خطرات فیزیکی محیط کار در باغبانی و کشاورزی

خطرات فیزیکی محیط کار در باغبانی و کشاورزی

مواجهه با اشعه خورشید: مواجهه با اشعه ماورای بنفش خورشید ضمن پیری زودرس پوست ممکن است سرطان پوست را موجب گردد. اثرات زیانبار نور خورشید خاصیت تجمعی دارد و هرچه مواجهه پوست با نور آفتاب بیشتر باشد ابتلا به سرطان پوست بیشتر است.

از آنجایی که سر و صورت ،پشت دستها و ساعد بیشتر در معرض آفتاب قرار دارند لذا سرطان در این اندامها شایعتر است. این نوع سرطان شبیه لکه خشک سفید برروی پوست ظاهر می شود و ممکن است پس از مدتی از سطح پوست کنده شود اما با عود مجدد احتمال تبدیل آن به زخم وجود دارد.در صورت مشاهده علائم اولیه زیر باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کرد:

1- هرگونه وضعیت غیرمعمول درپوست که پس از گذشت 4هفته برطرف نشود.

2- هرگونه جراحت –زخم یا پوسته پوسته شدن پوست

3- لکه های سفید پایدار روی لبها

4- هرگونه خال که به سرعت گسترش یابد یا شکل و رنگ آن تغییر کند.

5- هرخالی که خارش داشته و یا با ترشح همراه باشد.

برای جلوگیری از اثرات سوء اشعه خورشید باید از لباس و کلاه و کرم حفاظتی استفاده نمود ؛ در صورت امکان، مواجهه با نور خورشید را به حداقل برسانند.

هنگام استفاده از سموم جهت آفت کشی گیاهان :

به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از سموم و مواد شیمیایی رعایت نکات زیر توصیه می شود:

1- کلیه مواد شیمیایی ممکن است خطرناک یا کشنده باشند. بنابراین از مواجهه با آنها باید پرهیز شود.

2- پیش از استفاده از هر ماده شیمیایی مطالعه دستورالعمل سازنده ضروری است.

3- هنگام استفاده از مواد شیمیایی از وسایل حفاظتی متناسب و کافی استفاده کنید.

4- پس از استفاده و کار با مواد شیمیایی قسمتهای آلوده بدن باید حتماً شسته شوند.

5- برای نگهداری سموم باید از ظروف برچسب دار استفاده شود.

6- محل نگهداری سموم باید دور از دسترس اطفال باشد.

7- مواد شیمیایی را باید در ظرف اصلی خود نگهداری نمود.

8- از مصرف مواد غذایی و استعمال دخانیات در محل سم پاشی باید خودداری کرد

9- درزمان استفاده از مواد شیمیایی یا سمی به منظور جلوگیری از احتمال پاشیده شدن آنها به چشمها یا سرو صورت باید از حفاظهای چشمی و صورت استفاده نمود

10- به هیچ وجه از ظروف سموم نباید برای نگهداری آب یا غذا استفاده کرد.

 


مطالب مشابه :


دسترسی به سیستمهای حفاظت فیزیکی

دسترسی به سیستمهای حفاظت فیزیکی. تجهيزات انفرادي و لباس هاي سازماني انبار شده در تأسيسات
همه چیز در مورد گارد حفاظت فیزیکی ریاست جمهوری

گارد حفاظت فیزیکی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب اسلامی و با توجه به ترور
روشهای کنترل جهت حفاظت اطلاعات

حفاظت فیزیکی شامل استفاده از قفل ها ،گاردهای خفاظتی ،لباس های نشان دار،هشدارها و اندازه
لباسهاي حفاظت فردي

HSE و بهداشت حرفه ای یزد - لباسهاي حفاظت فردي - HSE و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد( The Yazd
وسایل حفاظت فردی (PPE)

وسايل حفاظت فردي: تمام تجهيزات و لباس­هاي حفاظتي بايد با طراحي هاي عوامل فیزیکی محیط
وسايل‌ حفاظت‌ انفرادي‌ 1

Health & Safety Executive - وسايل‌ حفاظت‌ انفرادي‌ 1 - تلاش برای هم آموزی کارشناسان و سایر علاقه مندان
خطرات فیزیکی محیط کار در باغبانی و کشاورزی

حفاظت -ایمنی خطرات فیزیکی برای جلوگیری از اثرات سوء اشعه خورشید باید از لباس و کلاه و
برچسب :