نسخۀ غیر مصوب کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه هشتم در دو بخش تالیف گردید.

نسخۀ غیر مصوب کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه هشتم در دو بخش تالیف گردید

بخش اول

کلیات و پروژه

دانلود کنید

بخش دوم

پودمان کار با فلز

دانلود کنید

پودمان برق و الکترونیک

دانلود کنید

پودمان شهروند الکترونیکی 1

دانلود کنید

پودمان صنایع دستی (بافت)

دانلود کنید

پودمان شهروند الکترونیکی 2

دانلود کنید

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات اهلی

دانلود کنید

پودمان اداری و مالی

دانلود کنید

پودمان معماری و سازه (ماکت سازی)

دانلود کنید

برگرفته از سایت گروه کاروفناوری کشور


مطالب مشابه :


جواب کارکلاسی صفحه 113 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

جواب کارکلاسی صفحه 113 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان پرورش دانلود بازی حیوانات اهلی
نسخۀ غیر مصوب کتاب راهنمای معلم کار و فناوری پایه هشتم در دو بخش تالیف گردید.

درباره کتاب کاروفناوری برای دانلود کنید. پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات اهلی. دانلود
روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه

آموزش کامپیوتر برای بازی با حیوانات اهلی ، باغبانی ، جستجو در طبیعت ، پرورش حیوانات و
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

سایت دانلود موزیک برای عکس های حیوانات اهلی ,عکس دانلود بازی
کشاورزی پایدار

aghamazear دانلود بازی کامپیوتر. برای این کار گیاهان یا پرورش حیوانات اهلی به تهیه
ركورد شكنی یک گاو در گلستان

به فكر پرورش حیوانات و اهلی كردن آن برای اصلاح بازی موبایل و کامپیوتر;
مفهوم کشاورزی پایدار

aghamazear دانلود بازی کامپیوتر. برای درک وسیع تری در کشاورزی دیگر یا حیوانات ، پرورش
برچسب :