دعای بستشیر

دعای یستشیر

 


اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَذی لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبینُ الْمُدَبِرُّ بِلا وَزیرٍ وَ لا خَلْقٍ مِنْ عِبادِهِ یَسْتَشیرُ
ستایش مخصوص خدایی است که نیست معبودی جز او پادشاه بر حق آشکار آن مدبری کهوزیر و کمک کاری ندارد و نه با مخلوقی از بندگانش مشورت کند
الاْوَّلُ غَیْرُ مَوْصُوفٍ وَالْباقی بَعْدَ فَنآءِ الْخَلْقِ الْعَظیمُ الرُّبُوبِیَّهِ نُورُ السَّمواتِ وَالاْرَضینَ وَ فاطِرُهُما
آغازی که به وصف درنیاید و آنکه پس ازفنایخلق باقی است آن خدایی که مقام ربوبیتش بس بزرگ است روشنی آسمانها و زمینها وآفریننده آنهاست
وَ مُبْتَدِعُهُما بِغَیْرِ عَمَدٍ خَلَقَهُما وَ فَتَقَهُما فَتْقًاًً فَقامَتِ السَّمواتُ طآئِعاتٍ بِاَمْرِهِ
و پدیدآورنده آنهاست بدون پایه و ستون آنها را آفرید و به نحو خاصی آنها را ازهم گشود پس آسمانها مطیعانه به امرش ایستادند
وَاسْتَقَرَّتِ الاْرضَوُنَ بِاَوْتادِها فَوْقَ الْمآءِ ثُمَّ عَلا
و زمینها نیز با میخهایش (کوهها) بر زیر آب مستقرشدند سپس برآمد
رَبُّنا فِی السَمواتِ الْعُلی اَلرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی لَهُ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاْرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری
پروردگار ما در آسمانهای بلند آن بخشاینده که بر عرش مستولی است از آن اوست هرچه درآسمانها و هر چه در زمین و هرچه مابین آن دو و آنچه در زیر کره خاک است
فَاَنَا اَشْهَدُ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّهُ لا رافِعَ لِما وَضَعْتَ وَ لا واضِعَ لِما رَفَعْتَ وَ لا مُعِزَّ لِمَنْ اَذْلَلْتَ
پس منگواهی دهم که براستی تویی خدایی که هر چه را پست کردی کسی بلندش نتواند کرد و هر چه رابلند کردی کسش پست نتواند کرد
وَ لا مُذِلَّ لِمَنْ اَعْزَزْتَ وَ لا مانِعَ لِما اَعْطَیْتَ وَ لا مُعْطِیَ لِما مَنَعْتَ
هر که را خوار کردی کسش عزت نتوان داد و هر که را عزت دادی کسی خوارش نتواندآنچه را دادی جلوگیر ندارد و آنچه را جلوگیری کردی کسی نتواند بدهد
وَ اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ کُنْتَ اِذْ لَمْ تَکُنْ سَمآءٌ مَبْنِیَّهٌ وَ لا اَرْضٌ مَدْحِیَّهٌ وَ لا شَمْسٌ مُضیَّئَهٌ وَ لا لَیْلٌ مُظْلِمٌ وَ لا نَهارٌ مُضیَّئُ
و تویی خدایی که معبودیجز تو نیست بودی تو هنگامی که نه آسمانساخته ای بود و نه زمین گسترده ای و نه خورشید درخشنده ای و نه شب تاریک کنندهای و نه روز روشنی دهنده ای
وَ لا بَحْرٌ لُجِّیُّ وَ لا جَبَلٌ راسٍ وَ لا نَجْمٌ سارٍ وَ لا قَمَرٌ مُنیرٌ وَ لا ریحٌ تَهُبُّ
و نه دریای موّاجی و نه کوه استواری و نه ستاره سیر کننده ای و نه ماه تابناک ونه بادی وزان
وَ لا سَحابٌ یَسْکُبُ وَ لا بَرْقٌ یَلْمَعُ وَ لا رَعْدٌ یُسَبِّحُ وَ لا رُوحٌ تَنَفَّسُ
و نه ابری بارنده و نه برقی درخشنده و نه رعدی به تسبیح غرنده و نه جانیکه دم زند
وَ لا طآئِرٌ یَطیرُ وَ لا نارٌ تَتَوَقَّدُ وَ لا مآءٌ یَطَّرِدُ
و نه پرنده ای که پرواز کند و نه آتشی که روشن گردد و نه آبی که روانگردد بودی
کُنْتَ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ کَوَّنْتَ کُلَّ شَیْءٍ وَ قَدَرْتَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ وَابْتَدَعْتَ کُلَّ شَیْءٍ
تو پیش از هر چیز و همه را تو هستی دادی و بر هر چیز قادر و توانا گشتی همه اشیاء را توپدید آوردی
وَ اَغْنَیْتَ وَ اَفْقَرْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْیَیْتَ وَ اَضْحَکْتَ وَ اَبْکَیْتَ وَ عَلَی الْعَرشِ اسْتَوَیْتَ
توانگر کنی و فقیر گردانی و بمیرانی و زنده کنی و بخندانی و بگریانی وبر عرش مستولی هستی
فَتَبارَکْتَ یا اَللّهُ وَ تَعالَیْتَ اَنْتَ اللّهُ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ
پس منزهی تو ای خدا و برتری ، تویی خدایی که معبودی جز تونیست
الْخَلاّقُ الْمُعینُ اَمْرُکَ غالِبٌ وَ عِلْمُکَ نافِذٌ وَ کَیْدُکَ غَریبٌ
آن آفریننده مددکار فرمانت پیروز و دانشت نافذ و کید و مکرت عجیب وغریب
وَ وَعْدُکَ صادِقٌ وَ قَوْلُکَ حَقُّ وَ حُکْمُکَ عَدْلٌ وَ کَلامُکَ هُدیً
و وعده ات راست و گفتارت درست و حُکمت عدل و داد و کلامت هدایت وارشاد
وَ وَحْیُکَ نوُرٌ وَ رَحْمَتُکَ واسِعَهٌ وَ عَفْوُکَ عَظیمٌ وَ فَضْلُکَ کَثیرٌ
و وحیت نور و رحمتت پهناور و گذشتت بس بزرگ و فضل و کرمت بسیار
وَ عَطاوُکَ جَزیلٌ وَ حَبْلُکَ مَتینٌ وَاِمْکانُکَ عَتیدٌ وَ جارُکَ عَزیزٌ
و عطا و بخششت بسی فراوان و رشته توسل به تو محکم و امکان تدبیراموربر تومهیا است پناهنده به تو نیرومند
وَ بَاْسُکَ شَدیدٌ وَ مَکْرُکَ مَکیدٌ اَنْتَ یا رَبِّ مَوْضِعُ کُلِّ شَکْوی
و انتقام و کیفرت سخت و مکر و کیدت زیرکانه است تو ای پروردگار من مرجع هرشکایت
حاضِرُ کُلِّ مَلاَءٍ وَ شاهِدُ کُلِّ نَجْوی مُنْتَهی کُلِّ حاجَهٍ مُفَرِّجُ کُلِّ حُزْنٍ
و حاضر در هر انجمن و مطلع از هر سخن درگوشی ، حد نهایی هر حاجت ، برطرف کنندههر اندوه ،
غِنی کُلِّ مِسْکینٍ حِصْنُ کُلِّ هارِبٍ اَمانُ کُلِّ خآئِفٍ حْرِزُ الضُّعَفآءِ
توانگری هر بینا، دژ محکم هر فراری ، امان بخش هر ترسناک ، پناهگاه ضعیفان،
کَنْزُ الْفُقَرآءِ مُفَرِّجُ الْغَمّآءِ مُعینُ الصّالِحینَ
گنج فقیران ، غمگشای غمزدگان یاور نیکان و نیک رفتارانی
ذلِکَ اللّهُ رَبُّنا لا اِلهَ اِلاّ ُوَ تَکْفی مِنْ عِبادِکَ مَنْ تَوَکَّلَ عَلَیْکَ وَ اَنْتَ جارُ مَنْ لاذَ بِکَ وَ تَضَرَّعَ اِلَیْکَ
این است خدا پروردگارما که معبودی جز او نیست هر بنده ای از بندگانت که بر تو توکل کند او را کفایت کنی و تویی پناه کسی کهبه تو پناه آورد و تضرع و زاری به درگاهت کند،
عِصْمَهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِکَ ناصِرُ مَنِ انْتَصَرَ بِکَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَکَ جَبّارُ الْجَبابِرَهِ عَظیمُ الْعُظَمآءِ کَبیرُ الْکُبَرآءِ
نگهدار آنی که از تو نگهداری خواهد ویار آنی که از تو یاری طلبد، بیامرزیگناهان کسی را که از تو آمرزش خواهد، مسلط بر همه گردنکشان برتر از همهبرتران بزرگ همه بزرگان
سَیِّدُ السّاداتِ مَوْلَی الْمَوالی صَریخُ الْمُسْتَصْرِخینَ مُنَفِّسٌ عَنِ الْمَکْروُبینَ مُجیبُ دَعْوَهِ الْمُضْطَرینَ اَسْمَعُ السّامِعینَ
آقای آقایان سرور سروران دادرس دادخواهان غم زدایغمندگان اجابت کننده دعای درماندگان شنواترین شنوندگان
اَبْصَرُالنّاظِرینَ اَحْکَمُ الْحاکِمینَ اَسْرَعُ الْحاسِبینَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ
بیناترین بینایان عادلترین حاکمان سریع ترین حسابگران مهربانترین مهربانان
خَیْرُ الغافِرینَ قاضی حَوآئِج الْمُوْمِنینَ مُغیثُ الصّالِحینَ
بهترین آمرزندگان برآرنده حاجات مو منان و فریادرس نیکان و شایستگان
اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ رَبُّ الْعالَمینَ اَنْتَ الْخالِقُ وَ اَنَا الْمَخْلوُقُ
تویی خدایی کهمعبودی جز تو نیست ای پروردگار جهانیان تویی آفریننده و منم آفریده شده
وَ اَنْتَ الْمالِکُ وَ اَنَا الْمَمْلوُکُ وَ اَنْتَ الرَّبُّ وَ اَنَا الْعَبْدُ وَ اَنْتَ الرّازِقُ وَ اَنَا الْمَرْزُوقُ
تویی مالک ومنممملوک تویی پروردگار و منم بنده تویی روزی ده و منم روزی خور
وَ اَنْتَ الْمُعْطی وَ اَنَا السّآئِلُ وَ اَنْتَ الْجَوادُ وَ اَنَا الْبَخیلُ وَ اَنْتَ الْقَوِیُّ وَ اَنَا الضَّعیفُ
تویی دهنده و منم خواهنده تویی بخشنده و منم بخیل و خسیس تویی نیرومند و منمبنده ناتوان
وَ اَنْتَ الْعَزیزُ وَ اَنَا الذَّلیلُ وَ اَنْتَ الْغَنِیُّ وَ اَنَا الْفَقیرُ
تویی عزیز و منم زبون و ذلیل تویی توانگر و منم گدای نیازمند
وَ اَنْتَ السَّیِّدُ وَ اَنَا الْعَبْدُ وَ اَنْتَ الْغافِرُ وَ اَنَا الْمُسیَّئُ وَ اَنْتَ الْعالِمُ وَ اَنَا الْجاهِلُ
تویی آقا و منم بنده تویی آمرزنده و منم بدکار شرمنده ؛ تویی دانا و منم نادان ،
وَ اَنْتَ الْحَلیمُ وَ اَنَا الْعَجُولُ وَ اَنْتَ الرَّحْمنُ وَ اَنَا الْمَرْحُومُ
تویی بردبار و منم شتاب کار تویی بخشاینده و منم مستوجب رحمت
وَ اَنْتَ الْمُعافی وَ اَنَا الْمُبْتَلی وَ اَنْتَ الْمُجیبُ وَ اَنَا الْمُضْطَرُّ
تویی عافیت بخش و منم بنده گرفتار تویی اجابت کننده و منم بنده درمانده
وَ اَنَا اَشْهَدُ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْمُعْطی عِبادَکَ بِلا سُوالٍ
و منگواهی دهم که براستی تویی خدایی که معبودی جز تو نیست به بندگانت بدون سو ال عطا کنی
وَ اَشْهَدُ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّهُ الْواحِدُ الاْحَدُ الْمُتَفَرِّدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ وَ اِلَیْکَ الْمَصیرُ
وگواهی دهم که براستی تویی خدای یگانه یکتای تنهای بی نیاز فرد، و بازگشت همه بسوی تو است
وَ صَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ
ودرود خدا بر محمد و اهل بیت پاک و پاکیزه اش باد
وَاغْفِرْ لی ذُنُوبی وَاسْتُرْ عَلَیَّ عیُوُبی وَافْتَحْ لی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ رِزْقاً واسِعا
و بیامرز گناهانم را و بپوشان بر من عیبهایم را و باز کن برای من از نزد خود دری از رحمت و روزیفراخ
یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَ حَسْبُنَا اللّهُ وَ نْعِمَ الْوَکیلُ
ای مهربانترین مهربانان و حمد مخصوص پروردگار جهانیان است بس است ما را خدا و نیکووکیلی است
وَ لا حَوْلَ وَ لاقُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ
و جنبش و نیرویی نیست مگر به خدای والای بزرگ .
مطالب مشابه :


دعای گنج العرش

مداحي(صوتی) دعای گنج العرش. لا اله الا اللّه سبحان رب العرش العظیم .
دعاي گنج العرش

دعاي گنج العرش راهنمای خواندن برگه‌های آزمایش پزشکی + دانلود دانلود کتابهای صوتی
خواص 150 دعای مهم /خواص 150 دعای مهم 1 آداب معنوى 2000 عمل مستحب و مكروه 2 ادعیه

الصوت صوتی دانلود ترتیل تصویری گنج های معنوی العرش 127 دعای هفت هیکل
دانلود صوتی کل قرآن به صورت mp3 (ترتیل کل قرآن)

دانلود صوتی کل قرآن بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْش 34- دانلود كتاب گنج
دعای پر فضیلت معراج با ترجمه فارس

دعای پر فضیلت معراج با ترجمه پایگاه دانلود کتابهای الکترونیکی
مرکز ذکرودعا جهت درمان تمام دردها بکوری رمالان وجادوگران وشیادان وبخاطرپول دعانویسان... قدرت ذکر

برای افزایش روزی دعای گنج العرش را تأثیر سحرانگیز آن.دانلود صوتی کتاب
دعاي بلند مرتبه معراج - ثواب و آثار مثبت فراوان در زندگي - حتما بخوانيد

وَ الکرسِیِّ وَ العَرشِ وَ بِحَقِّ صوتی کامل دعای دانلود كتاب گنج
ایه الکرسی با معنی واحادیث وخواص/ احادیث امام علی (ع) آیت الکرسی با معنی و احادیث فوائد و آثار صلوا

دعای گنج العرش. کتابهای صوتی کتاب‌های صوتی دانلود کلیپ مذهبی .فیلم مسجد پیامبر و
ادعیه و اذکار دانلود کتاب کشکول منتظری جلد سوم دانلود کتاب خواص آیات قرآن کریم دان

ادعیه و اذکار دانلود کتاب کشکول دانلود کتاب گنج العرش کتابهای صوتی
دانلود مولودی و آهنگ میلاد حضرت محمد (ص)

دانلود مولودی و آهنگ میلاد حضرت محمد على العرش دعای سلامتی امام زمان
برچسب :