سر فصل و لیست دروس رشته های کاردانی و کارشناسی

سر فصل و لیست دروس رشته های کاردانی و کارشناسی

 

نام رشته  تحصیلی

مقطع تحصیلی

کد رشته لیست دروس سرفصل دروس

روانشناسی عمومی

کارشناسی پیوسته

 20705 دانلود دانلود

روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناسی پیوسته

 20711 دانلود دانلود

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی پیوسته

40101  دانلود دانلود

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

 84112 دانلود دانلود

کاردانی فنی برق الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

 40113 دانلود دانلود
الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

 40116 دانلود دانلود

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

 40132 دانلود دانلود

کامپیوتر - نرم افزار

کاردانی پیوسته

41002  دانلود دانلود

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

40433  دانلود دانلود

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

 40626 دانلود دانلود

علمي كاربردي حسابداري

کاردانی پیوسته

 21307 دانلود دانلود

تأسیسات تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

 40628 دانلود دانلود

آمار

کاردانی ناپیوسته

 30801 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

40134 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

40143 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید- ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

40661 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید-قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

84123 دانلود دانلود

مهندسی  تکنولوژی مخابرات انتقال

کارشناسی ناپیوسته

40138 دانلود دانلود

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

40470 دانلود دانلود

زيست شناسي سلولي و مولكولي- ميكروبيولوژي

کارشناسی پیوسته

 30501 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

41019 دانلود دانلود

مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

40137 دانلود دانلود

معماری

کاردانی ناپیوسته

60206  دانلود دانلود

نقشه کشی  عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی

کاردانی پیوسته

40432  دانلود دانلود

ساخت و تولید- ماشين افزار

کاردانی پیوسته

40630  دانلود دانلود
مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی برودتی کارشناسی ناپیوسته 40658 دانلود دانلود
مهندسی تكنولوژي مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657  دانلود دانلود
مهندسی تكنولوژي نرم افزارکامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 41013 دانلود دانلود
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 84157 دانلود دانلود
طراحی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 75136 دانلود دانلود

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

 

نام رشته  تحصیلی

مقطع تحصیلی

کد رشته

لیست دروس

سرفصل دروس

روانشناسی عمومی

کارشناسی پیوسته

 20705

دانلود

دانلود

روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناسی پیوسته

 20711

دانلود

دانلود

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی پیوسته

40101 

دانلود

دانلود

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

 84112

دانلود

دانلود

کاردانی فنی برق الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

 40113

دانلود

دانلود

الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

 40116

دانلود

دانلود

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

 40132

دانلود

دانلود

کامپیوتر - نرم افزار

کاردانی پیوسته

41002 

دانلود

دانلود

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

40433 

دانلود

دانلود

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

 40626

دانلود

دانلود

علمي كاربردي حسابداري

کاردانی پیوسته

 21307

دانلود

دانلود

تأسیسات تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

 40628

دانلود

دانلود

آمار

کاردانی ناپیوسته

 30801

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

40134

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

40143

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید- ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

40661

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید-قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

84123

دانلود

دانلود

مهندسی  تکنولوژی مخابرات انتقال

کارشناسی ناپیوسته

40138

دانلود

دانلود

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

40470

دانلود

دانلود

زيست شناسي سلولي و مولكولي- ميكروبيولوژي

کارشناسی پیوسته

 30501

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

41019

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

40137

دانلود

دانلود

معماری

کاردانی ناپیوسته

60206 

دانلود

دانلود

نقشه کشی  عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی

کاردانی پیوسته

40432 

دانلود

دانلود

ساخت و تولید- ماشين افزار

کاردانی پیوسته

40630 

دانلود

دانلود

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی برودتی

کارشناسی ناپیوسته

40658

دانلود

دانلود

مهندسی تكنولوژي مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

40657 

دانلود

دانلود

مهندسی تكنولوژي نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

41013

دانلود

دانلود

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

84157

دانلود

دانلود

طراحی شهری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

75136

دانلود

دانلود


مطالب مشابه :


قابل توجه فارغ التحصیلان رشته علمی – کاربردی معماری

رشته علمیکاربردی معماری ناپیوسته رشته علمیکاربردی معماری معماری دانشگاه
تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی پودمانی

تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی فصل های رشته های دانشگاه
کانسپت

دانشگاه علمی کاربردی مانند رنگ دیوارهای داخلی یا معماری دانشگاه جامع
سد قوسی وزنی کارون ۴

دانشگاه علمی کاربردی دو رشته تونل انحراف با قطر داخلی ۵ دانشجویان معماری دانشگاه
تاثیر اقلیم در معماری

دانشگاه علمی کاربردی نسبت به تأثیر عوامل داخلی آن معماری دانشگاه جامع
پرسپکتیو یک نقطه ای از نمای داخلی یک پلان :

انجمن معماری دانشگاه علمی کاربردی داخلی یک پلان : سال گذشته که ترم دوم رشته معماری
اعتراض فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری ومجلات داخلی و فناوری معماری دانشگاه
استخدام مهندس معماری

جامع علمی کاربردی، و رشته ی معماری از دانشگاه زیبا در رشته معماری داخلی
سر فصل و لیست دروس رشته های کاردانی و کارشناسی

نقشه کشی معماری. علمی کاربردی » دانلود تمام سر فصل های رشته های دانشگاه جامع علمی
آگهی جذب هیات علمی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماری دانشگاه آزاد تبریز برای جذب اعضای هیات علمی. ردیف. دانشکده. رشته کاربردی.
برچسب :