منابع درس زبان تخصصی آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

کارشناسی ارشد برق  

 (English for the students of power,electronics,control &communications (manoochehr haghani*

504 absolutely essential words *

 

 

کارشناسی ارشد معماری

 

* زبان عمومی کارشناسی ارشد،مهرداد امیری،انتشارات پوران پژوهش

* فرهنگ تصویر معماری،جینگ-زبان تخصصی معماری و مرمت،مهرداد امیری،مرکز معماری ایران چاپ دوم

* انگلیسی برای دانشجویان معماری،دکتر فرهادی(انتشارات سمت)

* زبان تخصصی معماری،محمد جواد مهدوی نژاد(حهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت

 

* زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)،محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی،انتشارات نگاه دانش نوین

* زبان عمومی،محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی،انتشارات نگاه دانش

* زبان تخصصی مدیریت،آرمان اشراقی،انتشارات نگاه دانش

* زبان عمومی کارشناسی ارشد،داور ونوس، مهرداد پرچ،انتشارات کتابخانه فرهنگ

* زبان عمومی کارشناسی ارشد،آرمان اشراقی،انتشارات پیک مروا

* زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)،داور ونوس،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

* 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی،انتشارات رهنما

* زبان عمومی،اباذر نورحسینی،انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

* زبان تخصصی مدیریت (GMAT)،داور ونوس - پگاه شاپوری،انتشارات نگاه دانش

* متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی،استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی،انتشارات نگاه دانش

* Barron's essential words for the TOEFL،استیون ماتیسن - ترجمه مهدی سیدآبادی،انتشارات ابتدا

* لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت،داور ونوس، مهرداد پرچ،انتشارات کتابخانه فرهنگ

* سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت،اسدالله کردنائیج،کتاب مهربان نشر

* گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد،وحید عسگری،کانون فرهنگی آموزش

* زبان تخصصی مدیریت،سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی،انتشارات سنجش

* Weihrich, Koontz،Management - A global perspective،انتشارات ترمه

* 30آزمون زبان عمومی و تخصصی مدیریت،ناصر عسگری،انتشارات کتابخانه فرهنگ

* 932واژه ضروری برای زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت،علی یونسیان

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

 

* 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی،انتشارات رهنما

* تستهای زبان عمومی کنکور سایر رشته ها

* کتاب زبان تخصصی ( ویژه دانشجویان معماری )-تالیف : دکتر حسن رستگارپور

* فرهنگ تصویری معماری

 

کارشناسی ارشد شهرسازی


* سیف الدینی، فرانک، زبان تخصصی در برنامه ریزی شهری، آییژ، چاپ اول ۱۳۸۱

* سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شیراز، چاپ اول ۱۳۷۸

* سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، واژگان فنی و مهندسی، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، چاپ اول ۱۳۸۰

* سلطانی، اماموردی، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری (شهرسازی)، احرار تبریز، چاپ اول ۱۳۸۲

* یالپانیان، علی، جزوه زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

* یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران،۱۳۸۴

 

کارشناسی ارشد حسابداری

 

* لغت کاملا ضروری برای تافل (برای بخش لغت)،ماری برومبرگ،الوند پویان

* زبان انگلیسی (از دبیرستان تا دانشگاه)(برای بخش دستور زبان)،عباس فرزام،باستان،اسفند 1388

* زبان تخصصی حسابداری با تمرکز بر مهارتهای درک مطلب (برای آزمون سراسری)،دکتر نورشی یاشاردهدشتی،نگاه دانش،1391

* ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،هادی رنجبران،نور علم،1389

* آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،هادی رنجبران،نور علم،1388

 

کارشناسی ارشد معدن

 

* 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی،انتشارات رهنما

* کتاب زبان تخصصی اکتشاف و استخراج (انتشارات سمت)

 

کارشناسی ارشد مکانیک

 

* گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش

* 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی،انتشارات رهنما

* درک مطلب : TOFEL flash Reading

* زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

* زبان عمومی ارشد.مولف مهندس بابک رستمی قراگوزلو (انتشارات نصیر)  

* واژگان ضروری ارشد مولف مهندس بابک رستمی قراگوزلو (نصیر)

* كتاب زبان انگليسي از دبيرستان تا دانشگاه، مؤلف: آقاي عباس فرزام

* كتاب زبان عمومي، مؤلف: مهندس رستمي

* کتاب English Grammer In Use

* کتاب زبان تخصصی مکانیک، مؤلف : شهرام میراحمدی شریفی

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی

 

* واژه‌نامه‌های کتب روانشناسی

* خلاصه‌های هیلگارد از کتاب متن اصلی هیلگارد- زمینه‌ی روان‌شناسی

* Reading in psychology- kianoosh hashemian.samt pub

* متون تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی – دکتر خلعت‌بری- گل‌پرور

* منبع تکمیلی: متون روانشناسی _ نائینیان و زارع - نشر آییش

 

 

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

* فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم

* فرهنگ جامع تربیت بدنی و ورزش / انگلیسی فارسی

* فرهنگ انگلیسی – انگلیسی آکسفورد ورزشی و تربیت بدنی / میچل کنت

* زبان تخصصی تربیت بدنی / ژاله معماری

* متون تخصصی انگلیسی تربیت بدنی / دکتر طهماسبی – فرزانه حاتمی / دو نوع 100 و 200 متن

* فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزشی – دکتر کوزه چیان

* فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی / انگلیسی – فارسی / دکترخواجوی

* انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی / دکتر خسرو  ابراهیم

* متون تخصصی تربیت بدنی / شهبازی – علیدوست

 

 

کارشناسی ارشد حقوق

 

* نکات مهم  Law Text ،محمود رمضانی،عدالت

* مجموعه آزمونهای متون حقوقی،محمود رمضانی،بهنامی

* متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست،محمود رمضانی،آراء سبز

* ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law،محمود رمضانی،آراء سبز

 

 

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 

* واژه‌نامه‌های کتب روان­شناسی

* کتاب متون تخصصی زبان انگلیسی دکتر منصور کوشا

* متون تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی – دکتر خلعت‌بری- گل‌پرور

 

 

کارشناسی ارشد فیزیک

* کتاب  زبان پوران پژوهش

 

کارشناسی ارشد شیمی

 

*  گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.

* 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی،ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی،انتشارات رهنما

* درک مطلب : TOFEL flash Reading

* زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

* Scientific English for chemistry students Moghimi (Ph.D) and A. Mirjaie

* واژه نامه شیمی ویرایش چهارم زیر نظر دکتر علی پور جوادی

* زبان تخصصی شیمی I و II دکتر حسن منصوری. دکتر علیرضا رضوانی، دکتر ملک طاهر مقصودلو …) انتشارات دانشگاه امام حسین.
* شیمی آلی- ولهارد- ویرایش دوم- ترجمه میرمحمد صادقی (سه جلد)

* نگرشی بر طیف‌سنجی- پاویا ترجمه برهمن موثق

* شیمی آلی- نوشته موریسون- بوید ویرایش ششم ترجمه سیدی- یاوری- میرشکرایی (سه جلد)

* شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی- نوشته شراینر ترجمه مهران غیاثی.

 

 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

* كتاب Humanities (جلد اول)، دكتر مهدي نوروزي و دكتر پرويز بيرجندي، انتشارات سمت،

* فرهنگ اصطلاحات ادبي، سيماداد، انتشارات مرواريد.

 

کارشناسی ارشد هنر

 

زبان تخصصی برای دانشجویان هنر visual arts - انتشارات سمت - مهری اشکی

 

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسته های آموزشی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل شرح درس + 8 مرحله آزمون آزمایشی را ارائه می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.       مشاوره مستقیم:  22872307-021

 


مطالب مشابه :


ادرس دکتر میلانی

دکتر مهرداد آرمان پور دکتر افشین
طاهریان

یکی به من ادرس یه دکتر داد به اسم طاهریان دکتر مهرداد آرمان پور دکتر افشین
آدرس دکتر رزینا بشارتی زاده

دکتر مهرداد آرمان پور دکتر افشین
آدرس دکتر همایون الهی

دکتر مهرداد آرمان پور دکتر افشین
آدرس دکتر کوچک زاده

دکتر مهرداد آرمان پور دکتر افشین
مترجمین ،نویسندگان ومقاله نویسان نائینی

نائینی ، ،حسینعلی امامی نائینی دكتر غلامحسين ابراهيمي نائيني دکتر دکتر پور مهرداد
منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، منابع آزمون ارشد، منابع کنکور ارشد، منابع کنکور کارشناسی ارشد، مناب

برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان دکتر هرمز مهرداد دکتر فرامرز رفیع پور
منابع درس زبان تخصصی آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

* زبان عمومی کارشناسی ارشد،داور ونوس، مهرداد پور و آرمان دکتر علی پور
دعوت 365 دانشجو ساروی از جلیلی و لنکرانی

جوانان حامی دکتر بدلیل باور نداشتن به آرمان‌های جهانی انقلاب اسلامی و مواج پور
برچسب :