آزمون دکتری -قسمت دوم

دانشگاه تهران و پردیس قم  
 
 

دانشگاه تهران در طول سال‌هاي مختلف در گرايش‌هاي بازاريابي بين‌المللي، مديريت منابع انساني، مديريت توليد و عمليات، تحقيق در عمليات، مديريت رسانه، سياستگذاري عمومي، رفتار سازماني، مديريت مالي و... در دوره دكتراي تخصصي دانشجو مي‌پذيرد. معمولاً تعداد مواد امتحاني گرايش‌هاي فوق نسبت به ساير دانشگاه‌ها بيشتر است. تا سال 1385 بيشتر گرايش مديريت دولتي بر گرايش‌هاي فوق حاكم بوده به طوري كه در سؤالات آزمون‌هاي فوق سوالات مربوط به مديريت دولتي به چشم مي‌خورد. ] اما طبق شنيده‌ها ممكن است امسال رشته‌هاي امتحاني به دو دسته گروه بازرگاني گرايش منابع انساني و استراتژيك و گروه دولتي با گرايش‌هاي خط مشي و منابع انساني تقسيم شود [ . در هر صورت بعضي از منابع گرايش‌هاي فوق ذيلاً بيان مي‌شود.

    1ـ2ـ مديريت گرايش بازاريابي بين‌المللي

امتحان اين گرايش كه در سال 85 برگزار شد شامل 9 ماده امتحاني بود كه بعضي از منابع آنها ذكر مي‌گردد:

      1ـ1ـ2ـ بازاريابي:

سوالات بازاريابي دانشگاه تهران عمدتا توسط اساتيد بزرگوار همچون دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهيمي طرح مي شود که منابع آن عبارتند از:

الف: بازاريابي  و مديريت بازار

             مولفان: دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهيمي               انتشارات سمت

ب). کاتلر در مديريت بازار

             مولف: فيليپ کاتلر                       

ج). اصول بازاريابي

             مولف: فيليپ کاتلر                           ترجمه:  بهمن فروزنده

د). مديريت بازاريابي

             مولف: فيليپ کاتلر                           ترجمه:  بهمن فروزنده

ه). جزوات اساتيد فوق در دانشگاه تهران

و). مقالات اساتيد مذکور

ز). تحقيقات بازاريابي

             مولفان: دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهيمي               انتشارات سمت

 

 

2-1-2مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيک در دانشگاه تهران توسط دکتر ديواندري و ... تدريس مي شود که مي توان به بعضي ازمنابع آن اشاره نمود:

الف). جزوه مديريت استراتژيک دکتر ديواندري

ب). مطالعه بعضي مقالات اساتيد

ج). مطالعه يک يا چند کتاب که در بحث فرايند مطالبي را ذکر کرده اند.

     - مباني مديريت استراتژيک                         مولف: ديويدهانگر و ويلن

     - مديريت راهبردي   مولف: پيرس و رابينسون    مترجم: دکتر حسيني    انتشارات سمت

د).جزوه دکتر باقري در دانشگاه امام صادق(ع)

ه). جزوه دکتر حاجي پور در دانشگاه امام صادق(ع)

3-1-2بازاريابي بين المللي

الف). بازاريابي جهاني

                             مولف: وارن جي کيگان              ترجمه: دکتر عبد المجيد ابراهيمي

ب). بازاريابي بين المللي      

International Marketing         Philip Cateora                                                    McGraw-Hill

ج). جزوات تدريس شده در دانشگاه تهران

د).جزوه دکتر باقري در دانشگاه امام صادق(ع)

 

4-1-2بازارگاني بين المللي

 الف). بازارگاني بين المللي  دکتر حقيقي                                                                                            

5-1-2زبان تخصصي

الف).  کتابهاي زبان تخصصي دکتر ونوس                    انتشارات دانشگاه تهران 

 

6-1-2آمار

الف). آمار و کاربرد آن در مديريت ( جلد اول )

                                                  مولفان: دکتر آذر، دکتر مومني

 

ب). آمار و کاربرد آن در مديريت ( جلد دوم )

                                                  مولفان: دکتر آذر، دکتر مومني

 

   7-1-2 روش تحقيق  

الف). روش تحقيق در علوم رفتاري

                                                  مولفان: دکتر بازرگان، دکتر زهره سرمد

 

8-1-2تئوريهاي مديريت و سازمان

به نظر مي رسد سوالات تئوريهاي سازمان و مديريت توسط چند استاد بزرگوار طرح مي شود که مي توان بعضي ازمنابع آن را ذکر نمود:

الف). مقالات دکتر پور عزت

ب). مطالعه مباحثي از مديريت دولتي و  بوروکراسي ( در قسمت مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس ذکر شدند ).

 ج). اصول و مباني مديريت

       مولف: دکتر سيد جوادين

د). سازمان: سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز

       مولف: ريچارد اسکات             مترجم: دکتر ميرزايي اهرنجاني

ه). تئوريهاي سازمان: مدرن، پست مدرن و نمادين تفسيري

       مولف: خانم مري جو هچ             مترجم: دکتر دانايي فرد               انتشارات افکار

و). در صورت امکان کتابهاي                                                                                                        مباني فلسفي تئوريهاي سازمان             مولف: دکترميرزايي             انتشارات سمت   

ز). استعاره هاي سازمان        

       مولف: دکترمشبکي

 

9-1-2رفتار سازماني

الف). رفتار سازماني

                          مولف: کريتنرو کينيکي             مترجمان: دکتر فرهنگي و ديگران

ب). مباني رفتار سازماني

                          مولف: دکتر سيد جوادين

3- دانشگاه پرديس قم

 دانشگاه پرديس قم داراي چند دانشکده است که زير مجموعه دانشگاه تهران بوده و معمولا در گرايشهاي مديريت سياستگذاري و منابع انساني دوره هاي دکتراي تخصصي را برگزار مي نمايد. در سالهاي اخير تعدادي از دانشجويان از پذيرش دانشجو توسط پرديس مطلع نبودند قابل ذکر است که اطلاعيه آن به همراه دانشگاه تهران منتشر مي شود و امتحان کتبي آن نيز مجزا ازامتحان دانشگاه تهران است اما امتحان تافل آنها مشترک مي باشد. منابع رشته هاي مذکور عبارتند از:  

1-3) مديريت سياستگذاري

         1-1-3)تئوريهاي سازمان و مديريت

اين درس با ضريب 4 در اين رشته آزمون مي شود که منابع آن عمدتا شامل موارد ذيل مي باشند:

الف). کليه کتابها و منابع مطرح شده در ذيل تئوريهاي در رشته مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس

ب). سازمان، سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز

                                        مولف : ريچارد اسکات

ج). مقالات دکتر زارعي متين و ساير اساتيد همچون دکتر الواني

د). مطالعه مباحث جديد همچون کار آفريني، مديريت دانش و مديريت دولتي نوين.

                  

2-1-3)مديريت استراتژيک و خط مشي گذاري

سوالات اين قسمت عمدتا  شامل خط مشي گذاري است که منابع آن عبارت اند از:

الف). خط مشي گذاري

               مولف : دکتر الواني و شريف زاده                     انتشارات علامه طباطبايي

ب). کتاب پايه در مورد مديريت راهبردي

ج). مديريت دولتي نوين       

                مولف :آون هيوز                 ترجمه : دکتر الواني

 

3-1-3)آمار

الف). آمار وکاربرد آن در مديريت ( جلد اول )  

                       مولفان: دکتر عادل آذر، دکتر منصور مومني

ب). آمار وکاربرد آن در مديريت ( جلد دوم)  

                       مولفان: دکتر عادل آذر، دکتر منصور مومني

 

4-1-3)روش تحقيق

الف). روش تحقيق در علوم رفتاري

                                                  مولف:‌دکتر بازرگان

ب). روش تحقيق

                                                  مولف: دکتر دلاور

 2-3)مديريت منابع انساني

1-2-3)تئوريهاي سازمان و مديريت

تئوريهاي سازمان و مديريت نيز دراين گرايش، تمايل به تئوريهاي مديريت دولتي دارد که عمدتا سوالات آن از کتابهاي مطرح شده در فوق طرح مي شود که علاوه بر آن لازم است موارد ذيل نيز مد نظر قرار گيرند:

الف). مقالات دکتر زارعي متين

2-2-3)آمار و روش تحقيق

مانند گرايش سياستگذاري است.

 

 

 
     
Go to the top of the page    
 
دانشگاه اصفهان و علامه طباطبایی  
 
 

دانشگاه اصفهان عمدتاً در گرايش‌هاي رفتار سازماني و مديريت منابع انساني، بازاريابي و مديريت آموزشي در دورة دكتراي تخصصي دانشجو مي‌پذيرد. به زعم كساني كه در امتحان آن شركت نموده‌اند سوالات را كلي ارزيابي نموده‌اند و اگر كتاب‌هاي پايه‌اي مديريت مطالعه شود دانشجو قادر به پذيرش در آزمون كتبي خواهد بود. ذيلاً گرايش‌هاي اين دانشگاه معرفي شده و منابع آن ذكر مي‌گردند:

 

1ـ4ـ گرايش‌هاي بازاريابي، رفتار سازماني و منابع انساني

در سال 85 منابع سه گرايش فوق يكسان بود كه عبارتند از:

1ـ1ـ4ـ تئوري‌هاي سازمان و مديريت

الف) تئوري‌هاي سازمان و مديريت مؤلف: استيفن پي رابينز مترجم: دكتر الواني انتشارات صفار

ب) تئوري‌هاي سازمان و مديريت مؤلف: ريچارد ال دفت مترجم: دكتر اعرابي انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

3ـ1ـ4ـ رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

سوالات رفتار سازماني و مديريت منابع انساني با يكديگر بودند كه وزنة بيشتر سوالات به رفتار سازماني اختصاص دارد.

 5ـ دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه علامه طباطبايي در گرايش‌هاي سياستگذاري عمومي، مديريت استراتژيك، مديريت توليد و عمليات، رفتار سازماني و... در مقطع دكتراي تخصصي دانشجو مي‌پذيرد.

اين دانشگاه امتحانات را به صورت دو مرحله‌اي برگزار مي‌كند كه در رشته‌هاي فوق (به جز مديريت توليد) صرفاً شامل زبان عمومي است كه به زعم شركت كنندگان در امتحان سخت‌تر از زبان عمومي ساير دانشگاه‌هاست.

در مرحله اول در گرايش مديريت توليد و عمليات علاوه بر زبان عمومي، سواد كامپيوتر زبان تخصصي و مديريت توليد آزمون مي‌شود. نكته مهم اينكه رشته‌هاي رفتار سازماني،‌مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني به صورت تستي برگزار شده و رشته‌هاي مديريت دولتي، مديريت تكنولوژي و مديريت توليد و عمليات به صورت تشريحي است. كه ذيلاً هر يك از گرايش‌ها توضيح داده مي‌شود.

1ـ5ـ مديريت سياستگذاري (مديريت دولتي)

1ـ1ـ5ـ تئوري‌هاي سازمان و مديريت (رفتار سازماني، تئوري‌ها و منابع)

سوالات هر يك از مواد امتحاني فوق به صورت مجزا توزيع شده و توسط اساتيد مختلف طراحي مي‌شوند. بعضي از منابع آنها به صورت ذيل بيان مي‌شود.

الف) كتاب‌هاي مطرح شده در بخش مديريت دولتي دانشگاه مدرس.

ب) مقالات دكتر فقيهي و دكتر زاهدي، دكتر الواني و...

ج) مباني رفتار سازماني، مترجم: دكتر اعرابي، انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

د) رفتار سازماني (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استيفن پي‌ رابينز، مترجم: دكتر اعرابي

هـ) استراتژي‌هاي منابع انساني، مؤلف: مايكل آرمسترانگ، مترجم: دكتر اعرابي.

و) استراتژي‌هاي منابع انساني، مؤلف: پيتر بامبرگر و من شولم، مترجم: دكتر اعرابي.

 

2ـ1ـ5ـ زبان تخصصي

3ـ1ـ5ـ خط شي‌گذاري عمومي

الف) مقالات دكتر فقيهي، دكتر زاهدي، دكتر الواني و...

ب) كتاب‌هاي معرفي شده در ذيل دانشگاه تربيت مدرس

4ـ1ـ5ـ روش‌شناسي، آمار، اقتصاد و ماليه عمومي

الف) روش تحقيق در علوم اجتماعي  مؤلف: كيوي و كامپنهود، مترجم: دكتر عبدالحسين نيك گهر، انتشارات توتيا

ب) آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد اول) دكتر جمشيد صالحي صدقياني.

ج) تحليل آماري (آمار پيشرفته) دكتر صالحي صدقياني

كتاب‌هاي دكتر صدقياني از نظر آمار ناپارمتريك كامل‌تر از آمار دكتر آذر مي‌باشند.

د) اقتصاد و ماليه عمومي

مطالعه كتب عمومي اقتصاد ماليه عمومي و کتابهاي دكتر نظرپور و دكتر تيمور رحماني

2ـ5ـ مديريت استراتژيك

رشته مذكور به صورت تستي برگزار مي‌شود كه منابع آن عبارتند از:

1ـ2ـ5ـ تئوري‌هاي سازمان و مديريت

الف) تئوري هاي سازمان و مديريت (جلد اول و جلد دوم) مؤلف: ريچارد ال رفت مترجم: دكتر اعرابي و پارسائيان انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

ب) طراحي ساختار سازماني مؤلف: دكتر اعرابي انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

ج) نظريه‌هاي سازمان و مديريت از نوين گرايي تا پسانوين گرايي مؤلف: دكتر حسين رحمان سرشت انتشارات: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فن و هنر

2ـ2ـ5ـ مديريت بازاريابي

الف) استراتژي بازاريابي مؤلف: واكر، بويد و ديگران، مترجم: دكتر سيد محمد اعرابي.

ب) بازاريابي جهاني مؤلف: وارن جي كيگان، مترجم: دكتر عبدالحميد ابراهيمي.

ج) بازاريابي سمت 3 استاد

3ـ2ـ5ـ روش تحقيق

مجموعه كتاب‌هاي دکتر اعرابي

4ـ2ـ5ـ آمار

جلد اول و دوم كتاب دكتر صالحي صدقياني

5ـ2ـ5ـ زبان تخصصي

6-2-5- مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيک، مولف فرد آر ديويد، ترجمه: دکتر اعرابي

3ـ5ـ مديريت توليد و عمليات

 

 
     
Go to the top of the page    
 
دانشگاه شهید بهشتی  
 
 

دانشگاه شهيد بهشتي نيز در گرايش‌‌هاي بازاريابي، منابع انساني، مالي و مديريت استراتژيك در دوره‌هاي تخصصيPhD دانشجو مي‌پذيرد. اين دانشگاه زبان عمومي را به همراه امتحان كتبي تخصصي برگزار نموده و نيازمند مدرك تافل نمي‌باشد (تا سال 85 اينطور بوده است) منابع اصلي هر يك از مواد امتحاني گرايش‌ها به صورت ذيل مي باشد:

1ـ6ـ مديريت بازرگاني گرايش استراتژيك

تراكم ثبت نام كنندگان در رشته مديريت استراتژيك بيشتر از ساير رشته‌ها و رقابت در آن نيز بيشتر است بعضي از منابع اين گرايش عبارتند از:

1ـ1ـ5ـ سياست‌هاي بازرگاني (مديريت استراتژيك)

الف) مديريت راهبردي، پيرس و رابينسون، ترجمه: دكتر حسيني، انتشارات سمت.

ب) جزوه دكتر حسيني. دانشگاه شهيد بهشتي.

ج)

Strategic Management

Competitiveness & Globalization

Michael A  Hitt , R.Duame Ireland,

د

Robert E. Hoskisson

Strategic Management

ALEX MILLER

McGraw – hill

هـ) جزوات دكتر حاجي پور دانشگاه امام صادق(ع)

2ـ1ـ6ـ تئوري‌هاي سازمان و مديريت

الف) اصول و مباني مديريت، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

ب) تئوري سازمان: مدرن، نمادين تفسيري و پست مدرن، مؤلف: ماري جو هچ، ترجمه: دكتر دانايي‌فرد، انتشارات افكار.

ج) جزوه كارشناسي ارشد دكتر رضائيان، دانشگاه امام صادق(ع)

د) جزوه كارشناسي دكتر باقري

هـ) تئوري سازمان: ريچارد ال دفت، ترجمه: دكتر اعرابي و پارساييان.

 

3ـ1ـ6ـ آمار و روش تحقيق

الف) آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد اول)، دكتر آذر و دكتر مؤمني.

ب) آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد دوم)، دكتر آذر و دكتر مؤمني.

ج) روش تحقيق در علوم رفتاري، دكتر سرمد، دكتر بازرگان و دكتر حجازي.

د) جزوه روش تحقيق آقاي گنجعلي.

هـ) جزوه آمار دكتر آذر

4ـ1ـ6ـ رفتار سازماني

الف) مباني رفتار سازماني، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

ب) انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

ج) مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

د) مديريت تعارض و مذاكره، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

هـ) تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

و) مديريت فشار رواني، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت.

ز) جزوه كارشناسي، دكتر رضائيان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهيد بهشتي.

ح) جزوه كارشناسي ارشد دكتر رضائيان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهيد بهشتي.

 

5ـ1ـ6ـ اقتصاد

جهت پاسخگويي به سوالات اقتصاد علاوه بر مطالعه كتب اقتصاد خرد و اقتصاد كلان نظري جزوات و كتاب‌هاي زير مهم است:

الف) اقتصاد خرد، مؤلف: دكتر غلامحسين خورشيدي، انتشارات سنجش.

ب) اقتصاد مديريت، بازارها و قيمت‌گذاري، تأليف: دكتر محمدرضا حميدي زاده.

ج) اقتصاد مديريت، تاليف: دمينيگ سالواتوره، مترجم:

د) جزوات استاد حميدي‌زاده و خورشيدي كه در دانشگاه بهشتي تدريس مي‌كنند.

6ـ1ـ6ـ زبان انگليسي:

زبان انگليسي دانشگاه شهيد بهشتي به دو بخش عمومي و تخصصي تقسيم‌بندي مي‌شود در بخش تخصصي عمدتاً سوالات توسط خانم هادي‌زاده طرح مي‌شوند.

2ـ6ـ مديريت گرايش منابع انساني

همة منابع اين گرايش تقريباً مانند فوق (1ـ6) مي‌باشند و منابع، مديريت منابع انساني به شرح ذيل است:

الف) راهبردهاي منابع انساني، مؤلف: مايكل آرمسترانگ، ترجمه: دكتر اعرابي.

ب) مجموعه كتاب‌هاي دكتر حاج كريمي.

3ـ6ـ مديريت مالي

 

 
     
Go to the top of the page    
 
استراتژی تنوع  
 
 

استراتژی تنوع به انتخاب رشته های مختلف از دانشگاههای مختلف نظاره دارد یا اینکه دانشجو برای امتحان یک دانشگاه و منابع متنوعی را ببیند .

این استراتژی نیازمند مطالعه و بررسی عمیق است که نسبت به استراتژی قبل، بیشتر نیامند فعالیت است. در این قسمت استراتژی تنوع بر اساس دروس مورد مطالعه طرح ریزی شده و علاوه بر منابع آزمون دکترا، منابعی برای مطالعه بیشتر ذکر می گردد.

1.تئوریهای سازمان و مدیریت

حدوداً 70% سوالات تئوریهای سازمان و مدیریت از تئوری های پیشرفته و 30% از اصول و مبانی مدیریت می باشد. ذیلاً منابع ذیل جهت مطالعه تئوریهای سازمان و مدیریت ذکر می گردند:

1-1- سازمانها، سیستم های عقلایی، طبیعی و باز

Organizations: Rational, Natural, and open systems

W. Richard Scott

پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی قدیمی آن توسط دکتر میرزایی اهرنجانی ترجمه شده است.

1-2-

Organization theory

Modern, symbolic, and postmodern perspectives

Mary Jo Hatch Oxford university press

کتاب تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن در سال 1385 توسط آقای دکتر دانایی فرد ترجمه شده است و بوسیله انتشارات افکار به چاپ رسیده است. عمدتا کتاب تئوری خانم هچ منبع دانشگاه تربیت مدرس، بهشتی ، تهران و پردیس قم است.

1-3- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت(1998)، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

Organization Theory & Design, Richard L. Daft

کتاب های فوق عمدتاً منبع دانشگاه علامه بوده اما بعنوان منبع سایر دانشگاهها نیز از آن استفاده می کنند.

1-4- تئوری سازمان(ساختار، طراحی، کاربردها)

تالیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر الوانی، دکتر حسن دانایی فرد

بیشتر منابع اصفهان و پردیس قم است.

1-5- تئوری سازمان

مولف ریچارد هال، ترجمه: دکتر پارسائیان

1-6- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

مولفان، بارل و مورگان

ترجمه : محمدتقی نوروزی ، انتشارات سمت

1-7- نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی

تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت

ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر

1-8- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان

مولف: دکتر میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت

1-9- استعاره های سازمان

مولف: مورگان، مترجم: دکتر مشبکی

1-10- اصول و مبانی مدیریت

دکتر: علی رضائیان، انتشارات سمت

1-11- اصول و مبانی مدیریت، دکتر سید رضا سیدجوادین

1-12-

Organization Theory, Garret Jones

این کتاب با رویکرد استراتژیک نوشته شده است و برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته استراتژیک را دارند مناسب است.

1-13-

The Blackwell companion to organizations, Edited by: Joel Balum, Blackwell publishing 2005

این کتاب مجموعه کاملی است در مورد سازمان، اما بیشتر مناسب مقطع دکتراست.

1-14- اصول و مبانی مدیریت، دکتر جاسبی

1-15- اصول و مبانی مدیریت، گوئل کوهن

1-16- جزوه دکتر مصباح الهدی باقری، در تدریس اصول و مبانی مدیریت

1-17- جزوه دکتر وارث در تدریس تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات

1-18- جزوه دکتر رضائیان در تدریس تئوری سازمان، خانم هچ

برای مطالعه بیشتر بعضی از کتابها ذیلاً اشاره می شوند:

19-management, Stephen P. Robbins

20- Management, Richard L. Daft

21- Management, griffin

22- Management Fundamentals, Gary Dessler prentice hall

23-Essentials of management, Harold koontz

24- Management, Krietner & kiniky

1-25- تئوری سازمان: اسطوره ها، 2جلدی، مترجم: دکتر علی پارسائیان

1-26- مقالات معتبر و مشهور در حیطه تئوری سازمان

و...

2. تئوری های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری

البته بعضی از کتاب های مطرح شده در فوق همچون کتاب Scott ، Hatch و سایر نویسندگان متناسب با تئوریهای مدیریت دولتی است و تعدادی کتاب نیز ذیلاً معرفی می شوند.

2-1- گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی (1380)

تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار

2-2- تئوریهای سازمان دولتی

مولف: رابرت بی دنهارت ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد

2-3- مدیریت دولتی نوین

مولف: آون هیوز ترجمه: دکتر الوانی، دکتر شورینی، دکتر معمار زاده- انتشارات مروارید

2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

مولفان: دکتر الوانی و شریف زاده

2-6- خط مشی گذاری، انتشارات مدیریت دولتی

ترجمه: عباس منوریان

2-7- تئوری نظم در بی نظمی مدیریت

دکتر سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفار

2-8- مدیریت عمومی

دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات نشر نی

2-9- مقالات دکتر الوانی، دکتر فقیهی، دکتر وارث، دکتر دانایی فرد، دکتر سرمد، دکتر پورعزت و ...

2-10- نظریات سازمان دکتر مقیمی

3. روش تحقیق

معمولاً ضریب درس روش تحقیق در دوره دکتری نسبت به سایر دروس کمتر است (بجز تربیت مدرس) اما اهمیت آن بیشتر است. در واقع دروس تئوریها، رفتار و دروس تخصصی و زبان را اکثر داوطلبان می نویسند اما آمار، اقتصاد و روش تحقیق با وجود ضریب کم دروس تعیین کننده و سرنوشت ساز محسوب می شوند. بعضی از منابع روش تحقیق ذیلاً بیان می گردد. قابل ذکر است که تمرکز روش تحقیق بیشتر روی کیفی است.

3-1- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

ترجمه و تألیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر، انتشارات صفار

3-2- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

ترجمه و تالیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر

3-3- روش تحقیق در علوم انسانی

انتشارات سمت دکتر حافظ نیا

3-4- روش تحقیق، دکتر دلاور

3-5- روش تحقیق در علوم اجتماعی

مولف: ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود، مترجم: دکتر عبدالحسین نیک گهر

3-6- روش تحقیق در علوم رفتاری

مولفان: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه

3-7- روش تحقیق، دکتر غلامرضا خاکی

3-8- روش تحقیق، دکتر عاصمی پور(جزوه دانشگاه امام صادق(ع))

3-9- جزوه دکتر خداداد حسینی

3-10- جزوه آقای گنجعلی

3-11- جزوه آقای لطیفی

3-12- جزوه آقای دکتر باقری

سایر کتابها:

3-13-

Business Research method, cooper

3-14-

Research method, Newman

3-15- مجموعه کتاب های دکتر اعرابی (روش تحقیق کیفی، کمی، موردی و ...)

4. آمار

4-1- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)

دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

4-2- آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم، تحلیل آماری)

دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

4-3- تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول و دوم)

دکتر عادل آذر، دکتر مومنی و اسلام فاخر

4-4- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

4-5- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار پیشرفته)

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

4-6- جزوه دکتر عادل آذر در دانشگاه امام صادق (ع)

جهت مطالعه مطالب جدید که در کتاب نیامده است.

4-7-

Basic Business statistics, Bernson

5. مدیریت رفتار سازمانی

5-1- مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-2- انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-3- مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-4- مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-5- تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-6- مدیریت فشار روانی ، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-7- رفتار سازمانی، مولف: کریتنرو کینیکی، مترجمان: دکتر فرهنگی

5-8- مبانی رفتار سازمانی، دکتر سید رضا سید جوادین

5-9- تئوریهای رفتار سازمانی ، علی اکبر افجه ای

5-10- مبانی رفتار سازمان، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان

5-11- رفتار سازمانی (فرد) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

5-12- رفتار سازمانی (گروه) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

5-13- رفتار سازمانی (سازمان)، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان

کتاب های انگلیسی و مناسبی در زمنیه رفتار سازمانی وجود دارد که تعدادی از آنها اشاره می شود:

5-14-Behavior in Organizations, Greenberg prentice hall

5-15-Hellriegel, Don&etal, Organizational Behavior, west publishing co

5-16- Organizational Behavior

Robert, Kreintner & Angelo kiniki, McGraw hill

5-17- Organizational Behavior , Robbins Stephen P.

5-18-Managing Organizational Behavior, Schermerhorn, Jr.

6. منابع انسانی

6-1- استراتژی های منابع انسانی، مولف: مایکل آرمسترانگ

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

6-2- استراتژی های منابع انسانی، مولف: من شولم و پیتر بامبرگر

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

6-3- مدیریت منابع انسانی، دکتر سیدرضا سیدجوادین

6-4- منابع انسانی، دکتر حاج کریمی

6-5- مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، دکتر اسفندیار سعادت

دانشجویانی که قصد ثبت نام در گرایش تخصصی منابع انسانی را دارند لازم است که کتاب های مدیریت بهره وری نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را مطالعه نمایند.

7. مدیریت استراتژیک (راهبردی)

7-1- مدیریت راهبردی، انتشارات سمت

مولف: پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی

7-2- مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی

مولف: فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی

7-3- مبانی مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی

مولف: تامسون و ویلن ، مترجم: دکتر اعرابی

7-4- مدیریت استراتژیک، انتشارات هیئت

مولف: کارون جان، جفری هریسون، مترجم: دکتر بهروز قاسمی

7-5-

Strategic Management: an integrated perspective, Hill & Jones

7-6- جزوات دکتر حاجی پور

8. مدیریت بازاریابی

بازاریابی عمدتاً شامل رفتار مصرف کننده ، اصول و مبانی بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی خدمات، مدیریت بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی جهانی، بازاریابی بین المللی، تحقیقات بازاریابی و استراتژی های بازاریابی (برنامه ریزی بازاریابی) می شود که ذیلاً بعضی از منابع ذکر می گردند:

8-1- ویلیام ویلکی ،  Consumer Behavior

8-2- اصول بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده، ترجمه دوم: دکتر پارسائیان

8-3- مدیریت بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده

8-4- کاتلر در مدیریت بازار

8-5- مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهیمی

8-6- Internet Marketing

8-7- بازاریابی جهانی، مولف: وارن جی کیگان

مترجم: دکتر عبدالحمید ابراهیمی

8-8-بازاریابی بین الملل، مولف: دکتر محمدعلی بابایی

8-9- International Marketing, Philip Cateora McGraw-Hill

8-10- تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت

مولف: دکتر ونوس، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی

8-11- برنامه ریزی بازاریابی، علی اکبر اسلام

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

8-12- بازاریابی جهانی، مولف: اچ اختر، مترجم: دکتر اسماعیلی

8-13- مجموعه مقالات اساتید بزرگوار، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی و دکتر ونوس و...

8-14- جزوه بازاریابی دکتر باقری

8-15- جزوه بازاریابی بین المللی دکتر باقری

8-16- استراتژی های بازاریابی، انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی

اورویل سی . واکر، هارپر دابلیو بوید، ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی

 

 

 
     
Go to the top of the page    
 
د) بررسی آماری کارنامه ها، سوالات، جایگاه مصاحبه و آزمون کتبی  
 
 

عمدتاً 30% نمره قبولی قطعی در دانشگاههای مذکور مربوط به سوابق تحصیلی و 70% مربوط به آزمون کتبی تخصصی است. اگر دانشجویی 2 مقاله علمی پژوهشی داشته باشد بعنوان دانشجوی ممتاز محسوب شده و می تواند در دوره دکتر ادامه تحصیل بدهد.

مصاحبه شامل 4 بخش مقالات، پروژه ها، تدریس و سخنرانی علمی، تألیف کتاب و ارائه سمینار و کنفرانس هاست. در مصاحبه بیشتر ا انگیزه دانشجو برای تحصیل در مقطع دکترا پرسیده می شود. و سرانجام مجموع نمره مصاحبه و نمره نهایی تعیین کننده نمره قبولی قطعی می باشد. خوب است که دانشجویان کدهای پایین فعالیتهای پژوهشی را از سالهای دوم و سوم شروع نمایند که هم در یادگیری آنها موثر است و هم ذخیره ای برای پذیرش دوره دکترا است. سوالات عمدتاً روی مباحث جدید متمرکز بود. بعنوان مثال بحث های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت دولتی نوین و ... در سوالات مشاهده می شود.


مطالب مشابه :


تحلیل آماری - دکتر موسوی

منابع درس : تحلیل اماری دکتر صادق پور ،انتشارات دانشگاه مازندران ، spss ورژن 18. در انتشارات
حمایت قاطع ۸۰۰ نفر از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) از دکتر جلیلی

ستاد مردمی دکتر سعید جلیلی استان تهران ۲۳۳٫ محمد صادق حاجی پور- معارف اسلامی، الهیات و
دکتر صادق سلیمی (معرفی کتاب در شرف چاپ)

حقوقدانان جزایی - دکتر صادق سلیمی (معرفی کتاب در شرف چاپ) - پایگاه تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی
طنزیزی زیبا از دکتر صادق زیباکلام

طنزیزی زیبا از دکتر صادق زیباکلام تاریخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ نویسنده :
آزمون دکتری -قسمت دوم

جزوه دکتر حاجي پور در دانشگاه امام صادق(ع) هـ) جزوات دكتر حاجي پور دانشگاه امام صادق(ع)
مناظره دکتر علی غلامی و دکتر صادق زیباکلام در باب ولایت فقیه

فاطر سبز- حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی - مناظره دکتر علی غلامی و دکتر صادق زیباکلام در باب
سخنرانی استاد رائفی پور در ظهر و شب شهادت امام صادق(ع) در مشهد

اشک انتظار - سخنرانی استاد رائفی پور در ظهر و شب شهادت امام صادق(ع) در مشهد - سخنرانی و کلیپ
طنز باطعم دکتر صادق زیباکلام/ دکتر جان بابابیخیال!خودمونیمونیما!خوب بلدی دوپهلوگپ بزنیا

دکتر صادق زیباکلام در گفت و گو با پارسینه از یابکوت شدنش از سوی صدا و سیما خبر داده و گفته
حاشیه های مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی

اطلاع نیوز - حاشیه های مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی - مرجع جامع اطلاع رسانی - اطلاع نیوز
برچسب :