه و مایه ای گرفته باشد ، می تواند گشایشی در درون او پدید آورد و به بالش و رویش بیانجامد

3- در پایان کتاب خود از انحطات حکومت ایران نیز حرف می زند که در غرور و غفلت غرق شدند و سرانجام مغهور چهل هزار سرباز مقدونی گردید

4- تاریخ و فرهنگ ادبی این سرزمین ، سرشار از آموزه های اخلاقی ، دینی و حکمی و آیین زندگی است . جوانان باید از این آبشخور های زُلال بهره گیرند .

4- در کدام گزینه ، تمام واژه های به کار رفته ، هم خانواده نیستند ؟

   1- عقیده ، اعتقاد ، معتقد                      2- انضباط ، نظم ، منظم   

  3- استحکام ، محکم ، حکمت                   4- غنی ، اغنیا ، اغنا

5- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   طلب طعمه ، التفاطی نمود – انواع آفت - مقرون به ابواب بلا – عین شادکامی – عقده بریدن – باقی ضمان – خلاص شد     1- یک                2- دو            3- سه           4- چهار

6- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟   1- هیئت ژولیده         2- اعزاز کردن     3- ثواب دانستن    4- خلعتی گرانمایه


مطالب مشابه :


خرمشهر

گلستان معارف - خرمشهر - وبلاگ برتر دین و زندگی استان مازندران سال93 - گلستان معارف
لاله ای از گلستان خرمشهر

بسیج خواهران الزهراء(س) بم - لاله ای از گلستان خرمشهر - فرهنگی،مذهبی - شهرستان بم
گوشه ایی از وصیت نامه شهدای خرمشهر

خرم شهر - گوشه ایی از وصیت نامه شهدای خرمشهر مرجع وبلاگ نویسان استان گلستان »گلستان
املا سوم نوبت اول و دوم

گلستان ادب. مقالات 2- خرمشهر به اشغال متجاوزان در آمد و مدافعان ، به ان سوی شطّ خرمشهر کوچ
دکتر اصغر رمضانی فوق تخصص جراحی قلب بیمارستان گلستان اهواز

گــهــرو - دکتر اصغر رمضانی فوق تخصص جراحی قلب بیمارستان گلستان اهواز - شهـر شـکــوفــه
کارگاه آموزشی هنر مربیان پیش دبستانی

آینده های روشن لاله های خرمشهر آموزشگاه نمونه دولتی گلستان ولایت واقع در خیابان نقدی جنب
موزه جنگ خرمشهر و ...(خوزستان)

سفرنامه دیدنو - موزه جنگ خرمشهر و (خوزستان) - وبلاگی در مورد سفر و عکاسی از علیرضا نجفی مهیاری
برنامه کلاسی نیمسال اول 92-93

انجمن اقتصاد دانشگاه پیام نور خرمشهر. راه نخلستان گلستان. قالب
مسابقات تکواندو گراميداشت سوم خرداد در شهرستان ترکمن برگزار شد

گلستان اسپورت - مسابقات تکواندو گراميداشت سوم خرداد در شهرستان ترکمن برگزار شد - انعکاس
برچسب :