از حافظ برای ما:خوبرویان وفا ندارند

        24.gif    هوالقادر :                     

                                       گفتم  خوشا هوايي كز با صبح خيزد

گفتم غم تو دارم ،گفتا غمت سرآيد                           گفتم  كه ماه من شو ،گفتا  اگر  برآيد

گفتم زمهر ورزان رسم وفا بياموز                                 گفتا  زخوبرويان  اين كار كمتر آيد

گفتم كه بر خيالت  راه  نظر  ببندم                              گفتا كه شبروست او از راه ديگرآيد

گفتم كه بوی ز‍‍‍‍لفت  گمراه عالمم كرد                          گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آيد

گفتم خوشا هوايی كز بادصبح خيزد                            گفتا  خنك نسيمی كزكوی دلبر آيد

گفتم كه نوش لعات  گمراه عالمم كرد                          گفتا تو بندگي كن كو بنده پرور آيد

گفتم دل رحيمت كي  عزم صلح  دارد                           گفتا مگوی  با كس تا وقت آن   درآيد

گفتم زمان عشرت ديدی كه چون سرآمد                       گفتا خموش حافظ كين غصه هم سرآمد

                                       42.gif       36.gif          04.gif         41.gif


مطالب مشابه :


من عقابی بودم

آخرین اشعار نویسنده گزیده غزلیات دیوان شمس_
عکس بازیگران ایرانی محبوب

آخرین اشعار نویسنده گزیده غزلیات دیوان شمس_
از حافظ برای ما:خوبرویان وفا ندارند

گزیده غزلیات دیوان شمس_ آخرین اشعار نویسنده
ابراز احساس /شجاعت

گزیده غزلیات دیوان شمس_
پاسخ ایران به ادعای طراحی ترور سفیر سعودی ؟

آخرین اشعار نویسنده گزیده غزلیات دیوان شمس_
محسن یگانه:

گزیده غزلیات دیوان شمس_ آخرین اشعار نویسنده
علی (ع)میفرماید:

گزیده غزلیات دیوان شمس_ آخرین اشعار نویسنده
خاطراتی از مرحوم آمنه زنگنه دانشجوی فقید دانشگاه امیرکبیر

آخرین اشعار نویسنده گزیده غزلیات دیوان شمس_
برچسب :