استخدام سازمان انتقال خون در تمام استانها (ملهت-۸۹/۱۲/۵)

سازمان انتقال خون ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیازپایگاههای تابعه خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۸۹۱۸/۲۰۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۳۳۱ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی , تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

جدول نیازهای استخدامی
ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد شرایط احراز
۱ پزشک (۱) استان آذربایجان شرقی : تبریز، مراغه (هر کدام ۱ نفر) استان آذربایجان غربی : ارومیه (۴ نفر) استان اردبیل : اردبیل(۲نفر ) ،خلخال (۱نفر) استان اصفهان : کاشان (۱نفر صرفا” مرد )، ،خوانسار، نجف آباد (هر کدام ۱ نفر ) استان ایلام : ایلام (۱نفر) استان بوشهر : ،بوشهر(۲نفر)،دشتستان (۱ نفر) استان چهار محال و بختیاری : شهرکرد(۲نفر)،بروجن(۱نفر) استان خراسان رضوی : مشهد (۳ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، تربت حیدریه (۱ نفر صرفا”مرد)، قوچان(۱ نفر) استان خراسان جنوبی : بیرجند(۲ نفر) استان خراسان شمالی : بجنورد (۱نفر) استان خوزستان : آبادان، مسجد سلیمان، ایذه, شوشتر، خرمشهر، ماهشهر ( هر کدام ۱ نفر) استان زنجان : زنجان( ۱ نفر) استان سمنان : سمنان (۲ نفر) ، دامغان، شاهرود، گرمسار ( هر کدام ۱نفر) استان سیستان و بلوچستان : زاهدان (۱ نفر) ، چابهار (۱ نفر)، زابل (۲ نفر) استان فارس : شیراز ( ۱ نفر) استان قزوین : قزوین(۲ نفر) ، الوند ،تاکستان (هر کدام ۱ نفر) استان کردستان : سنندج ( ۲ نفر) استان کرمان : کرمان (۳ نفر)، رفسنجان (۲ نفر) ، سیرجان، بم ( هر کدام ۱ نفر) استان کرمانشاه : کرمانشاه، اسلام آباد، کنگاور، سنقر، جوانرود ( هر کدام۱ نفر) استان کهکیلویه و بویراحمد : یاسوج، گچساران (هر کدام۱نفر) ،کهکیلویه(۱نفر) استان گلستان : گنبد کاووس(۱نفر) استان گیلان : رشت، لنگرود، فومن (هر کدام۱نفر)، انزلی، رودسر، تالش (هر کدام ۱ نفر صرفا” مرد) استان لرستان : خرم آباد(۱نفر)،بروجرد،الیگودرز(هر کدام ۱ نفر) استان مرکزی : اراک(۲نفر صرفا” مرد) استان مازندران : ساری(۲نفر)، تنکابن ،آمل،بابل،بهشهر(هر کدام ۱ نفر) استان هرمزگان : بندرعباس(۳نفر) ،بندرلنگه (۱نفر) استان همدان : ملایر(۱نفر) استان یزد : یزد، اردکان (هر کدام ۱نفر) ۹۰ نفر دارابودن مدرک تحصیلی دکتری دررشته پزشک عمومی
۲ پزشک (۲) استان خوزستان : اهواز (۱نفر) استان فارس : شیراز (۱نفر) استان کرمانشاه : کرمانشاه (۱نفر) استان گلستان : گرگان (۱نفر) ۴ نفر دارابودن مدرک تحصیلی دکتری دررشته پزشک عمومی (داوطلبان این رشته شغلی برای آموزش تخصصی در دستگاه مورد نیاز می‌باشد)
۳ کارشناس آزمایشگاه استان آذربایجان شرقی : تبریز (۲ نفر)، میانه( ا نفر) استان آذربایجان غربی : ارومیه، مهاباد (هر کدام ا نفر) استان اردبیل : اردبیل(۲ نفر) استان اصفهان : کاشان ( ا نفر)، اصفهان، نجف آباد (هر کدام ا نفر صرفا” مرد) استان ایلام : ایلام (۱نفر) استان بوشهر :بوشهر(۱ نفر) استان چهار محال و بختیاری : شهرکرد(۲نفر)، بروجن(۱نفر) استان خراسان رضوی : مشهد، نیشابور(هر کدام ا نفر) استان خراسان جنوبی : بیرجند(۱ نفر) استان خراسان شمالی : بجنورد(۲نفر) استان خوزستان : آبادان (۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد) خرمشهر، شوشتر( هر کدام ا نفر) استان سمنان : سمنان ، دامغان (هر کدام ۱ نفر) استان سیستان و بلوچستان : زاهدان(۳نفر)،سراوان(۱نفر) استان فارس : جهرم (۲ نفر مرد) استان قزوین : قزوین(۲ نفر) استان قم : قم(۱ نفر مرد) استان کرمان : کرمان(۲ نفر) استان کهکیلویه و بویراحمد : یاسوج(۲ نفر) استان گلستان : گرگان(۲نفر) استان لرستان : بروجرد(۲ نفر) استان مازندران : آمل، بهشهر(هر کدام۱ نفر)، بابل (۳ نفر) استان مرکزی : اراک(۲ نفر صرفا”مرد) استان هرمزگان : بندر لنگه(۱نفر)،بندرعباس(۲نفر) استان همدان : همدان، ملایر (هر کدام ا نفر) استان یزد : یزد(۱نفر) ۵۶ نفر دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس یا دکتری دریکی ازرشته های علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی،هماتولوژی،دکتری تخصصی آسیب شناسی،آزمایشگاهی،بانک خون وفوق لیسانس در رشته میکروبیولوژی و لیسانس در رشته شیمی
۴ کاردان آزمایشگاه استان خراسان جنوبی : بیرجند(۱نفر) استان خوزستان : آبادان ، بهبهان (هرکدام ۱نفر ) استان فارس : شیراز(۱نفر) استان قم : قم(۱نفر) استان کردستان : سنندج(۱نفر) استان هرمزگان : بندرعباس(۱نفر) ۷ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته علوم آزمایشگاهی
۵ مسئول امور انتقال خون (۲) استان آذربایجان شرقی : تبریز (۱ نفر)،میانه ، مراغه (هر کدام ۱ نفر) استان آذربایجان غربی : ارومیه(۲ نفر )، مهاباد (۱ نفر) استان اردبیل : اردبیل (۳ نفر )، خلخال (۱نفر) استان اصفهان : اصفهان ( ۱نفر)، کاشان (۱ نفر )، نجف آباد (۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، شهرضا(۱ نفر صرفا” زن) استان ایلام : ایلام(۱نفر ) استان بوشهر : بوشهر(۲نفر)،دشتستان(۱نفر) استان چهار محال و بختیاری : بروجن(۱نفر زن) استان خراسان رضوی : مشهد(۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد) ، نیشابور(۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد) ، تربت حیدریه(۱نفر صرفا” مرد)، قوچان(۲ نفر) استان خراسان جنوبی : بیرجند (۲ نفر ) استان خراسان شمالی : بجنورد (۴ نفر ) استان خوزستان : شوشتر(۱ نفر )، آبادان( ۳ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، دزفول(۲ نفر )، ایذه (۳ نفر)، اهواز (۱نفر صرفا” مرد)، ماهشهر (۱ نفر )، خرمشهر (۱ نفر )، بهبهان(۳ نفر) استان زنجان : زنجان(۲ نفر) استان سمنان : سمنان(۱ نفر )، شاهرود، گرمسار (هرکدام ۱ نفر ) استان سیستان و بلوچستان : زاهدان(۴ نفر)، سراوان، ایرانشهر (هرکدام ۱ نفر )، چابهار(۲ نفر)، زابل (۴نفر ) استان فارس : شیراز(۲ نفر)، آباده(۲ نفر )، کازرون (۲ نفر )، داراب (۳ نفر )، لار(۴ نفر )، جهرم (۲ نفر صرفا” مرد )، فسا (۲ نفر ) استان قزوین : قزوین(۴ نفر )، تاکستان (۲ نفر )، الوند (۱ نفر ) استان قم : قم(۳ نفر صرفا” ۲ نفر مرد) استان کردستان : سنندج (۲ نفر ) استان کرمان : کرمان (۳ نفر )، رفسنجان (۲ نفر )، کهنوج، جیرفت (هرکدام ۱ نفر) استان کرمانشاه : کرمانشاه (۳ نفر )، قصرشیرین (۱ نفر )، اسلام آباد (۲ نفر )، کنگاور (۱ نفر )، سنقر (۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، جوانرود (۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد) استان کهکیلویه و بویراحمد : گچساران (۱ نفر )، کهکیلویه (۳ نفر ) استان گلستان : گرگان (۱ نفر )، گنبد کاوس (۲ نفر ) استان گیلان : رشت (۴ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، انزلی(۱ نفر صرفا” مرد )، فومن(۱ نفر صرفا” مرد ) استان لرستان : بروجرد(۱ نفر )، الیگودرز (۱نفر ) استان مازندران : ساری (۲ نفر )، آمل (۲ نفر ) استان مرکزی : اراک (۱ نفر صرفا” مرد ) استان هرمزگان : بندرعباس (۱ نفر ) استان همدان : همدان (۲ نفر )، ملایر (۱ نفر ) استان یزد : یزد (۳ نفر )، اردکان (۱ نفر ) ۱۳۹ نفر دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس دریکی ازرشته های علوم آزمایشگاهی, پرستاری و میکروبیولوژی
۶ مسئول امور انتقال خون (۱) استان خراسان رضوی : تربت حیدریه ( ۱ نفر ) استان خوزستان : دزفول (۲ نفر )، بهبهان، (۱ نفر) استان زنجان : زنجان (۱ نفر ) استان سمنان : گرمسار (۱ نفر ) استان قم : قم(۱ نفر صرفا” مرد ) استان کردستان : سنندج (۱ نفر ) استان کرمان : بم، کهنوج، سیرجان (هرکدام ۱ نفر ) استان لرستان : بروجرد (۱ نفر ) ، الیگودرز (۱ نفر صرفا” مرد) استان همدان : ملایر (۱ نفر ) ۱۴ نفر دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته علوم آزمایشگاهی
۷ کارشناس شبکه استان آذربایجان غربی : ارومیه (۱ نفر ) استان اردبیل : اردبیل(۱ نفر ) استان اصفهان : اصفهان (۱ نفر صرفا” مرد) استان ایلام : ایلام(۱ نفر ) استان خراسان رضوی : نیشابور(۱ نفر ) استان خراسان جنوبی : بیرجند(۱ نفر ) استان زنجان : زنجان(۱ نفر ) استان خوزستان : اهواز(۱ نفر ) استان سمنان : سمنان(۱ نفر ) استان سیستان و بلوچستان : زاهدان(۱ نفر ) استان فارس : شیراز(۱ نفر ) استان قم : قم(۲ نفر صرفا” ۱ نفر مرد)، استان مازندران : ساری (۱ نفر ) استان کرمان : کرمان (۱ نفر ) استان کرمانشاه : کرمانشاه(۱ نفر ) استان کهکیلویه و بویراحمد : یاسوج (۱ نفر ) استان مرکزی : اراک(۱نفر صرفا” مرد) استان هرمزگان : بندرعباس(۱ نفر ) استان همدان : همدان(۱ نفر ) استان یزد : یزد (۱ نفر ) ۲۱ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و سخت افزار,معماری سیستمهای کامپیوتری , سیستمهای نرم افزاری,مهندسی سیستم,مدیریت IT و مهندسی IT

شرایط عمومی استخدام

- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.
- دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد نظر.
- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی, ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
- التزام به قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران.

شرایط اختصاصی استخدام :

- حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن برای تمام مقاطع ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی.

مدارک مورد نیاز :

- تکمیل برگ درخواست شغل الکترونیکی(با دقت تکمیل گردد)
- اسکن یک قطعه عکس تمام رخ جدید
- داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی سازمان انتقال خون ایران به همراه اصل مدارک به کارگزینی پایگاههای انتقال خون استان مربوطه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. پایگاههای انتقال خون موظف هستند کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمایند.
- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- اصل به همراه تصویر کارت ملی
- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
- اصل به همراه تصویر پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
- اصل به همراه تصویرپایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از آن
- اصل به همراه تصویرمدارک دال بر بومی بودن
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
- اصل به همراه تصویر رسید بانکی مبنی بر پرداخت شرکت در آزمون
- دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید پشت نویسی شده
- اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ۵۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمونهای عمومی و تخصصی, داوطلبان استخدام (ایثارگران پنجاه درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد و فرزندان جانباز ۲۵% و بالاتر از پرداخت هزینه معاف می باشند).

- تبصره : با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ در خواست شغل می‌باشد، لازم است در تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگه بصورت الکترونیکی قابل پذیرش نخواهد بود.

نحوه و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به سایت www.ibto.ir از تاریخ ۸۹/۱۱/۲۷ تا تاریخ ۸۹/۱۲/۰۵ می‌توانند ثبت نام نمایند.

زمان توزیع کارت

کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی از طریق سایت www.ibto.ir از تاریخ ۸۹/۱۲/۱۸ لغایت ۸۹/۱۲/۱۹ ارائه و محل برگزاری آزمون در زمان چاپ کارت به اطلاع متقاضیان محترم رسانده خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از :

الف – آزمون توانمندی های عمومی شامل معارف اسلامی ، ریاضی و آمار مقدماتی،زبان انگلیسی عمومی،اطلاعات سیاسی و اجتماعی ومبانی قانونی، زبان و ادبیات فارسی و فناوری اطلاعات
ب- آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.

ضمناً کلیه اخبار مربوط به آزمون از طریق سایت مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.

تذکرات:

۱-ایثارگران شامل جانبازان, آزادگان و رزمندگانی که دارای ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا, مفقودین و جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به کار در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی, با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت مقرر برخوردار خواهند بود.

۱-۱- از کل سهمیه استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانباز ۲۵% و بالاتر و ۵ درصد باقیمانده به سایر ایثارگرن اختصاص دارد. ۲۵ درصد سهمیه فرزندان شاهد, از سوی بنیاد شهید معرفی شده و در حال جذب هستند. فرزندان معظم شاهد که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند, انجام خواهد شد.
۲-۱- استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد و جانباز ۲۵% و بالاتراز طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۳-۱- در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله ” عضو خانواده جانباز از کارافتاده کلی غیرقادر به کار“ قید شود, در غیر این صورت این افراد نمی توانند از مزایای بند یک تذکرات بهره مند شوند.
۴-۱- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارایه تصویر آن نیازی به اخذ و ارایه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.۲- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره لازم به ترتیب نمره فضلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
۳- داوطلبان بومی در استانهای ایلام, آذربایجانغربی ,اردبیل , بوشهر, سیستان و بلوچستان , چهارمحال و بختیاری , خراسان جنوبی , خراسان شمالی, خوزستان , کردستان, کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف ۵۰ درصد به تفکیک رشته مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار می باشند. ضمناً استفاده از امتیاز بومی بودن برای داوطلبان استخدام استانهای مذکور اختیاری بوده و در صورت برخورداری از امتیاز فوق, پذیرفته شدگان آزمون در صورت تمدید قرارداد استخدام پیمانی موظف به سپردن تعهد (۱۰) سال خدمت در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا می باشند. ضمناً بومی, به افردی اطلاق می شودکه حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند: الف- تمامی سال های تحصیلی دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام گذرانده باشند.
ب- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ج- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل (۳)سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشند نیز بومی تلقی می شوند. داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال دارند.۴- داوطلبان نباید ازجمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.
۵- به ثبت نام دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- در هر مرحله از مراحل امتحان, مسابقه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است, داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد. تبصره : موارد ذیل به شرط تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند, به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب) افراد خانواده معظم شهداء, آزادگان, مفقودالاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر, فرزندان, پدر, مادر, خواهر, برادرتا میزان ۵ سال.
ج) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها, موسسه هاو شرکت های دولتی, بانک ها و شرکت های تحت پوشش آن ها, شرکت های بیمه, شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است, موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند, نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رسمی آن ها.۷ – اولویت انتخاب داوطلبان، در شرایط یکسان به ترتیب با داوطلبان بومی ، شاغلین غیر رسمی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق و شاغلین غیر رسمی سازمان انتقال خون خواهد بود.
۸- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم است همراه مدارک ، مدرک پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از آنرا ارسال دارند.
۹- افرادیکه در حال گذراندن خدمت طرح نیروی انسانی موظف در واحدهای تابعه این سازمان می باشند می توانند در صورت داشتن شرایط احراز مندرج در آگهی برای همان شغلی که به آن اشتغال دارند و نیز همان منطقه جغرافیایی انجام طرح داوطلب استخدام شوند.
۱۰- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون(حداکثر۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۱۱- کلیه داوطلبان واجد شرایط موظفند در آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی شرکت نمایند.
۱۲- کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و معرفی داوطلبان به منظور گزینش براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقررصورت می پذیرد.
۱۳- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره امتحان عمومی (۶۰% نمره امتحان عمومی) را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی انجام خواهد شد.
۱۴- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
۱۵- کلیه پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی به استثناء متعهدین بند ۴ در صورت تمدید قرارداد پیمانی ملزم به سپردن تعهد ۵ سال خدمت در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا می باشند.
منبع : http://b.sarmadgroup.ir/Home.aspx


مطالب مشابه :


نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان فارس

نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان فارس اسفند ۱۳۹۲. دی سایت استخدام
آگهی استخدام شرکت صنایع الکترونیک آرمیتا -مهلت:15 اسفند91

آگهی استخدام استخدام شهرداری. استخدام استانداری -27 اسفند 1393 .
اعلام نتایج استخدامی استانداری فارس تاریخ آزمون 91/3/26

اعلام نتایج استخدامی استانداری فارس تاریخ آزمون 91/3 ویژه متقاضیان استخدام در اسفند
آگهی های استخدامی امروز کشور - 19مهرماه 91

آگهی های استخدامی امروز کشور - 19مهرماه 91 - استخدام شرکت تولید قطعات برقی خودرو در شهر
اعلام نتایج استخدامی استانداری فارس تاریخ آزمون 91/3/26

اعلام نتایج استخدامی استانداری فارس تاریخ آزمون 91 اسفند 1391. اعلام نام استخدام نیرو
برگزاری آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی

های اجرایی استان در اسفند ماه سال 91، دومین آگهی آزمون استخدام شهرداری. فارس. قزوین. قم
آگهی استخدام بانک صادرات ایران -سال 92

آگهی استخدام اصفهان، فارس، همدان، قم و استخدام شهرداری.
استخدام سازمان انتقال خون در تمام استانها (ملهت-۸۹/۱۲/۵)

استخدام سازمان (۱نفر) استان فارس : شیراز شهرداری ها و موسسات و شرکت های
برچسب :